1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

jeudi 5 avril 2007

Nixon, Kissinger Từ Năm 1969: SG Quyết Thắng, Mỹ Thấy Thua

Nixon, Kissinger Từ Năm 1969: SG Quyết Thắng, Mỹ Thấy Thua
Việt Báo Thứ Tư, 4/4/2007, 12:02:00 AM

WASHINGTON (UPI) -- Cựu TT Nixon thì nghĩ rằng Ngoaị Trưởng Henry Kissinger có bệnh tâm thần, và Kissinger lại lo sợ là Nixon thường say rượu? Đó là điều mới tiết lộ trong một cuốn sách sắp xuất bản.

Một cuốn sách về cựu Tổng Thống Richard Nixon và ngoại trưởng của ông là Henry Kissinger nói rằng 2 người naỳ nghĩ là Cuộc Chiến Việt Nam không thể thắng nổi.

Trong khi hai người nhìn nhận với nhau như thế, thì Nixon và Kissinger cũng đồng ý là phải chụp mũ những người Đảng Dân Chủ là “đảng của đầu hàng” chỉ muốn rút khỏi VN, theo lời sử gia Robert Dallek trong cuốn “Nixon and Kissinger: Partners in Power” (Nixon và Kissinger: Đối Tác trong Quyền Lực) theo báo New York Daily News viết.

“Tại Sài Gòn, khuynh hướng của người ta là phải đánh cuộc chiến này tới chiến thắng,” theo Nixon nói với Kissinger năm 1969, theo Dallek viết, “nhưng ông và tôi biết là không xảy ra như thế -- đó là điều bất khả.”

Các trích đoạn từ sách này xuất hiện trong ấn bản tháng 5 của tập san Vanity Fair.

Báo này nói là trong sách cũng tiết lộ rằng Nixon từng nói với một người phụ tá khác rằng Kissinger có thể cần “giúp đỡ về mặt tâm thần,” và rằng Kissinger thường tìm cách giữ Nixon ra ngoài các quyết định về đối ngoại bởi vì ông sợ là Nixon say rượu.

Aucun commentaire: