1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

lundi 23 avril 2007

Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ hồ đồ

(đọc để hiểu lập luận, luận điệu cs, nó mâu thuẫn với những gì cs làm )

Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ hồ đồ

Lư Phổ Ân


Ý đồ đen tối, luận điệu cũ rích

(LĐ) - Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ vừa mới làm một hành động hồ đồ khi thông qua một dự thảo do nghị sĩ Chris Smith đưa ra về nhân quyền ở Việt Nam. Kể cả những nội dung trong nghị quyết đó lẫn mọi phát biểu của ông Smith đều vẫn là những luận điệu cũ rích được nhắc đi, nhắc lại từ nhiều năm naỵ

Tác giả và những người ủng hộ nghị quyết này trong Hạ viện Mỹ dường như hoặc chẳng hiểu gì về tình hình thực tế ở Việt Nam và thực chất những vụ việc mà họ sử dụng làm nguyên cớ để đưa ra nghị quyết nói trên vì không có thông tin hoặc chỉ quen nghe tin vịt, hoặc cố tình hiểu sai để phục vụ cho những ý đồ đen tối của chính họ đối với Việt Nam và quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Ý đồ đen tối, động cơ hành động không trong sáng thì đương nhiên sẽ đưa đến những sai lầm. Cũng thật sự khôi hài khi các vị dân biểu này ở Mỹ đã lặp đi, lặp lại sai lầm đó.

Ông Smith và những người ủng hộ nghị quyết này trong Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ tự cho mình cái quyền can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, mà lại trong một lĩnh vực ngay chính ở nước Mỹ đâu cũng có thiếu những cái chẳng hay ho, chẳng tốt đẹp gì cần phải khắc phục gấp. Họ hoặc có trí nhớ rất tồi hoặc luôn cố tình quên đi những tội ác mà quân đội Mỹ đã gây ra ở Việt Nam trong cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam mà nước Mỹ phải chịu trách nhiệm về đạo lý, pháp lý và thậm chí cả vật chất.


Chris Smith cố tình quên đi những tội ác mà quân đội Mỹ đã gây ra ở Việt Nam
Nguồn: house.gov
--------------------------------------------------------------------------------

Ông Smith đã cố tình đổi trắng thay đen, đánh tráo bản chất và biểu hiện bề ngoài trong câu chuyện này. Nguyễn Văn Lý và đồng bọn bị pháp luật Việt Nam xét xử công minh, trên cơ sở chứng cớ rành rành vì những hành vi và động cơ chống phá Nhà nước Việt Nam, vì cái bản chất ấy, chứ không phải vì bất cứ lý do gì khác. Pháp luật Việt Nam, dân tộc Việt Nam và Nhà nước Việt Nam đảm bảo mọi quyền công dân, nhưng không cho phép bất cứ ai ở Việt Nam cũng như ở ngoại bang lợi dụng chính sách đúng đắn đó phục vụ cho những ý đồ đen tối và lợi ích riêng trái với lợi ích chung của dân tộc.

Hành vi này của ông Smith và những người ủng hộ nghị quyết nói trên không chỉ là một kiểu đạo đức giả và vi phạm những nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế, mà còn lạc lõng trong chiều hướng tăng cường phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Ở Việt Nam không chỉ có câu: “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”, mà còn có cả câu: “Nói người chẳng nghĩ đến thân/ Người ta nói đến thì thần mặt ra”...


Nguồn: Lao Động số 91 Ngày 21/04/2007 Cập nhật: 6:50 AM, 21/04/2007

--------------------------------------------------------------------------------


House Foreign Affairs Committee Approves Smith's Resolution Calling for Human Rights Reform in Vietnam

WASHINGTON, April 19 /PRNewswire-USNewswire/ – A resolution authored by U.S. Rep. Chris Smith (R-NJ) calling for substantial human rights reforms in Vietnam was overwhelming approved today by the House Foreign Affairs Committee during their first mark-up since Vietnam's kangaroo court conviction of Father Nguyen Van Ly.

“Father Ly's sham trial proves once again that the regime in Hanoi is not committed to the human rights reforms they promised as a precondition for normalized trade relations. It is not enough for the Government of Vietnam to talk reform - they must also show progress through their deeds," said Smith, who actively opposed the granting of normal trade relations with Vietnam. “Recent government actions show that Vietnam is moving backwards, not forward. This resolution reinforces our unwavering commitment to human rights reform in Vietnam and demands that the regime in Hanoi cease their persecution of dissidents.”

“There is no compromise, no halfway point when it comes to basic human rights. We must send a clear message to the Government of Vietnam that there is no place in modern society for their conduct.”

Introduced last month, Smith's resolution (H.Res. 243) calls on the Government of the Socialist Republic of Vietnam to immediately and unconditionally release political prisoners and prisoners of conscience, including Father Ly and those who have been arrested in a recent wave of government oppression. The resolution also calls for the Government of Vietnam to comply with internationally recognized standards for basic freedoms and human rights.

“I have met with Father Ly and a number of other dissidents who are now behind bars or under constant surveillance and harassment in Vietnam. The bullies in Hanoi continue their systematic and brutal politically motivated crackdown on democratic activists and this must end," Smith said.

“Father Ly's arrest and conviction are purely political, a shameful attempt to silence him and intimidate anyone else who dares to speak out against the government. We have an obligation to speak up for Father Ly and other dissidents who are persecuted in Vietnam. Now that the Committee has spoken through this resolution, it is time for the full House to immediately pass it and give a voice to the dissidents in Vietnam,” Smith added.

Earlier this year, the parish house of Father Ly – a former prisoner of conscience who spent over 13 years in prison - was raided. Father Ly was moved to a remote location and placed under house arrest. Father Ly is an advisor to “Block 8406” - a democracy movement which started last April - and a new political party, the Vietnam Progression Party.

On March 30th, Father Ly was sentenced to 8 years in prison for distributing “anti-government” materials.

Father Ly was among a number of dissidents swept up in a recent crackdown in Vietnam. Earlier this month, Vietnamese police arrested another member of “Block 8406," principal spokesperson for the Vietnam Progression Party and the founder of the Vietnamese Labor Movement, Le Thi Cong Nhan. On the same day – March 6, 2007 - Vietnamese police arrested one of Vietnam's few practicing human rights lawyers, Nguyen Van Dai.

A similar Smith-authored resolution condemning human rights abuses in Vietnam and calling on the Government of Vietnam to release political prisoners passed the U.S. House of Representatives in 2006.

SOURCE House Committee On Foreign Affairs - Republican Office

Nguồn: House Foreign Affairs Committee Approves Smith's Resolution Calling for Human Rights Reform in Vietnam, PRNewswire-USNewswire

nguon

Aucun commentaire: