1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

jeudi 8 mars 2007

* Những thủ đoạn của csvn đối với tôn giáo

* Thủ đoan tội ác cs - (B01)
- QHT: Thủ đoạn tuyên truyền xảo trá của VC

- Mối liên quan giữa HCM, Đảng CSVN và Đệ Tam Quốc Tế
- Sách Lược Xâm Lăng Của Cộng Sản (tóm tắt)
- Chính Sách Diệt Tôn Giáo Của Cs Từ Liên Xô Đến Việt Nam (i)

* SỰ THẬT VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ ĐỊNH 31/CP NGÀY 14.4.1997
- Vài nét về Khác biệt giữa chủ nghĩa Mác Lê Nin và chế độ tự do dân chủ thật sự
- ! Xã hội dân sự tự do dân chủ, ứng cử bầu cử tự do...


- 10- Truyện - hồi ký - biên khảo - sách

-----
Những thủ đọan của CSVN đối với các tôn giáo từ lịch sử cận đại đến nay.

Long Điền

Mục đích bài viết :

Nhân sự kiện mới đây thủ tuớng CSVN Nguyễn Tấn Dũng sang triều kiến Đức Giáo Hoàng Benedict XVI tại Vatican,một sự kiện chua từng có trong lịch sử cuả đảng CSVN từ mấy thập niên qua.Chúng ta thử xét qua lịch sử cận đại và hiện kim đảng CSVN đa từng đối xử với các Tôn Giáo tại VN ra sao để biết chúng nhuợng bộ với Giáo Hội Công Giáo Vatican với ý đồ gì.

II)Theo dòng lịch sử dẩn chứng những thủ đoạn của CSVN đối với các tôn giáo :

a)Chủ Nghĩa Cộng Sản một chủ thuyết xả hội do một nhà kinh tế chính trị người Đức gốc Do Thái Karl Marx(1818-1883) sáng lập và được đem áp dụng tại Liên Xô vào (1917) và một số nước Châu Âu ,sau đó lan ra trên nhiều nợi trong đó có Việt nam (1930).Năm 1989 Chũ Nghiã CSQT tan rả bắt đầu từ Liên Xô và sau đó là các nước Đông Âu Cộng Sản cũng lần lượt sụp đổ .Ngày nay trên toàn thế giới chỉ còn lại 4 Quốc Gia có danh xưng là CS hay XHCN :Trung Quốc,Bắc Hàn,Cuba và Việt Nam .

“Ngay từ Marx những người Cộng sản đã quan niệm rằng chỉ có mâu thuẫn giữa các giai cấp là chủ yếu còn mâu thuẫn giữa các quốc gia, dân tộc là thứ yếu và ông có khẩu hiệu rất nổi tiếng: "Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại". Sau này Lenin cũng có ý tưởng như vậy... Sự đối đầu giữa các quốc gia cộng sản sau này cho thấy ý tưởng này không đúng. Mâu thuẫn quốc gia, dân tộc trong thực tế bao giờ cũng mạnh hơn mâu thuẫn giữa các giai cấp”.Chủ Nghĩa Cộng Sản còn gọi là chủ nghĩa Tam Vô: Vô gia đình,vô Tổ Quốc,Vô Tôn Giáo được Hồ Chí Minh và các thủ hạ đã đem vào Việt Nam dưới cái danh xưng mỹ miều là giải phóng Dân Tộc chống Thực Dân áp bức và đã khiến cho trên 4 triệu người Việt nam chết vì đi theo đường lối ngoại lai của CS Quốc Tế .Sau khi CSVN áp đặt chủ thuyết CS vào VN và gây ra cuộc chiến Nam Bắc tốn nhiều xương máu của đồng bào để giải trừ ách “Thực Dân do ngoại bang” gây ra thì tai hoạ của nhóm “Thực Dân Bản Xứ”ngày nay còn khốc liệt hơn bội phần cho người dân Việt.

b) Trong suốt thời gian cuộc chiến Việt Nam (1954-1975) sự hợp tác của CSVN với các tôn giáo để đánh phá VNCH chỉ một chiều. Chủ yếu CSVN lợi dụng các tôn giáo cho mục tiêu tối hậu của chúng là thôn tính Miền Nam rồi sẽ tìm mọi cách tiêu diệt các tôn giáo sau. Chúng ta có thể dùng hình tượng “Đồng sàng dị mộng”của hai người tình cùng ngủ chung giường nhưng mỗi bên có một ước vọng hoàn toàn khàc nhau.Bởi vì bên ngoài chúng kêu gọi các đoàn thể,tôn giáo hợp tác với chúng để đánh cho “Mỷ cút nguỵ nhào” giành Độc Lập cho Đất Nước, CSVN vì Quốc Gia Dân Tộc đánh đuổi “ngoại xâm”còn VNCH trong cai trị thì luôn đàn áp các tôn giáo,bóc lột nhân dân,nô lệ ngoại bang. Trong tuyên truyền thì CSVN luôn dùng lối “Kích Động” gây cho Phật Giáo mang ảo tưởng là bị phân biệt đối xử, một mặt thì tuyên truyền với nhóm Công Giáo là Phật Giáo muốn trở thành Quốc Giáo,lủng đoạn chính quyền VNCH.

Trong thời điểm 1964-1969 CSVN luôn tạo sự chia rẻ, đánh phá giửa Phật Giáo và Công Giáo chỉ với mục đích gây rối loạn cho VNCH. Lợi dụng các sư ,cha “xuống đường” biểu tình, kích động giáo dân và Phật tử đánh phá lẩn nhau khiến cho một thời gian dài người lính VNCH vừa phải chống đở giặc Cộng xâm lược, bảo vệ Đất Nước , bảo vệ Đồng Bào lại phải chống đở những kẻ đâm sau lưng chiến sỹ!

c)Sau thập niên 90 khi các nước Đông Âu và Liên Xô “thành trì XHCN” sụp đổ vì nghèo đói và lạc hậu. CSVN đã mù quáng và ngoan cố tiếp tục theo chủ thuyết XHCN trong khi tuyệt đại đa số các nước CS khác đã từ bỏ gần 2 thập niên vì nhận thấy đấy là một chủ thuyết “Không Tưởng” và gây nhiều thất bại trong khi áp dụng vào đất nước họ . Về chủ trương tiêu diệt Tôn Giáo CSVN đã thi hành các chiến thuật (ngắn hạn) và chiến lược (dài hạn) trong suốt thời gian cầm quyền tai miền Bắc kể từ 1954 và tại miền Nam 1975 đến nay như sau :

1- Gây chia rẻ ,ly gián và phân hoá tôn giáo theo chỉ thị cuả Quốc Tế CS, những ai phản đối thì bị giam cầm hành hạ, hạ nhục nhân phẫm,cơ sở , tài sản tôn giáo bị tịch thu,trưng dụng:

a)- Đối với Phật Giáo :

các chùa đều bị trưng dụng để làm cơ sở này cơ sở khác, còn không thì cho người tại gia vào ở làm mất vẻ tôn nghiêm của chùa và thế tục hóa dần dần. Về các cơ sở vật chất thì phá hoại bằng những cách như trên, còn đối với cơ cấu tổ chức của giáo hội thì cộng sản dùng thủ đoạn quen thuộc là "gậy ông đập lưng ông", nghĩa là dùng tăng ni chia rẽ tăng ni để phá hoại nội bộ giáo hội . Ngoài ra những cán bộ tình báo CS đặc trách Tôn Giáo luôn tìm mọi cách gây chia rẻ trong hàng ngủ các lảnh đạo tôn giáo bằng hình thức lập 1 giáo hội Quốc Doanh song hành với giáo hội Chính thức để phân hoá hàng ngủ tăng ni và tín đồ.

b) -Bên Công Giáo thì vì là một tổ chức chặc chẻ có hậu thuẩn Quốc Tế từ Vatican nên CSVN gây chia rẻ trong nội bộ hàng giáo phẩm. Những ai chịu thỏa hiệp một phần hay toàn phần thì được mọi sự dể dàng trong mọi lĩnh vực , còn những ai không tuân phục sự khống chế của CS thì dù là người có cảm tình và có công với CS trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam 1954-1975 cũng bị chúng tìm mọi cách hảm hại (Điển hình như linh mục Nguyễn Ngọc Lan và linh mục Chân Tín.) còn những ai chống lại chủ trương độc tài của CSVN thì chịu nhiều hình phạt tù đày tịch thu đất đai của giáo hội, đôi khi còn bị thủ tiêu hay bị giết hại (Như vụ LM Trần Đình Thủ thuộc dòng Đồng Công Thủ Đức) . Linh Mục Nguyễn Văn Lý thuộc giáo xứ Nguyệt Biều, Huế chỉ vì phản đối tính cách đàn áp tôn giáo của CSVN mà đã bị giam 14 năm và quản lý hành chánh (giam lỏng) hàng chục năm. Linh Mục Nguyễn Văn Vàng vụ Vinh Sơn nổi dậy chống độc tài thì CSVN đã giam cùm khác nghiệt cho đến chết trong tù năm 1985. Sự chống đối một cách ôn hoà của Giám Mục Nguyễn Kim Điền đã trả giá bằng chính sinh mạng ngài.

c)- Những chức sắc tôn giáo khác như Cao Đài,Hoà Hảo,Tin Lành cũng không tránh khỏi số phận , tùy theo mức độ phục tòng hay thái độ chống đối ít hay nhiều thảy đều bị theo dỏi , đe dọa, bạo hành hay bị sát hại không thương tiếc. Những vụ chống đối tiêu cực nhu tự thiêu đồng loạt 12 tu sĩ tại chùa Dược Sư , Cần Thơ tháng 11 năm 1975 để phản đối sự cai trị độc ác của CSVN đối với Phật Giáo và sau đó đến nay còn có 10 vị ni sư lần lượt tự thiêu để đòi hỏi Tự Do Tôn Giáo tại VN. Giáo Hội PG Hoà Hảo đã có 2 vụ tự thiêu và hàng trăm vụ biểu tình phản đối chế độ hà khắc Tôn Giáo. Đạo Cao Đài đã bị tịch thu Toà Thánh, các thánh thất bị đưa vào cai quản bởi nhà nuớc.

2) Với chủ trương tiêu diệt các tôn giáo CSVN đặt ra một ban Đặc Tình Tôn Giáo nhằm theo dỏi, trà trộn , cài người giả làm tu sỹ nhằm đánh phá lủng đoạn các tôn giáo: Những tài liệu chống đối Phật giáo trình bày hôm nay rút từ tập "Về tôn giáo và đấu tranh chống hoạt động lợi dụng tôn giáo - Tài liệu tham khảo, Lưu hành nội bộ ngành Công an Nhân dân" do "Viện Khoa học Công an" ở Hà Nội ấn hành với mục tiêu ghi rõ trong "Lời dẫn" như sau : "Để giúp các đồng chí lãnh đạo công an các cấp, các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp, gián tiếp tham gia cuộc đấu tranh này (tức cuộc đấu tranh chống tôn giáo), các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy có tài liệu tham khảo". Rõ ra, là để giáo huấn và chỉ đạo công tác tôn giáo cho công an các cấp và bộ đội hoạt động trong vùng tôn giáo. Ấn hành một triệu bản, mỗi bản đánh số riêng để kiểm soát việc thất thoát ra ngoài, khiến chúng ta quan tâm đặc biệt.
Tập tài liệu nói trên dày 602 trang chia làm hai phần :

phần 1 gồm những bài kinh điển Mác Lê chống tôn giáo, nhằm giáo dục công an trên phạm vi lý thuyết.

Phần 2 gồm những bài đề ra đối sách chống các tôn giáo không chịu thần phục làm khuyển mã cho Đảng cộng sản, được gọi chung qua nhóm từ "bọn phản động lợi dụng tôn giáo". Nghịch lý từ căn bản ! Vì ai chẳng rõ Đảng cộng sản đang triệt để lợi dụng tôn giáo, biến đời sống linh thiêng của tôn giáo thành công cụ chính trị phục vụ cho ý thức hệ ngoại lai cộng sản hủy hoại thần trí Việt Nam ?

Để không rơi vào bẫy sập ngôn từ và lý luận hồ đồ, ma giáo qua những bài viết của Viện Khoa học Công an Hà Nội, xin bạn đọc lưu tâm các trọng điểm sau đây :
1- Các bài viết thường nhắc nhở cơ quan chức năng cộng sản phải bảo đảm chính sách pháp luật, kỷ cương phép nước, hiến pháp... Thế nhưng, tất cả những cái gọi là hiến pháp, kỷ cương pháp luật ấy thiết lập theo ý thức hệ Mác Lê chống kích tôn giáo được trình bày trong phần 1 của tập tài liệu qua những tiêu đề giáo huấn :
"Tôn giáo một thế giới quan giả dối" (tr.1, Về tôn giáo và đấu tranh chống hoạt động lợi dụng tôn giáo), "Tôn giáo, một sự phản ánh không đúng hiện thực trong ý thức con người" (tr. 2, sđd), "Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân" (tr. 5, sđd), "Đấu tranh triệt để với tôn giáo là một nhiệm vụ của giai cấp vô sản" (tr. 11, sđd). Cho nên, tôn giáo phải tự diệt trong lòng chiếc bánh vẽ mang tên Hiến pháp, Pháp luật ngày nay.

2. Từ chủ trương tiêu diệt Phật giáo nói trên, Đảng và Bộ Công an hư cấu ra hai hình ảnh không hề có trong nền Phật giáo dân tộc. Một là "xóa bỏ các tổ chức Phật giáo được lập ra dưới thời Mỹ-Ngụy" (tr. 504, sđd) ; hai là "bọn phản động lợi dụng đạo Phật" hay "bọn phản động Phật giáo Ấn Quang" là đối tượng các bài viết. Cần nói ngay, không hề có một tổ chức Phật giáo nào được lập ra dưới thời "Mỹ-Ngụy". Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là giáo hội dân lập kế thừa một truyền thống kéo dài hai nghìn năm. Dưới thời Pháp thuộc, trổi dậy thành phong trào Chấn hưng sinh động vào những năm 1920. Từ đó tiến lên thống nhất Phật giáo toàn quốc, Bắc Nam Trung, vào năm 1951 dưới danh xưng Tổng hội Phật giáo Việt Nam.
Dụ số 10 thời Pháp thuộc chỉ cho phép Phật giáo lập hội, không được sinh hoạt như một giáo hội tôn giáo. Sau cuộc đấu tranh chống kỳ thị tôn giáo thành công, Dụ số 10 bị hũy bỏ năm 1964, thì danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất mới được xuất hiện. Còn "bọn phản động" mà Đảng và Nhà nước tố cáo chỉ là những Phật tử thuần thành trong Cộng đồng Phật giáo dân tộc chẳng chịu cúi thân làm khuyển mã cho độc tài chính trị.
http://www.queme.net/vie/sousdoc_detail.php?numb=372 Đây là tài liệu Mật của CSVN dùng để lưu hành nội bộ cho các cán bộ phụ trách công tác đàn áp Tôn Giáo sử dụng.Sau đây là tài liệu báo cáo của 5 cán bộ đặc trách thuộc Bộ Công An và Đặc Tình Hải Ngoại : http://www.queme.net/vie/sousdoc_detail.php?numb=373 TL mật Đổ Trung Hiếu đánh phá Phật Giáo: Ông Đỗ Trung Hiếu, bí danh Mười Anh, trước năm 1975 làm Trưởng ban Trí Trẻ (vận động trí thức, sinh viên, học sinh) khu Saigon - Gia Định công tác dưới quyền Trần Bạch Đằng. Sau năm 1975, ông được Trung ương Đảng qua các ông Xuân Thủy, Nguyễn Văn Linh và Trần Quốc Hoàn trực tiếp giao phó nhiệm vụ "thống nhất Phật giáo" đưa tới việc ra đời của tổ chức "Giáo hội Phật giáo Việt Nam".

"Nội dung đề án là biến hoàn toàn Phật giáo Việt Nam thành một hội đoàn quần chúng. Còn thấp hơn hội đoàn, vì chỉ có Tăng, Ni, không có Phật tử ; chỉ có tổ chức bên trên không có tổ chức bên dưới, tên gọi là Hội Phật giáo Việt Nam (...) Nội dung hoạt động là lo việc cúng bái chùa chiền, không có hoạt động gì liên quan tới quần chúng và xã hội (...) Lấy chùa làm cơ sở chứ không phải lấy quần chúng Phật tử làm đơn vị của tổ chức Giáo hội". (...) "Thực sự đại biểu là giữa Phật giáo của ta và Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Ban Vận động Thống nhất Phật giáo Việt Nam đều là đại biểu dự Đại hội, trong đó đại biểu của ta đa số. Chín tổ chức và hệ phái Phật giáo, Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là một, còn lại tám với những danh nghĩa khác nhau, nhưng tất cả đều hoặc là ta hoặc là chịu sự lãnh đạo của Đảng".(...) "Cuộc thống nhất Phật giáo lần này BÊN NGOÀI DO CÁC HÒA THƯỢNG GÁNH VÁC, NHƯNG BÊN TRONG BÀN TAY ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM XUYÊN SUỐT QUÁ TRÌNH THỐNG NHẤT ĐỂ NẮM VÀ BIẾN TƯỚNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRỞ THÀNH MỘT TỔ CHỨC BÙ NHÌN CỦA ĐẢNG".- http://www.queme.net/vie/sousdoc_detail.php?numb=379 TL cua Tran Tu can bo CSVN

“Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống phản động lợi dụng đạo Phật hiện nay cần xác định cụ thể những đối tượng phải đấu tranh, trấn áp, cô lập, phân hóa. Những người cần phải tranh thủ, cảm hóa, giáo dục và mức độ tranh thủ. Đồng thời phải đấu tranh xóa bỏ ngay các tổ chức Phật giáo lập ra dưới thời Mỹ-Ngụy (từ trung ương đến địa phương) để làm mất chỗ dựa và cơ sở của bọn phản động. Mặc khác, phải hướng dẫn tăng ni, cư sĩ, phật tử tích cực tham gia xây dựng một tổ chức Phật giáo chung cho cả nước mà tổ chức ấy dần dần phải là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trước mắt cần tiến hành tốt những công tác sau đây : Củng cố và bổ sung đội ngũ trinh sát có năng lực làm công tác đấu tranh chống phản động lợi dụng Phật giáo Ở các tỉnh thành, đặc khu và các huyện, thị đông tăng ni, cư sĩ, phật tử (nhất là ở các tỉnh miền nam) cần có những cán bộ trinh sát chuyên trách làm công tác đấu tranh chống phản động lợi dụng đạo Phật. Tùy tình hình cụ thể mà bố trí phân công cán bộ trinh sát cho thích hợp. Riêng công an thành phố Hồ Chí Minh và công an tỉnh Bình Trị Thiên (những địa bàn trọng điểm), cần củng cố lại đội trinh sát làm công tác này cả về số lượng và chất lượng…Công tác xây dựng và chỉ đạo đặc tình giữ một vị trí vô cùng quan trọng không thể thiếu được trong công tác phát hiện và bóc gỡ mạng lưới tình báo gián điệp, phản động lợi dụng Phật giáo. Cần mạnh dạn xây dựng đặc tình vào những tên mà chính bọn Mỹ-ngụy trước đây đã chú ý tuyển lựa và cài lại, nhất là số có uy tín và thế lực trong Phật giáo Việt Nam và quốc tế như : những tu sĩ Phật giáo có giáo phẩm thượng tọa, hòa thượng, số đại đức trẻ, có trình độ văn hóa cao và giáo lý sâu sắc. Đối với những loại này cần phải nghiên cứu kỹ nắm vững lai lịch và mối quan hệ của chúng để khống chế, cảm hóa, giáo dục, thuyết phục đề phòng chúng dối trá, phản bội”….

- http://www.queme.net/vie/sousdoc_detail.php?numb=374 TL Mat Le Duc Hung CSVN.
“Những đối tượng có hoạt động chống đối, hiện đang bị giam giữ hay quản chế phải tính toán đấu tranh có hiệu quả, nhưng phải rất coi trọng vấn đề giáo dục, cảm hóa theo phương hướng "vừa đánh, vừa kéo"…“Cần khẩn trương rà soát, kịp thời khắc phục những sơ hở thiếu sót trong chủ trương chính sách và việc thực hiện chính sách đối với tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng để tạo niềm tin trong tăng ni, tín đồ.”… “Phải loại trừ các nhân tố và điều kiện nảy sinh các vụ việc, hiện tượng, nhân vật trong các vấn đề liên quan đến Phật giáo khiến kẻ địch có thể lợi dụng vu cáo ta vi phạm nhân quyền, đàn áp Phật giáo. Chủ động đề phòng với hoạt động "thanh tra về nhân quyền", "đòi tiếp xúc gặp gỡ các nhân vật trong tôn giáo...", của một số nước phương Tây, một mặt vừa phải bảo đảm tạo điều kiện tranh thủ và mở rộng quan hệ quốc tế, mặt khác phải giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia”. “Tăng cường công tác tuyên truyền, tấn công chính trị, kết hợp với đấu tranh ngoại giao ; tranh thủ tiếng nói của các tăng ni (cả trong và ngoài nước) nhất là số cao tăng trong phái "Phật giáo Ấn Quang" để đấu tranh chống lại các luận điệu vu khống, xuyên tạc của địch về vấn đề nhân quyền và tôn giáo ở Việt Nam.”
- http://www.queme.net/vie/sousdoc_detail.php?numb=375 TL mat cua Nguyen Duc Khiem CSVN.

“Sau giải phóng miền nam, một số phần tử phản động lợi dụng Phật giáo lộ mặt đã di tản ra nước ngoài như Thích Tâm Châu, Thích Hộ Giác, Thích Mẫn Giác, Thích Quảng Ba. Số còn lại (Thích Thanh Kiểm, Thích Đức Nghiệp...) đã khôn khéo hiến chùa cho cách mạng nên được số sư kháng chiến cũ cho nhập làm "Phật giáo yêu nước". Số Phật giáo Ấn Quang trước đây có công trong phong trào Phật giáo chống Mỹ-ngụy, mặc cảm bị nghi ngờ, bạc đãi trong khi Nhà nước ưu ái với nhóm phản động Việt Nam Quốc tự cũ cùng với một số việc như thu tài sản chùa chiền của họ, nên họ đã có những hoạt động chống đối việc thống nhất Phật giáo toàn quốc, chống Nhà nước. Tiêu biểu cho số này là Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ, Thích Thiện Minh (chết 1978), Thích Thông Bửu, Thích Nhật Thiện, Thích Thuyền Ấn (đã đi Mỹ theo diện ODP 1993), Thích Không Tánh.Ta đã quyết định bắt Thích Thiện Minh, đẩy đuổi, buộc cư trú Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ. Tình hình tạm ổn định, việc vận động thống nhất Phật giáo cả nước đã được đông đảo tăng ni, phật tử của 9 tổ chức, hệ phái tham gia vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam.Thực sự phải thừa nhận chỉ có hệ phái Ấn Quang là tổ chức tập hợp được lực lượng đông đảo. Nhưng do trước đây hệ phái này bị Mỹ-ngụy phân hóa nên ta đã cảnh giác với số cầm đầu và tìm mọi cách xóa dẹp. Sau khi thống nhất Phật giáo cả nước, các hệ phái khác vẫn tồn tại sinh hoạt riêng. Do đó mới có một số tăng ni, phật tử thuộc hệ phái Ấn Quang, luôn luôn nuôi dưỡng ý thức đòi Ấn Quang được độc lập tồn tại như các hệ phái khác.”

- http://www.queme.net/vie/sousdoc_detail.php?numb=377 TL mat cua Le Dinh Luyen CSVN.
Đối với các gia đình Phật Tử CSVN chưa thể dẹp bỏ được thì chúng dùng thủ đoạn vừa đánh vừa xoa:

“Đối với số huynh trưởng cũ có vấn đề phức tạp hoặc có hoạt động chống đối, cần tập trung trinh sát làm rõ, thu thập tài liệu đầy đủ chứng cứ để xử lý theo chính sách pháp luật. Nghiên cứu xây dựng mạng lưới bí mật đảm bảo kịp thời phát hiện tình hình và chủ động hướng lái các hoạt động GĐPT theo hướng tích cực, tiến bộ, đúng chính sách pháp luật.”

Qua những tài liệu của Tình Báo Đặc Biệt CSVN chủ trương tiêu diệt các Tôn Giáo,tuy nhiên khi áp dụng nếu chưa thể triệt tiêu các tôn giáo thì CSVN sẽ cố gắng biến chất các tôn giáo chỉ còn tổ chức lể bái,tụng niệm và bị buộc phải tách rời với quần chúng và Xã Hội. Đây là một hành động thâm độc nhằm làm mất đi bản sắc cao quý của Tôn Giáo.

3)Giải thích hiện tượng Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng qua triều kiến Đức Giáo Hoàng Benedict XVI tại Vatican ngày 25 tháng 1-2007 :

- Xét một sự việc phuơng pháp hay nhất là tìm xem những sự kiện tương tụ trước và sau sự kiện đó để phán đoán sự kiện hiện tại. Trước ngày Nguyễn Tấn Dũng đi Vatican 3 tháng thí sự việc CSVN ra lịnh đập phá trường học Mai Khôi thuôc Giáo Xứ Phường Tây ,thuộc Giáo Phận Huế. Sau ngày Dũng đến Vatican 5 ngày thì CSVN ra lịnh cho cán bộ đập phá tượng Đức Mẹ Sầu Bi thuộc giáo xứ Đồng Đinh ,Phát Diệm,Ninh Bình. http://www.chuacuuthe.com/kysu/9966pieta.html
Sau đó 1 tháng trong dịp Tết Đinh Hợi CSVN đã bắt Cha Lý tịch thu máy vi tính và tài liệu và thúc ép cha Lý về giáo xứ Bến Củi . Qua những sự kiện liên kết với nhau ta sẽ đoán ra ngay ý đồ bên trong của CSVN muốn gì trong việc đi qua Vatican. Hình thức “vừa đánh vừa đàm” hay còn gọi là “Xoa bên nầy đánh bên kia” chỉ là chiến thuật giai đoạn của CSVN , còn chiến lược lâu dài và cố hữu của CSVN vẫn “triệt tiêu các tôn giáo” mà thôi! Một phát tên CSVN còn định bắn 2 con chim , về phía những nhà đấu tranh Phật Giáo thì chúng tuyên truyền : ”Các ông cứ lo chống chính phủ đi , tôi đã liên lạc và giao hảo tốt với Vatican rồi,GHCGVN sẽ đứng về phía chúng tôi, các ông chĩ thiệt thòi mà thôi! ”Nhưng chúng đã lầm! Ngày nay sau bao biến cố lịch sử, sự thật đã phơi bày ,ai ai cũng hiểu rỏ dã tâm của CSVN,trò mỵ dân láo khoét rẻ tiền chẳng lừa được trẻ con nửa đâu.


III) Kết Luận :

Sự đồng tâm hiệp lực , đoàn kết của các Tôn Giáo chống lại bạo quyền CSVN đã được ký kết và thực hiện một cách thành công ,đã nói lên thực trạng chủ trương đàn áp tôn giáo của CSVN hoàn toàn thất bại.

Lời Kêu Gọi Của Các Tôn Giáo Về Tự Do Tôn Giáo Ở Việt Nam

- Căn cứ vào Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc nhìn nhận mọi quyền của con người, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo mà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã thừa nhận,

- Căn cứ vào điều 70 của Hiến Pháp nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam đã quy định rõ rệt về Quyền Tự do tôn giáo,

Chúng tôi, những chức sắc của các tôn giáo ở Việt Nam, ký tên sau đây yêu cầu chính quyền:

1- Hủy bỏ điều 4 trong Hiến Pháp - bắt buộc mọi người theo Chủ Nghĩa Xã Hội chủ trương vô thần, nguồn gốc của mọi vi phạm tự do tôn giáo;

2- Hủy bỏ Nghị định 26/4/99 về hoạt động tôn giáo và Thông Tư 01/99 ban hành ngày 16/6/1999, vì hai văn kiện này vi phạm trầm trọng đến tự do tôn giáo của người dân trong sinh hoạt tôn giáo, trong việc hạn chế nơi cử hành nghi lễ tôn giáo, trong việc chuyển giao đất đai để xây cất nơi thờ tự, trong việc buộc phải xin phép để sống đời sống tu hành, v.v...

3- Phục hồi pháp lý của các tôn giáo như trước năm 1975, cũng như các tôn giáo khác ở các nước tự do trên thế giới :

a- Đặc biệt để cho các Giáo Hội được tự do nhận tín đồ - được ơn trên kêu gọi trong các nhà tu;

b- Trả cho các Giáo Hội đất đai mà Giáo Hội sở hữu từ trước và để cho các Giáo Hội tiếp nhận các tài sản của các tín đồ dâng cúng, cùng có quyền mua bất động sản của người bán;

c- Để cho Giáo Hội xây cất các cơ sở thờ phụng, các cơ sở từ thiện, cơ sở giáo dục trên đất Giáo Hội;d- Việc tấn phong và bổ nhiệm các chức sắc hoàn toàn thuộc quyền của Giáo Hội, chỉ cần thông báo cho chính quyền về việc chuyển đổi các vị trong cơ sở, để chính quyền dễ bề giao dịch;

e- Yêu cầu chính quyền không xen vào nội bộ của các Giáo Hội;f- Các tôn giáo tại Việt Nam đều đại diện cho đa số đồng bào, vì vậy yêu cầu chính quyền tham khảo các chức sắc tôn giáo về những việc liên quan đến các Giáo Hội, để tránh sự dị biệt trong việc thi hành.

Sài Gòn, ngày 05 tháng 9 năm 1999

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất: Sa Môn Thích Quảng Độ, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo (ký tên)

Công Giáo:
Linh Mục Chân Tín, phản ảnh đòi hỏi của người Công Giáo (ký tên)

Phật Giáo Hòa Hảo: Lê Quang Liêm, Hội Trưởng GHPG Hòa Hảo từ trước năm 1975 (ký tên)

Cao Đài: Trần Quang Châu, Giáo Sĩ Truyền Giáo Cao Đài, GH Cao Đài Miền Trung (ký tên).

Thiết nghĩ những lời kêu gọi của các tôn giáo lớn tại Việt Nam đã nói lên sự thật và những nhận định của những vị lãnh đạo tôn gíáo đã đủ nói lên thực chất của chế độ độc tài Cộng Sản đối với các tôn giáo tại Việt Nam ra sao.

Long Điền 2/3/2007.

Tài Liệu Tham Khảo và Chú Thích: Muốn xem các tài liệu tham khảo xin copy tựa và paste vào Yahoo hay Google search. Hoặc copy link rồi paste vào Yahoo hay Google Search.
- Mục tiêu và chiến thuật chiến lược của Việt Minh Cộng Sản (Việt Sử Khảo Luận của Hoàng Cơ Thụy ) Nam Á Paris Xuất Bản năm 2002 từ trang 2013-2019.
- http://en.wikipedia.org/wiki/Communism -Communism after the collapse of the Soviet Union:
- http://vi.wikipedia.org/wiki/Chủ_nghÄ©a_cá»™ng_sản Chủ Nghĩa Cộng sản :Tìm hiểu về Chủ Nghĩa Cộng Sản
http://vi.wikipedia.org/wiki/Đặc_biệt:Allpages/C
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%B7c+bi%E1%BB%87t%3AAllpages&from=Ch%E1%BB%A7&namespace=0
Chủ nghĩa Cộng sản
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%B7c+bi%E1%BB%87t%3AAllpages&from=Ch%E1%BB%A7&namespace=0
- http://www.lenduong.net/spip.php?article5424 Nhận Định về những sai lầm tai hại của đảng CSVN đối với Dân Tộc và Phật Giáo VN của HT Thích Quảng Độ.

- http://www.lmvntd.org/spip.php?article433?artsuite=1 Những sai lầm của đảng CSVN đối với Phật Giáo: nhận định của HT Thích Quảng Độ. Như đã nói trong đoạn trước, cộng sản là những người vô thần duy vật, chủ trương tiêu diệt các tôn giáo, vì Marx cho tôn giáo là thuốc phiện của loài người mà "bọn" tư bản dùng làm công cụ ru ngủ nhân dân lao động bằng cách khuyên họ cố gắng chịu những khổ cực ở đời này rồi sẽ được đền bù một thiên đường ở kiếp sau để dễ bề bóc lột, trong khi chủ nghĩa cộng sản chủ trương xây dựng thiên đường cộng sản ngay trên mặt đất này. Bởi vậy, cộng sản cho tôn giáo là một trở lực cần phải tiêu diệt.
- http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/02/070227_nguyen_ngoclan.shtml Một trí thức yêu nước lý tưởng qua đời . Bài của Lê Quỳnh BBC viết về LM Nguyễn Ngọc Lan và Chân Tín.

Với quan điểm chống sự có mặt của Mỹ ở Việt Nam, ông nhận được cảm tình của những người cộng sản.

Tuy vậy, sau khi Việt Nam thống nhất năm 1975, ông bày tỏ thất vọng trước tình hình nhân quyền, tự do ngôn luận, và kết quả bị nhà nước quản thúc tại gia.

“Thái độ chống Mỹ, kêu gọi hòa bình của những trí thức thiên tả ở Sài Gòn khiến những người cộng sản muốn lôi kéo họ về phía mình. Viết bài tiễn biệt trên báo Thanh Niên hôm 26-2, ông Trần Bạch Đằng nói trong phong trào chống Mỹ ở đô thị Sài Gòn, ông Nguyễn Ngọc Lan được biết đến "như một người xung trận quả cảm, đồng hành với trí thức, học sinh, sinh viên, phật tử và đồng bào." “Theo giáo sư Đỗ Mạnh Tri, một trí thức Công giáo hiện sống ở Pháp, thì thời gian đầu sau 1975, Nguyễn Ngọc Lan và cha Chân Tín sẵn sàng cộng tác với chính quyền mới để đưa đất nước tiến lên.

“Nhưng chính quyền chỉ muốn dùng họ như công cụ cho ý đồ toàn trị. Hai người này thì cứ ung dung ta nói điều ta nghĩ. Và họ đã phải trả giá rất đắt, »
- http://victorian.fortunecity.com/mehetebell/649/un_lmnvl.html Dòng Đồng Công ,LM Trần Đình Thủ.Thâm tâm của chúng là diệt dần tôn giáo hay hơn nữa là cấy người của chúng vào chính trong lòng tôn giáo. Tất cả các chủng sinh, các thầy đã học xong mà không thuộc "hạng người" được nhà nước nâng đỡ và chấp thuận thì sẽ phải chờ mòn mỏi mới được chịu chức. Có thầy phải chờ 25 năm, khi lên bàn thờ làm lễ mở tay đã già khụm phải lom khom. CS mua chuộc các linh mục để làm ăng ten cho chúng ngay trong Toà Tổng Giám Mục Hà Nội. Linh Mục này lại làm chức vụ thư ký cho các cuộc họp hành của Hội Đồng Giám Mục Việt-Nam, nên sau mỗi phiên họp, biên bản chưa làm xong thì nhà nước đã biết rồi. Đến khi các Giám Mục về đến địa phận bị Công An bị gọi lên làm việc về những điều mình đã phát biểu trong những buổi họp mới bật ngửa rồi sinh ra nghi kỵ nhau, chứ đâu biết rằng CSVN đã gài người của chúng vào trong hội nghị. Chỉ vậy thôi, gieo hoang mang sợ sệt nơi các vị chủ chăn đó, thì làm gì còn có chống đối nữa. Ngàn năm mới có một Giám Mục Kim Điền dám công khai chống áp bức của Cộng Sản. Tưởng chỉ lo làm tiền, chứa chấp linh mục quốc doanh, không dám treo cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH ngày xưa, ngậm hột thị như vậy, thì VC ở Việt-Nam nó thuơng tình. Ai ngờ nó vẫn tịch thu nhà cửa, cơ sở và bắt giam Linh Mục Giám Đốc Trần Đình Thủ. Các vị linh mục ơi! hãy noi gương linh mục Thủ trong những ngày trong tù. Ngài đã bất khuất không chịu lụy chúng, đến nỗi chúng phải tha Ngài.
http://victorian.fortunecity.com/mehetebell/649/un_lmnvl.html Tại sao hàng giáo phẩm VN lại làm thinh .Bài của nhóm Công Giáo Chân Chính.

Tin mới nhất ngày hôm qua 17-5-2001, Công An đã đưa 2 tiểu đoàn gồm 600 công an đến xã An truyền để đánh đập giáo dân và bắt Linh Mục Tadeo Nguyễn Văn Lý. Chúng còn tịch thu của Ngài 4 cái điện thoại di động và một số tài liệu. Bên ngoài thì đài Truyền Hình VN tuyên bố lý do bắt cha Lý vì Ngài xúi dục dân chúng chống lại chính quyền, nhưng ai cũng hiểu là bên trong lý do chính là vì Ngài đã gửi Lời Chứng thứ 2 đến Quốc Hội Hoa Kỳ điều trần về tình hình vị phạm nhân quyền và Mất Tự Do Tôn Giáo tại Việt-Nam. Ngoài biến cố chính đó còn có nhiều biến cố khác dồn dập từ trong nước đưa ra tựu chung có mục đích chống áp bức của Cộng Sản về tự do tôn giáo của Tin lành, Cao Đài, Phật Giáo và Phật Giáo Hòa Hảo.

- http://www.vietnamreview.com/modules.php?name=News&file=print&sid=5530 Vụ bạo động chống độc tài CS của LM Nguyễn Văn Vàng.

“Linh Mục Vàng, một nhà giảng đạo lỗi lạc của dòng Chúa Cứu Thế, sau khi bị lên án chung thân khổ sai sau vụ và em ruột ngài là Linh Mục Hiệu bị xử tử, đã bị đưa lưu đầy tại trại A-20 Xuân Phước…

Tháng 4-1985, Cha Vàng lâm bệnh vào lúc sức khỏe của ngài đã quá yếu. Có lẽ ngài đã kiệt sức, sốt cao rồi đi vào hôn mê. Tôi đập cửa kêu cấp cứu suốt ngày, nhưng lúc tên trực trại chịu mở cửa để cho một y sĩ vào khám bệnh, thì mọi việc có vẻ quá muộn. Hai viên trụ sinh không đủ khả năng làm Cha Vàng tỉnh lại. Vào đúng lúc cả hai chúng tôi đều cảm nhận được mùa Giáng Sinh đã trở lại thung lũng Xuân Phước qua tiếng chuông của một nhà thờ dường như ở cách chúng tôi xa lắm vọng về trong đêm lạnh giá và u tịch. Linh Mục Nguyễn Văn Vàng qua đời ngay trong xà lim số 6. ”

http://www.lmvntd.org/spip.php?article143 Đấu tranh cho Tự Do Tôn Giáo.

“ Dịp kỷ niệm một năm việc CS thô bạo bắt giam vị Linh mục kiên cường Nguyễn Văn Lý (17-05-2001) và kỷ niệm mười bốn năm CS hèn hạ ám sát vị Giám mục anh dũng Nguyễn Kim Điền (08-06-1988) đã truyền thêm sinh khí cho cuộc đấu tranh này. Đàng khác, để trả thù, Cộng sản liên tục gia tăng các biện pháp hành chánh lẫn phương sách bạo lực hòng khống chế tinh thần của toàn thể Giáo phận. Nhưng CS đã vấp phải thái độ thẳng thắn và cương quyết của hàng lãnh đạo Giáo hội như chúng tôi trình bày dưới đây.”

Đức TGM Nguyễn Như Thể ,Huế lên tiếng : “Tôi rất đau lòng, nếu không muốn nói là phẫn uất, khi hay tin các nữ tu bị đuổi khỏi các giáo xứ họ đang phục vụ bấy lâu ” http://www.queme.net/vie/v-news_detail.php?numb=548 Giáo Hội PGVNTN tranh đấu cho Tự Do Tôn Giáo.

Rồi tiếng kinh Bát nhã trầm hùng quyện theo lời kinh Pali như những đợt hải triều âm vang vọng vào lòng người xa xứ hướng tâm nhớ tưởng và tri ân 22 Người đã nằm xuống cho mình được sống còn và đất nước đứng lên ; trong khi ấy một giọng đọc bi hùng của Hòa thượng Thích Chánh Lạc xướng danh, tên tuổi cùng hành trạng hy sinh của 22 chư Tăng Ni, Phật tử vị pháp vong thân 12 Tăng Ni tự thiêu tập thể ngày 29 tháng 9 Ất Mão (2.11.1975) tại Thiền viện Dược Sư, Ấp Tân Long A, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ và sau đó còn có thêm 10 vị sư ni tự thiêu để đòi hỏi cho Tự Do Tôn Giáo tại VN.

http://www.ykien.net/tl_hoahao03.html#tl050807a Vụ GHPG Hoà Hảo tự thiêu.Tin cho biết hai tín đồ của một Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo không được nhà nước công nhận vừa tự thiêu trong cùng một ngày hôm nay.

Một người khác, ông Trần Văn Út, tự thiêu vào buổi chiều ở huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Tin ban đầu nói ông đã qua đời.

Ông Võ Văn Bửu đã tự thiêu vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 5 tháng 8 năm 2005 (ngày giờ VN), tại xã Mỹ An, quận Chợ Mới, tỉnh An Giang. Vì công an cố giựt lấy thùng xăng trên tay ông Bửu, nên ông không có đủ xăng để tự thiêu đến chết. Ông Bửu hiện bị phỏng rất nặng. Ông đau đớn rên la, nhưng công an vẫn giữ ông tại trụ sở Xã My An, không đưa đi chửa trị, với thâm ý để ông Bửu chết từ từ, đây là một hành động vô nhân đạo của CSVN

http://www.lmvntd.org/tailieutg.htm Tuyên Bố của Đạo Cao Đài.
“Ngày 1-3-1979, nhà cầm quyền cộng sản truất bỏ Hội Thánh Cao Đài / Tòa Thánh Tây Ninh để thay thế bằng cái gọi là Hội Đồng Chưởng Quản.
Toàn thể Tín Đồ Cao Đài không bao giờ chấp nhận "tôn giáo mới" nầy và xem như là cộng sản và đồ đệ của Tôn Giáo nầy đã hà lạm danh từ, khi còn khai thác danh xưng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Họ có quyền tự xưng là "Đạo Thượng Đài" hay là "Đạo Tối Thượng Đài", để khỏi gây lầm lẫn với Đạo Cao Đài của đấng CHÍ TÔN. Toàn thể Đồng Đạo trung kiên không nhìn nhận các Chức Sắc phàm phong như là Chức Sắc của Đại Đạo. ”

TT Ng. Tan Dung hoi kien Giao Hoang
http://www.datviet.com/home/article/th%E1%BB%A7-t%C6%B0%E1%BB%9Bng-nguy%E1%BB%85n-t%E1%BA%A5n-d%C5%A9ng-h%E1%BB%99i-ki%E1%BA%BFn-gi%C3%A1o-ho%C3%A0ng-13719-1.html Chuyến đi cuả TT.CS. Nguyễn Tấn Dũng ngày 25-1-2007

http://www.datviet.com/home/article/thủ-tÆ°á»›ng-nguyá»…n-tấn-dÅ©ng-há»™i-kiến-giáo-hoà Chuyến đi cuả TT.CS. Nguyễn Tấn Dũng ngày 25-1-2007
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Giáo hoàng (tell your friend)

Việt Nam chủ trương tiếp tục quá trình đối thoại trực tiếp với Tòa thánh Vatican trên cơ sở những nguyên tắc đã được hai bên thỏa thuận là tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Giáo hoàng và Thủ tướng Vatican cảm ơn và đánh giá cao chính sách và thực tế tình hình tự do tôn giáo của Việt Nam, cho đây là hình mẫu về tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Thủ tướng Vatican đề nghị thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa Vatican và Việt Nam.
http://www.chuacuuthe.com/kysu/9966pieta.html Đập phá t ượng Đức M ẹ Sầu Bi của Giáo Xứ Đồng Đinh 30-1-2007.
http://www.tdngonluan.com/tailieu/tl_giaoxuphuongtay.htm Đ ập phá trường sở Mai Khôi thuộc Giáo Xứ Phường Tây,Giáo Phận Huế 24-10-2006. http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2007/02/24/Priest_Nguyen_Van_Ly_forced_out_of_monastery_by_police/ Đàn áp tôn giáo đối với LMNguyễn Van Lý 27-2-2007 http://www.lmvntd.org/dossier/tongiao/1227tbo4.htm Tuyen Bố của các lãnh đạo Công Giáo,Phật Giáo,Hoà Hảo.Trước chính sách nghiệt ngã mang bản chất bóp chết Tôn giáo của nhà cầm quyền CSVN, các Tôn giáo tại Việt Nam liên tục đối kháng để đòi hỏi QUYỀN TỰ DO TÔN GIÁO một cách ôn hòa, bất bạo động, và kiên quyết trường kỳ cho đến ngày có đủ TỰ DO TÔN GIÁO THỰC SỰ như tại tuyệt đại đa số các nước văn minh trên thế giới ngày nay. http://www.lmvntd.org/dossier/tongiao/9909lkg.htm Tuyen bố đòi Tự Do Tôn Giáo.

http://www.vietnamexodus.org/vne/modules.php?name=News&file=article&sid=1462

______________________________
Tham khảo thêm, rất hay !!!
* Gian lận, lừa bịp, vi phạm hiến pháp: bầu cử ...
* Phỏng vấn Hồng Y Phạm Minh Mẫn về phiên toà xử Linh mục Nguyễn Văn Lý
* Cncs - Thủ đoan tội ác cs - ngụy luận - Sự kiện thật (B01)
- Hoang Viet: Thu doan - Toi ac csvn
- THỦ ĐOẠN CÔNG SẢN (1) - Sơ lược về CNCS ... (1) (2)
* Bản chất cncs và dcsvn
- Sách Lược Xâm Lăng Của Cộng Sản
______________________________
Tội ác và bản chất của cộng sản VN
______________________________

- Chống giặc nội xâm - TAK
- Con người trong thời đại cộng sản

- Thủ đoan 3 buoc tien 1 buoc lui cua VC d/v PGVNTN
http://www.chuyendaibolsa.com/News.aspx?NewsID=1387
- Đảng cộng sản khui lại vụ Ôn Như Hầu (TL 195)
- Tận cùng hèn hạ, vô đạo, bất nhân !
- Họ cần phải bị lên án vì tội phỉ báng công dân lương thiện!
- Nguyên nhân xâu xa của quốc nạn tham nhũng ngày hô...
- Thủ đoạn len a'n T.T. Thich Thien Minh cua cong an cs
- Đức Mẹ Sầu Bi - the statue of Sorrowful Virgin Saint Mary

- Bản Chất CSVN Đối Với Tôn Giáo
- Viet Minh CS Sat Hai Cac Lanh tu Quoc Gia (PGHH)
- Ai giet Duc Thay Huynh Phu So ( PGHH) ?
- Duc TGM Nguyen Kim Dien da tu vi dao ra sao ?
- BẢN CÁO TRẠNG VỀ TỘI ÁC CỦA CSVN ĐỐI VỚI PGHH
- Thu kêu gọi lấy ngày 30.4 làm "Ngày Sám hối và Chúc sinh toàn quốc" (1)
- Tại sao Giặc Hồ và đồng đảng triệt phá các di tích Lich sử và Văn Hóa Dân Tộc
- Ho so toi ac csvn (gs Ng. Thien Tam)
- DNH noi voi CA: Các anh hèn lắm
______________________________

- Một sự xúc phạm đến niềm tin người công giao
- Thư ngỏ gởi Hội Đồng giám mục công giáo tại VN
- TT Ng. Tan Dung hoi kien Giao Hoang
______________________________

- [ Nguyên văn bản Thỏa Hiệp Án 14/9/46]
- [ Thỏa hiệp 14/9/1946: Hồ cấu kết với Pháp để tiêu diệt các đảng quốc gia]

Aucun commentaire: