1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

mercredi 18 avril 2007

Thơ mừng đất nước ...

Thơ :

15-4-2007
“ Mừng đảng, mừng xuân,
mừng đất nước ”


GSTS Nguyễn Thiện Tâm


Một khẩu hiệu vô cùng láo xược
Thiếu lễ nghi sau trước, dưới trên
Chỉ hơn ba triệu đảng viên
Dám ngạo nghể trước tổ tiên ông bà

Ngàn đời xây dựng Sơn Hà
Đâu chỉ có đảng mới là có công ?
Bao nhiêu xương trắng máu hồng
Góp phần bảo vệ non sông xứ này

Trải bao triều đại xưa nay
Chiến công hiển hách ghi đầy sử xanh
Đảng chỉ là ngọn là cành
Gốc có bền vững thì cành mới tươi

Xin đừng vỗ ngực ai ơi!
Vong ân bội nghĩa ắt trời chẳng thaGSTS Nguyễn Thiện Tâm

Aucun commentaire: