1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

dimanche 22 avril 2007

BCX: sưu tầm lích sử 0704

(sưu tầm cua bcx0704c)

- LIEN XO DA SUP DO(1917-1991). CONGSAN DONG AU CUNG DA SUP DO. Tren the gioi hien nay chi CONGSAN con 5 nuoc (Trungcong, Vietnam, Bac-han, Cuba, Lao) theo che do Congsan. Chac chan cong san Vietnam se co ngay sup do. Cong san vietnam lo so co mot ong Gorbachev tai Vietnam.
- Ngay 29-8-1991, Quoc Hoi LienXo ra quyet ddinh cam DangCongSan LienXo hoat Dong tren toan lanh tho ddat nuoc LienXo. Nhu vay Cong san chi ton tai dduoc 74 nam tai Lienxo (1917-1991). Trai qua dduoc 7 ddoi TongBiThu
Ao Trang-TN49: oh ! cam on Ban HoaNgocLan
- (1)Vladimia Lenin (1917-1924) [1870-1924] ; (2)Joseph Stalin (1924-1953) [1878-1953] ; (3)Nikita Khrushchev (1953-1964) [1894-1971] ; (4)Leonid Brezhnev (1964-1982) [1906-1982] ; (5)Yuri Andropov (1982-1984) [1914-1984] ; (6 )Konstantin Chernenko (1984-1985) [1911-1985] ; (7)Mikhail Gorbachev (1985-1991) [1931-….]

- Dat nuoc Vietnam hien nay bi cai tri boi DangVien CongSan dot nat, tham tan, thoi nat, tham nhung hoi lo tu tren xuong duoi. Khong co mot noi nao, mot lanh vuc nao ma khong co nan cua quyen tham nhung hoi lo. Tat ca nhung can bo nay deu duoc tham nhuan chu nghia Mac-Le.
- Hien nay o Viet nam, tat ca nhung nguoi co chuc co quyen ddeu la DANG VIEN. Ma` chi? nhung nguoi co chuc co quyen moi co the thuc hien hay kiem soat dduoc nhung vu tham nhung hoi lo, cuop ddat cuop nha cua nguoi dan. Su suy ddoi dda phat xuat tu trong to chuc DOC TAI DANG TRI cua bao quyen CongSan. Van dde la o cho^~ nay
- Tai Vietnam hien nay nhung ke ma dda^`u, xa?o quye^.t nam trong cac to chuc xa hoi; ma nhung nguoi nay deu la nhung DangVienCongsan. Dieu nay cho thay DangCongsan da dao tao ra nhung con nguoi kem coi , ich ky, hep hoi, gian tra' , thu doan. Tat ca nhung dieu nay da gop phan lam cho dat nuoc Viet nam kho^’n kho^? nhu nga`y hom nay.
http://www.webwarper.net/ww/~av/www.hide-ip-soft.com/download.htm 640BDE8F33141D15 ,,CAC BAN TRONG NUOC VAO DAY lay DAU IP PLATINUM va giu'p ban VuotTuongLu?a luon,, an toan Tu Do tren Net.. Proxy IP nhanh, tot nhat >>Taiwan, Korea, Japan, India..
- Yeu nuoc la chong lai nhung ke lam cho ddat nuoc VietNam hoa' ra ban cung; chong lai nhung ke ba'n ddat , ban bien cua to tien cho ngoai bang. Nhung ke ban ddat ddai cua to tien cho ngoai bang khong phai la nguoi cua to quoc Vietnam
- Nhung nguoi CongSan luon luon lap lo*` dda'nh la^.n con dden khi ddo^`ng nha^'t DangCongSan vo*'i Dat nuoc Vietnam va NhanDan Vietnam. Can phai phan biet ro rang hai khai niem: Nhan dan Viet nam va Cac Dang phai chinh tri. Dang Cong san khong the doc quyen lanh dao dat nuoc.
- DAT NUOC VIETNAM LA CUA TOAN DAN VIET NAM. DAT NUOC VIETNAM KHONG PHAI LA DAT NUOC DOC QUYEN CUA NHUNG NGUOI CONG SAN
- Ngay 30-12-1999: CongSan Vietnam ky ket Hiep ddinh bien gioi tren ddat lien voi TrungCong , dde^? ma^’t Ai NamQuan va hon 800 cay so vuong ddat ddai cua to tien.
- Ngay 25-12-2000: CongSan Viet nam ky’ ket Hiep Dinh phan chia Vinh Bac Bo cho Trung Cong. Viet nam bi mat khoang 11.930 da(.m vuong mat bien so voi dduong phan chia theo Cong uoc 1887.
- Lich Su VietNam se mai mai ghi chep rang: Vao ngay 30-12-1999 va ngay 25-12-2000, duoi Trieu Dai LE KHA PHIEU lam TongBiThu, DANG CONG SAN VIETNAM dda~ da^ng dda^'t, nhuong bien cua ToTien cho TAU.
- DANGCONGSAN CO TOI RAT LO*’N VOI DAN TOC VIETNAM KHI DEM CHU NGHIA DUY VAT MAC-LE VAO VIETNAM; XO DAY DANTOCVIETNAM VAO MOT CUOC CHIEN TRANH TUONG TAN ; XO DAY HANG TRAM NGAN NGUOI DAN VO TOI RA DI CHET TREN BIEN DONG; LAM CHO DAT NUOC SUY THOAI VE DAO DUC; LAC HAU VE KINH TE SO VOI CAC NUOC KHAC; VA LAM MAT DI LANH THO DATNUOC VE TAY TRUNGQUOC.
- CAC BAN TRE VIETNAM PHAI NHAN RA NHUNG TINH TRANG BAT CONG; SUY THOAI VE DAO DUC ; LAC HAU VE DOI SONG; NGHEO KHO VE KINH TE DANG TUNGNGAY XAY RA TREN DAT NUOC VIETNAM. PHAI TIM NGUYEN NHAN TAI SAO, VA PHAI DAU TRANH DE TIEU DIET CAI NGUYEN NHAN GAY RA BAT CONG, NGHEO DOI, LAC HAU, SUYTHOAI DAODUC DO'.
- VIETNAM HIEN NAY BI BANG HOAI, XUONG CAP CA VE MOI TRUONG TU NHIEN VA MOI TRUONG XA HOI. TAT CA DDEU PHAI DDUOC XAY DUNG LAI. CONGSAN DDA~ PHA' HONG DDAT NUOC VA XA HOI VIETNAM.
- Che ddo CongSan la mot che ddo bat nhan. CongSan su dung con nguoi nhu la mot phuong tien dde ddat dduoc muc ddich ma nhung nguoi Cong San dda ddat ra. Day la mot quan ddiem nguy hiem nhat cua ChuNghia CongSan. Chu Nghia CongSan huy diet GIA' TRI. CAO QUY' CUA CON NGUOI
- BAN CHAT CUA NGUOI CONGSAN LA`: DO^'I TRA', THU? DDOA.N VA` XAO QUYET. HO KHONG BAO GIO CO KHA'I NIEM "LUONG TAM". CONG SAN LUON LA^'Y " CU*'U CA'NH BIE^.N MINH CHO PHUONG TIE^.N" [De dat duoc muc dich thi phuong tien nao cung tot ca?]
- Chinh vi` su DOI TRA', TAN BAO ma` Dang CongSan dda~ pha' ho?ng ddat nuoc Vietnam. Bat cu*’ nguoi dan nao trong nuoc cung biet su DOI TRA' cua Dang CongSan trong tat ca? moi la~nh vuc hoat ddong suot hon 60 nam qua
- Ngay nay su suy ddoi ddao dduc dang xay ra tren ddat nuoc Vietnam la do he qua cua su giao duc CongSan. Su giao duc CongSan dua tren nen tang cua su DOI TRA'. Day la ddieu nguy hiem nhat cho gioi tre? Vietnam hien nay.
- Ket thu'c hoc ky I nam hoc 2006-2007 , ca nuoc Vietnam dda phat hien hon 2,1 trieu hoc sinh tu tieu hoc dden THPT xep loai hoc luc yeu,
- Trong ddo' cap tieu hoc co' 417.115 em, chiem 5,7%; THCS: 1.025.975 em, chiem 16,9%; THPT: 694.099 em, chiem 23,16%. Ty le hoc sinh yeu, ke'm nay cao hon han so voi cung ky cach nam hoc truoc (gan 10%).
- Ngay 25-3-2007 Nguyen Minh Triet khi tra loi mot cau hoi “ Ly Tuong cua Thanh Nien VietNam hien nay la gi?” dda noi rang: Ly Tuong Cua Thanh Nien Viet Nam la Xay Dung Chu Nghia Cong San thanh Cong tren toan the gioi. Than oi! CongSan dda tan lui tren the gioi roi ma Cac Ong CongSan Vietnam con muon ddi xay dung cai Ly Tuong ma the gioi dda quang vao sot rac.
- Vietnam hien nay la mot trong nhung nuoc ngheo ddoi nhat the gioi; Vay ma Nguyen Minh Triet lai xac ddinh ly tuong cua thanh nien Viet nam la XAY DUNG CHU NGHIA CONGSAN CHO TOAN THE GIOI. Than oi! Khon nan cho dan toc Vietnam bi cai tri boi mot bon nguoi cuong tin, ngu dot.
- Nguyen Minh Triet chi co cach thoat hiem duy nhat trong hoan canh hien nay la ddong vai tro nhu Mikhail Gorbarchev cua Lien Xo, tuyen bo Giai tan Dang CongSan Vietnam
- Hien nay, CongSan chi dinh NguyenTanDung lam Thu TuongVietNam. Ong ta chi la mot tay vo~ bie^`n. Xuat than tu Can bo Giao lien di le^n ;la`m tu chuc tieu doi truong den chinh tri vien Tieudoan. Khong co hoc hanh can ban tu thap len cao. Hoc chinh tri MacLe la chu yeu;
- Trong tieu su co no'i la NTD co bang cu nhan luat. Nhung co le day chi la van bang hinh thuc ma thoi. Ong ta co' den truong hoc Luat ngay nao dda^u. Khong co hoc hanh nghien cuu ve Kinh Te. Khong biet Ong ta dieu khien nen kinh te VietNam nhu the nao. Chi biet mot dieu la ong ta quyet tam xay dung nen KinhTe VietNam theo dinh huong XaHoiChuNghia....
- DANGCONGSAN la nguyen nhan cua su cham tien cua dat nuoc Vietnam hien nay. Tai sao DangCongSan VietNam lai cho minh cai quyen tiep tuc lanh dao dat nuoc sau 32 nam lam cho dat nuoc Vietnam tro thanh mot trong nhung nuoc k'em phat trien nhat the gioi ve moi mat?
- DangCongSan da lam gi duoc cho dan toc Vietnam sau 32 nam cam quyen?: Dao duc suy doi; Tham nhung hoi lo khap noi. Kinh te lac hau; Con gai Vietnam di lam dau xu nguoi, bi rao ban khap cac nuoc. Con dan Vietnam phai di tha phuong cau thuc khap noi tren the gioi.
- Nam 2006, Ong IL Houng Lee, Truong DDa.i dien cua Quy~ Tien Te Quoc Te (International Monetary Fund - IMF) tai Viet-nam nhan ddinh, Viet-Nam co' the mat 18 nam dde dduoi kip Indonesia, 34 nam voi Tha'i Lan va` 197 nam voi Singapore.
- Vietnam can 197 nam nua moi duoi kip Singapore: http://www.vietnamreview.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3278
- Bo truong co van Singapore, ong Ly Quang Dieu, no'i Viet Nam co' the “de dang” duy tri` tang truong 8 - 10 phan tram trong vong mot thap nien toi.Nhung se phai mat vai thap nien nua dde Viet Nam bat kip voi cac nuoc lang gieng pha't trien hon o vung DDong Nam A'
- Ong Ly' Quang Dieu noi: “Giai ddoan dduoi theo se tiep tuc trong 20, 30, 40 nam nua dde bat kip, vi' du. nhu la`, Malaysia.” Theo thong ke 2005 cua IMF, thu nhap ddau nguoi cua Malaysia nam 2005 la` 5042 ddola My, Tha'i Lan 2659 ddola, Viet Nam 618 ddola, va` Singapore la` 26.836 ddola My
- Nam 1960, GDP cua Singapore chi la` 0,7 ty ddola My, thu nhap binh quan ddau nguoi chi la` 427 ddola My/ nam. The ma` nam 2005, GDP cua Singapore dda la` hon 116 ty ddola My, thu nhap binh quan ddau nguoi la` 26.836 ddola My/nam.
- Nuoc Singapore hien nay la` nuoc co' thu nhap binh quan ddau nguoi lo'n thu' 2 o chau A', sau Nhat Ban va` nam trong hang ca'c nuoc tien tien, van minh, giau co' nhat tren the gioi.
- Viet Nam co' dien ti'ch gap hon 50 lan nuoc Singapore, dan so gap gan 20 lan, tai nguyen thien nhien cung phong phu', doi dao hon Singapore nhieu, nhung GDP cua Vietnam nam 2005 chi la` xap xi 60 ty ddola My, thu nhap binh quan ddau nguoi chi khoang 618 ddola My/nam
- Tieng keu goi. bo'ng chieu xua. Tieng keu ma'i qua'n, ngay xieu do'c din`h ( Tho Vu Huu Dinh)
- Tai Singapore, ong Ly' Quang Dieu dda tap hop dduoc rat nhieu nguoi tai, nguoi co' hoc van cao. La` nguoi lanh ddao, thi` can phai co' nhieu nguoi tai gioi.
- Tai Singapore, ong Ly' Quang Dieu dda tap hop dduoc rat nhieu nguoi tai, nguoi co' hoc van cao. La` nguoi lanh ddao, thi` can phai co' nhieu nguoi tai gioi.
- Khong co' ta`i, thi` khong the lanh ddao dduoc. DDo' la` y' kien cua ong Ly' Quang Dieu. Ban than ong Ly' Quang Dieu dda tot nghiep nganh luat o truong ddai hoc danh tieng Cambridge cua Anh nam 1949, khi ong 26 tuoi.
- Cac video lich su: http://lhvbac.org/media/viewforum.php?f=1
- Dat nuoc Vietnam hien nay bi cai tri boi DangVien CongSan dot nat, tham tan, thoi nat, tham nhung hoi lo tu tren xuong duoi. Khong co mot noi nao, mot lanh vuc nao ma khong co nan cua quyen tham nhung hoi lo. Tat ca nhung can bo nay deu duoc tham nhuan chu nghia Mac-Le.
- Hien nay o Viet nam, tat ca nhung nguoi co chuc co quyen ddeu la DANG VIEN. Ma` chi? nhung nguoi co chuc co quyen moi co the thuc hien hay kiem soat dduoc nhung vu tham nhung hoi lo, cuop ddat cuop nha cua nguoi dan. Su suy ddoi dda phat xuat tu trong to chuc DOC TAI DANG TRI cua bao quyen CongSan. Van dde la o cho^~ nay
- Tai Vietnam hien nay nhung ke ma dda^`u, xa?o quye^.t nam trong cac to chuc xa hoi; ma nhung nguoi nay deu la nhung DangVienCongsan. Dieu nay cho thay DangCongsan da dao tao ra nhung con nguoi kem coi , ich ky, hep hoi, gian tra' , thu doan. Tat ca nhung dieu nay da gop phan lam cho dat nuoc Viet nam kho^’n kho^? nhu nga`y hom nay.
- Hien naytai Vietnam, CanBo CongSan o moi cap do deu yeu kem ve trinh ddo hoc thuc, tham nhung hoi lo, gay that thoat cong quy, sach nhieu nguoidan gaynen baonhieu canh khonkho cho nhandan; lam cho toan xahoi suythoai ve daoduc, bang hoai ve tinh than...
- GDP per capita cua Vietnam : 618 USD [ theo IMF nam 2006]; Dan so cua Vietnam 2006: 84.6 trieu nguoi, Dien tich cua Vietnam : 330.991 cay so vuong ; GDP per capita cua Japan : 35.757 USD ; Dan So cua Japan : 128.085.000. Dien tich cua Japan: 377.873 cay so vuong
- Hien nay loi tuc trung binh moi ngay cua mot nguoi dan song tai Viet-Nam la` 1.51 My kim, nghia la` van duoi muc ngheo ddo'i 2 My kim cua Ngan Hang The Gioi.
- NHAT BAN CHI CAN 20 NAM SAU CUOC CHIEN (1945-1965)DA PHAT TRIEN DDUOC DAT NUOC. NHUNG NGUOI NGU XUAN KHONG BAO GIO DAM NHIN NHAN LA MINH NGU. NHAT BAN LANH 2 QUA BOM NGUYEN TU MA CHI CAN 20 NAM DDA PHUC HOI. CONG SAN DDA LA`M HO?NG DDAT NUOC VIETNAM

* GDP/nguoi/nam và tăng trưởng: cua mien Nam VN hon Dai Loan, Nam Han
- trước năm 1975:
Tong san luong Nam Han : 53 $usd / nguoi/năm
Tong san luong Dai Loan: 55 $usd / nguoi/năm
Tong san luong Nam VN : 83 $usd / nguoi/năm

Theo courrier international (Fr) 2007, với những con số của cuối 2005, đầu 2006:
- năm 2005-2006:
Nam Hàn:
Tổng sản lượng Nam Hàn: 992 tỉ usd $ quốc gia/năm
Tổng sản lượng Nam Hàn : 20240 usd $ người/năm
dân số : 49,0 triệu

Thái:
Tổng sản lượng : 227 tỉ usd $ quốc gia/năm
Tổng sản lượng : 3420 usd $ người/năm
dân số : 66,5 triệu

Singapour:
Tổng sản lượng : 149 tỉ usd $ quốc gia/năm
Tổng sản lượng : 32030 usd $ người/năm
dân số : 4,4 triệu

Đài Loan:
Tổng sản lượng Dai Loan: 16 000 $usd / nguoi/nam

Nhật:
Tổng sản lượng : 5290 tỉ usd $ quốc gia/năm

Đức :
Tổng sản lượng : 3280 tỉ usd $ quốc gia/năm
Tổng sản lượng : 39710 usd $ người/năm

Anh:
TSL quốc gia hàng năm là 2570 tỉ $usd

Pháp:
TSL quốc gia hàng năm là 2520 tỉ $usd: 2,126 (2005); 2,233 (2006) GDP (US$ bn)
Tổng sản lượng : 41380 usd $ người/năm ?
dân số : 60,6 (2005); 60,9 triệu (2006)
Exports of goods fob (US$ bn): 439,5 (2005); 482.0 (2006)
Imports of goods fob (US$ bn): 471.4 (2005); 530.2 (2006)

Mỹ:
Tổng sản lượng Mỹ : 13080 tỉ usd $ quốc gia/năm
Tổng sản lượng Mỹ : 46280 usd $ người/năm
dân số : 302,1 triệu

Tàu:
TSL quốc gia hàng năm là 3010 tỉ $usd

Nga: (thấp hơn)

VN:
Tổng sản lượng VN: 67 tỉ usd $ quốc gia/năm
(trong đây phải tính: Việt kiều gởi về 5 tỉ $usd/năm chính thức, không kể chui; lao động ngoại quốc gởi về 1,5 tí $usd/năm; bán dầu 1,5 tỉ $usd/năm; quốc tế viện trợ 1,2 tỉ $usd/năm; ...)
Tổng sản lượng VN: 790 usd $ người/năm (đây là tính đổ đồng đầu người, thực chất là khoảng cách giàu nghèo rất chênh lệch gưữa thành thị và nông thôn, giữa cán bộ cs và dân)
dân số : 85,3 triệu

VN cần 197 năm để đuổi kịp Singapour; 150 năm kịp Nam Hàn; 25 năm kịp Thái

TSL: Thứ nhất là : Mỹ; 2 là Nhật, Ba là Đức, 4 là Tàu 3010 tỉ; 5 là Anh, 6 là Pháp

- Hệ thống y tế ở Việt Nam, theo ghi nhận của Reuters, chỉ chiếm 1.45% (quá ít) trong tổng sản phẩm quốc gia (GDP) $60 tỉ USD, tính theo thống kê năm 2006. Con số của năm 2005 là chiếm 1.48% của GDP.

- South Korea 32 nam sau chien tranh (1955 - 1987) la con rong Chau A ;VIETNAM 32 NAM SAU CHIEN TRANH (1975-2007) TRO THANH MOT TRONG NHUNGNUOC NGHEO DDOI NHAT TREN THE GIOI. GDP per capita chi co 618 USD nam 2006 (theo IMF)
- Nuoc Vietnam Cong Hoa chi ton tai chinh thuc co 20 nam (26/10/1955-30/4/1975). Mac du xay dung trong thoi gian chientranh, nhung Vietnam Cong Hoa ddung ddau cac nuoc thuoc khoi ASEAN. Vay ma 32 nam sau chien tranh, Cong san dda dde nuoc Vietnam tut xuong cuoi bang sap hang trong cac nuoc ASEAN. Va phai can 197 nam nua moi theo kip Singapore. Tai sao?
- CONG SAN KHONG THE DDO LOI CHO DAN VIETNAM LA NGU DOT.SU NGU DOT NAM TAI SU LANH DDAO DDOC TAI CUA MOT NHOM NGUOI NGU DOT THEO CHE DDO BAO TAN CONG SAN.CO RAT NHIEU NGUOI VIET THANH TAI TAI MY VA CAC QUOC GIA KHAC CHU KHONG PHAI O TAI VIETNAM. TAI SAO????
- Vien nghien cuu Heritage Foundation va to bao Wall Street Journal vua cong bo “Chi so tu do kinh te 2007” xep hang cac nen Kinh Te The Gioi. VIETNAM BI XEP THU 138/157 nen kinh te dduoc ddieu tra. HongKong la nuoc ddung so 1, Singapore thu 2, ThaiLan thu 50, Philippines thu 95; Campuchia thu 102; Indonesia thu 110; Lao thu 140 ; Myanmar thu 154

- Moi dday, mot co quan ddieu tra kinh te ddoc lap co' ten la` Economist Intelligence Unit vua cong bo ban ba'o ca'o ve “Chi? so dan chu 2006”.
- VIET NAM DDUNG THU 145 TRONG SO 167 QUOC GIA TRONG BANG XEP HANG CHI SO DAN CHU TOAN CAU, va dduoc liet vao nhom cac nuoc co' che ddo cai tri ddoc tai tren the gioi. Vi tri' nay la` kha' thap. Ngay ca khi so sa'nh voi ca'c quoc gia Chau A' trong khu vuc, thu hang cua Viet Nam van la` kha' thap, chi? tren Bac Han, Mien DDien, va` Lao ma` thoi
- Dien ddan Kinh Te The gioi xep hang ve nang luc canh tranh nam 2006: Vietnam ddung thu 77/125 quoc gia, tut 3 bac sovoinam 2005
- Ngan HangThe gioi va ToChuc Tai chanh quoc Te xep hang Vietnam la 104/175 quoc gia ve su thuan loi cua moi truong kinh doanh nam 2006, tut 6 bac sovoinam 2005
- Theo bao cao so sanh ddo^. rui ro cac quoc gia nam 2007 vua dduoc To Chuc TuVan rui ro kinh te va chinh tri PERC (Political and Economic Risk Consultancy) co tru so tai HongKong cong bo:
- VietNam la mot trong nhung nuoc co rui ro ve kinh te, chinh tri va xa hoi o muc cao, ddung hang thu 7 trong 12 nuoc dduoc khao sat tai chau A, theo thang ddiem tu 1 dden 10 ( ddiem thap nhat la it rui ro nhat va ddiem 10 la nhieu rui ro nhat).
- Thu tu nhu sau: Singapore (2.74); NhatBan (3.13); HongKong (3.33); Malaysia (4.46); DaiLoan (4.76); South Korea (4.78); Vietnam (5.36); China (5.44); Thalland (5.49); Philippines (5.74); India (6.24); Indonesia( 6.79)
- To chuc phi chinh phu chuyen co ddong va` truyen ba' tu do-dan chu co' ten goi Freedom House vua cong bo ban ba'o ca'o ve tinh hinh tu do tren toan cau trong nam qua.
- Ong Ly' Quang Dieu noi: “Giai ddoan dduoi theo se tiep tuc trong 20, 30, 40 nam nua dde bat kip, vi' du. nhu la`, Malaysia.” Theo thong ke 2005 cua IMF, thu nhap ddau nguoi cua Malaysia nam 2005 la` 5042 ddola My, Tha'i Lan 2659 ddola, Viet Nam 618 ddola, va` Singapore la` 26.836 ddola My
- Nam 1960, GDP cua Singapore chi la` 0,7 ty ddola My, thu nhap binh quan ddau nguoi chi la` 427 ddola My/ nam. The ma` nam 2005, GDP cua Singapore dda la` hon 116 ty ddola My, thu nhap binh quan ddau nguoi la` 26.836 ddola My/nam.
- Nuoc Singapore hien nay la` nuoc co' thu nhap binh quan ddau nguoi lo'n thu' 2 o chau A', sau Nhat Ban va` nam trong hang ca'c nuoc tien tien, van minh, giau co' nhat tren the gioi.
- Viet Nam co' dien ti'ch gap hon 50 lan nuoc Singapore, dan so gap gan 20 lan, tai nguyen thien nhien cung phong phu', doi dao hon Singapore nhieu, nhung GDP cua Vietnam nam 2005 chi la` xap xi 60 ty ddola My, thu nhap binh quan ddau nguoi chi khoang 618 ddola My/nam
- Hien naytai Vietnam, CanBo CongSan o moi cap do deu yeu kem ve trinh ddo hoc thuc, tham nhung hoi lo, gay that thoat cong quy, sach nhieu nguoidan gaynen baonhieu canh khonkho cho nhandan; lam cho toan xahoi suythoai ve daoduc, bang hoai ve tinh than...- Theo ba'o ca'o nay, tren the gioi hien co' 90 quoc gia dduoc ddanh gia' la “tu do”, chiem 47% dan so toan cau. So nuoc dduoc xem la` “phan nao co' tu do” chiem 30%. Va con lai dduoc xem la` khong co' tu do, voi 45 xu so, trong ddo co' Viet Nam.
- “DDANG CONG SAN DDI THEO CON DDUONG CHU NGHIA CONG SAN MAC-LE CHI LAM CHO DDAT NUOC NAY NGHEO KHO, DAN CHUNG KHO-KHAN HON THOI, CHU KHONG DDUA DDEN SU PHAT TRIEN THEO DDUNG TIEM NANG CUA VIET NAM.
- Dat nuoc Vietnam can co nhung nguoi lanh ddao tai gioi va thuc long thuong yeu ddong bao; thuong yeu dan toc Vietnam. CongSan Vietnam phai dde cho moi nguoi tham gia vao viec lanh ddao ddat nuoc o moi cap ddo. DANG CONG SAN khong the ddoc quyen lanh ddao ddat nuoc nhu hien nay
- Ngay 21-8-2006, ÐangCong san VietNam ddua ra nhan ddinh: “Tham nhung, lang phi van dien ra nghiêm trong o nhieu nganh, nhieu cap, nhieu linh vuc voi pham vi rong, tinh chat phuc tap, gây hau qua xau ve nhieu mat, lam giam sut long tin cua nhân dân, la mot trong nhung nguy co lon de doa su to^`n vong cua Ðang va chedo CongSan tai.Vietnam”
- Hien nay CongSan so nhat la tinh trang tham nhung ddang tran lan trong he thong Can Bo Cong San. Day la qua? MIN se lam cho DANG CONG SAN no tung trong mot ngay nao ddo'
- Chung ta dau tranh de loai bo chu thuyet Duy vat CongSan ra khoi dantoc Vietnam. Chu thuyet Duy vatCongSan la mot da.i hoa. cho dan toc Vietnam. Chu thuyet DuyVatCongSan da.y do^~ con nguoi ta xao tra, lua loc va khong con biet luong tri la gi nua.
- Khi nhung ten thuoc the he gia-nua chet ddi; thi nhung ten the he sau se len noi nghiep. The ma nhung ten nay lai la nhung ten dot nat, tham nhung hoi lo, bao tan, thi at han chung no se khong bao gio ton tai dduoc. Tu trong lich su cho dden bay gio, CHUA CO MOT CHE DDO BAO TAN NAO LAI TON TAI VINH VIEN CA?
- CHE DDO CONGSAN DDA THUC SU DDEN HOI SUY TAN TREN THE GIOI. CAC CHE DDO CONGSAN CON SOT LAI CHI LA CAI VO? BE NGOAI MA THOI.
- Van dde cua nguoi dan Vietnam la phai lam sao dde co the thay ddoi dduoc tinh trang hien nay. Bon CongSan khong de gi tu bo quyen luc
- CanBo CongSan bao che cho nhau dde bao ve quyen loi cua chung no. Cho du la chung no mau thuan nhau. Nhung chac chan chung no khong muon che ddo CongSan sup ddo^?.
- Vi neu Cong san sup ddo thi tat ca chung no ddeu mat het. Tat ca chung no ddeu biet ro ddieu nay. Va vi vay Chung no luon ddoan ket voi nhau va lam bat cu ddieu gi dde chong lai bat cu ai chong lai chung no
- Chac chan can phai co mot luc luong DOI LAP voi Dang CongSan. CongSan rat so ddieu nay. Va chinh vi vay ma CongSan tim moi cach dde ngan can mot DANG DOI LAP ra ddoi
- Cuoc ddau tranh voi DANG CONGSAN la cuoc ddau tranh mot ma^'t, mot co`n dde co dduoc TU DO DAN CHU cho nguoi dan. Kinh nghiem lich su cho thay: KHONG THE CO SU HOA HOP DDUOC VOI NGUOI CONG SAN. CONG SAN KHONG CO THE SUA CHUA DDUOC MA PHAI HUY BO. DANG CONG SAN SE PHAI RA DDI. DDO LA DDIEU CHAC CHAN
- CongSan chi co mot CHAN-LY' duy nhat: Cu*' cam chac khau AK trong tay la lam bat cu thu gi cung dduoc.
- Kinh nghiêm DDông âu và Nga cho thay: Chi'nh nguoi song trong che ddo CongSan se noi len loai bo ChuNghiaCongSan. CongSan se bi tieu diet ngay tu. ben trong ban than chung no.
- Buc hinh cong an Nguyen Minh Tan bit mieng Lm NguyenVan LY tai Toa An ngay 30-3-2007 tai HUE la mot buc hinh noi len ban chat ddoc tai ap buc cua CongSan . Che ddo ap buc CongSan dda bi ca the gioi len an. Xu an ma lai bit mieng khong cho bi cao noi. That la mot su tho bi, phi ly' va bao nguoc
- Video quay canh CongSan bit mieng Cha Ly tai toa an: http://www.youtube.com/watch?v=Dzk1WmmHoBI
- CongSan chi co mot CHAN-LY' duy nhat: Cu*' cam chac khau AK trong tay la lam bat cu thu gi cung dduoc.<< http://www.youtube.com/watch?v=Dzk1WmmHoBI
- Buc hinh Lm Nguyen Van Ly bi bit mieng: http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0,36-890189,0.html
- Buc hinh Lm Nguyen Van Ly bi bit mieng: http://www.lexpress.fr/info/quotidien/24himages/default.asp?idi=243
- Buc hinh Lm Nguyen Van Ly bi bit mieng: http://news.webshots.com/photo/2046289040033546394lwuUjP
- "Chi'nh toa a'n nay, vien kiem sa't nay, so cong an nay, che ddo CS nay phai chiu ca'i toi truoc lich su, truoc nhan dan VN, la`: thay vi` tao nen mot dan toc si~ khi' anh hung, thi` dda dung moi thu ddoan dde hen nhu LUA GAT va` BAO LUC dde tao nen mot dan toc HEN NHAT va` SO HAI, roi cho ddo' la` thang loi thanh cong!" [Lm. Nguyen Van Ly']
- "... Nhung toi khang ddinh voi tat ca luong tam, tra'ch nhiem cua minh ddoi voi ddat nuoc Viet Nam va` dan toc VN, toi se chien ddau toi cung cho du` chi con co' mot minh toi ddau tranh. Truoc het la` dde gianh lay nhan quyen cho chi'nh minh va` gianh lay quyen tu do cho nguoi VN." [LS Le Thi Cong Nhan]
- Truoc nhung viec lam vo luong tam cua nha cam quyen Cong San Viet Nam, toi chi la` mot con nguoi be' nho quyet khong the chun buoc truoc phien toa bat cong nay, quyet tam ddau tranh hon nua cho tu do, dan chu, nhan quyen. Toi se lay ddau kho cua ban than dde ddoi lay TU DO, DAN CHU, NHAN QUYEN cho Viet Nam [Nguyen Phong, 30-3-2007]
- "DDA DDAO DDANG CONG SAN VIET NAM!": Cha Ly' dda the't len bang chi'nh su cam ne'n trong long mot dan toc ddang bi. kim ham duoi ban tay cua mot che ddo ddoc tai toan tri.
- "DDA DDAO DDANG CONG SAN VIET NAM!": Tieng ho khang ddinh rang dan toc Viet Nam khong bao gio quy goi truoc bao quyen vo nhan. DDo' la` nguon nang luong tinh than bat tan cho tat ca moi nguoi dda, ddang va` se dan than tranh ddau cho mot Viet Nam dan chu tu do
- Buc hinh cong an Nguyen Minh Tan bit mieng Lm NguyenVan LY tai Toa An ngay 30-3-2007 tai HUE la mot buc hinh noi len ban chat ddoc tai ap buc cua CongSan . Che ddo ap buc CongSan dda bi ca the gioi len an. Xu an ma lai bit mieng khong cho bi cao noi. That la mot su tho bi, phi ly' va bao nguoc
- Video quay canh CongSan bit mieng Cha Ly tai toa an: http://www.youtube.com/watch?v=Dzk1WmmHoBI
- Hinh-anh ddan-ap bat-bo nha tu-hanh vi ho dda noi len nhung ddieu chan that dda lam cho CongSan Vietnam tro thanh mot ke toi bai truoc du luan the gioi, va cang lam sang to Nghi quyet 1481 cua Nghi Vien Chau Au len an ChuNghia CongSan la tan ac va bat nhan
- Che DDo Viet Cong ddang bit mieng ca Dan Toc Viet Nam bang nhung canh tay sat dinh dday ma'u me. Cong An Viet Cong TU DO Bit Mieng Linh Muc Nguyen Van Ly Truoc Toa An. DDUNG NGHE NHUNG GI CONG SAN NOI MA` HAY NHIN KY NHUNG GI CONG SAN LAM.
- Khong mot nguoi nao lai nghi la Linhmuc NGUYEN VAN LY co toi ca?. Lm LY la nguoi tu bo gia ddinh, tu bo cuoc ddoi rieng cua minh dde tu-hanh phuc vu cho con nguoi. Ai cung biet Cong san vi tuc gian Lm LY' noi len SU-THAT ma bat Lm LY bo? tu` ma thoi
- Ong VINCENT BROSSEL, ddac tra'ch ve khu vuc Chau A'-Tha'i Binh Duong, thuoc To chuc Ky' Gia Khong Bien Gioi tai Pha'p noi rang:
- Linh muc Nguyen Van Ly' VO TOI. Boi le~ nhung gi` ong ta lam chi? la` bay to quan ddiem ca' nhan. QUYEN CAN BAN NHAT CUA CON NGUOI LA` CHU'NG TA CO' THE TU DO VIET, XUAT BAN, HAY PHAT NGON QUAN DDIEM CUA MINH
- SU GIAN DOI, XAO TRA' bao gio cung so SU-THAT

- Phai mat 9 nam ke tu ngay thanh lap CongDoan DoanKet (22-9-1980), nguoi dan BaLan moi gianh dduoc quyen TuDo DanChu cho minh tu tay nhung nguoi CongSan (29-12-1989)
- Phai mat 12 nam ke tu khi xuat hien HIEN CHUONG 77 (7-1-1977), Nhan dan TiepKhac moi lay lai dduoc Chinh quyen tu*` tay CongSan (10-12-1989). Ngay 8-4-2006, Tuyen Ngon TUDO DANCHU cho Vietnam ra ddoi. Hy vong mot ngay gan nhat NhanDan Vietnam se ddo`i lai dduoc chinh quyen tu tay CongSan.
Goi cho Em Saigon trang Web: http://s152542055.onlinehome.us/xoops4/modules/news/
- Gio+` ca'o chung cua CongSan Vietnam tai Phien Toa xu Linh Muc Ly’
- Kho^ng lua^.t su+,
- Kho^ng tranh tu.ng;
- Ca'c nha` ba'o va` ngoa.i giao quo^'c te^'
- dda~ pha^~n no^. the't le^n
- Khi tre^n ma`n hi`nh xua^'t hie^.n
- hi`nh a?nh linh mu.c Nguye^~n Va(n Ly'
- hai co^? tay mang co`ng

- hai co^ng an giu+~ cha(.t
- va` phi'a sau mo^.t ke? co^n ddo^`
- vo`ng hai tay bi.t mie^.ng
- Nha^n loa.i vu+`a chu+'ng kie^'n
- mo^.t phie^n toa` o+? Lahay
- hi`nh a?nh Hu't-sen
- so+ mi tra('ng, com le^ ma`u xa'm
- tay ca^`m kinh Ko^-ran
- vung le^n tranh tu.ng quan toa`
- Li.ch su+? kho^ng que^n
- phie^n toa` Hi't-le xu+? DDimitro^'p,
- toa` a'n Ho^`ng ko^ng xu+? Nguye^~n a'i Quo^'c
- Tranh tu.ng ca? tha'ng tro+`i
- Ca'c bi. ca'o dde^`u tra('ng a'n
- Ha~y nho+' la^'y phie^n toa` o+? Hue^'
- nga`y 30 tha'ng 3
- phie^n toa` tie^u bie^?u
- cho co^ng ly' ba.o quye^`n
- mo^.t qua'i thai trong tho+`i ho^.i nha^.p:
- "Khoa' tay va` bi.t mie^.ng"
- Hi`nh a?nh dda(.c tru+ng cho cha^n ly' co^.ng sa?n
- dda~ ba'o hie^.u gio+` ca'o chung
- Ne^`n chuye^n chi'nh ddo^.c ta`i dda?ng tri .[Xua^n Phong]
- Thu+o+ng thay so^' pha^.n Nguye^~n Minh Ta^n !
- Y pha?i la`m theo y' dda?ng ca^`n
- Da^n chu?: bi.p lu+`a, ca`ng chu+'ng to?
- Tu+. do: do^'i tra', he^'t pha^n tra^`n
- Nha^n quye^`n phu? lu.a: gian la^`m tha^.t
- To^n gia'o pho^ tru+o+ng: gia? tu+o+?ng cha^n
- Te^' va^.t da^ng tha^`n ai hoa'n cho^~ ?
- Cho con cho^'t dde.t Nguye^~n Minh Ta^n ! [11.4.07 nguye^~n duy a^n]
- Congsan khong co the bien minh cho su ton tai cua ho dduoc nua. 32 nam dda~ qua' ddu?. CongSan Vietnam dda~ ddua ddat nuoc Vietnam dden cho^~ ngheo ddoi suy ddoi va lac hau so voi cac nuoc trong khu vuc va tren the gioi.
[Chu+~ Ky': 632, DDi'ch So^': 5000, Tho+`i Ha.n: DDang tie^'p tu.c] Thi?nh Nguye^.n Thu+ le^n a'n CSVN vi pha.m nha^n quye^`n gu+?i dde^'n Thu+o+.ng Nghi. Si~ va` Da^n Bie^?u My~ [Co' hi`nh Cha Ly' bi. bi.t mie^.ng trong toa` a'n bi.t mie^.ng CSVN] http://www.thepetitionsite.com/takeaction/949012247
- HOCHIMINH da loi dung chieu bai GiaiPhongDanToc de tuyen truyen chu nghia Mac-Lenin vao Vietnam , mot chu nghia lam bang hoai ca mot dan toc ve moi phuong dien: DAO DUC thi` gian la^.n, xao tra', suy doi; KINH TE thi` lac hau; DoiSong dan chung thi ngheo kho, ban ha`n nhat the gioi.
- HoChiMinh la nguoi ða mang cai gông cum Cong San nang ne va tan ac ðe thay cho cai ach thuc dân; cai gông cum cua ngheo ðoi va lac hau; cai gông cum bat nhân va thâm ðo^.c bao trum lên ca tu do tu tuong va con nguoi.
- Chinh cai gông cum ðo ða tao nên mot xa hoi Viet Nam moi hon loan bat công mat tinh nguoi va suy ðoi ðao ðuc cho nhieu the he tre VietNam
- HoChiMinh dung chiêu bai ðanh ðuoi thuc dân ðe khich ðong nhung tam long yêu nuoc cua dân chung; Nguoi dan dda~ không ma`ng hiem nguy ðe^’n ma.ng so^’ng, sa(~n sa`ng chien ðau ðe gianh lai tu do cho ðat nuoc; ðe roi sau ðo Hochiminh ða tro`ng lên ðat nuoc cai cum Cong San con tan ac va bao nguoc gap van lan Thuc Dân Phap
- BangChung Toi-ac CongSanVietnam do HCM chu truong : ToaAnCaiCachRuongDat 1949-1956 http://caicachruongdat.blogsource.com/
- Hinh anh dau to Cai Cach Ruong Dat do HCM chu truong: http://www.saotrang.com/forum/showthread.php?s=3a8b73c6abd0d7164cda115b69e21a92&t=7041
- HCM va cuoc CCRD o Mien Bac http://www.congdongvietnam.com/cdvn/tp.asp?topicID=2117&subcateID=36&cateID=5
- Trong Vu Cai Cach Ruong Dat (1949-1956), thong ke chinh thuc cua nha nuoc CongSanVietnam duoc dang trong cuon "Lich su kinh te Viet Nam" tap hai cho biet la da co 172.008 nguoi bi quy vao thanh phan dia chu va phu nong, la nhung nguoi bi xep vao loai ke thu cua nhan dan, bi "dao tan goc, troc tan re" nghia la khong bi ban tai cho thi cung bi lanh an tu roi chet trong nha giam.
- HoChiMinh da co y' thu*.c hien cuoc caicach ruong dat mot cach tan ac; chu khong phai la mot chuyen sai lam vo y'. Day la mot chien luoc co to chuc han hoi va co muc dich ro rang.
- BangChung Toi-ac CongSanVietnam do HCM chu truong : CaiCachRuongDat 1949-1956 http://caicachruongdat.blogsource.com/
- Vu cai cach ruong dat cua DangcongsanVietnam do HoChiMinh lanh dao vao nam 1949-1956 tai mien Bac Vietnam la mot vet nho* khong the xoa' nhoa` trong lich su Vietnam.
- Nha Van To Hoai noi ve Cai cach ruong ddat trong tac pham : BA NGUOI KHAC: http://www.talachu.org/truyen.php?bai=106#story
- Tai Lieu Bi Mat: LenhTanCong TET MAU THAN: http://www.hqvnch.net/default.asp?id=19&lstid=26
- Bang Chung CongSanVietnam Giet Hai Dan Lanh trong TET MAU THAN 1968 http://www.toquocth.com/inhalt/toiacVC/vcgietdan.htm
- Tha?m Canh TET MAU THAN 1968 tai HUE: http://www.namcali.net/links/TetMauThan/index.html
- Tha?m Canh TET MAU THAN 1968 tai HUE: http://www.hinhchomo.com/picture/v/Hue/
- Tran chien TeT Mau Than http://members.tripod.com/doanket/xhcnbai/mtson8.html
- TOI CAC CONGSAN dda gay ra cho nguoi dan HUE trong dip TET MAU THAN nam 1968 Bi. thuong va` tan tat vi` bom ddan: 1,900 ; Thuong dan bi. chet vi` bom ddan: 844 ; Nho'm mo tap the thu nhat ngay sau cuoc chien: 1,173 ; Nhom mo tap the thu nhi`, luon ca Go` Ca't, thang 3-7, nam 1969: 809 ;
- Nho'm mo tap the thu ba, suoi DDa' Ma`i quan Nam Hoa, thang 9, 1969: 28 ; Nho'm mo tap the thu tu, bien muoi o Phu' Thu+', tha'ng 11, 1969: 300 ; Uoc luong nhung mo tim rai ra'c chung quanh thanh pho Hue: 200 ; So nguoi van con mat tich: 1,946 .
- Tong so nan nhan cua cong san o Hue vao dip Tet MAU THAN nam 1968: 7,600
- MUA XUAN NAM 1968, CONGSAN DDA LAM CHO TREN 80,000 NGUOI VIET THIET MANG. DDAY LA` NHUNG THANH TUU CAO DDEP CUA DDANG VA` BAC LAM TRONG MOT THANG TROI.NHUNG NGUOI NAY DDA CHET OAN UONG VI THAM VONG CUA CONG SAN
- Tai mot ngoi la`ng nho? o Quang Nga~i, co' hai benh vien… Trong ddem Tet 1968, quan Cong San xo^ng va`o mot benh vien. Y ta', ba'c si, benh nhan nam tren giuong ddeu bi. giet chet, su'ng cu' nha? dda.n tha? da`n. Khi nhung nguoi Cong San ra ddi, than chet dda mang theo het moi nguoi…"
- Bang Chung Cong San Giet Hai Dan Lanh TrenDai Lo Kinh Hoang 1972: http://toquocth.com/inhalt/toiacVC/nhungoanhon.htm
- Co Thanh Quang Tri 1972: http://www.freevn.org/nlvnch/nhovecothanh.html
- Bang chung CongSan giet hai 3,157 ðô`ng bào VIET NAM o² làng Ba Chúc, ti²nh An Giang ðêm 18/4/1978 http://lichsuviet.cjb.net/view_article.asp?id=687&cat=19
- Bang chung CongSan giet hai 3,157 ðô`ng bào VIET NAM o² làng Ba Chúc, ti²nh An Giang ðêm 18/4/1978 http://www.vietnamexodus.org/tailieu/khaosu/AnSuApBaChuc.htm
- Su that ve vu tham sat o lang Ba Chuc, huyen Tri To^n , tinh An Giang. CSVN da~ ta'm bang mau' cua nguoi VN: http://www.hungviet.org/suthat_nvlh180404.html
- " Cuu Canh Bien Minh Cho Phuong Tien" : DDE DDAT DDUOC MUC DDICH THI PHUONG TIEN NAO CUNG TOT CA
- Thi du nhu dde nam dduoc chinh quyen thi san sang giet chet bat cu ai, va lambat cu ddieu gi
- Thi du nhu dde thi hanh dduoc cai cach ruong ddat thi san sang giet ca cha me
- " Cuu Canh Bien Minh Cho Phuong Tien" : DDE DDAT DDUOC MUC DDICH THI PHUONG TIEN NAO CUNG TOT CA. Thi du nhu dde nam dduoc chinh quyen thi san sang giet chet bat cu ai, va lambat cu ddieu gi; Thi du nhu dde thi hanh dduoc cai cach ruong ddat thi san sang giet ca cha me
- Ban chat cua nguoi CongSan la`: do^'i tra', thu? ddoa.n va` xao quyet. Ho khong bao gio co kha'i niem "Luong Tam". Cong San luon lay " Cu*'u ca'nh bien minh cho phuong tien" [De dat duoc muc dich thi phuong tien nao cung tot ca?]
- " Cuu Canh Bien Minh Cho Phuong Tien" : DDE DDAT DDUOC MUC DDICH THI PHUONG TIEN NAO CUNG TOT CA. Thi du nhu dde nam dduoc chinh quyen thi san sang giet chet bat cu ai, va lambat cu ddieu gi; Thi du nhu dde thi hanh dduoc cai cach ruong ddat thi san sang giet ca cha me
- Chinh vi` su DOI TRA', TAN BAO ma` Dang CongSan dda~ pha' ho?ng ddat nuoc Vietnam. Bat cu*’ nguoi dan nao trong nuoc cung biet su DOI TRA' cua Dang CongSan trong tat ca? moi la~nh vuc hoat ddong suot hon 60 nam qua
- Ngay nay su suy ddoi ddao dduc dang xay ra tren ddat nuoc Vietnam la do he qua cua su giao duc CongSan. Su giao duc CongSan dua tren nen tang cua su DOI TRA'. Day la ddieu nguy hiem nhat cho gioi tre? Vietnam hien nay.
- DangCongSan dung ddu? moi thu? ddoan xa?o quye^.t nham muc ddich na('m quyen la~nh dda.o ddo^c quyen tuyet ddoi cua mi`nh. Ddo’ la go^’c re^~ cua moi su SUY DDOI hien nay tai nuoc Vietnam
- Dang CongSan Vietnam ra ddo*`i trong su DOI TRA'; hoat ddong du*.a tren su DOI TRA'; va chac cha('n Dang CongSan Vietnam cu~ng se~ che^'t vi` su DOI TRA'

- Xa hoi moi ay khong tranh ddau cho quoc gia hay dan toc. Du` co' no'i tranh ddau cho quoc gia hay dan toc, cung chi la` phuong pha'p dung tam thoi cho dduoc viec ma` thoi, chu' muc ddi'ch cot yeu la` tranh ddau cho giai cap vo san… dde thuc hien mot the gioi ddai ddong, ddat duoi quyen chi? huy cua gia'o chu? cong san o ben Nga...
- Phuong thuat cua dda?ng cong san ben Nga no'i la` bai tru dde quoc chu nghia va` tieu diet nhung che ddo ddoc tai a'p che nhung lai a'p dung che ddo ddoc tai a'p che ha` khac va` tan a'c hon…
- Nguoi cong san hay dung chu giai pho'ng…Co' phai truoc kia co' ca'i cu~i giam nguoi, bay gio ddem ca'i cu~i kieu mo'i dden ben canh roi bao nguoi ta chay sang ca'i cu~i moi ay la` giai pho'ng khong? Neu ca'i nghia giai phong la` the, thi` cu~i cu~ hay cu~i mo'i cung van la` ca'i cu~i, chu hon gi`?…
- Nguoi nao cong ki'ch nguoi cam quyen cua dda?ng la` phai toi bi. dday, bi. giet. Ai khong sot sang theo minh thi` bi. tinh nghi, phai chiu moi phien kho^?. Nhan dan van bi. ddan a'p lam than…Nhu the thi` giai pho'ng o ddau?…
- Lu'c ddau Viet Minh tuyen truyen ram ri~: Nuo'c Viet Nam dda dduoc DDong Minh cho hoan toan ddoc lap, dan dduoc tha het ca'c thu' thue' … Dan nghe no'i the chay ua theo. Sau chang thay ddoc lap ddau va` dan lai phai ddo'ng go'p nang hon truoc...
- Thu? ddoan cua CONGSAN la` dung moi ca'ch bao nguoc, gia doi cho dduoc viec trong mot lu'c. Nhu ho. ddoi voi Viet Nam Quoc Dan DDang, nay no'i ddoan ket, mai no'i ddoan ket, nhung van dda'nh u'p, van bao vay cho tuyet luong thuc. Khi dda'nh dduoc thi` giet pha', dda'nh khong dduoc thi` lai ddoan ket, roi ca'ch ngay lai dda'nh pha'...”
- Cong San ho hao rang Vietnam co Dan Chu Tu Do. Ay vay ma Cong San lai qui ddinh chi cho so Dai Bieu Quoc Hoi khong phai la Dang Vien CongSan toi dda la 10% trong tong so 500 Dai Bieu trong cuoc bau cu QuocHoi vao ngay 20-5-2007. That la mot tro DOI TRA’, LUA BIP
- Ngay 20-4-2007, Congsan Vietnam cong bo danh sa'ch chi'nh thu'c gom 880 u'ng cu vien, trong ddo' chi co' 154 nguoi ngoa`i DANG CONGSAN va chi co 30 nguoi tu. u'ng cu, dde bau chon 500 ddai bieu quoc hoi kho'a 12 sap to'i.
- Viec ddi bau cua dan chung Vietnam chi la hinh thuc thoi. Nguoi dan khong ddi bau thi CongSan cung co phieu bau dday du
- Cuoc Bau Cu Quoc Hoi CongSan truoc sau cung xay ra nhu Cong san dda ddinh truoc ma thoi. Dan co ddi bau hay khong thi` cung khong thanh van dde gi voi DANG CONG SAN. CongSan cung biet ro truoc ai se la nguoi "ddac cu*?" trong cuoc bau cu nay. Nhung cuoc bau cu trong che ddo CongSan khong co gia tri gi ddoi voi nhan dan

- CongSan Vietnam dda quyet ddinh chi 350 ty ddong Vietnam cho cuoc bau cu dde chon ra 500 cac Dai Bieu bu nhin cua DANG CONGSAN vao ngay 20-5-2007. Tinh ra mot DaiBieu bu nhin QuocHoi CongSan dda tieu het 700 trieu ddong Vietnam, bang so tien luong cua mot nguoi Congnhan lam trong 73 nam (luong thang cua mot Congnhan VietNam trungbinh vao khoang 800.000 ddong/thang)

- NGUOI DAN CO QUYEN DDI BAU VA KHONG DDI BAU; THE NHUNG, NEU NGUOI DAN KHONG DDI BAU THI CUNG CHANG SAO. CUOC BAU CU VAN THANH CONG TOT DDEP. BAU CU O VIETNAM CHI LA HINH THUC THOI. DAN KHONG DDI BAU THI CONG SAN VAN CO DDU SO PHIEU. CHANG SAO CA?
- CAC CUOC BAU CU TAI VIETNAM LA DO CONG SAN TU*. BIE^N, TU*. DIE^~N. KHONG CO GIAM SAT QUOC TE. VI VAY CHO NEN CONG SAN MUON LAM THE NAO MA CHANG DDUOC.
- CHO DU CHI CO 3 NGUOI DDEN BO PHIEU, CONG SAN VAN HO HAO BAO CAO LA DAN DDI BAU 99% VA VAN CO DDAY DDU CAC PHIEU BAU. BAN CHAT CONG SAN LA NHU VAY. CHO NEN NGUOI DAN CUNG BIET PHAI LAM SAO DDE CHO MINH DDUOC YEN THAN MA THOI.
- HIEN NAY NGUOI DAN KHONG DDI BAU THI CONG SAN CUNG KHONG LAM GI DDUOC. THOI DDAI DDA THAY DDOI. NGUOI DAN KHONG CON SO CONGSAN NHU NHUNG NAM 1975-1990 NUA.
- Hay dde cho SU-THAT bu*`ng sa'ng len tren ddat nuoc Vietnam. SU-THAT se dday lui su XAO-TRA', GIAN DO^'I
- CongSan xuat hien trong NGHEO-DDOI, phat trien trong BAO-LUC, va tan lui trong DOT NAT


- HoChiMinh khong phai la nguoi co cong thong nhat ddat nuoc ma la nguoi cuop cong cua nguoi khac va mang chu nghia MAC-LE ve pha’ hoai ddat nuoc Vietnam
- Viet Nam dda~ gianh lai chu quyen va` thong nhat lanh tho sau bien co Nhat ddao chi'nh Pha'p ngay 9.3.1945, vi` ngay tu nga`y 11.3.1945, Bao DDai dda tuyen bo huy bo hiep uoc 1884 va` sau ddo', ngay 14.8.1945 huy bo tat ca ca'c hiep uoc bat binh ddang 1862, 1874 do trieu ddinh Hue ky' voi Phap.
- Ngoai ra, ngay 27.4.1945, Bao DDai dda ky' du. so 11 cu Phan Ke^' Toa.i lam Kham Sai Bac Ky` va` ngay 14.8.1945 ky' du. so 108, cu Nguyen Van Sa^m lam Kham Sai Nam Ky`, thu hoi lanh tho ve mot moi
- Xet ca cuoc ddoi cua HoChiMinh tu khi mang chu thuyet Mac-Le ve nuoc nam 1941 dden nam 1969 (28 nam), Ho ChiMinh chi gay tai hoa, chet choc, ddau kho cho DanToc Vietnam, ma cai hoa lon nhat la lam cho ddat nuoc Viet nam tro thanh mot noi nguoi dan phai DOI TRA’, LUONG GAT nhau ma` ton tai.

- Ngay 5-6-2006 CanBoDangVien So GiaoDuc tinh Cao Bang Vietnam Hoang Ngoc Ha` bi bat ve to^.i mua da^m tre? vi thanh nien. Moi lan quan he Ha` cho em nay tu 100.000 den 300.000 VND[ Bao Thanh Nien so 157 (3818) ThuBa ngay 6-6-2006]
- Can Bo CongAn thi xa Cao Bang Hoang Truong Son bi bat vi giao cau voi be’ ga’i vi thanh nien sinh nam 1991 [Bao ThanhNien so 174 (3835) ThuSau ngay 23-6-2006]
- Ngay 4-7-2006 CanBoCongSan Ddinh Du~ng, Vien KiemSat NhanDan tinh CaoBang; Trieu DucCuo*`ng,Can bo BoChiHuy quansu tinh Cao Bang bi kho*?i to^’ vi` ha`nh vi mua da^m tre? Em.
- VOTHIHONGPHIEU BiThudang uy? nha` may' BIA HUE ghe' phitruong THAILAND a(n ca(p' kinh' mat' bi ba’t. That la nhuc nha~
- ba` LE THI HONG PHIEU la` DANG UY kiem TONG GIAM DOC Cty BEER HUE a(n ca(p' KINH' MAT' o*~ PHITRUONG THAILAND nay lai. the^m 1 ba`CAN BO KIEM TRA THANHDOAN T/P HCM bi. POLICE SINGAPORE ba(t' vi` a(n ca(p' 1 mon' hang` $300 dollars SGD tha^t. NHUC. NHA~
- Theo bao Tien Phong, ngay14/11/2006 vua qua, Canh sat Nam Phi vua tien hanh bat giu 1 viên chuc ngoai giao cua CSVN tên la Nguyen Khanh Toan, Tuy viên Thuong mai Dai su quan CSVN tai Nam Phi, vi viên chuc nay bi tinh nghi liên quan dden viec buôn lau sung tê giac.
- Toi vua tham gia mot tour du lich Singapore, Malaysia trong ddo co 20 nguoi la Can Bo CongSan cua mot co quan nha nuoc Vietnam. Chuyen ddi dde lai trong long toi nhung an tuong kho chiu, cam giac xau ho ve hinh anh nguoi Vietnam duoi con mat nguoi nuoc ngoai.
- Sang mot ddat nuoc Hoi Giao ma ho mang theo that nhieu ruou. Vao quan an thi ddi sang cac ban khac cung ly, noi cuoi am i. Buoi toi ve khach san lai mang ruou ra uong tiep, nhan vienkhach san phai doa phat tien moi thoi
- Len xe may lanh van le'n hut thuoc. Buoi sang an Buffet o khach san thi lay that nhieu thuc an va an khong het bo? thu*`a mu*'a. Ngay tren xe ho cung uong ruou lien tuc, dden noi anh huong dan vien nguoi Malaysia luon mieng keu len:"kinh khung qua'. Khong co' ddoan nao nhu ddoan nay..."

- Cu'u Tông Bí Thu' Ðãng Công Sãn Liên Sô Gorbachew dã tuyên bô' :" Công Sãn là hiê~m ho.a cuã loài ngu'o'i ! " Ðã là hiê~m ho.a thì loài ngu'o'i phãi lo tâ.n diê.t chúng !!!
---

- Nhung khi nghe tin Nguyen Van DDa`i va` con bi. bat, long toi quan ddau, cam phan va` vo cung lo lang cho con hon ca con ga'i cua minh. Vi` con ga'i toi no' von la ddua yeu dduoi, nhu't nha't. Neu bi bat, no' se cam long khuat phuc.
- Co`n con, la` ddua con gai be' bong nhung dday long can ddam, nha` cam quyen cong san se tieu diet dden cung long dung cam cua con.
- Vi` theo chu'ng ddang chan dat mot dda`n cuu, ti'nh dung cam khong phai la` ddieu can co' cua bat cu mot con nao trong bay cuu. Va` no' se than nhien dday con tran tru.i giua ba`y so'i can xe'.
- Troi oi ! ve^` “ toi chi'nh tri. “cho^’n pha'p ddi`nh cong san khong phai la` noi co' the mua ba'n, ddoi cha'c.
- To^i thi` ngheo ma` ddoi cha'c thi` ho. can tien ,tien va` tien. Co`n ca'i mang gia` ga^`n ca mot cuoc ddoi go'p phan xay nen ca'i chi'nh quyen na`y chi la` vat vo dung khong ddoi cha'c dduoc. Neu co' the toi se xin chiu tu`, chiu a'n thay cho con.
- Toi biet viet nhung do`ng na`y chi la` nhung mo uo'c hao huyen!.
- Toi chi? la` mot cong dan gia`, khong chu'c quyen, khong tien bac va` khong he co' mot chu't gi` dde nhan danh ca.Toi chi co' tam long cua mot nguoi cha dde nhan danh, toi tha thiet keu goi :
- Ong Tong thong My - Cac Ong, cac Ba Tong thong, Thu tuong cua Lien minh Chau Au -Cac Ba nu hoang - DDuc Nhat hoang ton kinh va` thu tuong Nhat Ban.
- Neu tat ca ca'c vi. ton ki'nh co`n chu't nuoc mat, xin hay nho xuong vi` Le Thi Cong Nhan, vi` mot ddua con ga'i Viet Nam be' bo?ng, yeu ot.
- Hay ru long thuong no' nhu thuong mot ddu'a con toi nghiep ma` ca'c vi. manh me len tieng buo^.c nha` cam quyen cong san Viet Nam phai tra tu do ngay cho nu luat su Le Thi Cong Nhan cu`ng luat su Nguyen Van DDai
- chi vi` 2 luat su nay dda”pham toi” san se? truyen ddat nhung ddieu cao thuong, ba'c a'i thuoc ve “Dan chu va` Nhan quyen” cua nuoc My, cua nuoc Phap,
- cua George Washington,Thomas Jefferson,Franklin Rooservelt, Abraham Lincoln, Bill Clinton, George Bush, cua Montesquieu…cho the he tre VietNam toi nghiep ddang bap bo~m ve^` dan chu va` ve cai quyen dduoc lam nguoi.
- DDang sau lung toi dua chi? la` ca'i chet, nhan danh ca'i chet, toi xin quy` xuong van xin ca'c vi., van xin long nhan a'i cua bon phuong troi :
- “ Ha~y vi` than phan nho nhoi cua mot be' ga'i o ddat nuoc Viet Nam xa xoi co`n dda^`y khon kho^? nay !.
- Buc hinh cong an Nguyen Minh Tan bit mieng Lm NguyenVan LY tai Toa An ngay 30-3-2007 tai HUE la mot buc hinh noi len ban chat ddoc tai ap buc cua CongSan . Che ddo ap buc CongSan dda bi ca the gioi len an. Xu an ma lai bit mieng khong cho bi cao noi. That la mot su tho bi, phi ly' va bao nguoc
- Video quay canh CongSan bit mieng Cha Ly tai toa an: http://www.youtube.com/watch?v=Dzk1WmmHoBI
- Buc hinh Lm Nguyen Van Ly bi bit mieng: http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0,36-890189,0.html
- Hinh-anh ddan-ap bat-bo nha tu-hanh vi ho dda noi len nhung ddieu chan that dda lam cho CongSan Vietnam tro thanh mot ke toi bai truoc du luan the gioi, va cang lam sang to Nghi quyet 1481 cua Nghi Vien Chau Au len an ChuNghia CongSan la tan ac va bat nhan
- Khong mot nguoi nao lai nghi la Linhmuc NGUYEN VAN LY co toi ca?. Lm LY la nguoi tu bo gia ddinh, tu bo cuoc ddoi rieng cua minh dde tu-hanh phuc vu cho con nguoi. Ai cung biet Cong san vi tuc gian Lm LY' noi len SU-THAT ma bat Lm LY bo? tu` ma thoi
- Ong VINCENT BROSSEL, ddac tra'ch ve khu vuc Chau A'-Tha'i Binh Duong, thuoc To chuc Ky' Gia Khong Bien Gioi tai Pha'p noi rang:
- Linh muc Nguyen Van Ly' VO TOI. Boi le~ nhung gi` ong ta lam chi? la` bay to quan ddiem ca' nhan. QUYEN CAN BAN NHAT CUA CON NGUOI LA` CHU'NG TA CO' THE TU DO VIET, XUAT BAN, HAY PHAT NGON QUAN DDIEM CUA MINH
- Moi nguoi co quyen tu do ngon luan; quyen nay bao gom tu do tim kiem, tiep nhan va pho bien moi loai tin tuc va y kien, không phân biet ranh gioi, bang truyen mieng, ban viet hoac ban in, bang hinh thuc nghe thuat, hoac thông qua bat cu phuong tien truyen thông ddai chung khac theo su lua chon cua minh
- (Ðieu 19.2 Cong uoc Quoc te ve cac quyen dân su va chinh tri, Liên Hiep Quoc bieu quyet nam 1966, Viet Nam xin tham gia nam 1982).
- (Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.)
- BangChung Toi-ac CongSanVietnam do HCM chu truong : ToaAnCaiCachRuongDat 1949-1956 http://caicachruongdat.blogsource.com/
- Hinh anh dau to Cai Cach Ruong Dat do HCM chu truong: http://www.saotrang.com/forum/showthread.php?s=3a8b73c6abd0d7164cda115b69e21a92&t=7041
- DIEN BIEN VU CAI CACH RUONG DAT (1949-1956) TAI MIEN BAC VIETNAM DO HO CHI MINH LANH DDAO
- Thang 2 -1949 Ho Chi Minh ra sac lenh tich thu cac don dien
- Ngay 22-5-1950 HoChiMinh ra sac lenh so 88/SL quy dinh the le linh canh ruong dat va Sac Lenh so 89/ SL qui dinh viec giam lai, xoa no, hoan no.
http://www.yellowpages.vn/
- Ngay 12-4-1953 HoChiMinh ky sac lenh so 149/SL ve chinh sach ruong dat quy dinh viec thanh lap Toa An Nhan Dan dac biet o nhung noi tien hanh phai dong quan chung thi hanh chinh sach ruong dat.
- Trong Vu Cai Cach Ruong Dat (1949-1956), thong ke chinh thuc cua nha nuoc CongSanVietnam duoc dang trong cuon “Lich su kinh te Viet Nam” tap hai cho biet la da co 172.008 nguoi bi quy vao thanh phan dia chu va phu nong, la nhung nguoi bi xep vao loai ke thu cua nhan dan, bi “dao tan goc, troc tan re” nghia la khong bi ban tai cho thi cung bi lanh an tu roi chet trong nha giam.
- HoChiMinh da co y' thu*.c hien cuoc caicach ruong dat mot cach tan ac; chu khong phai la mot chuyen sai lam vo y'. Day la mot chien luoc co to chuc han hoi va co muc dich ro rang.
- BangChung Toi-ac CongSanVietnam do HCM chu truong : CaiCachRuongDat 1949-1956 http://caicachruongdat.blogsource.com/
- Vu cai cach ruong dat cua DangcongsanVietnam do HoChiMinh lanh dao vao nam 1949-1956 tai mien Bac Vietnam la mot vet nho* khong the xoa' nhoa` trong lich su Vietnam.
- Nha Van To Hoai noi ve Cai cach ruong ddat trong tac pham : BA NGUOI KHAC: http://www.talachu.org/truyen.php?bai=106#story
- Tai Lieu Bi Mat: LenhTanCong TET MAU THAN: http://www.hqvnch.net/default.asp?id=19&lstid=26
- Bang Chung CongSanVietnam Giet Hai Dan Lanh trong TET MAU THAN 1968 http://www.toquocth.com/inhalt/toiacVC/vcgietdan.htm
- Tha?m Canh TET MAU THAN 1968 tai HUE: http://www.namcali.net/links/TetMauThan/index.html
- Tha?m Canh TET MAU THAN 1968 tai HUE: http://www.hinhchomo.com/picture/v/Hue/
- Tran chien TeT Mau Than http://members.tripod.com/doanket/xhcnbai/mtson8.html
- NHUNG TOI AC TAY TROI CUA BON CSVN LAM TRONG TET MAU THAN 1968
- TOI CAC CONGSAN dda gay ra cho nguoi dan HUE trong dip TET MAU THAN nam 1968 Bi. thuong va` tan tat vi` bom ddan: 1,900 ; Thuong dan bi. chet vi` bom ddan: 844 ; Nho'm mo tap the thu nhat ngay sau cuoc chien: 1,173 ; Nhom mo tap the thu nhi`, luon ca Go` Ca't, thang 3-7, nam 1969: 809 ;
- Nho'm mo tap the thu ba, suoi DDa' Ma`i quan Nam Hoa, thang 9, 1969: 28 ; Nho'm mo tap the thu tu, bien muoi o Phu' Thu+', tha'ng 11, 1969: 300 ; Uoc luong nhung mo tim rai ra'c chung quanh thanh pho Hue: 200 ; So nguoi van con mat tich: 1,946 .
- Tong so nan nhan cua cong san o Hue vao dip Tet MAU THAN nam 1968: vao khoang 7,600
- ...Tong ket toan thiet hai cua Tet Mau Than tren 34 tinh thi mien Nam nhu sau: - Quan luc VNCH: chet 4954 nguoi; bi thuong: 15.097 -
- CS Bac Viet va` VietCongMienNam: chet 58.373 nguoi; bi bat: 9461 nguoi -
- Ton that toan mien Nam: chet 14300 dan su; bi. thuong: 24000 nguoi; dan tro thanh vo gia cu:627000.
- Thanh pho Hue sau ngay 24 tha'ng Hai 1968 khi quan ddoi Cong San bi. dda'nh bat khoi dday: “Khi ru't lui ve rung, nho'm tan cong mang theo nhieu gia ddi`nh dde lam bia ddo dda.n
- Ca'c tu` nhan nay khong song so't tren ddoi dduoc lau. Mot so bi. ban, bi. bo'p co, bi. ddam bang dao… Mot so kha'c phai tu dda`o lay mo truoc khi bi. chon song, bi. tro'i di'nh tha`nh xau tung khoang muoi dden muoi lam nguoi …
- Khoang nam muoi ho chon tap the dduoc kha'm pha' trong tha`nh pho va` ca'c vung lan can. Ba ngan thi ha`i lam nghe.t ca'c ha`o ranh cu?a thanh pho ddo nat”
- MUA XUAN NAM 1968, CONGSAN DDA LAM CHO TREN 80,000 NGUOI VIET THIET MANG. DDAY LA` NHUNG THANH TUU CAO DDEP CUA DDANG VA` BAC LAM TRONG MOT THANG TROI.NHUNG NGUOI NAY DDA CHET OAN UONG VI THAM VONG CUA CONG SAN
- Tai mot ngoi la`ng nho? o Quang Nga~i, co' hai benh vien… Trong ddem Tet 1968, quan Cong San xo^ng va`o mot benh vien. Y ta', ba'c si, benh nhan nam tren giuong ddeu bi. giet chet, su'ng cu' nha? dda.n tha? da`n. Khi nhung nguoi Cong San ra ddi, tha^`n chet dda mang theo het moi nguoi…”
- Bang chung ve trai caitao Congsan: http://www.hinhchomo.com/picture/v/toitu/
- Trai cai tao cua Cong San : http://www.greenspun.com/bboard/q-and-a-fetch-msg.tcl?msg_id=00CbDr
- Ngay 25-9-1945, Tra^`n Van Gia`u dda tu tay va` thu'c giuc ddong bo.n tan sa't 450 phu. nu cung tre em Pha'p va` lai Au tai pho^' Heyraud giua trung tam Sai Gon… Vo va` con nguoi Viet cua ca'c nguoi Pha'p cung khong dduoc tha. Khap noi hang ngan vu. tan sa't dien ra… Khap noi ca'c ho chon tap the dduoc kha'm pha'…”
- Nam 1954. Hon 8000 nguoidan Ba Lang tay cam trang hat. mieng doc kinh tien qua lan dan cua VietCong de vao Nam. Hon 2000 nguoi da chet chim trong lop song thuy trieu o bai bien Tra Ly.
- Ngay 18-8-1956 Ho Chi Minh da tuyen bo "Cai Cach Ruong Dat " tai mien Bac da thang loi. Thong ke chinh thuc cua nha nuoc CongSanVietnam duoc dang trong cuon “Lich su kinh te Viet Nam” tap hai cho biet la da co 172.008 nguoi bi quy vao thanh phan dia chu va phu nong.
- Ho la nhung nguoi bi xep vao loai ke thu cua nhan dan, bi “dao tan goc, troc tan re” nghia la khong bi ban tai cho thi cung bi lanh an tu roi chet trong nha giam. So nguoi bi chet trong thuc te co the con lo*’n hon rat nhieu.
- Vu cai cach ruong dat cua DangcongsanVietnam do HoChiMinh lanh dao vao nam 1949-1956 tai mien Bac Vietnam day ma’u va nuoc mat’. Do la mot vet nho* khong the xoa' nhoa` trong lich su Vietnam.
Chu’ng Co’ The^? La^.t Nguo.c Ke^’t Qua? Kie^?m Phie^’u Bo(?i Kho^ng Co’ Gia’m Sa’t. Mo.i Nguoi Co’ The^? Xem Chi Tie^’t Ta.i Dda^y. http://baucukhoa12.quochoi.vn/default.asp?xt=&page=newsdetail&newsid=870 - danh
- Tu nam 1930-1945, DangCongSan la mot to chuc lenlut, hoatdong trong rungnui. Tu nam 1945-1954 DangCongsan batdau ra dautranh congkhai, nhung van chua de lo`i dduo^i Congsan ra mot cach ro rang.
- Tu nam 1951-1976 goi la DangLaoDongVietNam. Sau khi dung quansu cuongchiem mien nam Vietnam, nam 1976 DangCongSan hien nguyen hinh ra la DangCongSan theo lythuyet Mac-Le. Chu truong xaydung mot xahoi duyvat vo than, doctai Dangtri, gay vo van tai hoa cho dantoc Vietnam.
- Truoc 1975, o mien Bac bon CongSan cung khong no’i ho la CongSan. Dang CongSan luc do duoc goi la DangLaoDong. Va cuoc chien tranh xam luoc mien nam duoc goi la : "Cuoc chien tranh chong My cuu nuoc". Day chinh la tro lua bip cua CongSan.
- Sau khi cuong chiem dduoc Mien Nam Vietnam, ngay 14-12-1976: CongSan Vietnam ddoi ten DangLaoDong thanh DANG CONGSAN, chinh thuc cong khai voi the gioi ve ban chat CongSan cua minh.
- CongSanBacViet co da~ tam xam luoc MienNam Vietnam bang bat cu gia nao. Vi vay, voi su giupdo cua CongSan LienSo va TrungCong, CongSan BacViet da dat duoc muc tieu cua minh khi dung suc manh quansu chiem duoc MienNam Vietnam vao ngay 30-4-1975
- HOCHIMINH da loi dung chieu bai GiaiPhongDanToc de tuyen truyen chu nghia Mac-Lenin vao Vietnam , mot chu nghia lam bang hoai ca mot dan toc ve moi phuong dien: DAO DUC thi` gian la^.n, xao tra', suy doi; KINH TE thi` lac hau; DoiSong dan chung thi ngheo kho, ban ha`n nhat the gioi.
Ly_TamQuang: "ma com cua con dau?" , "Anh di ngu nghe"
- HoChiMinh la nguoi ða mang cai gông cum Cong San nang ne va tan ac ðe thay cho cai ach thuc dân; cai gông cum cua ngheo ðoi va lac hau; cai gông cum bat nhân va thâm ðo^.c bao trum lên ca tu do tu tuong va con nguoi.
- Chinh cai gông cum ðo ða tao nên mot xa hoi Viet Nam moi hon loan bat công mat tinh nguoi va suy ðoi ðao ðuc cho nhieu the he tre VietNam
- HoChiMinh dung chiêu bai ðanh ðuoi thuc dân ðe khich ðong nhung tam long yêu nuoc cua dân chung; Nguoi dan dda~ không ma`ng hiem nguy ðe^’n ma.ng so^’ng, sa(~n sa`ng chien ðau ðe gianh lai tu do cho ðat nuoc; ðe roi sau ðo Hochiminh ða tro`ng lên ðat nuoc cai cum Cong San con tan ac va bao nguoc gap van lan Thuc Dân Phap
- DangCongSan luadoi toanthe dantoc Vietnam qua chieu bai DAUTRANH GIAIPHONG DANTOC de tuyen truyen chunghia CongSan vao Vietnam.
- "YEU NUOC LA YEU XHCN": Menh dde nay sai lam hoan toan, Neu chap nhan menh dde nay thi nhu vay truoc khi co cai goi la "xa hoi chu nghia" thi Nguoi VietNam khong yeu nuoc sao?
- Tu khi lap quoc Thoi ddai Hong Bang (2879BC ) cho dden khi HoChiMinh ddem ta thuyet Mac-Le vao (1930 AD). DAT NUOC VIETNAM VAN TON TAI VA PHAT TRIEN. Cac quoc gia khac van phat trien manh me ma khong can dden chu nghia Mac-Le. Trai lai Nuoc nao co ta` thuyet Mac-Le thi kem phat trien va lac hau, ngheo ddoi, ban cung
- Ke tu ngay 30-4-1975, CongSanBacViet dem chu nghia Mac-Le nhuom do dat nuoc Vietnam, mo dau mot giai doan dauthuong khonkho nhat trong lichsu cua nguoi dan MienNamnoi rieng va toan the dan toc Vietnam: DAO DUC SUY DOI; KINH TE LAC HAU; LONG NGUOI LY TAN.
- Nam 1976 Le Duan chu truong dua Vietnam “tien nhanh tien manh tien vung chac len ChuNghiaXaHoi.” Chu truong xoa bo nen kinh te tu ban tu nhan. Den nay, sau 30 nam Vietnam tro nen mot trong nhung dat nuoc dieu tan, khon kho nhat the gioi. Than oi! Khon kho cho dan Vietnam!
- Le Duan la nguoi co toi rat lo*'n ddoi voi dan toc Vietnam. Boi vi Le Duan da chu truong ddua Vietnam "tien nhanh tien manh len Xa Hoi Chu Nghia"; la`m cho ca mot dan toc tro thanh ngheo ddoi, kho^'n kho^?
- Sau ngay 30-4-1975, LE DUAN chu truong xay dung "CON NGUOI MOI XHCN". Than oi. LE DUAN dda bien gioi Tre Vietnam thanh nhung con nguoi Robot chi biet tuan theo nhung chi thi cua DANG CONGSAN va ddua dan toc Vietnam dden cho SUY THOAI, BANG HOAI ve DAO DUC va LAC HAU ve KINH TE.
- Thoi ky (1975-1986) LE-DUAN va TRUONG CHINH cam ddau ddang CongSan gay rat nhieu ddau kho cho nhan dan Vietnam: http://thoibaocap.congsanvietnam.info
- Cong San da thatbai trong viec xaydung nen kinhte xahoi chunghia. Vi vay, hien nay CongSan thay doi bang cach sua doi luat le cua Congsan, cho DangVienCongSan lamkinh te tu ban tunhan; CongSan dang lam mot dieu hoantoan di nguoc lai nguyentac cua chu nghia Mac-Le ma Cong San Vietnam van luon luon theo duoi hon 60 nam qua.
- Ay vay ma`hien nay CongSan Vietnam co`n bat buoc tatca cac sinhvien Vietnam phai hoc Triet hoc, kinh te chinh tri Mac-Lenin va TuTuong HCM. Dai Hoi 10 Cua CongSan Vietnam van tuyen bo kien tri theo duoi chu nghia Mac-Le va tu tuong HoChiMinh. That la mot ddie^`u tra’i khoa’y
- Ngay 25-3-2007 Nguyen Minh Triet khi tra loi mot cau hoi “ Ly Tuong cua Thanh Nien VietNam hien nay la gi?” dda noi rang: Ly Tuong Cua Thanh Nien Viet Nam la Xay Dung Chu Nghia Cong San thanh Cong tren toan the gioi. Than oi! CongSan dda tan lui tren the gioi roi ma Cac Ong CongSan Vietnam con muon ddi xay dung cai Ly Tuong ma the gioi dda quang vao sot rac.
- Vietnam hien nay la mot trong nhung nuoc ngheo ddoi nhat the gioi; Vay ma Nguyen Minh Triet lai xac ddinh ly tuong cua thanh nien Viet nam la XAY DUNG CHU NGHIA CONGSAN CHO TOAN THE GIOI. Than oi! Khon nan cho dan toc Vietnam bi cai tri boi mot bon nguoi cuong tin, ngu dot.
- DANGCONGSAN la nguyen nhan cua su cham tien cua dat nuoc Vietnam hien nay. Tai sao DangCongSan VietNam lai cho minh cai quyen tiep tuc lanh dao dat nuoc sau 32 nam lam cho dat nuoc Vietnam tro thanh mot trong nhung nuoc k'em phat trien nhat the gioi ve moi mat?
- DangCongSan da lam gi duoc cho dan toc Vietnam sau 32 nam cam quyen?: Dao duc suy doi; Tham nhung hoi lo khap noi. Kinh te lac hau; Con gai Vietnam di lam dau xu nguoi, bi rao ban khap cac nuoc. Con dan Vietnam phai di tha phuong cau thuc khap noi tren the gioi.
- Cong San ho hao rang Vietnam co Dan Chu Tu Do. Ay vay ma Cong San lai qui ddinh chi cho so Dai Bieu Quoc Hoi khong phai la Dang Vien CongSan toi dda la 10% trong tong so 500 Dai Bieu trong cuoc bau cu QuocHoi vao ngay 20-5-2007. That la mot tro DOI TRA’, LUA BIP
- Ngay 20-4-2007, Congsan Vietnam cong bo danh sa'ch chi'nh thu'c gom 876 u'ng cu vien, trong ddo' chi co' 30 nguoi ngoa`i DANG CONGSAN va chi co 13 nguoi tu. u'ng cu, dde bau chon 500 ddai bieu quoc hoi kho'a 12 sap to'i.
- CongSan Vietnam dda quyet ddinh chi 350 ty ddong Vietnam cho cuoc bau cu dde chon ra 500 cac Dai Bieu bu nhin cua DANG CONGSAN vao ngay 20-5-2007. Tinh ra mot DaiBieu bu nhin QuocHoi CongSan dda tieu het 700 trieu ddong Vietnam, bang so tien luong cua mot nguoi Congnhan lam trong 73 nam (luong thang cua mot Congnhan VietNam trungbinh vao khoang 800.000 ddong/thang)
- Di bau lam gi cho mat cong, mat tien, cu dde nguyen 876 ong DAI BIEU do DANG CONGSAN cu ra lam DAI BIEU luon cho tien. Khoi mat cong, ton tien cua nhan dan. 500 ong va 876 ong thi cung nhu nhau thoi. Bau lam gi cho mat thoi gio va tien bac cua nhan dan. 350 ty ddong chu*' co it gi ddau.
- Di bau lam gi cho mat cong, mat tien, cu dde nguyen 876 ong DAI BIEU do DANG CONGSAN cu ra lam DAI BIEU luon cho tien. Khoi mat cong, ton tien cua nhan dan. 500 ong va 876 ong thi cung nhu nhau thoi. Bau lam gi cho mat thoi gio va tien bac cua nhan dan. 350 ty ddong chu*' co it gi ddau.
- Voi 350 ty ddong nay co the xa^y dduoc hang chuc binh vien cho nhung nguoi dan ngheo tai Viet nam. Quoc Hoi cua DANG CONGSAN chu co phai Quoc Hoi cua toan dan ddau
- NGUYEN PHU TRONG, Chu Tich Quoc Hoi Cong San ra chi thi ve bau cu ngay 20-5-2007: " Phai co' lanh dda.o nhung lanh ddao the nao dde nguoi ta khong no'i minh ddi.nh huong het roi. Phai tra'nh go` e'p ve thoi gian, ddinh huong, de gay nen buc xu'c trong nhan dan, tra'nh dde^? dan hieu rang bau cu chi la` ddo'ng ki.ch".
- CONG SAN DDANG SO*. DAN CHUNG TAY CHAY BAU CU
- Pho Chu Tich Quoc Hoi CongSan Vietnam Nguyen Van Ye^?u khang ddi.nh: "O Viet Nam, khong co' tranh cu ma` chi co' van ddong bau cu. Bau cu kha'c voi tranh cu, ung cu vien khong ai tranh ai..."
- Khi khuyen khich cac Ung Cu Vien Cong san tiep xuc voi dan chung, Nguyen Van Ye^?u dda tuyen bo: "Khong ai han che viec ddai bieu tiep xu'c cu tri... DDBQH KHONG NEN TU+. TI.... kho^ng nhat thiet minh phai la` lanh ddao cap cao hay nam mot chuc vu gi` o ddia phuong..." Than oi ! Tu Cach DAI BIEU CUA NHAN DAN ma nhu the nay sao?
- Viec ddi bau cua dan chung Vietnam chi la hinh thuc thoi. Nguoi dan khong ddi bau thi CongSan cung co phieu bau dday du
- Cuoc Bau Cu Quoc Hoi CongSan truoc sau cung xay ra nhu Cong san dda ddinh truoc ma thoi. Dan co ddi bau hay khong thi` cung khong thanh van dde gi voi DANG CONG SAN. CongSan cung biet ro truoc ai se la nguoi "ddac cu*?" trong cuoc bau cu nay. Nhung cuoc bau cu trong che ddo CongSan khong co gia tri gi ddoi voi nhan dan
- CAC CUOC BAU CU TAI VIETNAM LA DO CONG SAN TU*. BIE^N, TU*. DIE^~N. KHONG CO GIAM SAT QUOC TE. VI VAY CHO NEN CONG SAN MUON LAM THE NAO MA CHANG DDUOC.
- CHO DU CHI CO 3 NGUOI DDEN BO PHIEU, CONG SAN VAN HO HAO BAO CAO LA DAN DDI BAU 99% VA VAN CO DDAY DDU CAC PHIEU BAU. BAN CHAT CONG SAN LA NHU VAY. CHO NEN NGUOI DAN CUNG BIET PHAI LAM SAO DDE CHO MINH DDUOC YEN THAN MA THOI.
- HIEN NAY NGUOI DAN KHONG DDI BAU THI CONG SAN CUNG KHONG LAM GI DDUOC. THOI DDAI DDA THAY DDOI. NGUOI DAN KHONG CON SO CONGSAN NHU NHUNG NAM 1975-1990 NUA.
- Buc hinh cong an Nguyen Minh Tan bit mieng Lm NguyenVan LY tai Toa An ngay 30-3-2007 tai HUE la mot buc hinh noi len ban chat ddoc tai ap buc cua CongSan . Che ddo ap buc CongSan dda bi ca the gioi len an. Xu an ma lai bit mieng khong cho bi cao noi. That la mot su tho bi, phi ly' va bao nguoc
- Video quay canh CongSan bit mieng Cha Ly tai toa an: http://www.youtube.com/watch?v=Dzk1WmmHoBI
- Buc hinh Lm Nguyen Van Ly bi bit mieng: http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0,36-890189,0.html
tudanvn: cs va dvcsVN da va dang hien nguyen hinh la nhung ky sinh trung, vi trung HIV doc hai da va dang tan pha ca than the que huong VN, lam cho ca dan toc phai chiu dau thuong tui nhuc, biet bao gio moi rua sach duoc.
- Hinh-anh ddan-ap bat-bo nha tu-hanh vi ho dda noi len nhung ddieu chan that dda lam cho CongSan Vietnam tro thanh mot ke toi bai truoc du luan the gioi, va cang lam sang to Nghi quyet 1481 cua Nghi Vien Chau Au len an ChuNghia CongSan la tan ac va bat nhan
- Khong mot nguoi nao lai nghi la Linhmuc NGUYEN VAN LY co toi ca?. Lm LY la nguoi tu bo gia ddinh, tu bo cuoc ddoi rieng cua minh dde tu-hanh phuc vu cho con nguoi. Ai cung biet Cong san vi tuc gian Lm LY' noi len SU-THAT ma bat Lm LY bo? tu` ma thoi
- Ong VINCENT BROSSEL, ddac tra'ch ve khu vuc Chau A'-Tha'i Binh Duong, thuoc To chuc Ky' Gia Khong Bien Gioi tai Pha'p noi rang:
- Linh muc Nguyen Van Ly' VO TOI. Boi le~ nhung gi` ong ta lam chi? la` bay to quan ddiem ca' nhan. QUYEN CAN BAN NHAT CUA CON NGUOI LA` CHU'NG TA CO' THE TU DO VIET, XUAT BAN, HAY PHAT NGON QUAN DDIEM CUA MINH
- Moi nguoi co quyen tu do ngon luan; quyen nay bao gom tu do tim kiem, tiep nhan va pho bien moi loai tin tuc va y kien, không phân biet ranh gioi, bang truyen mieng, ban viet hoac ban in, bang hinh thuc nghe thuat, hoac thông qua bat cu phuong tien truyen thông ddai chung khac theo su lua chon cua minh
- Cong San ho hao rang Vietnam co Dan Chu Tu Do. Ay vay ma Cong San lai qui ddinh chi cho so Dai Bieu Quoc Hoi khong phai la Dang Vien CongSan toi dda la 10% trong tong so 500 Dai Bieu trong cuoc bau cu QuocHoi vao ngay 20-5-2007. That la mot tro DOI TRA’, LUA BIP
- Ngay 20-4-2007, Congsan Vietnam cong bo danh sa'ch chi'nh thu'c gom 876 u'ng cu vien, trong ddo' chi co' 30 nguoi ngoa`i DANG CONGSAN va chi co 13 nguoi tu. u'ng cu, dde bau chon 500 ddai bieu quoc hoi kho'a 12 sap to'i.
- CongSan Vietnam dda quyet ddinh chi 350 ty ddong Vietnam cho cuoc bau cu dde chon ra 500 cac Dai Bieu bu nhin cua DANG CONGSAN vao ngay 20-5-2007. Tinh ra mot DaiBieu bu nhin QuocHoi CongSan dda tieu het 700 trieu ddong Vietnam, bang so tien luong cua mot nguoi Congnhan lam trong 73 nam (luong thang cua mot Congnhan VietNam trungbinh vao khoang 800.000 ddong/thang)
- Di bau lam gi cho mat cong, mat tien, cu dde nguyen 876 ong DAI BIEU do DANG CONGSAN cu ra lam DAI BIEU luon cho tien. Khoi mat cong, ton tien cua nhan dan. 500 ong va 876 ong thi cung nhu nhau thoi. Bau lam gi cho mat thoi gio va tien bac cua nhan dan. 350 ty ddong chu*' co it gi ddau.
- Voi 350 ty ddong nay co the xa^y dduoc hang chuc binh vien cho nhung nguoi dan ngheo tai Viet nam. Quoc Hoi cua DANG CONGSAN chu co phai Quoc Hoi cua toan dan ddau
- NGUYEN PHU TRONG, Chu Tich Quoc Hoi Cong San ra chi thi ve bau cu ngay 20-5-2007: " Phai co' lanh dda.o nhung lanh ddao the nao dde nguoi ta khong no'i minh ddi.nh huong het roi. Phai tra'nh go` e'p ve thoi gian, ddinh huong, de gay nen buc xu'c trong nhan dan, tra'nh dde^? dan hieu rang bau cu chi la` ddo'ng ki.ch".
- CONG SAN DDANG SO*. DAN CHUNG TAY CHAY BAU CU
- Ngay nay mang truyen thong Internet la phuong tien truyen thong hieu qua nhat. Boi vi gioi tre Vietnam ddang bi Internet loi cuon. Tuong lai Vietnam se thuoc ve gioi tre Vietnam
- Chung ta nen ddua tat ca nhung hinh anh CongAn CongSan ddan ap nhan dan Vietnam va cac Can Bo CongSan Tham nhung hoi lo len cac Websites va pho bien tren khap the gioi. Day la mot viec lam rat hieu qua
- Tat ca cac the he tre Vietnam hien nay ddeu coi Internet la mot phuong tien truyen thong khong the thieu trong sinh hoat giao tiep cua ho. The he tre Viet nam rat muon biet thuc su nhung gi ddang say ra tren ddat nuoc Vietnam va tren the gioi qua mang thong tin toan cau Internet
- Hien nay co mot phong trao ddang soi noi trong gioi tre viet nam la viet nhat ky tren Mang internet. Dieu nay chung to gioi tre rat quan tam dden Internet va su dung Internet rat nhieu trong giao tiep cua ho
- Yeu nuoc la chong lai nhung ke lam cho ddat nuoc VietNam hoa' ra ban cung; chong lai nhung ke ba'n ddat , ban bien cua to tien cho ngoai bang. Nhung ke ban ddat ddai cua to tien cho ngoai bang khong phai la nguoi cua to quoc Vietnam
- Nhung nguoi CongSan luon luon lap lo*` dda'nh la^.n con dden khi ddo^`ng nha^'t DangCongSan vo*'i Dat nuoc Vietnam va NhanDan Vietnam. Can phai phan biet ro rang hai khai niem: Nhan dan Viet nam va Cac Dang phai chinh tri. Dang Cong san khong the doc quyen lanh dao dat nuoc.
- DAT NUOC VIETNAM LA CUA TOAN DAN VIET NAM. DAT NUOC VIETNAM KHONG PHAI LA DAT NUOC DOC QUYEN CUA NHUNG NGUOI CONG SAN
- Ngay 30-12-1999: CongSan Vietnam ky ket Hiep ddinh bien gioi tren ddat lien voi TrungCong , dde^? ma^’t Ai NamQuan va hon 800 cay so vuong ddat ddai cua to tien.
- Ngay 25-12-2000: CongSan Viet nam ky’ ket Hiep Dinh phan chia Vinh Bac Bo cho Trung Cong. Viet nam bi mat khoang 11.930 da(.m vuong mat bien so voi dduong phan chia theo Cong uoc 1887.
- Lich Su VietNam se mai mai ghi chep rang: Vao ngay 30-12-1999 va ngay 25-12-2000, duoi Trieu Dai LE KHA PHIEU lam TongBiThu, DANG CONG SAN VIETNAM dda~ da^ng dda^'t, nhuong bien cua ToTien cho TAU.
- DANGCONGSAN CO TOI RAT LO*’N VOI DAN TOC VIETNAM KHI DEM CHU NGHIA DUY VAT MAC-LE VAO VIETNAM; XO DAY DANTOCVIETNAM VAO MOT CUOC CHIEN TRANH TUONG TAN ; XO DAY HANG TRAM NGAN NGUOI DAN VO TOI RA DI CHET TREN BIEN DONG; LAM CHO DAT NUOC SUY THOAI VE DAO DUC; LAC HAU VE KINH TE SO VOI CAC NUOC KHAC; VA LAM MAT DI LANH THO DATNUOC VE TAY TRUNGQUOC.
- CAC BAN TRE VIETNAM PHAI NHAN RA NHUNG TINH TRANG BAT CONG; SUY THOAI VE DAO DUC ; LAC HAU VE DOI SONG; NGHEO KHO VE KINH TE DANG TUNGNGAY XAY RA TREN DAT NUOC VIETNAM. PHAI TIM NGUYEN NHAN TAI SAO, VA PHAI DAU TRANH DE TIEU DIET CAI NGUYEN NHAN GAY RA BAT CONG, NGHEO DOI, LAC HAU, SUYTHOAI DAODUC DO'.
- VIETNAM HIEN NAY BI BANG HOAI, XUONG CAP CA VE MOI TRUONG TU NHIEN VA MOI TRUONG XA HOI. TAT CA DDEU PHAI DDUOC XAY DUNG LAI. CONGSAN DDA~ PHA' HONG DDAT NUOC VA XA HOI VIETNAM.
- Che ddo CongSan la mot che ddo bat nhan. CongSan su dung con nguoi nhu la mot phuong tien dde ddat dduoc muc ddich ma nhung nguoi Cong San dda ddat ra. Day la mot quan ddiem nguy hiem nhat cua ChuNghia CongSan. Chu Nghia CongSan huy diet GIA' TRI. CAO QUY' CUA CON NGUOI
- BAN CHAT CUA NGUOI CONGSAN LA`: DO^'I TRA', THU? DDOA.N VA` XAO QUYET. HO KHONG BAO GIO CO KHA'I NIEM "LUONG TAM". CONG SAN LUON LA^'Y " CU*'U CA'NH BIE^.N MINH CHO PHUONG TIE^.N" [De dat duoc muc dich thi phuong tien nao cung tot ca?]
- Chinh vi` su DOI TRA', TAN BAO ma` Dang CongSan dda~ pha' ho?ng ddat nuoc Vietnam. Bat cu*’ nguoi dan nao trong nuoc cung biet su DOI TRA' cua Dang CongSan trong tat ca? moi la~nh vuc hoat ddong suot hon 60 nam qua
----
- TRUONG SA va HOANG SA la cua VIETNAM. Lich Su da chu'ng nhan dieu nay. Khong mot nguoi VietNam nao ddanh long dde mat mot tac ddat cua que huong.
- Ngay 7-7-1951, Thu tuong Tran Van Huu, chu tich pha'i ddoan chi'nh phu Bao DDai, toi du Hoi nghi San Francisco ve Hiep uoc Hoa binh voi Nhat Ban tuyen bo rang, quan ddao Hoang Sa va Truong Sa tu lau dda thuoc lanh tho Viet Nam
http://paracels.com
- Ngay 8-6-1956: Ngoai Truong Vu Van Mau cua Chinh Phu VietNam Cong Hoa tuyen bo cac ddao Hoang Sa va Truong Sa thuoc chu quyen va lanh tho Vietnam
- Ngay 22-2-1957 Bo Ngoai giao VNCH xac nhan Cac quan Dao Tay Sa va Hoang Sa van la cua Vietnam va van dduoc chinh phu VNCH kiem soat
- Ngay 10-4-1959 Bo Ngoai giao VNCH xac nhan Quan Dao Hoang Sa thuoc ve VNCH
- AI NAM QUAN: Ai? co nghia la cho dat hep, hiem tro, de phong thu (tuong duong voi defile trong tieng Phap hoac defile, narrow valley or mountain pass trong tieng Anh).
- Theo chu Han, AI duoc viet voi bo phu (nui dat, go dong), mot bo gom nhung chu lien quan toi hinh the thien nhien cua dat chu khong nhat thiet phai co cong trinh kien truc nhan tao.
- Ai Nam quan la vung dat hep, hiem tro, de phong thu cua Viet Nam, tiep can chiec cong Tran Nam quan cua Trung Hoa
- Nam 1886, tuy nguoi Phap co nhuong cho Trung Hoa 100 thuoc dat truoùc cong, nhung vung dat hiem tro o phia nam Tran Nam quan dai hon the rat nhieu
- Viec mat tron vung nay [toi dda~ dung o don canh bien gioi, khong con trong thay Nam quan dau nua nhu hien nay] la TRACH NHIEM TRUOC LICH SU cua nhung nguoi cam dau dang Cong san.
- Trong thoi Phap thuoc, tuy bien gioi tren ly thuyet cach Nam quan 100 thuoc, bien gioi tren thuc te van ngay tai Nam quan. Khoang cach 100 thuoc khong lon.
- Lien he giua Phap voi Trung Hoa truoc 1945 khong xau nen nguoi Phap va nguoi Viet ben nay bien gioi van co the toi sat Nam quan. Nhieu vi cao nien, nhat la cac vi cu ngu quanh khu vuc Langson, Dong dang da cho biet dieu nay

-----
- Chi trong vong 10 nam (1975-1985) ke tu ngay chiem mien Nam, congsan da ba lan doi tien. Lan thunhat vao ngay 22-9-1975 theo tygia quydinh la 500 dong VietNamCongHoa doi lay mot dong “GiaiPhong”. Them nua, moi giadinh, chi duoc doi toida 200 dongtienmoi, tuc 100.000 dong tien VNCH, bat ke mot gia ddinh co baonhieu nguoi.

- Ngay 25-4-1978 CongSan Vietnam ra quyet ddinh ddoi tien lan thu 2. Lan ddoi tien nay dda~ xo^dda^?y nhan dan mien Nam dden cho^~ tra(’ng tay. [1 ddong tien Ho 1978 = 0.8 ddong tien Ho 1975= 400 ddong VietnamCongHoa]
- Lan doi tien thu ba vao ngay 14-9-1985 . Doi 10 dong tien cu lay 1 dong tien moi. Vu doi tien nay do TO-HUU chu truong da gan nhu pha hong nen kinh te Vietnam moi phuc hoi sau nhung nam chien tranh.

bcx 0705d sưu tầm lịch sử

CHẾ ÐỘ DÂN CHỦ, CHẾ ÐỘ CỘNG SẢN, PHÁT XíT ,CHẾ ÐỘ ...
Con người trong thời đại cộng sản

Aucun commentaire: