1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

mardi 1 mai 2007

HCM Tự Thú: Tôi Dùng Chủ Nghĩa Dân Tộc

HCM Tự Thú: Tôi Dùng Chủ Nghĩa Dân Tộc

Hồ Chí Minh Tự Thú: Tôi Dùng Chủ Nghĩa Dân Tộc Làm Cái Áo Che Cho Bề Ngòai, Rồi Lợi Dụng Tâm Lý Quần Chúng Mà Cho Vào Tròng Cộng Sản! Tôi Là Tay Sai Của Quốc Tế Cộng Sản - Vì Họ Trả Lương Cho Tôi!


HỒ CHÍ MINH ĐÃ LỢI DỤNG CHỦ NGHĨA DÂN TỘC NHƯ THẾ NÀO?

Trong thời gian Hồ Chí Minh tại Trung Quốc, mở lớp huấn luyện cho các cán bộ cộng sản trong tổ chức Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội, HCM đã hướng dẫn cán bộ ông ta lợi dụng chủ nghĩa dân tộc như thế nào. Nguyễn Lương Bằng tiết lộ bí mật đó trong cuốn Mãi Mãi Đi Theo Con Đường Của Người (Hồi Ký Về Bác Hồ) như sau: "Phải khéo léo dẫn đến sự kiện nhân dân Viện Nam đang bị áp bức bóc lột. Đối với chủ điểm này nếu đối phương đồng tình thì dẫn đến kích động. Khi người ta vào tròng rồi thì mới đưa ra chủ nghĩa cộng sản" (1)

Ngoài ra, Nguyễn Lương Bằng còn kể thêm là HCM đã dạy ông ta trong lúc tuyên truyền: "Không nên nói vô sản một cách cứng nhắc. Trước mắt chúng ta là phải đánh đổ thực dân Pháp. Cho nên phải khơi dậy lòng yêu nước của mọi người, như thế mới đi vào lòng mọi người" (2)

Trên mặt trận truyền thông, HCM đã yêu cầu phải viết theo luận điệu kêu gọi lòng yêu nước trước. Nguyễn Lương Bằng kể lại: "... Sau đó chúng tôi chỉnh đốn lại bài vỡ trên tờ báo Kèn Gọi Lính. Từ đấy những số báo, những truyền đơn của chúng tôi có tác dụng trông thấy. Y sĩ Thuyết , sang học thuốc ở Thượng Hải nói trước ngại đọc, vì chỉ thấy nói toàn về cộng sản, bây giờ đã bắt đầu thích đọc, vì thấy các số báo nói về lòng yêu nước." (3)

Ngay cả sau này khi thành lập Mặt Trận Việt Minh kêu gọi toàn dân chống Pháp, HCM cũng dấu biệt tung tích cộng sản của ông ta cũng như của những tay nồng cốt. Việt Minh được khoát cho chiếc áo giải phóng dân tộc chứ không phải chiếc áo cách mạng vô sản. Chúng ta hãy nghe Ngọc Châu - tác giả cuốn Theo Bác Đi Chiến Dịch do nhà Xuất Bản Quân Đội Nhân Dân phát hành kể lại:

"Tôi vào giải phóng quân giữa lúc phong trào cách mạng đang lên cao....Đây là lần đầu tiên tôi được học về tôn chỉ mục đích chương trình, điều lệ của Mặt Trận Việt Minh một cách kỹ càng. Vì vậy khi học tôi rất cảm động, nhưng khi học đến đoạn nói trong Mặt Trận Việt Minh có cả đảng cộng sản tham gia thì tôi giật mình! Thật tôi không thể ngờ được là sao Mặt Trận Việt Minh lại có cả Đảng cộng sản tham gia! Vừa hay ông cụ bảo phát biểu những điều chưa hiểu, tôi giơ tay ngay. Được ông cụ chỉ định tôi mạnh dạn nói:

- Thưa cụ, tại sao trong Mặt Trận của ta lại có đảng cộng sản?

Lời tôi vừa dứt thì trong lớp đã có nhiều tiếng xì xào. Trước phản ứng đó tôi lo sợ..... Ông cụ ra hiệu cho mọi người giữ trật tự rồi hỏi lại:

- Đồng chí hiểu về đảng cộng sản như thế nào?

- Thưa cụ, cháu chưa hiểu, nhưng nghe nói đảng cộng sản không tốt!

Ông cụ lúc ấy mới chỉ một học viên khác và bảo trả lời câu hỏi ban đầu của tôi:

- Đế quốc Pháp, phát xít Nhật ghét cộng sản cũng như ghét Việt Minh ta do đó, nó dùng mọi điều xấu xa để gán cho cộng sản và Việt Minh ta. Những người cộng sản là những người đánh Pháp, đuổi Nhật kiên quyết nhất trong Mặt Trận Việt Minh.!

....

Trong một buổi chiều, chúng tôi nhận được tin đồng chí Đường đã hy sinh trong trận diệt Phỉ. Gần tối, đồng chí Trần Định đến thăm, nói với tôi:

- Ông cụ bảo mình tới kể cho đồng chí nghe về gương chiến đấu của đồng chí Đường đấy.

Đồng chí Trần Định kể xong, dặn tôi:

- Ông cụ dặn là phải neo gương theo đồng chí Đường. Đồng chí Đường là một người cộng sản tốt đấy!" (4)

Qua đoạn kể của tác giả Ngọc Châu, chúng ta thấy rằng thời đó thanh niên gia nhập Việt Minh để đánh Pháp, chết cho sự tự do và độc lập của Việt Nam chứ không chết cho chủ nghĩa cộng sản. Thanh niên, thiếu nữ Việt Nam đi theo tiếng gọi kháng chiến đánh Pháp, chứ không đi theo tiếng gọi của cuộc cách mạng vô sản! Nếu quả thật là đảng cộng sản lúc đó được nhiều người theo, thì lý do gì HCM và đồng bọn đã phải tuyên bố giải tán đảng cộng sản Việt Nam (dù chỉ trên lý thuyết) vào năm 1945?

Chúng ta sẽ trở lại giai đoạn 1945 trong loạt bài tới, và bằng chính tài liệu của cộng sản cũng như những bài viết của HCM, chúng tôi sẽ chứng minh rằng HCM chỉ là một tên tay sai cho Quốc Tế Cộng Sản dù khi ông ta đã bước chân về đến Việt Nam vào năm 1940. Xin nhớ đón xem.

Tóm tắt, Hồ Chí Minh phát triển tổ chức bằng cách lấy chủ nghĩa dân tộc làm cái áo che cho bề ngoài, rồi lợi dụng tâm lý quần chúng mà hạ thủ. Hồ Chí Minh đã rập khuôn đúng giáo điều của cộng sản quốc tế, đem cuộc vận động cách mạng Việt Nam chia ra làm hai giai đoạn - GIA ĐOẠN 1 - dùng chiếc áo chủ nghĩa dân tộc che cho bề ngoài và thiết lập chính quyền dân chủ của giai cấp tử sản. Giai đoạn HAI đi vào cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Tờ Thanh Niên do Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội phát hành không hề nói đến chủ nghĩa Mác Lê một cách trực tiếp, mà các luận đề đều thảo luận trước tiên về chủ nghĩa dân tộc rồi khéo léo đưa vào giáo điều và quan điểm của Lenin nhằm chuẩn bị hướng đến giai đoạn hai.

Trong cuốn ĐƯỜNG KÁCH MỆNH - tài liệu Hồ Chí Minh dùng để huấn luyện cán bộ đã viết rất rõ là cách mạng tất yếu phải chịu sự chỉ huy của chủ nghĩa Mác Lênin.Cuộc vận động cách mạng trong nước phải được kết hợp chặc chẽ với vô sản quốc tế.

Lúc bấy giờ những ai gia nhập Thanh Niên Đồng Chí Hội thì được để yên, không thì khi về VN bị Pháp bắt hết do HCM và Lâm Đức Thụ bán cho Pháp.

Chúng ta hãy trở lại thời điểm vào năm 1927 để tìm hiểu xem "bác Hồ vĩ đại" đã thực hiện tốt các công tác của Quốc Tế Cộng Sản giao phó như thế nào:

Sau khi bị Tưởng Giới Thạch tảo thanh, thay vì chạy về tổ quốc để kêu gọi làm cách mạng đánh Pháp thì “bác Hồ vĩ đại” chạy về mẫu quốc Liên Xô và được mẫu quốc cho đi nghĩ hè và nằm viện, trong khi các đồng chí của “bác Hồ vĩ đại” bị tiếp tục hy sinh tuyến đầu đấu tranh với thực dân Pháp để “bảo vệ quyền lợi của mẫu quốc vô sản Liên Xô”
(5)

Tháng 11, 1927, HCM được Quốc Tế Cộng Sản phái đi Pháp công tác. HCM rời Moscow đi qua Đức, rồi bí mật đi vào Pháp. Tại Pháp HCM tìm hiểu những cơ sở của đảng cộng sản Pháp tại Đông Nam Á nhằm phối hợp cho chuyến công tác của ông tại Xiêm do QTCS giao phó . Theo Hồng Hà trong cuốn “Bác Hồ trên đất nước Lenin thì việc lập đường giao thông liên lạc từ Xiêm về Quốc Tế Cộng Sản qua nước Pháp cũng được thảo luận”.

Sau 1 tháng rưỡi hoạt động bí mật tại Paris theo chỉ thị của Quốc Tế Cộng Sản, HCM trở về Berlin – Đức Quốc. Ở đây, QTCS lại chỉ thị HCM đi Bruxelles, thủ đô nước Bỉ dự hội nghị Quốc Tế Liên Đoàn Chống Đế Quốc. Chuyến đi này do Sa-tô-pa-đi-a-I-a, một đảng viên cộng sản Ấn Độ tổ chức. Đến hội nghị, HCM gặp lại những người đã từng làm việc với ông ta vào những năm 1923-1924

- Hội nghị chấp dứt, Hồ trở về Đức, chờ chỉ thị của Quốc Tế Cộng Sản cho chuyến đi về Đông Nam Châu Á. Ở đó, Hồ làm phóng viên cho tờ báo Đức Die Welt (Thế Giới)

- Trong lúc làm việc với tư cách là phóng viên, không đủ tiền cung ứng cho cuộc sống cao sang như lúc đi công tác, Hồ viết thư lên đoàn Chủ Tịch Quốc Tế Nông Dân xin tiền. Nội dung bức thư được viết trá hình với lý do là đi về công tác tại vùng Đông Nam Á, nhưng thật ra chỉ là giả tạo vì Quốc Tế Cộng Sản chưa có quyết định dứt khoát đưa HCM về Xiêm hoạt động. Nội dung bức thư viết vào ngày 16-12-1927 như sau:GỬI ĐOÀN CHỦ TịCH QUỐC TẾ NÔNG DÂN
Các đồng chí thân mến,

Trong 2 hoặc 3 tuần lễ tôi sẽ trở về Đông Nam Á. Chuyến đi của tôi tốn chừng 500 đôla Mỹ. Vì tôi không có tiền, nên tôi mong các đồng chí giúp tôi.Xin vui lòng trả lời tôi ở địa chỉ như sau: Ông Lai, ở nhà ông écxten, 21 phố Halesơ, Béclin. Trong thư trả lời này, hãy viết đơn giản "có" hoặc "không". Nếu là có, hãy gửi tiền đến Uỷ ban Trung ương của Đảng Đức, cho "Liwang".Có hay không có tiền, tôi yêu cầu các đồng chí gửi cho tôi một chương trình tổ chức thực hành để tôi có thể làm việc một cách có ích. Trong khi chờ đợi sự trả lời mà tôi hy vọng có được tức thời, xin các đồng chí thân mến nhận lời chào cách mạng của tôi.
Béclin, ngày 16-12-1927.N.ÁI QUỐC

Hồ Chí Minh toàn tập - tập 2


Trong lá thư nói trên HCM xin $500 Mỹ Kim - ở thời điểm 1927, trong khi lương của giáo sư đại học Hoa Kỳ lúc có chỉ có $40 Mỹ Kim một tháng. Nghĩa là HCM xin hơn gấp 10 lần số lương của một giáo sư đại học để đi công tác. Mà thật sự lúc đó Quốc Tế Cộng Sản chưa có chỉ thị chính thức để đưa HCM về lại vùng Đông Nam Á.

Cũng trong lá thư trên, HCM yêu cầu "các đồng chí gửi cho tôi một chương trình tổ chức thực hành để tôi có thể làm việc một cách có ích"

Với cái loa tuyên truyền của nhà nước cộng sản VN cho rằng "bác Hồ vĩ đại" vì yêu tổ quốc dân tộc nên hy sinh tất cả để tìm đường cứu dân cứu nước; và những luận điều tuyền truyền đó hoàn toàn dấu biến đi các hành động tay sai của bác Hồ vĩ đại đối với Quốc Tế Cộng Sản. Mọi hành động của "bác" đều do chỉ thị của QTCS, chứ nào bác có tư tưởng độc lập sáng tạo. Bác lãnh lương của đế quốc, bác xin tiền đế quốc để thực hiện các công tác do đế quốc mong muốn. Hành động này gọi là hành động gì? "Bác Hồ Vĩ Đại" thật sự phục vụ quyền lợi cho ai?

Nhìn cho kỹ và đọc cho kỹ tất cả những thư Bác viết, báo cáo của bác gởi về cho QTCS, chúng ta có thể lượng định được QTCS đã đánh giá khả năng của bác như thế nào. Chúng ta có thể khẳng định rằng QTCS không đánh giá cao "bác Hồ vĩ đại" cho nên chỉ dùng bác trong các công tác món. Vì thế khi lá thư xin tiền của bác gởi cho Đoàn Quốc Tế Nông Dân đã được hồi đáp là KHÔNG!!!!

Họ không chi thêm cho bác một đồng nào cả sau khi bác bỏ cả đồng chí, cả đảng cộng sản mà "bác Hồ vĩ đại" gây dựng được theo lệnh của QTCS mà chạy về mẫu quốc Liên Xô sau cuộc tảo thanh của Tưởng Giới Thạch.

Từ tháng 12 năm 1927 và đến tháng 04 năm 1928, HCM bị Quốc Tế Cộng Sản đình chỉ công tác, không đếm xĩa gì tới cả. Nên HCM đã phải viết một lá thư cho một đồng chí trong Quốc Tế Cộng Sản năn nỉ xin được hoạt động lại như sau:

GỬI MỘT ĐỒNG CHÍ TRONG QUỐC TẾ CỘNG SẢN

Đồng chí thân mến,

Tôi gửi cho đồng chí một bản sao bức thư tôi gửi cho Ban phương Đông để đồng chí được biết. Đồng thời tôi rất cảm ơn về việc đồng chí quan tâm đến vấn đề của tôi và nhanh chóng trả lời tôi. Đồng chí có thể hình dung nổi tôi đang sống trong một tình trạng tinh thần và vật chất như thế nào không: biết là có nhiều công việc nhưng không thể làm gì được, ăn không ngồi rồi, không có tiền, sống ngày nào hay ngày ấy mà không được phép hoạt động, v.v..
Ngay cả khi những sự vận động của đồng chí không có kết quả, đồng chí cũng viết cho tôi một chữ gửi Uỷ ban Trung ương Quoc Te Nong Dan để tôi liệu quyết định. Hôm nay là ngày 12-4, tôi hy vọng nhận được tin tức của đồng chí vào ngày 24 tới. Tôi tin cậy ở đồng chí và gửi đến đồng chí lời chào cộng sản anh em.

NGUYỄN ÁI QUỐC 12-4-1928
HỒ Chí Minh toàn tập - tập 2


Trong lá thư gởi cho Quốc Tế Cộng Sản nói trên, ai không cho phép HCM hoạt động? để đến độ "bác Hồ vĩ đại" phải ăn không ngồi rồi. Chủ nhân ông của "bác Hồ vĩ đại" không ai khác hơn là Quốc Tế Cộng Sản! QTCS chưa chỉnh đốn lại đường lối thì làm sao QTCS có thể gởi bác đi công tác được. QTCS còn phải chờ xem người anh cả Stalin quyết định như thế nào cho hướng đi của QTCS đã rồi mới có đề hướng công tác. Bị kẹt giữa lằn đạn đó nên bác Hồ đành phải năn nĩ xin tiền sống trong lúc chờ đợi công tác mới. Có lẽ không phải chỉ riêng "bác Hồ vĩ đại" viết thư xin tiền theo kiểu ăn xin như thế mà các cán bộ tay sai của các quốc gia khác cũng viết thư kiểu như vậy, cho nên Stalin mới có lý do để tuyên bố là: Quốc Tế Cộng Sản gồm toàn những tên ăn mày!

Bản sao mà HCM nói đến trong lá thư gởi cho ngừơi bạn đồng chí của ông ta trong Quốc Tế Cộng Sản đã được viết ra sao? Đây là nguyên văn của bức thư ấy:

THƯ GỬI BAN PHƯƠNG ĐÔNG QUỐC TẾ CỘNG SẢN
Các đồng chí thân mến,
Đây là tóm tắt tình hình của tôi:
Tháng 5-1927... rời Quảng Châu
Tháng 6... tới Mátxcơva
Tháng 7 - tháng 8 ở bệnh viện
Tháng 11 được phái đi Pháp
Tháng 12 rời Pháp (không thể công tác được do cảnh sát) đến hội nghị Bruyxen.
Tháng 1 - tháng 4-1928 Chờ chỉ thị của các đồng chí ở Béclin và sống bằng sự giúp đỡ của MOPRE 1

Vì không thể công tác ở Pháp, ở Đức thì vô ích, nhưng cần thiết ở Đông Dương, nên tôi đã xin lại lên đuờng về xứ sở này. Trong những thư gửi cho các đồng chí, tôi đã lập một ngân sách công tác và một ngân sách đi đường.
Khi đồng chí Đôriô qua Béclin, đồng chí đã hứa sẽ quan tâm đến vấn đề của tôi. Tôi đã nói với đồng chí ấy là nếu không được kinh phí công tác, miễn là đồng chí cho tôi tiền đi đường, bởi vì đã một năm tôi lang thang từ nước này sang nước khác.
Nhưng cho tới nay tôi chưa nhận được chỉ thị của các đồng chí, cả câu trả lời của đồng chí Đôriô.
Hiện nay, tôi ở trong hoàn cảnh khó khăn không chịu nổi:
l) Chờ đợi vô thời hạn (tôi chờ chỉ thị đã 4 tháng).
2) Không có gì để sống vì rằng MOPRE không thể giúp tôi một cách vô hạn, ngay cả cho 18 đồng mác mỗi tuần (số tiền đối với tôi không đủ sống nhưng quá nặng cho tổ chức).
Vậy tôi xin các đồng chí cho tôi càng sớm càng tốt những chỉ thị chính xác về điều mà tôi phải làm và bao giờ thì tôi có thể lên đường.
Xin gửi lời chào cộng sản.
NguyễN áI QUốC
Béclin ngày 12-4-1928.Qua bức thư gởi ngày 12-4-1928 cho Ban Phương Đông Quốc Tế Cộng Sản, chúng ta thấy gì? Thứ nhất, Bác Hồ vĩ đại thú nhận là đi công tác do QTCS giao phó và dĩ nhiên trong những lần công tác món đó, bác Hồ vĩ đại đều được lãnh lương. Khi QTCS không giao công tác thì bác đói vì không lương. Thay vì đi tìm một công việc nào khác để kiếm sống trong khi chờ đọi công tác mới thì bác lại không làm, bác chỉ biết nằm chờ chỉ thị công tác & tiền từ trên xuống đưa xuống. Hay nói một cách khác, bác chẳng có tay nghề nào khác ngoài tay nghề đi làm tay sai, thực hiện công tác cho QTCS để sống. Nghề của bác là nghề đi cấy chủ nghĩa cộng sản cho QTCS tại phương Đông. Thứ hai, Bác Hồ Vĩ Đại thú nhận rất rõ ràng bác là tay sai qua lời bác viết: "Tôi xin các đồng chí cho tôi càng sớm càng tốt những chỉ thị chính xác về điều mà tôi phải làm và bao giờ thì tôi có thể lên đường."

Lý do chúng ta phải nghiên cứu thật kỹ giai đoạn này, qua những lá thư mà bác Hồ vĩ đại viết cho bạn Phương Đông Quốc Tế cộng sản thì mới hiểu được bản chất tay sai của HCM ngay từ lúc Bác rời bến nhà Rồng. Động cơ ra đi của HCM không phải do xuất phát điểm cách mạng, mà động cơ duy nhất là đi làm lao động nước ngoài. Có nhìn vấn đề từ góc cạnh đó chúng ta mới có quyền kết luận rằng HCM là tên phản quốc số một của thời đại. Cái phản quốc của HCM là đã đi ngược lại quyền lợi của dân tộc, cấy vào mãnh đất Việt Nam hạt nhân mâu thuẫn của đế quốc, mà ngay chính cá nhân HCM phải biết và phải nhìn thấy khi mà các đại biểu của dân tộc Hồi đã lên án QTCS về dã tâm đế quốc của Liên Xô (xem loạt bài về Quốc Tế Cộng Sản đăng trên vietnamexodus.rg) trong các đại hội của QTCS.

Nhiều bạn đọc sẽ thắc mắc tại sao sau năm 1942 thì không thấy HCM viết báo cáo cho QTCS nữa; lý do đơn giãn là vì Stalin đã ra lệnh giải tán QTCS vào năm 1942 vì muốn bắt tay với thủ tướng Churchill và tổng thống Rosevelt của Mỹ trong thế chiến thứ hai. Bắt tay được với Mỹ và Anh Quốc để phân chia thế giới thì Stalin không còn có lý do gì để duy trì QTCS. Vã lại nếu duy trì QTCS thì cả Mỹ và Anh đều nghi ngờ thiện chí của Stalin. Thiện chí đó là gì? Là Stalin muốn bắt tay với tư bản Anh Mỹ, mà cùng lúc lại duy trì cái tổ chức chuyên huấn luyện tay sai cộng sản bản xứ đế quấy phá các thuộc điạ Anh Mỹ thì ai tin, nên Stalin ra lệnh khai tử QTCS. Lúc đó bác Hồ vĩ đại đang ở hang Pác Bó, nghe phong phanh tin QTCS bị khai tử nên đã lấy cớ đi Trung Quốc lấy tin tức. Nhưng khi đến Trung Quốc thì bị quân của Tưởng Gìới Thạch bắt giam cho đến năm 1944. Ra khỏi tù, như đứa con mồ côi, bị thất nghiệp, Bác Hồ vĩ đại không còn đường nào đi nên đành phải về lại hang Pác Bó. Còn nhớ vào năm 1940, khi tổ chức hội nghị Trung Ương Lần Thứ 8 tại Khuỗi Nậm , HCM từ chối chức vụ tổng bí thư với lý do là vì ông là người của QTCS, nên còn nhiều công tác khác phải làm. Chức tổng bí thư sau đó do Trường Chinh đãm nhận. Việc từ chối đó cũng cho thấy rất rõ dã tâm của HCM là để đàn em của ông ta chết thay cho ông ta, còn ông ta thì tìm lý do đế không ở lại VN - một nơi quá nhiều nguy hiểm. Qua việc từ chối đó nó cũng cho thấy một HCM chẳng tha thiết gì đến tiền đồ của dân tộc, mà chỉ tận tuỵ phục vụ cho quyền lợi của QTCS. Chúng tôi sẽ trở lại giai đoạn này sau. Tuy nhiên quý bạn đọc có thể tham khảo việc này qua cuốn Trường Chinh (Hồi Ký) - Một Nhân Cách Lớn, Một Nhà Lãnh Đạo Kiệt Xuất Của Cách Mạng Việt Nam. Trong cuốn này chính Trường Chinh đã kể như sau:

"Bác Hồ chủ trì hội nghị Trung Ương Lần Thứ 8 tại Khuỗi Nậm. Bác không tự giới thiệu mình là Nguyễn Ái Quốc, mà chỉ nói là đại diện Quốc Tế Cộng Sản. Bác Hồ nói đây chưa phải là đại hội đảng nhưng vẫn cứ bầu ra Ban Chấp Hành Trung Ương và Tổng Bí Thư. Chúng tôi đề nghị Bác Hồ đảm nhận chức vụ Tổng Bí Thư. Song, Bác nói: Tôi đang làm một số việc của Quốc Tế Cộng Sản, do đó chưa thể giữ chức Tổng Bí Thư Đảng ta được". (6)

Riêng sự kiện HCM rời hang Pác Bó đi Trung Quốc tìm hiểu vụ QTCS bị giải tán có thể tham khảo các cuốn: Người Đầu Tiên Bảo Vệ Bác của Phùng Thế Tài, Núi Các Mác Suối Lê Nin của Ngọc Tự và Mãi Mãi Đi Theo Con Đường Của Người của Nguyễn Lương Bằng

Chúng ta hãy trở lại năm 1928.

- Đầu mùa hè năm 1928, QTCS chỉ thị cho HCM đi Xiêm qua con đường của Ý, mọi việc dẫn đường liêc lạc do các đảng viên cộng sản Ý lo.

- Trước khi rời Đức, HCM gởi bản báo cáo đề ngày 21 tháng 05-1928 về bộ Phương Đông QTCS, tường trình về những công tác ở Pháp và những chuẫn bị cho chuyến đi sắp tới. Xuyên qua bản báo cáo này, chúng ta thấy rất rõ sự bất hợp tác của đảng cộng sản Pháp đối với những hoạt động cộng sản ở các nước thuộc địa. Bản báo cáo này phản ánh sự thiếu sót của cái gọi là tinh thần quốc tế vô sản trong sáng mà tập đoàn cộng sản VN vẫn thường rêu rao. Nó chỉ nói lên một sự kiện là giai cấp vô sản Pháp chẳng có lý do gì để lo cho giai cấp vô sản ở nước thuộc địa nhất là khi thuộc địa đó lại làm lợi cho nước Pháp. Làm gì có cái gọi là tình nghĩa vô sản anh em!! Bản báo cáo đã viết như sau:

Béclin, ngày 21 tháng 5 năm 1928

Các đồng chí thân mến,
1. Tôi đã nhận đủ cái cần thiết để lên đường. Xin cảm ơn. Tôi sẽ ra đi vào khoảng tuần thứ ba tháng 5 này.
3. Trước khi lên đường, tôi xin phép trình bày mấy nhận xét về Ban thuộc địa thuộc Đảng Cộng sản Pháp.
Tôi đã thông báo với các đồng chí rằng Ban thuộc địa đó đã có nhiều tiến bộ.. Tất cả những thứ đó mới chỉ còn trên giấy. Tôi nghĩ rằng Ban thuộc địa thiếu sự linh hoạt trong công tác. Tôi xin kể trường hợp riêng của tôi. Trong một tháng rưỡi tôi ở Pari, vì đồng chí Đôriô đang ở tù, cho nên tôi không có dịp nào nói chuyện nghiêm túc với các đồng chí khác. Nhiều lần, tôi xin những địa chỉ chắc chắn để có thể liên lạc với họ khi tôi sẽ ở phương Đông, thì đồng chí có trách nhiệm đã từ chối không đưa cho tôi. Các đồng chí nói rằng Ban thuộc địa có một ngân quỹ dành cho công tác thuộc địa. Nhưng theo tôi biết quỹ hoàn toàn rỗng, thậm chí chẳng có gì để lo ăn cho các đồng chí đi công tác qua.


Với giấy căn cước mới, giấy thông hành mới, tên mới, HCM lên đường đi Thuỵ Sĩ, rồi sang Ý. Đến Ý, HCM tìm đến Milano. Liên lạc với đại diện trung ương đảng cộng sản Ý. Sau đó, HCM được đưa đến Napoli ở miền Nam nước Ý, rồi đáp tàu Nhật Bản đi Xiêm.

- HCM đến Xiêm với cái tên là Thọ - biệt hiệu Nam Sơn.

(HCM sẽ còn nhiều điều tự thú)

--------------------------------------------------------------

CHÚ THÍCH

(1) Mãi Mãi Đi Theo Con Đường Của Người (Hồi Ký Về Bác Hồ) - Nguyễn Lương Bằng. - Trang 10

(2) Sđd - trang 17

(3) Sđd - trang 18

(4) Theo Bác Đi Chiến Dịch - Nhà Xuất Bản Quân Đội Nhân Dân - từ trang 13 đến trang 23.

(5) Trích từ Văn Kiện Đảng Toàn Tập - tập 1.

Điều Lệ Đảng Cộng Sản năm 1930 ghi rất rõ:

II- LỆ VÀO ĐẢNG: Ai tin theo chủ nghĩa cộng sản, chương trình đảng và Quốc tế Cộng sản.

V- TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẢNG VIÊN:
c) Phải thực hành cho được chánh sách và nghị quyết của Đảng và Quốc tế Cộng sản.

Và trong

Lời kêu gọi của Đảng Cộng sản Đông Dương (Đông Dương Cộng sản Đảng), ngày 12-12-1929

đã viết

Đánh đổ đế quốc chiến tranh !

Bênh vực Liên bang Xôviết là nước của thợ thuyền dân cày binh lính làm chủ.

(6) Trường Chinh (Hồi Ký) - Một Nhân Cách Lớn, Một Nhà Lãnh Đạo Kiệt Xuất Của Cách Mạng Việt Nam - Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia - trang 172

http://www.vietnamexodus.org/vne/modules.php?name=News&file=article&sid=538

Aucun commentaire: