1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

jeudi 17 mai 2007

Hệ quả của HCM và cương lĩnh của cộng sản quốc tế III

Hệ quả của HCM và cương lĩnh của cộng sản quốc tế III

Nghiên cứu 21 điều lệ của Lenine sau đại hội II của cs quốc tế III năm 1920, người ta thấy gì:

Bản chất HCM và đcsvn là một chi bộ của cs quốc tế III, qua vài giai đoạn "biến đổi màu da" cho phù hợp với tình thế, che mắt dư luận.

HCM và đcsvn đã phải tuân thủ và áp dụng y chang những gì đã quy định trong 21 điều kiện nêu ra của Lenine : tinh thần quốc tế vô sản; đấu tranh giai cấp; mang áo khóat quốc gia nhưng phải phục vụ cho quyền lợi quốc tế cs; sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn tuyên truyền dối trá để phục vụ "đòi hỏi cách mạng vô sản", "lấy cứu cánh biện minh cho phương tiên" bất chấp lẽ phải, công bằng, đạo lý ; phải "chỉnh huấn" (tiêu diệt) liên tục những thành phần giao động xét lại, khác chính kiến và không trung thành với đảng cs; trong mọi tình huống phải bảo vệ thành trì "cách mạng" Liên Xô; đảng cs ở mỗi nước chỉ là một chi bộ của cs quốc tế và phải tuyệt đối theo chỉ đạo của cs quốc tế là cs Liên Xô, ....

Rõ ràng là HCM có công với cộng sản quốc tế (Liên Xô, Trung quốc) và csvn và phù hợp với tham vọng & hoàn cảnh & học vấn của ông ta !
Theo đảng cs quốc tế, tổ chức, đường lối này là theo chủ nghĩa TAM VÔ (vô gia đình, vô tổ quốc, vô thần) phải phủ nhận tinh thần : dân tộc, nhân dân, đất nước !! Nếu có, chỉ là thủ đoạn giai đoạn, là tấm bình phong, là lừa mị mà thôi !! Thực tế 60 năm qua kể từ 1945 tại VN (Liên Xô, Đông âu, bắc Hàn, TC) đã chứng minh.

Trong quá khứ đcsvn đu dây giữa Liên Xô và Trung công cùng chung ý thức hệ. Sau 1991, đcsvn sau thời gian dài do dự, đã và đang đứng trước chọn lựa:
" theo Trung cộng thì mất nước, theo Mỹ thì mất đảng " !!
Với bản chất vọng ngoại, phản bội dân tộc, đcsvn vẫn đặt lợi ích của đảng trên lợi ích dân tộc ! tuy nhiên, cs ráng "đổi màu" tiếp tục đu dây giữa 2 thế lực mạnh hiện nay giữa TC và Mỹ : " theo TC để giữ quyền lực, theo Mỹ để có dolla " ! Cái khác là Mỹ và TC khác nhau về ý thức hệ, về hướng đi thế giới, về ảnh hưởng và quyền lợi.

Nhân dân VN vẫn là nạn nhân, thua thiệt nặng, cũng như thời 1945-1975 trước 2 cuộc chiến phi lý, vô nghĩa ! Chỉ có cs quốc tế và tư bản và csvn là thắng mà thôi !

Tuy nhiên, thời gian hoàn toàn bất lợi cho nhân dân VN, khi vẫn tiếp tục mất quyền tự do, chỉ có lợi cho TC và đcsvn vì TC đã và đang thôn tính VN, được tự do vào VN không cần visa, làm đủ mọi chuyện ! Nhân dân VN vẫn tiếp tục hy sinh vì quyền lợi của đcsvn và ngoại bang !!!


Muốn biết HCM có công với dân tộc VN hay không, phải xét qua kết quả của hành động của ông:
- tiêu diệt những đảng phái quốc gia yêu nước, bất đồng chính kiến, không theo cs và chống thưc dân Pháp;
- Cải cách ruộng đất, cs giết khoảng trên 300 ngàn người vô tội;
- Nhân văn giai phẩm, giết và tù tội oan nhiều người;
- Mâu thân Huế 1968, cs giết khoảng 7000 người vô tội;
- VN bị mất đất,lãnh hải, hải đảo, tài nguyên trong những giai đoạn 1945-54, 1958, 1974, 1988, 1999-2000 cho TC, vì chọn lựa cncs này, vì chủ trương chiến tranh vô lý;
- Phát động cuộc chiến tranh vô lý, vô nghĩa (nghe lời Mao, Cs Liên Xô) chống Pháp và đuổi Mỹ, trong khi nhiều nước khác vẫn giành được độc lập tự do không bằng bạo lực chiến tranh; thí mạng khoảng trên 4 triệu thanh niên nam nữ VN;
- phục vụ cho lợi ích của Liên Xô, Trung quốc, cõng rắn cán gà nhà, mang chủ nghĩa thực dân đỏ vào VN, dùng người Việt bóc lột, cai trị người Việt;
- HCM, csvn là thừa sai của cs quốc tế, của ngoại bang, phản bội dân tộc;
- tù cải tạo sau 1975; đuổi dân đi vùng kinh tế mới; cướp nhà cướp đất; phong trào vượt biên;
- đưa đất nước tụt hậu khủng khiếp so với các nước trong vùng, so với miền Nam trước 1975 đối với lân bang; làm băng hoại truyền thống đạo lý xã hội; làm văn hóa suy đồi, long dân ai oán, bất công tràn đầy, luật rừng;
- sau 32 năm độc quyền thống trị độc tài toàn trị, csvn thất bại hoàn toàn, buộc phải thay đổi để cứu đảng (cướp), đi theo con đường mà miền Nam tự do đã đi: kinh tế thị trường, nhưng cs lại "vẫn tụt hậu lỗi thời, ngụy biện" với cái gọi là "định hướng XHCN" phi lý, mâu thuẫn, chỉ nhằm mục đích "giữ quyền lực độc tài đặc quyền đặc lợi", không tự do dân chủ ;

- chế độ cs là tổ hợp của phong kiến và phát xít, được nâng lên hàng khoa học của thủ đoạn tinh vi, đang biến thái, vẫn ĐỘC TÀI toàn trị, dân chủ giả tạo mị dân, để tư bản đỏ kết hợp với tư bản trắng bóc lột và đàn áp, tướt đoat mọi quyền cơ bản của dân, quyền dân tộc tự quyết, đưa đất nước vào vòng nô lệ mới; "ổn định" trong sự kềm kẹp, và những luật lệ rừng rú phục vụ lợi ích đảng, của ngoại bang, đầy bất công.
- đến nay, mỗi người dân VN vẫn không có độc lập, tự do, dân chủ, hạnh phúc !!!
- chưa kể là đời sống vô đạo đức, phi nhân bản, gian dối, phản bội dân tộc của HCM, csvn !
....

(sưu tầm, tổng hợp)

Les vingt-et-une conditions d'admission des Partis dans l'Internationale Communiste

Aucun commentaire: