1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

mardi 22 mai 2007

HỒ SƠ VỀ LỤC CHÂU HỌC

HỒ SƠ VỀ LỤC CHÂU HỌC
Nguyễn Văn Trung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“… chỉ bày tỏ lòng yêu nước trên bình diện chính trị, văn hoá, nhưng không phát huy được lòng yêu nước, tự ái dân tộc trên bình diện kinh tế thương mại …”


Chương XNhững tiền đề về phương pháp luận nghiên cứu về Lục Châu HọcLàm việc sưu tầm, nghiên cứu này, dĩ nhiên chúng tôi đã nhằm một mục đích theo một tinh thần nào đó đưa đến sự lựa chọn cách thức làm và quan điểm nhìn thích hợp. Để việc trao đổi được dễ dàng hơn, chúng tôi trình bày sơ lược dưới đây những điểm trên, vì đồng ý hay không đồng ý thực ra là tuỳ thuộc vào những điều mà chúng tôi gọi là tiền đề và phương pháp luận. Nếu nhờ những trao đổi, ý kiến mà chúng ta xác định được những tiền đề này cho rõ và đúng hơn, thì chúng ta sẽ vững bước trong những chặng đường nghiên cứu tiếp sau...

Aucun commentaire: