1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

samedi 12 mai 2007

xcafevn: Chiến tranh Việt Nam là một cuộc nội chiến ??

FORUMS

Chiến tranh Việt Nam là một cuộc nội chiến
http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=5014

VietFun For All - Chiến lược toàn cầu.
Cuộc chiến Vietnam là bài học với Vai Trò trong sự Diễn Biến của những Chiến Lược. Cho nên thế hệ trẽ chúng ta ngày nay nên có nhận định khách quan về cuộc ...community.vietfun.com/printthread.php?t=315797

ĐÂU LÀ SỰ THẬT TRONG CUỘC CHIẾN VIỆT NAM ?

Nhận định một cựu chiến binh đã trải qua hai cuộc chiến tại Việt Nam

30/4/07 DCVOnline phỏng vấn Bùi Tín

The Longest Day - của cuộc chiến VN. - Tranh Luận Nghiêm Chỉnh về ...
... về cái gọi là yêu nước và huyền thoại Hồ chí Minh, huyền thoại Võ nguyên Giáp qua trận Ðiện biên phủ năm 1954. Sau tháng 5/1975, cuộc chiến Ðông Dương ...tudovis.com/vis_forums/view_topic.php?id=4057&forum_id=25

-----
Cáo Trạng Ðảng Cộng Sản Việt Nam Bán Nước ??????
Ông hồ cẩm đào thăm Vietnam có ai ra đón??
Chính sách ngu dân của...
Thời kỳ quá độ lên CNXH?
Mỹ và Trung Quốc muốn gì ở VN? [TLNT]
Ðảng cộng sản là một tổ chức khủng bố?
Góp ý với Dự thảo Chính trị Đại hội Đảng X ( 1 2 3)
Việt Nam và Trung Quốc
Chúng ta đang mất nước vào tay Trung công !!!
Nên hiều như thế nào về GDP bình quân đầu người


Bản đồ hạnh phúc thế giới

Bộ Lênin toàn tập tiếng Việt chính thức được phát lên mạng internet
Có nên vào Đảng hay không? ( 1 2)
Đạo đức Cách mạng của những người CS?

Võ Văn Kiệt - Ba vấn đề bức xúc của quốc gia
Võ Văn Kiệt - 3 thách thức của Quốc Hội

1 commentaire:

tranhtheu kitty a dit…

Thank you for sharing.
Tranh thêu chữ thập kitty shop: http://tranhtheukitty.vn/