1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

vendredi 18 mai 2007

Tháng 5 cả nước không quên

Tháng 5 cả nước không quên: csvn "lập công" dâng bác (Hồ Cẩm Đào) và đảng


Tháng 5 ở Việt Nam


Nguồn: DCVOnline/Ảnh BaBui
------------------------------------
Học tập và theo gương Hồ Chí Minh, nhà nước với đảng cộng sản Việt Nam xem thường công luận thế giới và lương tâm nhân loại: Vừa khủng bố, đàn áp người hoạt động dân chủ vừa diễn trò hề kịch cỡm “đảng cử bắt dân bầu” 20/5/2007.


... công bằng, dân chủ văn minh theo định hướng Xã hội Chủ Nghĩa: Một trang sử nhơ nhuốc của nhà nước độc tài toàn trị
Nguồn: DCVOnline

Ngày 30 tháng 3, Toà án Nhân dân (TAND) tỉnh Thừa Thiên (Huế) bịt miệng và kết án Lm Nguyễn văn Lý 8 năm tù. Hai ông Nguyễn Phong và Nguyễn Bình Thành bị kết án, theo thứ tự, 6 và 5 năm tù.

Ngày 10 tháng 5, Tại Sài Gòn, TAND Tp. Hồ Chí Minh tuyên án 3, 4, và 5 năm tù cho nhà báo Huỳnh Nguyên Đạo, doanh nhân Nguyễn Bắc Truyển, và Bs Lê Nguyên Sang.

Ngày 11 tháng 5, TAND Hà Nội kết án luật sư (Ls) Nguyễn văn Đài 5 năm tù cộng thêm 4 năm quản chế (tù tại nhà) và Ls Lê thị Công Nhân 4 năm tù và 3 năm “quản chế”.

Ngày 15 tháng 5, Ls Trần Quốc Hiền – Giám đốc Văn phòng Tư vấn Pháp luật Sài Gòn, thành viên Khối 8406, phát ngôn nhân của Hiệp Hội Công Nông Việt Nam – bị tuyên án 5 năm tù và 2 năm “quản chế” tại TAND Tp Hồ Chí Minh.


© DCVOnline
dcv
---
- Những thời điểm lấn chiếm VN của Trung quốc ?
- Hồ Chí Minh, một người yêu nước lầm lạc
- Cựu đại tá Bùi Tín nói về ông Hồ Chí Minh
Biểu tượng hình ...
- Chiến tranh Việt Nam: Ván bài đã lật ngửa
- Chúng ta đang mất nước vào tay Trung công !!!

Aucun commentaire: