1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

samedi 3 mars 2007

HCM tu viet gian len tha'i thu'

Hồ Chí Minh: Từ Việt Gian Lên Thái Thú
Bạn Đọc Viết: Hùng Nguyễn

Phần I: Vài Khái Niệm Xoay Quanh Việt Gian và Thái Thú

Cho đến thời điểm bài viết này ra đời là 11-2006, tưởng trước tiên chúng ta nên bỏ ra ít phút để xét về một số khái niệm căn bản và cụ thể, hầu làm cho vấn đề được rõ ràng hơn.
1. Quyền Lợi Quốc Gia (National Interest).
Quốc Gia (Nation): Theo định nghĩa tổng quát, một quốc gia bao gồm một lãnh thổ, và một dân tộc sống trong lãnh thổ đó. Chữ “dân tộc” ở đây do đó phải được hiểu là có thể gồm có một hoặc nhiều chủng tộc sống trong lãnh thổ đó.
Vậy Quốc Gia Việt Nam nên được hiểu là bao gồm lãnh thổ Việt Nam và dân tộc VN.
Quyền Lợi Quốc Gia: Bao gồm nhiều lãnh vực, nhưng căn bản nhất là 1. Sự vẹn toàn lãnh thổ và 2. Mong ước sao cho “quốc thái”, “dân an”, tức là dân tộc sống trong hòa bình, thịnh vượng, và hạnh phúc!
Chỉ nội khái niệm về hai chữ “QUYỀN LỢI” tưởng cũng đủ phức tạp đến mức cần mang ra mổ xẻ và thăm dò ý kiến, nhưng người viết xin phép được để nó vào một dịp khác thuận tiện hơn.
Cũng có người cho rằng QUYỀN = quyền hành và LỢI = lợi nhuận, lợi ích; nên QUYỀN LỢI = quyền lực và lợi nhuận/ích, nhưng nếu tra theo tiếng Anh - là INTEREST - thì khái niệm về quyền lợi xem ra không đơn giản như vậy!

2. Việt Gian
Nếu dùng nghĩa đen, thì “Việt” là “người Việt”, “gian” là “không thật”, hai chữ ghép lại thì “Việt gian” có nghĩa là “người Việt không thành thật”. Do VC là “cha” của gian dối, nên Việt gian theo nghĩa này đương nhiên đúng cho bọn VC.
Tuy nhiên, cho đại đa số nhân dân VN không phải VC, thì cách định nghĩa trên không thể được áp dụng, vì mấy ai mà một đời chưa từng gian dối??!!! Do vậy, một định nghĩa khác cần được mổ xẻ!
Nếu chiếu theo tự điển Anh-Việt của Nguyễn Văn Khôn, thì Việt gian = traitor, tức là tên phản quốc!
Vấn đề nay nằm ở chỗ cần xác định rõ thế nào là phản quốc! Thí dụ, một người VN đi làm cho Pháp thì có phải là phản quốc hay không, hay một người Việt hải ngoại đi làm cho hãng Mỹ, thì có phải là Việt gian hay không??!!!
Nếu hễ cứ ai đi làm cho hãng ngoại quốc đều bị coi là Việt gian, thì chẳng lẽ 3 triệu người Việt sống ngoài nước đều là ... “Việt gian”! Trong thời Pháp thuộc, hễ cứ ai đi làm cho Pháp thì là Việt gian?
Do vậy mà người viết xin mạo muội dùng quyền lợi quốc gia (QLQG) để định nghĩa Việt gian.
Việt Gian: Là người VN nhưng lại sinh hoạt cho quyền lợi của ngoại quốc. có đụng chạm đến quyền lợi quốc gia. Nếu để ý rằng quốc gia gồm một dân tộc và một lãnh thổ, thì bất kỳ ai là người VN, nhưng lại vì QL của ngoại quốc mà đụng chạm đến quyền lợi của nhân dân hoặc sự vẹn toàn lãnh thổ Việt Nam thì kẻ đó là Việt gian.
Tưởng cần nói rõ, chữ HOẶC ở đây phải hiểu theo nghĩa lý luận nhị phân, có nghĩa là hoặc “QL nhân dân VN”, hoặc “sự vẹn toàn lãnh thổ”, hay cả hai.
Do vậy, ta thấy những người làm lính, làm quan cho Pháp chưa hẳn đã là Việt gian, mà còn phải tùy theo kết quả việc làm của họ có ích quốc lợi dân hay không (xin nhớ rằng lúc đó lãnh thổ đã mất vào tay Pháp rồi!). Một thí dụ điển hình là trong cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Thái Học, đã có những người đi lính Pháp nhưng lại theo phe kháng chiến.
3. Thái Thú.
Trong chúng ta chắc ai cũng biết thái thú là tên quan Tầu được cử sang nước ta lo việc cai trị, đô hộ VN. Sau này, người Pháp cũng dùng một cách thức giống như vậy, nhưng gọi là “toàn quyền”. Trong Việt sử có ghi tên nhiều thái thú Tầu, sau đây là vài thái thú điển hình:
Tích Quang và Nhâm Diên: Thái thú quận Giao Chỉ và Cửu Chân đời nhà Hán bên Tầu. Có lẽ là hai thái thú duy nhất được dân Việt lập bàn thờ, điều đó chứng tỏ hai thái thú này đã làm gì đó thỏa mãn nguyện vọng của nhân dân trong vùng.
Tô Định: Làm thái thú Giao Chỉ năm 34. Thuộc loại bạo ngược. Đến năm 40 giết ông Thi Sách, khơi mào cho cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng.
, v.v... Còn hành vi của các tên thái thú Tầu thì thường là:
“... mà những quan lại sang cai trị Giao Chỉ thường có lắm người tàn ác, tham nhũng, bắt dân lên rừng xuống bể để tìm những châu báu. Dân ở quận Hợp Phố cứ phải xuống bể mò ngọc trai khổ quá, đến nỗi phải bỏ xứ mà đi.”
Trích: Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim, Phần II, Chương 3.
I. HCM: Cha đẻ của Việt gian!
Trong phong trào CS I và toàn bộ học thuyết của họ, Karl Marx (1818-1883) và Friedrich Engels (1820-1895) đã chủ trương “Giai cấp vô sản thế giới hãy vùng lên”, dùng bạo lực lật đổ giai cấp cai trị, để tiến đến một “thiên đàng hạ giới” mà trong đó ai cũng có thể “Làm theo năng suất, hưởng theo nhu cầu”!
Nếu để ý rằng Mác-Engels nhấn mạnh rõ đến chữ THẾ GIỚI, và không hề đưa ra một giải pháp nào cho vấn đề quốc gia-quốc gia, ta thấy một người Việt nếu theo Mác thì phải:
- Triệt tiêu giới giầu bằng bạo lực, tức là đem chiến tranh vào VN!
- Đem lãnh thổ dâng nạp cho CS I, thì mới có thẻ có được một “thế giới đại đồng”.
- Triệt tiêu dân tộc để có thể hòa đồng vào cái “thiên đàng hạ giới đó”!
Thế nhưng cả ba hành động trên đều đi ngược lại quyền lợi quốc gia!
Đây cũng chính là hành vi của một tên Việt gian chính gốc. Do Hồ là người đầu tiên thành công “rước” Mác vào VN, mà cho đến chết, Hồ vẫn còn ao ước được gặp Marx, Lênin và “... các vị các vị cách mạng đàn anh khác,” ta thấy Hồ chính là cha đẻ của nòi Việt gian tân thời:
http://www.geocities.com/dichuchochiminh/
Tờ đơn xin theo học Trường Thuộc Địa Pháp cũng là một chứng cớ điển hình cho thấy cái bản chất Việt gian của Hồ:
“Tôi hoàn toàn không có tài sản và khao khát được học hỏi. Tôi mong ước trở nên hữu ích cho nước Pháp đối với đồng bào tôi, đồng thời có thể làm cho họ hưởng được lợi ích giáo hóa.”

http://www.vietnamexodus.org/vne/modules.php?name=News&file=article&sid=408
Một điểm đáng lưu ý ở đây, là cái gọi là “Người CS chân chính”, tức là người thuần túy theo Mác, thì phải thi hành ít nhất là ba hành động nêu trên, tức là làm Việt gian. Vậy thì, KHÔNG có cái gọi là là “Người CS chân chính” hay “Việt Cộng chân chính”, mà chỉ có Việt gian!!!
III. HCM: Từ Việt Gian Lên Thái Thú.
Phong trào CS I (First International, 1864-1868) của Marx và Engels thất bại thê thảm và mau chóng. Nguyên do chính đưa đến sự tan rã này là có người đã mau lẹ nhận ra những “lấn cấn” về vấn đề chính quyền, phương thức, v.v.... Cụ thể là nhóm theo quan niệm kinh tế thị trường kiểu Pháp, Pierre-Joseph Proudhon; và sau đó là nhóm Mikhail Alexandrovich Bakunin, chủ trương “đấu tranh trực tiếp bằng kinh tế chống tư bản, mà không can hệ gì đến chính trị”.
Do nhìn thấy sớm mâu thuẫn quốc gia-quốc gia này, Lênin đã “ma lanh” hơn, lợi dụng học thuyết Mác nhằm phục vụ cho mưu đô bành trướng một Đại Nga (thay vì “Đại Mác”) của mình. Điều này cũng dễ hiểu, nếu ta để ý rằng vào lúc đó, tuy Nga là một nước lớn, có tài nguyên thiên nhiên vào bậc nhất thế giới, nhưng lại vẫn là một nhược quốc so với các nước nhỏ hơn gần đó như Đức, Anh, Pháp chẳng hạn!
Đến đây, tưởng ta nên dừng lại vài phút để tìm giải đáp cho 2 vấn đề:
a) Tại sao Lênin phải lợi dụng học thuyết Mác? Có 2 điểm chính: 1. Mác không phải người Nga, học thuyết Mác áp dụng cho một thế giới không biên giới. Do đó Lênin phải dùng đến HT Mác như một cái áo che cho mưu đồ Đại Nga của mình, đây là vấn đề “chính danh”. 2. Nhờ cái áo Mác này, Lênin có thể kiểm soát được “linh hồn”, tư tưởng của bọn thái thú người bản xứ.
b) Mao cũng cải biên HT Marx-Lenin, tại sao? Lại một lần nữa, cho mưu đồ Đại Hán. Từ đây, ta nhìn thấy rõ hai “đại gia” khoác áo Mác: Đại Nga và Đại Hán. Ngày nay, Đại Nga tuy không còn, nhưng Đại Hán vẫn còn, và vừa là kẻ thù trực tiếp của quốc gia VN, vừa là đe dọa cập nhật đối với cả nhân loại!
Để cụ thể hóa vấn đề, qua “luận cương về chủ nghĩa dân tộc và các vấn đề thuộc địa” và phong trào CS III, Lênin đã “cải biên” học thuyết Mác, biến GIAI CẤP VÔ SẢN thành CÁC NƯỚC THUỘC ĐỊA và GIAI CẤP TƯ BẢN thành CÁC NƯỚC THỐNG TRỊ, từ đó Lênin có thể lợi dụng máu của người dân các nước thuộc địa bành trướng cho một “Đại Nga” khoác áo Mác của mình.
Nhưng để có chính danh, và triệt tiêu được mâu thuẫn quốc gia-quốc gia, Nga cần phải có tại mỗi nước thuộc địa một hình thức thái thú mới. Thí dụ, nếu để một thái thú Nga sang cai trị VN, thì cả thế giới đều dễ dàng nhận ra mưu đồ thành lập một Đại Nga, và mâu thuẫn QG-QG sẽ trở nên rõ nét!
Thế nhưng, muốn tìm được một thái thú người bản xứ mà lại hoàn toàn dâng linh hồn cho mẫu quốc thì quả thật không phải chuyện dễ. Phong trào CS III, bản luận cương của Lênin, và học thuyết Mác cải biên - còn gọi là HT Mác-Lênin - chính là những công cụ giúp Nga kiếm được loại thái thú này. Ta hãy xem tác động của riêng bản luận cương về chủ nghĩa dân tộc và các vấn đề thuộc địa đối với Hồ:
“Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đoạ đầy đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta , đây là con đường giải phóng chúng ta”

http://www.ykien.net/luphuong02b.html,

trích từ Con Đường Dẫn Tôi Đến Chủ Nghĩa Lênin của HCM.
Đọc đoạn văn trên, thành phần dân tộc cực đoan nhẹ dạ dễ dàng tin rằng Hồ, lúc đó khoảng 30 tuổi – cỡ năm 1920, chỉ là một chàng thanh niên dân tộc cực đoan lầm đường, lạc lối. Nhưng nếu biết đến tờ đơn xin vào học trường Thuộc Địa, đề ngày 15-9-1911, ta thấy mơ ước làm tay sai cho ngoại bang của Hồ đã có từ lâu, và do đó, đoạn văn trên cần phải xét lại: đây không phải là “con đường giải phóng chúng ta”, mà là “con đường đưa tôi lên ngai”.
Để hiện thực hóa ước mơ này cũng không phải đơn giản. Ta hãy hình dung, vào khoảng 3 năm sau đó, một chàng thanh niên phải ăn chực nằm chờ hàng mấy tháng ở Moscow để nhận chỉ thị:
“Tôi đã đến Mátxcơva vào tháng 7-1923. Tôi sẽ ra đi sau 3 tháng lưu lại ở đây. Vì lý do này hay lý do khác, việc lên đường của tôi đã bị hoãn hết tuần này sang tuần khác, rồi hết tháng này sang tháng khác”.

http://www.ykien.net/luphuong02c.html, trích từ HCM Toàn Tập
Mơ ước “ngai vàng” của Hồ lại được khẳng định nhiều lần trong những năm sau đó. Đây là một điển hình, trong cuốn Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịnh của Trần Dân Tiên, tức là chính đương sự, phát hành năm 1948 nói vể tâm trạng của Hồ trong biến cố 2-9-1945:
“Nhân dân mong đợi cụ Hồ Chí Minh. Mặc dầu đang ốm, cụ Hồ quyết định về với nhân dân thủ đô...(20) Đối với Hà Nội, ngày mồng 2 tháng 9 không những là một ngày vẻ vang của Độc Lập mà còn là một ngày đáng yêu vì ngày hôm đó lần đầu tiên thủ đô Hà Nội được “mắt thấy” người con yêu quý nhất của dân tộc Việt Nam ... Nhưng cảm động hơn cả là khi nhân dân thấy chủ tịch HCM đến, người mà nhân dân hằng yêu mến, khâm phục và kính trọng và lần đầu tiên nhân dân mới được thấy…nhân dân nhận thấy chủ tịch giản dị, thân mật như một người cha hiền về với đám con. Từ xa tôi thấy Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Chủ Tịch đội mũ vải đã ngả màu vàng vì mưa gió, đi một đôi dép cao su, mặc một bộ quần áo kaki... Khi Chủ Tịch bắt đầu đọc bản Tuyên Ngôn Độc Lập giọng sang sảng của Chủ Tịch còn nhắc lại rừng núi xa xăm, chiến tranh du kích. Đọc xong một đoạn và giữa tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô nhiệt liệt, Chủ Tịch nói:“Tôi nói đồng bào nghe rõ không?” Câu hỏi giản đơn này làm tiêu tan tất cả những cái gì còn xa cách giữa Chủ Tịch và nhân dân và làm thành một mối tình thắm thiết kết chặt lãnh tụ và quần chúng. Với câu hỏi lạ lùng này, không một ai ngờ Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã trừ bỏ tất cả lễ tiết, tất cả hình thức. Chủ Tịch trở thành “Cha Hồ” của dân tộc Việt Nam”.
Để ý rằng chỉ trong đoạn ngắn trên ta thấy các chữ tương đương với “chủ tịch” xuất hiện đến 15 lần. Điều này cho thấy Hồ “mê” cái chức thái thú đội lốt “chủ tịch” của y đến mức nào, nhất là nếu ta biết rằng cuốn sách này đã được dịch ra nhiều thớ tiếng và có hàng triệu ấn bản!
Vậy thì, Hồ chính là tên thái thú mà Nga cần! Tên cha đẻ của bọn Việt gian đã lên chức thái thú trong chiếc mũ độc lập và chiếc áo choàng dân tộc do Liên Xô, và sau nay thêm Tầu Cộng ủy nhiệm.
Xét cho đúng, thì một tên thái thú Tầu ngày xưa có tàn độc lắm thì cũng chỉ bắt người dân VN phải lên rừng đốn gỗ quý hay xuống biển mò ngọc trai “dâng ngài”. Nhưng tên Hồ thái thú này còn tàn độc và gian xảo hơn gấp bội: Đem hai cuộc chiến tranh bành trướng thế lực mẫu quốc vào VN, tàn sát mấy trăm ngàn dân vô tội qua Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phẩm, làm chết mấy triệu người, đa số là dân thường trong hai cuộc chiến, đem tư tưởng Đại Nga, Đại Hán - Mác-Lênin, Mao vào VN - làm hủy diệt toàn bộ tiềm năng đất nước, dâng đất nhượng biển cho Tầu, v.v....
Vai trò thái thú này đã được Hồ thái thú nhiều lần đích thân khẳng định qua chiếc áo “dân tộc” của y. Đây là một điển hình:
“Tôi nhớ đầu năm 1950, khi học trường Nguyễn Ái Quốc, có một vài đồng chí cán bộ cấp cao của Đảng đến giảng và đưa ra một vài nhận xét về những sai lầm về đường lối của Trung ương Đảng lúc đó (như về chủ trương “chuyển sang tổng phản công”, về vấn đề ruộng đất…). Mặc dầu Tổng Bí thư hồi đó (Trường Chinh) đã giải thích lại và bác bỏ những ý kiến phê phán này, nhưng chưa đủ sức thuyết phục. Một buổi tối tháng Năm, Cụ Hồ đến. Cụ rất nghiêm như ít khi thấy. Cụ nói thẳng vào những ý kiến phê phán Trung ương của một số cán bộ và nói: "Bác vừa đi Liên Xô về. Bác đã gặp đồng chí Stalin, đã trình bày đường lối của đảng ta với đồng chí Stalin. Nghe xong, đồng chí Stalin nhận xét: đường lối của Đảng các đồng chí là đúng. Mà đồng chí Stalin đã nói đúng là đúng, vì đồng chí Maurice Thorez nói, đồng chí Stalin là người không bao giờ sai cả”. Cả lớp im lặng và cảm thấy được thuyết phục hoàn toàn. Ví dụ nhỏ vừa nói cho thấy uy quyền của Stalin về mặt tư tưởng và lý luận đến mức nào.”
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=6946&rb=0401

Lữ Phương sưu tập Nguyễn Kiến Giang.
Đồng hóa Đảng với quốc gia, sau đó mọi đường lối “quốc gia” đều phải “trình lên” mẫu quốc! Vậy đây không phải là vai trò của một tên thái thú thì là gì?
Nói tóm lại, từ Việt gian, Hồ đã lên thái thú! Thật là một quốc nhục cho dân tộc VN! Thật là một đau thương lịch sử ngàn năm khó phai mờ!
II. TRẦN ĐỘ: MỘT TRƯỜNG HỢP KHẢO SÁT!
“Cây nào sinh quả nấy”, Hồ thái thú đương nhiên chỉ đẻ ra một đám Việt gian, đó là Đảng VC. Có một số người coi Trần Độ như một anh hùng. Nhưng ta nên nhớ lại rằng suốt đời Trần Độ là một tên Việt gian đồ tể theo Hồ làm chiến tranh khủng bố tại miền Nam. Mặc dù cho đến chết, theo tin “các nhà dân chủ” nói lại, thì̀ Trần Độ vẫn ấm ức, hối hận. Vậy cứ giả như Trần Độ trước khi chết đã ăn năn vì đã theo Hồ phá hoại quốc gia thật đi, thì cùng lắm tội ác của Trần Độ chỉ có thể được nhân dân tha thứ. Thế nhưng cho đến chết, Trần Độ chưa bao giờ bỏ ̣Đảng, nên: 1) Tội làm Việt gian vẫn còn vương vấn, do đó không thể nào coi Trần Độ là một anh hùng yêu nước được! 2) Trần Độ vẫn còn nợ quốc dân một món nợ suốt đời không trả được, đó là đã góp phần khoác cái “vòng kim cô” Mác-Lênin lên đầu lên cổ dân tộc VN.
Vậy thì, nhẹ tay lắm, Trần Độ chỉ có thể được coi là vô tội, nhưng vẫn mang nợ với quốc gia! (xin nhớ lại rằng “quốc gia” bao gồm “đất nước và dân tộc VN.”)
Trong Phần II, ta sẽ khảo sát một trong những tội ác của Hồ thái thú: đem chiến tranh bành trướng mẫu quốc vào VN.
Ghi chú của tác giả: Bài viết này không nhất thiết phản ảnh quan điểm của mạng VietnamExodus.org. Nếu quý vị thức giả muốn đóng góp ý kiến, xin vào phần Diễn Đàn -> Tổng Quát. Xin chân thành cám ơn quý vị.

Hết Phần I

Phần II: VN trong vòng xoáy của Chiến Tranh Lạnh I (CTL I)
Cùng với những diễn biến gần đây nhất, chẳng hạn như cái mà ông Bush gọi là “Trục Ma Quỷ – Axis of Evil”, việc bẻ gãy trục này tại Afghanistan và Iraq, việc Mỹ muốn liên minh với Ấn và VC tạo ra một “vòng đai” quanh Tầu Cộng, v.v..., cho ta hình dung ra một hình thức Chiến Tranh Lạnh mới mà tôi tạm gọi là Chiến Tranh Lạnh II.
Do vậy khi bàn đến Chiến Tranh Lạnh tôi dùng từ CTL I để phân biệt với CTL II.
Khi nói đến CTL I, có lẽ nhiều người trong chúng ta cứ nghĩ rằng nó không liên quan nhiều đến VN. Nhưng thực tế các diễn biến theo thời gian tính cho thấy CTL I có liên quan vô cùng mật thiết với VN.

Khi quan sát Chiến Tranh Lạnh và VN, điều ta cần để ý là thời gian tính của những biến cố, vì đây là yếu tố rất quan trọng trong nhiều lãnh vực, đặc biệt là quân sự và chính trị, nhất là trong trường hợp có nhiều biến cố “dưới gầm bàn” mà hoặc tài liệu liên hệ hoàn toàn bị thủ tiêu hay biến đổi, hoặc cho đến nay vẫn chưa được mọi phe liên hệ giải mật!

http://www.vietnamexodus.org/vne/modules.php?name=News&file=article&sid=1017

Aucun commentaire: