1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

mardi 6 février 2007

Cộng sản, thủ đoạn, sự ngụy luận và sự kiện thật (1)

Chủ nghĩa cộng sản

Bài này nói về chủ nghĩa cộng sản như một hình thái xã hội và như một phong trào chính trị. Xin xem bài hệ thống xã hội chủ nghĩa, đảng cộng sảnchủ nghĩa xã hội để tìm hiểu thêm.
Chủ nghĩa cộng sản là một khái niệm rộng cần phải được hiểu như một tổng hợp các lý luận (chính trị, kinh tế, xã hội), tư tưởng, tâm lý và thực tế thể hiện, các hình thức tồn tại... của một phong trào xã hội rộng lớn - bắt đầu từ thế kỷ 19, nở rộ và bắt đầu suy tàn trong thế kỷ 20 - nhằm xóa bỏ hình thái kinh tế-xã hội của chủ nghĩa tư bản để xây dựng một xã hội không có quyền tư hữu đối với phương tiện sản xuất, mà trong đó mọi người là bình đẳng, không có hiện tượng "người bóc lột người" và tiến tới sự xóa bỏ nhà nước trong một tương lai "thế giới đại đồng" khi người với người là bạn, thương yêu lẫn nhau và tại đó năng suất lao động tăng lên rất cao, của cải làm ra đồi dào tới mức phân phối của cải theo nguyên tắc: "Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu". Theo như lý luận của các nhà kinh điển của chủ nghĩa này thì chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu tiên của chủ nghĩa cộng sản, là giai đoạn chuyển tiếp đi lên chủ nghĩa cộng sản mà ở đó vẫn còn nhà nước để lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Nguyên tắc phân phối của cải trong chủ nghĩa xã hội là "Làm theo năng lực, hưởng theo lao động".
Ý tưởng ban đầu của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội là chủ nghĩa nhân đạo, là phương tiện để giải phóng con người và xã hội. Vì lý tưởng nhân đạo của nó, chủ nghĩa này đã thu hút được sự chú ý của các tầng lớp quần chúng của thế giới trong thế kỷ 20, tạo nên một phong trào xã hội to lớn mà cuộc đấu tranh của nó là một nhân tố chủ đạo trong lịch sử loài người trong thế kỷ 20.
Mặt khác, lý thuyết lý tưởng hoá về chủ nghĩa sộng sản và chủ nghĩa xã hội là không hoàn chỉnh, rất sơ sài so với tính chất đa dạng của cuộc sống và thậm chí sai lầm nghiêm trọng nên khi ứng dụng vào cuộc sống thực tế, đã gặp những khó khăn liên tiếp khó vượt qua. Để vượt qua các khó khăn đó những tín đồ của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội đã đặt chủ nghĩa của mình là trên hết, bắt xã hội phải chịu các hy sinh ngày càng lớn hơn để duy trì lý tưởng. Đến lúc đó thì lý tưởng cộng sản đã biến chất từ phương tiện để trở thành mục đích tự thân và không còn tính chất nhân đạo nữa. Sự biến dạng đã phát sinh những bất công và bất bình đẳng còn ghê gớm hơn rất nhiều so với những cái xấu của chủ nghĩa tư bản mà nó muốn tránh.

Cuộc đấu tranh giữa hai hình thái "Tư bản" và "Chủ nghĩa Xã hội" là cuộc đấu tranh khốc liệt của nhân loại trong thế kỷ 20. Ban đầu vì sự mới mẻ của ý tưởng và vì những yếu tố chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật đặc trưng của thời kỳ đó mà chủ nghĩa xã hội đã thắng thế trên phạm vi lớn trên toàn cầu. Cuộc đấu tranh của hai phe là nguyên nhân chính của các sự kiện trên thế giới. Trong quá trình phát triển của mình, chủ nghĩa tư bản đã thích nghi được với những thách thức của thời đại và đã vượt qua được đối thủ và giành được quyền tồn tại. Chủ nghĩa xã hội (chủ nghĩa cộng sản), do những điểm yếu chí mạng không thể khắc phục được của mình, đã mất hết sức quyến rũ và bị xã hội từ bỏ.

Tư liệu: Nghị quyết 1481 của Hội Đồng Châu Âu (toàn văn bằng Anh ngữ)
Nghị quyết 1481 (bản dịch sang tiếng Việt)
----------------------------------------------------------------
Sưu tầm

Sơ lược Chủ nghĩa cộng sản và thủ đoạn

Tìm hiểu về cncs
CNCS = TAM VÔ = Vô GIA DINH, Vô TỔ QUỐC, Vô THẦN
( Tà giáo )

Sơ lược CNCS, Mac-Le:

Lý thuyết đẹp nhưng mâu thuẫn, cứu cánh hoang tưởng, phản tự nhiên, phản khoa học, phi nhân bản, phi dân tộc, phản tiến hóa nhân loại !
Đặt trên nền tảng của sự giả dối, lừa bịp (gây nghi ky, hận thù, tranh chấp, đấu tranh giai cấp thực hành bằng nhiều thủ đoạn gian manh xảo trá), với :
a/ bưng bít, bịt miệng, tuyên truyền giả dối; (chuyện nhạy cảm, bất lợi cho sự độc tài cs, xảy ra ở vùng này, vùng bên cạnh không biết, firewall internet)
b/ bạo lực, khủng bố, nhà tù, khẩu AK; ( bạo lực cách mạng, bạo động lịch sử )

Chuyên chính vô sản;
( độc tôn, độc tài toàn trị, sắt máu, công an trị, bần cùng hóa nhân dân; chính sách ngu dân)
Đấu tranh giai cấp;
(chia rẻ dân tộc để độc quyền dễ cai trị, thâu tóm mọi quyền lực, giành mọi quyền lợi );
Độc quyền chân lý, tư tưởng;
Độc quyền truyền thông, thông tin ( 1 chiều ), giả dối ;
Độc quyền chính trị (nhưng vô trách nhiệm trước sai lầm và tội ác !!)
Độc quyền quản lý bộ máy quân đội, công an, ngân hàng ! ;
( không bảo vệ , không phục vụ cho nhân dân; không bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải vn );
Xóa bỏ quyền tư hữu (rất phản tự nhiên, vô lý, vì quyền này chỉ được chuyển nhượng mà thôi )
Đặt quyền lợi của đảng csvn lên trên quyền lợi của Tổ quốc, Nhân dân, dân tộc; ( sự kiện lích sử đã chứng minh, điều lệ dcs, ... )
Đã là cs thì dứt khoát phải (từ bỏ) không có tinh thần dân tộc, không còn giai cấp, quốc gia không biên giới !

Cncs đã sụp đổ hàng loạt từ nơi quê hương của nó năm 1989; 1991 (Đông Âu, Đông Đức, Liên Xô) mà csvn đã ca tụng suốt thập niên 1950-1980 !
Theo tác giả của nghị quyết Âu Châu 1481 (25/1/2006), M. Lindblad, " kết án cncs là tội ác chống nhân loại " vì cncs SAI từ cơ bản, nó hoàn toàn dựa trên SỰ GIẢ DỐI và bạo lực, nhứt là về mặt thực hành, còn về mặt lý thuyết là HOANG TƯỞNG !


VÔ GIA ĐÌNH:
gia đình không là nhân tố để xây dựng quốc gia, phát triển con người đất nước, mà chỉ là công cụ để phục vụ cho lợi ích duy nhất của đcs độc tôn, độc đoán ( ex: CCRD, đấu tố, nhân văn giai phẩm, Mậu thân Huế 1968, chính sách hộ khẩu, ... ); bài trừ chủ nghĩa cá nhân, san bằng mọi khác biệt, biến gia đình, con người không còn truyền thống đạo lý, luân lý, vai vế cha mẹ con cái anh em, đi ngược lại nhân tính tự nhiên ! cs biến con người thành con thú, con khỉ, con quái vật, cái máy chỉ biết tuân hành mệnh lệnh không suy nghĩ, khỏi thắc mắc ! Như vậy đcs mới dễ kiểm soát, cs quốc tế mới dễ thống trị.

VÔ THẦN :
Tôn giáo hương con người sống Thánh thiện, đạt tới Chân Thiện Mỹ, sống an bình nội tại, giúp quan hệ xã hội hài hòa thăng hoa, trọng đạo lý, đạo làm người, không nô lệ vật chất, giúp con người phân biệt Thiện ác, chánh tà, với Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín, truyền thống tốt đep của dân tộc VN. Các nhà tu hành tu là để giác ngộ, tự giải thoát, và dấn thân vào đời để dìu dắt và cứu giúp tha nhân, dân tộc, đồng loại. Trong khi cs thì ngược lại, Vô thần, duy vật, ác độc, nên xem tôn giáo là thuốc phiện, có nguy cơ làm mất ảnh hưởng độc tôn và sự tồn tại của cs, nên cs phải tìm cách triệt tiêu tôn giáo một cách khéo léo, nếu không thì thiết lập tôn giáo quốc doanh, công cụ trá hình của cs. Từ nhiều năm qua, những tôn giáo chính thống bị cs cô lập, đàn áp một cách nghiệt ngả như : GHPGVNTN, PGHH thuần túy, Tin Lành, Cao Đài, ..., tìm cách khống chế, tiêu diêt; Với cs, con người chỉ là đám nô lệ, công cụ đàn áp giết người của cs; Măc dầu bị cs vu khống chụp mũ " tu mà làm chính trị ", nhưng những bậc tu hành chân chính, vẫn hành xử theo lương tâm, không làm chính tri ( ứng cử, nắm chính quyền, vào đảng phái), nhưng có có trách nhiệm và có thái độ chính trị rõ ràng để giúp quần chúng phân biết đúng sai, chánh / tà, đâu là quyền lợi dân tộc / cá nhân đảng phái, ngoại bang, ... , cùng người dân bảo vệ và thực hiện đứng đắn dân quyền và nhân quyền của mính, được Hiến pháp và luật pháp quốc tế công nhận, mà csvn đã ký và cam kết tuân thủ ! Vì là đại diện của cái ác, có mặc cảm tội lỗi, nên cs rất sợ tôn giáo và tìm mọi cách bôi bác, vu khống, cô lập, tiêu diệt ! Đồng thời để lừa mị quần chúng, thế giới, cs tím cách chứng minh với mọi người " xa hội họ cai trị có tự do tôn giáo tín ngưỡng " bằng cách lập ra những tôn giáo quốc doanh, với những ông sư & linh mục đồng chí thay mặt đảng tuyên truyền đường lối của đảng " đỉnh cao trí tuệ " ; bên cạnh đó cs đánh bóng 1 lãnh tụ (phản sự thật) , nâng lên hàng thần thánh, biến cncs thành một Tôn giáo như ai (tà giáo !!) để lừa mị tín đồ ngoan đạo, kém hiểu biết (vì hoàn cảnh sống). Họ chỉ biết tin 1 cách mù quáng vào lãnh tụ, không thắc mắc gì cả, dù thấy vô lý, vô đạo, vô luân. Mặt khác, khi đã vào đảng cs rồi thì xem như " chim lồng cá chậu ", tự do trong đó, phải bảo vệ đảng, chấp hành mọi mệnh lệnh của đảng, để hưởng chút ít bổng lộc, .. tham nhũng, làm giàu, sẵn sàng bán lương tri " lương tháng hơn lương tâm ", " bán nước cầu vinh ", nhắm mắt trước hiểm họa " mất nước ", trước cảnh hải quân Tàu bắn giết ngư dân VN vô tội vạ trong lãnh hải VN (1/2006) ! Cs không chấp nhận ai nói lên sự thật, tiếng nói lương tâm, công tâm.

VÔ TỔ QUỐC :
Từ căn bản, cương lĩnh, tổ quốc của người cs là Liên Xô, Tàu, cs quốc tế, thành trì XHCN, vì tinh thần dân tộc tuyệt đối không được chấp nhận !! Mọi đảng cs con phải hy sinh và trung thành tuyệt đối với anh cả cs Nga và anh hai Tàu, không có tổ quốc, dân tộc gì cả ( nếu có thì sẽ bị phê phán, kết án, không được trọng dụng, dùng), phải tiên phong thí mạng trước, bảo vệ thành trì " cách mạng ". (đọc tài liệu viết bởi hcm và đcsvn và tài liệu ở hải ngoại) Thực chất, Đảng cs con chỉ là 1 công cụ, 1 con chó săn, lính đánh thuê để giúp đàn anh bành trướng chủ nghĩa thực dân đỏ cs trên thế giới, băng chiến thuật " vết dầu loang ", băng xương máu và thời gian của những dân tộc khác, qua đám thừa sai cs mỗi nước. Chính sách " dùng người nước nào cai tri nước đó " (chọn lựa đào tạo bởi cs quốc tế) nhằm che mắt nhân dân nước ấy và thế giới, tránh không kích động tự ái dân tộc, lòng yêu nước của họ. Chiêu bài (của Lenine) " giải phóng các nước thuộc địa " , " giành độc lập ", ... đều là giả dối, mị dân !

Cncs = Tà giáo; tà quyền; tà trị ;

Cs lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện, bất chấp mọi phương tiên dơ bẩn, đạo lý, nhân cách. Bởi thế, ta không ngạc nhiên khi thấy người cs, trong guồng máy cs, họ đều trở thành cái máy điều khiển bởi cấp trên, trong bóng ôối, họ trở thành trơ trẻn, láo, ngụy biện một sách sống sượng, tráo trở, gian ác, vô liêm sĩ, đê tiện.

Dcs các nước chỉ là thừa sai, công cụ của đcs quốc tế, mà anh cả là Liên Xô, anh hai là Tàu cộng;
Theo cương lĩnh của cs quốc tế, đã là cs thì tuyệt đối phải không có tinh thần dân tộc, tuyết đối trung thành với mẫu quốc, tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh của cs quốc tế , có chăng chỉ là " chiếc áo khoát, chiêu bài giả dối mị dân "!!
Tổ quốc của cs là thành trì " cách mạng ", là Liên bang Xô Viết (cs LX), Tàu;
Đảng viên cs vn phải tuyệt đối trung thành với đcsvn; báo chí truyền thông phải tuyệt đối tuân thủ mọi chỉ đạo của đcs và phải bảo vệ sự độc tôn và quyền lợi của đcs, không có báo chí tư nhân ( đọc cương lĩnh của đcs quốc tế, điều lệ đcs vn, luật báo chí )
- Chủ trương của cs là kinh tế chỉ đạo (dù cs không có trình độ, gặp mâu thuẫn nội tại ), muốn quản lý tất cả của cải, tư tưởng của dân, KHÔNG chấp nhận quyền tư hữu, quyền con người, qua cái gọi là Hợp tác xã ăn cướp trá hình, nhằm thâu tóm mọi quyền lực, của cải, độc tôn !

THỦ ĐOẠN :
CS tuyên truyên BIP, hoang tưởng ra sao ?
Theo cs để xây dựng 1 xã hội :
. thế giới đaị đồng, làm theo năng lực huỏng theo nhu cầu; (hoang tưởng, lừa bịp)
. minh vi moị người, moị người vì mình; (mơ hồ)
. tướt đoạt quyền tư hữu (phản tự nhiên) ; ...
. "luận cương về chủ nghĩa dân tộc và các vấn đề thuộc địa" (Lenine) ( chiêu bài "đôc lập dân tôc, thống nhất đât nước", ...)

Khi đã vào cái RỌ cs rồi thi quá trễ ! Dù thấy rõ cs không phục vụ dân, không theo cs, không tuân phục, không ngậm miệng thì cs giết, ... Đó là lý do mà khi xưa trong thời chiến có nhiều người " theo cs ", bị cs lừa bịp, khủng bố.
Đây là thủ đoạn của cs quốc tế, trong chính sách bành trướng chủ nghĩa thực dân đỏ, dùng người cs nội địa thừa sai để cai trị người bản xứ, che mắt nhân dân các nước, rút kinh nghiệm của chủ nghĩa thực dân cũ. Với Trung cộng, cncs được kết hợp với chính sách bành trướng Hán tộc, từ ngàn đời !
Lenine ra chiêu bài, với khẩu hiệu mị dân : " giải phóng dân tộc thuộc điạ ", " giải phóng dân tộc " nhằm bành trương chủ nghĩa thực dân đỏ qua đám tay sai cs mù quáng ngu muội, tham ô, ...
- Chính sách hộ khẩu, phân biệt lý lịch, siết cái bao tử; gây hận thù, nghi kỵ, kiểm soát lẫn nhau và báo cáo;
- Cs nói một đường làm một nẻo ! (theo Tran Do, trung tuong cs)
- VN có hơn 600 tờ báo (của đảng cs) , vì tất cả đều đặt dưới sự chỉ đạo của Ban Văn hóa và tư tưởng đcs, nhà báo phải tuyệt đối chấp hành mọi chỉ thì độc tài của đcs, không được chỉ trích đcs ! Trong cả nước KHÔNG có 1 tờ báo tư nhân !
- cs muốn dùng những kẻ vô học, kém trí tuệ, du thủ du thực, kẻ giết người, tham ô, muốn tiến thân; và đào tạo thành những kẻ vô tri, vô giác, không còn lương tâm lương tri, chi biết thi hành những mệnh lệnh bằng những trò tà đạo, gian ác.
( bằng chứng là : hcm kém trí tuệ, chỉ học xong lớp 7, đầy tham vọng cá nhân, đại gian ác; Đỗ Mười xuất thân là thiến heo; Trần Quốc Hoàn, du thủ du thực, làm Bộ trưởng công an; Phạm văn Đồng cũng thế; ...)
Đây là vấn dề cơ chế, dù cs có thay thế vài nhân vật trẻ lảnh dạo, càng trẻ có học thì lại càng vơ vét tinh vi hơn vi túi còn rỗng; khi ấy thì phải ngậm miệng ăn tiền bao che lẫn nhau mà thôi.
- Sao chép cơ chế dân chủ ở những nước tự do, nhưng chỉ là hình thức, giả dối; cưỡng chế bầu cử theo lối : " đảng cử dân bầu ", dân không bao giờ làm chủ lá phiếu của mình ;
Người dân không có tiếng nói đôc lập của lương tri, không làm chủ được vận mệnh của mình, của gia đình, của đất nước !!

Mọi Cơ quan (hành pháp, lập pháp, tư pháp), tổ chức, đoàn đội, ... tôn giáo quốc doanh, báo chí, TV, radio đều là CÔNG CỤ của đcs !

Hiến Pháp cs chứa đựng đầy mâu thuẫn, mơ hồ; nhằm muc đích duy nhất là bảo vệ quyền lực quyền lợi độc tôn của dcs chứ không bảo vệ quyền lợi dân tộc, công lý, không nhằm xây dựng một xã hội Công bằng, tốt đẹp;
Luật pháp quốc gia phải tuân thủ Hiến pháp, HP phải tuân thủ Công ước quốc tế; thế mà cs lại vòng vo, ngụy biện, lừa mị. Luật pháp cs thì lại triệt tiêu những gì mà hiến pháp quy định, từ đó HP và luật pháp cs đi ngược lai Hiến Chương LHQ và Công ước quốc tế về quyền dân sự và chinh tri mà cs đã cam kết từ rất lâu !

Bằng chứng là trước 1975, miền Bắc với cái gọi là " Việt Nam dân chủ cộng hòa" mà thực chất là chế độ Độc tài khát máu. Vậy mà đòi " bầu cử " thực thi Hiệp định Geneve 1954 do chính HCM ký kết với Pháp chia hai nước VN, với sự từ chối ký của chính quyền tự do miền Nam. Sau cái gọi là " thống nhất " đất nước (sau khi chia cắt), csvn áp đặt một chế độc độc tài toàn trị trên toàn cõi VN cho mãi đến 30 năm sau mọi quyền tự do căn bản của người dân vẫn bị csvn tướt đoạt : tự do ngôn luận, báo chí tư nhân, tự do bầu cử ( vẫn đảng cử dân bầu ) !!
- Những người cs thấm nhuần tư tưởng Mac Le, nhất là khi đã mang nhiều tôị ác với dân tộc và đã tham nhũng quá nhiều, ho KHÔNG bao giờ bỏ quyền lực độc tôn, KHÔNG bao giờ chấp nhận TỰ DO DÂN CHỦ THÂT SỰ, ho sẵn sàng " đổi mới một cách bip bợm, mua thời gian " để lừa mi dân và thế giới và để thích nghi với tinh thế mới, nhưng BẢN CHẤT không thay đổi ! (như con cắc kè thay đổi màu da) Danh từ " đổi mới " là chơi chữ để lừa mị mà thôi ! Đcs hiện rõ là 1 đảng mafia cai thầu bóc lột dân, buôn dân và bán nước mà thôi ! Họ truyền tay nhau cầm quyền trong nội bộ đảng cướp, con cháu, tiếp tục vơ vét và dọn đường để hạ cánh an toàn.

- Đcsvn = đảng cướp : cướp chính quyền (1945, 1975), cứơp những quyền cơ bản cuả người dân (tự do tư tưởng, tư do ngôn luận, báo chí tư nhân, ...), cướp quyền nhân dân tự quyết, cướp của cải của dân, ... vv
1945, Pháp bị Nhật hất cẳng; Nhật đầu hàng vô điều kiện sau 2 quả bom nguyên tử của Mỹ, nhân dân VN hoàn toàn có thể dành lại được độc lập không bằng bạo động lịch sử (chiến tranh, cướp) trong bối cảnh này khi phong trào " trao trả độc lập " phát động của Mỹ như nhiều nước khác trên thế giới, nhứt là ở Á châu.

- CS phá hoại đạo lý, truyền thống, văn hóa dân tộc !! (có vậy, cs quốc tế mới dễ bành trướng, thôn tinh; cs nội đia mới dễ cai tri) Cs hủy diệt mọi tàn tích tội ác cs để chay tội !!!
Mọi gía trị về đạo đức, luân lý, chân lý, lẽ phải, đúng sai bị đảo lộn trong xã hội cs. Đa số người dân phải tung hô " mang ơn bác và đảng", những gì đảng nóí và làm đều đúng hết (dù biết là sai, không phục vụ cho lợi ích dân, đất nước), phải " luồn lách, chiu đựng " để mà sống, qua sông; một số nhỏ sống theo để mong làm giàu.

Tại Đại hội IV của Đảng Cộng Sản Việt Nam, năm 1976, báo cáo chính trị của đại hội tuyên bố rằng : "Ngày nay tổ quốc ta đã hoàn toàn độc lập thì dân tộc và chủ nghĩa xã hội là một", và nghị quyết của đại hội thì nói rằng : "Ngày nay nước nhà đã hoàn toàn độc lập thì tổ quốc và chủ nghĩa xã hội là một", nghĩa là : yêu tổ quốc là yêu xã hội chủ nghĩa.
Vì "xã hội chủ nghĩa" chỉ là một chủ nghĩa, làm sao dân tộc Việt Nam lại là một chủ nghĩa được ? Phần khác, nó là một chủ nghĩa ngoại lai và đồng hóa với Liên Xô, và Liên Xô đồng hóa với Stalin, nên «Tổ Quốc» của người Việt Nam là Liên Xô ! "Yêu nước" là yêu Liên Xô, và "trung quân" là trung với Stalin ! Lại nữa, chủ nghĩa xã hội là một lý thuyết về xã hội do Mác và Lênin đề xướng, được quảng bá nhờ Stalin, mà lý thuyết xã hội thì thay đổi qua thời gian. Nếu Stalin không còn, và nhứt là nếu Liên Xô cũng không còn - một sự kiện thực sự đã xảy ra vào năm 1990 - thì người Việt phải yêu cái gì và trung với ai đây ? Nhà thi sĩ quốc doanh Tố Hữu sẽ bảo người Việt thương ai hơn cha, hơn mẹ, hơn chồng mình đây ?
Thật lố bịch, ngu xuẫn và gian trá !

- Thủ đoạn xưa nay của cs:
đạo đức giả, bưng bít, bịt miệng người dân, ném dá giâu tay, dàn dựng, xuyên tạc sự thật, mua chuộc, chơi chữ nói ngược việc cs sắp làm, kêu gọi "đoàn kết, hòa giải hòa hợp" (để mị dân, lũng doạn, tiêu diệt sau đó, kiểu độc tài tráo trở cs), vắt chanh bỏ vỏ, tráo trở, bè phái, gài bẩy, gây chia rẻ, gây hận thù, áp lực qua gia đình người thân, bôi bác, bôi nhọ, cô lập, xin-chờ-không cho, kiểm soát hộ khẩu, đe dọa, trù đập, khủng bố, đánh đập, vu khống, chụp mũ, bao vây kinh tế,đuổi việc, cô lập quan hệ, gây khó khăn gia đình giấy tờ - hộ khẩu, cắt điện nước điện thoại, lập tôn giáo quốc doanh, gài nội gián, kết tội oan, tù tội, giam cầm quản chế trái luật, côn đồ, xe đụng, bỏ thuốc độc, ám sát, thủ tiêu; - đ/v những ai chống đối, khác quan điểm, không theo cs, có nguy cơ thách đố vai trò cầm quyền độc tôn độc đoán, vô trách nhiệm của cs ;
(những gì cs vu khống người khác, thì đó chính là những gì cs đã và đang làm ! Cs nói láo và chối rất hay ! Sai lầm thì đó là tập thể, chạy quanh ! Anh hùng Lê Văn Tám không có thật, chính sử gia Trân Huy Liệu nói ! )
Cs chuyên môn nói NGƯỢC về những chuyện nhạy cảm cuả chế độ như tôn giáo, tự do ngôn luận, báo chí, chính tri độc tài toàn trị. Thí dụ: " học tập cải tạo " = tù trả thù, trù dập.
Cs dàn dựng, bôi bác, kết án bất kỳ ai, rất tùy tiện, sao cho có lợi cho sách lược của cs (độc tôn, độc tài toàn trị), hoac đánh bóng gỉa tạo người nào đó (cs đội lốt quốc gia) hầu dùng họ làm gián điệp để xâm nhập vào những tổ chức (không cs) đấu tranh vì tự do dân chủ thật sự, để lấy thông tin, gây nghi ky, chia rẻ, lũng đoạn, chuyển hướng đấu tranh có lợi cho cs, ... bội nhọ, cô lập, tiêu diệt về sau.

Cs kêu gọi " hòa giải hòa hợp dân tộc ", " đại đoàn kết ", để lừa bịp thế giới, dân chúng qua hình thức " giả nhân giả nghĩa ", nhưng thực chất cs âm mưu " chia rẻ, cô lập, trù dập, tiêu diệt, vu khống, dụ dỗ, lừa mị những người không nghe những lời tuyên truyền láo lếu của cs" vì với cs : " không tuyệt đối tuân thủ những chỉ đạo của cs, có thái độ đòi tự do công bằng, sự thật làm lung lay vị trí cầm quyền độc tài toàn trị của cs, đụng tới đặc quyền đặc lợi của cs, là kẻ thù của cs !! ". Cs muốn cầm quyền vĩnh viễn !!
Gần như moi công tác cưú trợ tiền bac, vật chất cho dân nghèo hoăc bị thiên tai đều phaỉ qua trung gian cán bộ cs nhà nước (hoặc cơ quan ngoại vi cs), cs tuyệt đối ngăn cấm moị tổ chức độc lập (tôn giáo chính thống, tổ chức nước ngoaì) liên hệ trưc tiếp với dân, nhằm muc đích : a/ muốn dân mang ơn đảng; b/ cán bộ muốn cắt xén, cho ai thì tuỳ tiện; c/ cs muốn kiểm soát ngươì dân và moị tổ chức ; cs muốn cô lập và diệt moị tổ chức, tôn giáo độc lập (PGVNTN, PGHHTT, ... vv) ngoài vòng kềm tỏa của cs. Thêm nữa, đã gây nhiều bất công và tội ác nên cs lại rất sợ những người đối kháng taọ được những tổ chức đoàn kết và lớn manh.

- Cộng sản chủ trương dùng những chiêu bài như : " chiến tranh, chỉnh huắn, nhăn văn giai phẳm, xét laị chống đảng, chống tham nhũng, caỉ cách ruộng đât, đoàn kết, .. v v " như là phương tiện để CƯỚP quyền lực, qua đó TIÊU DIỆT luôn những đồng chí, những ai có tư tưởng tự do, dân tộc, những kẻ đối kháng, những ai có khả năng tranh giành quyền lực với cs trong tương lai, vì chủ trương cuả cs là ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ không khoan nhượng, không chia chác ! Thà giết lầm hơn bỏ sót ! Lich ( sử đã chứng minh : CCRĐ, MTGPMN, đoàn kết để lũng đọan, tiêu diệt các đảng phái quốc gia, đánh qua Cam Bốt 1978 để thí luôn khoảng 50 ngàn trai trẻ miền Nam (có tư tưởng tự do); giả dạng bộ đội PolPot giết đồng bào PG Hòa Hảo VN ở biên giới để lắy cớ đánh sang Cam Bốt (theo Tàu), một muĩ tên bắn mấy con chim; ... vv
Những thoả hiệp, hiệp ước, ... cuả cs cũng chỉ là phương tiện để mua thời gian mà thôi, nhưng muc đích vẫn là giành quyền lực độc tôn, độc tài toàn trị bằng baọ lực hầu " xây dưng cái goị là XHCN " (hoang tưởng), nhưng thực chất chỉ là thừa sai cuả cs quốc tế, ngoại bang, và phản bội dân tộc sẵn sàng bán nước cầu vinh !
Để thưc thi nghi quyết 36, chiêu dụ những người có chất xám, có tiền, cs xuất những chiêu như : hưá hen chưc vu công danh; mua chuôc tiền bac; gái đep; khi về VN rồi xem như vào cái RỌ, phải tuân phuc moị chỉ đaọ cuả đảng, chưa kể là có thể bị ganh ghét tranh giành bơỉ phe đảng ...

Dưới sức ép của thời đại, của quan hệ quốc tế, của xã hội, của nhân dân, cs phải thích nghi " đổi mới nửa vời ", nhưng vẫn bám một chủ nghĩa, tà thuyết cs, độc tôn độc tài toàn trị, nô lệ , nô lệ ngoại bang, khôn nhà dại chợ . Dưới sự đòi hỏi chính đáng của người dân, csvn vẫn ngụy luận, để lộ ra mặt thật Chế độ cs độc tài toàn trị, mafia, côn đồ để bảo vệ quyền lực độc tôn cùng quyền lợi bất chánh, vì với thời đại mở cửa, Internet, sự bưng bít và gian dối của cs không còn hiệu quả như xưa .

" Đừng nghe những gì cs noí mà hãy nhìn kỹ những gì cs làm !" ( cố TT NV Thiệu VNCH)
" cs nói một đuờng làm một nẻo - cố trung tướng cs Tran Độ" . Hành đông của cs đã chứng minh hùng hồn là cs đã CHỐNG laị nhân dân, là kẻ thù của nhân dân, của nhân loại !
Tội ác chồng lên tội ác theo năm tháng, không bút mực nào kể xiết từ 1930, 1945 đến nay 2007 !!
Cs không bao giờ nhận sai lầm, tội ác trước quốc dân từ 1945, chẳng hạn : Cải cách ruộng đất (1953-56) giết chết khoảng trên 200 ngàn dân vô tội; Mậu thân Huế 1968 (chôn sống) giết chết khoảng 7600 dân Huế vô tội; tù cải tạo sau 1975 hành hạ và giết cả trăm ngàn người (vi phạm Công ước quốc tế về tù binh); ... v v

Ở VN có hơn 600 tờ báo giấy, TV, Radio; những tất cả đều là Công cụ tuyên truyền phục vụ cho thế cầm quyền đặc quyền đặc lợi của cs (xem luật báo chí cs, điều lệ đcs, chỉ định), dù đảng cs làm đất nước tụt hậu, gây biết bao cảnh bất công, nói láo, dâng đất dâng biển cho Tàu, tù đày giết chóc tùy tiện biết bao dân vô tội !
Thế nên, ngày nào ở VN không có ít nhất một tờ báo giấy tư nhân, độc lập, được tự do phát hành, tự do đọc thì TẤT CẢ những gì cs nói, viết ĐỀU không tin được, phải quăng vào sọt rác hoặc chỉ dùng đem gói rau cải !! Đó là bằng chứng hùng hồn mà cs đã chứng minh rằng cs đểu giả, gian trá, tráo trở, tham tàn ác, vô đạo đức ! (đọc " sách trắng về Nhân quyền, Tôn giáo của csvn bị Hội Đồng Âu châu khi dễ )
CS phong kiến, ngu muội, vô học, tham tàn ác, bất nhân, xảo trá, thủ đoạn hơn cả Hitler, Tần Thủy Hoàng !! Hitlet người Đức nhưng không giết dân Đức, cs thì ngược lại !!
Cs giỏi thủ đoạn, chém giết, chiến tranh, nói láo, dàn dựng, vu khống, ăn cướp (chính quyền, của cải, quyền căn bản của dân) nhưng cs rất tồi tệ, gây tội ác trong : xây dựng, làm kinh tế, sống đạo đức, trọng luân lý tổ tiên, mang lại công bằng no ấm hạnh phúc thật sự cho người dân !

Bởi thế, khi thấy cs rầm rộ tuyên truyền, bôi nhọ, kết án nặng nề ai trên truyền thông, thì ta có thể quyết đoán sau khi kiểm tra sơ sơ, rằng đây là người tốt, rằng đây là THỦ ĐOẠN tội ác của cs nhằm chuẫn bi dư luận kết tội oan người can đảm nói lên tiêng nói của lương tri, công lý có khả năng nói lên sự thật vạch trần sự gian trá của cs, làm lung lay thế cầm quyền độc tôn vô lý, phi dân chủ của cs !!
Mặt khác, đội khi cs cũng dùng một phần thủ đoạn này để " đánh bóng " ai đó (người của cs, theo cs) đối với đối phương, dư luận, để chuẫn bị " cài đặt " người đó vào hàng ngủ của đối phương, hay để tìm cách xâm nhập chia rẻ, lũng đoạn đối phương. Để thấy chuyện này, bắt buộc phải có kinh nghiệm, phải nhận thông tin phân tích của NHIỀU nguồn khác nhau, nhứt là ở những người hiểu biết đứng đắn khác chính kiến với cs, có lòng với dân tộc !

Ngoài ra cs cũng tung ra thủ đoạn " đánh trống lãng, làm lạc hướng dư luận " trước những chuyện " rất nhạy cảm" mà dư luận quan tâm, chẳng hạn khi dư luận quan tâm chuyện bán đất dâng biển cho Tàu, hoăc thời gian trước "bầu cử ĐH 10 chia ghế trong đảng" , cs tung ra chuyên " tham nhũng Nam Cam, PMU 18 " (mà cs biết từ rất lâu rồi), cho phép báo chí " nói có liều lượng, chống tham nhũng đến vai ", rồi tất cả sẽ được cho chìm xuồng !

HCM, CSVN xem con người, nhân dân là " thú vật ", là "món hàng" để trao đổi, buôn bán, thương lượng (tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, xóa đói giảm nghèo, Wto, PNTR, ...) với quốc tế phương tây, trong thời chiến cũng như thời bình, để "đổi mới, làm giàu, giữ quyền lực" cho cái đảng cướp csvn, sau khi thất bại trong cái gọi là " xây dựng XHCN, tiến nhanh tiến mạnh tiến thẳng tiến vững chắc lên CNCS ", và quyền lợi của cs quốc tế, của ngoại bang, của tư bản !

Bản chất csvn là gian dối, " thượng đội hạ đạp " (thượng là ngoại bang, hạ là dân), nô lệ ngoại bang, xem thường nhân dân. Bằng chứng là HCM và csvn bán nước mà không thấy hổ thẹn. CSVN không ngần ngại đàn áp những người yêu nước, dân oan đòi công lý công bằng, đấu tranh vì quyền lợi tối cao và lâu dài của Tổ quốc, dân tộc, đất nước, vì độc lập, tự do dân chủ, nhân quyền cho mọi người và toàn vẹn lãnh thổ VN ! Thật vô liêm sĩ, vô trách nhiệm khi vẫn bưng bít, ngụy biện và trả lời bằng bạo lực côn đồ.

Càng ngày ta càng thấy rất rõ, logic, xuyên suốt từ 1940, “Hành động "liên kết với Mỹ" và "thừa sai Trung Cộng / Liên Xô khi xưa " của CSVN (và ông HCM khi xưa) hoàn toàn đặt cơ sở trên nỗi thao thức về vấn đề sinh tồn độc tôn và phát triển của bản thân họ, đcsvn " (1). HCM và csvn rất gian manh tráo trở, phi dân tộc (chỉ khoát áo dân tộc, đội mũ quốc gia) qua những thủ đoạn 2 (hoặc nhiều) mặt rất mâu thuẫn để lừa bịp thế giới và nhân dân, nhưng hoàn toàn vì lợi của đcsvn là trên hết ! Cái mặt nạ đạo đức giả, phi dân tộc, bất tài bất lực bất lương của csvn đã rơi xuống kể từ 30/4/1975, và được xác định vào năm 1989-1991 khi Đông Âu, Liên Xô sụp đổ ! Thành trì " cách mạng vô sản" , biểu tượng của hcm & csvn suốt 1945-91;

Đối với thế giới tây phương tự do dân chủ, csvn trưng ra " sách trắng về nhân quyền, tự do tôn giáo", "Hiến pháp coi được ", và thăm viếng tiếp đón rầm rộ (APEC, WTO, ...) để trưng cái " bộ mặt đẹp giả dối của xã hội VN ", và sẵn sàng " đi đêm làm tay sai Mỹ trong thế chiến lược của Mỹ, để Mỹ làm ngơ và giúp đỡ tiếp tục cầm quyền " (quyền lợi của nhân dân không được csvn tôn trọng !! ), nhưng đối với nhân dân trong nước thì csvn trấn áp rất tinh vi, qua bộ luật con VI HIẾN, vi phạm công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà csvn đã ký kết (nhưng không bao giờ tuân thủ khi không có lợi cho cs), khi mềm mỏng khi khốc liệt tùy theo từng giai đoạn thời gian, với mục đích duy nhất đã nói ở trên (cf. 1) mà thôi ! Bằng chứng là sau APEC (12/2006) và WTO csvn đã đàn áp khốc liệt Lm Nguyễn Van Lý (khối 8406 tuyên ngôn dân chủ 2006) và nhiều nhà đấu tranh tự do dân chủ hòa bình !! Điều này cũng phù hơp với thủ đoạn phi dân tộc của HCM và Việt Minh trong giai đoạn 1945-1946, " đi đêm với Mỹ không xong, lại đi đêm với Pháp qua hiệp ước Sơ bộ 6/3/1946 để tiêu diệt các đảng phái quốc gia yêu nước không cs ".

VC sẵn sàng ký mọi hiệp ước, thỏa hiệp có thể với quốc tế, nhưng sau đó VC không bao giờ tuân thủ đàng hoàng, nếu không bị sức ép liên tục từ nhiều phía, từ nhân dân !

HCM và csvn là hiện thân của loài " quỷ đỏ " (tam vô, đốt sách báo, tiêu diệt tôn giáo, chôn sống dân, ...), khôn nhà dại chợ, tham tàn hơn cả Tần Thủy Hoàng, tàn bạo ác độc và phi dân tộc hơn cả Hitler vì Hitler không đàn áp và giết dân họ !!
( http://www.saigonforsaigon.org/staticpages/index.php?page=20060401135314388 và đọc bài của Hua Hoành, Minh Võ )

Những ngụy luận cs:
- "Yêu nước là yêu CNXH yêu đcsvn " ? Sai, độc đoán, phản khoa học ! Đcsvn chỉ là 1 bộ phận nhỏ của dân tộc VN (3 triệu đảng viên / 84 triệu dân; và không ai bầu đcs lên cả; bầu cử của cs là gian trá, " đảng cử dân bầu " )
- "Vô sản các nước đoàn kết lại " ? Láo khoét ! Sao các đảng viên cs giàu quá vậy ? Sao cs không " đánh tư sản mại bản" nữa ??
- " đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ " ? Sai, láo khoét ! Vậy ai làm đầy tớ ? Ai lấy trách nhiệm khi sai lầm, gây tội ác ? tại sao đảng lại ngồi xổm lên Hiến pháp ?
- " giải quyết nội bộ " ? Làm sao giải quyết được khi đảng vô trách nhiệm, giả dối, không trung thực, thiếu đạo đức, độc tài toàn trị, bưng bít thông tin, đặt quyền lợi đảng lên trên quyền lợi của nhân dân, không tôn trọng hiến pháp, thuyết phục băng bạo lực tùy tiện ? Tại sao VC lại được quyền chỉ trích, kết án người khác, nước khác trong Thời đại Toàn cầu hóa, cách mạng thông tin, mọi chuyện đều liên hệ tác động lẫn nhau (chiến tranh, kinh tế, chính trị, xã hội, bệnh dịch, ...) ?? Trong gia đình, nếu người chồng " hành hạ, đánh đạp, giết vợ con " thì ai có trách nhiệm phải can thiệp ?? Lối xóm và nhà nước !! Rộng hơn, thì quốc tế, Liên Hiệp quốc, những nước có quan hệ với VN can thiệp là tự nhiên, là trách nhiệm !
- " phá hoại, chống phá cách mạng, nhà nước xhcn " ? vu khống, ngụy luận. Nhà nước của đảng chứ đâu phải của dân ! Thế nào là chống phá, trong khi người dân muốn nói lên tiếng nói lương tâm, sự thật, bảo vệ công lý, công bằng để đất nước sớm tiến bộ mọi mặt, dân quyền nhân quyền được tôn trọng !
- " lo phát triển kinh tế, xa hội đã ổn định, thay đổi sẽ bất ổn ! " : ngụy luận, lừa dối ! Xã hội sống trong sự lừa dối, đầy bất công, tham nhũng, tệ đoan xã hội, chuyện dân oan không được giải quyết thỏa đáng, chuyện dâng đất dâng biển cho Tàu, ai cũng muốn ra nước ngoài thoát nạn cs, đã là bất ổn định rồi ! Không rõ ràng, không minh bạch, không tự do dân chủ, không gây được lòng tin của dân (qua trưng cầu dân ý thực sự tự do ) thì làm sao ổn định ? Làm sao động viên mọi bàn tay khối óc đóng góp xây dựng đất nước ?? Hơn 30 năm rồi, cs chỉ lo cũng cố quyền lực, triệt tiêu moi thành phần dân tộc " không tin tưởng, ngụy ", làm VN (miền Nam) từ một nền kinh tế (GDP) hơn thái Lan, Nam Hàn, Đài Loan, ... trước 1975, bây giờ (2007) phải thua Thái Lan, Malaisia 22 năm; thua Nam Hàn 150 năm; thua Singapor 197 năm ! " Ổn định " là vì sau 1975, VC không còn pháo kích vào trường học nhà dân, đặt mìn đường xá, bắt cóc, khủng bố dân miền Nam !
- "Cách mạng" tháng 8 = Cướp chính quyền bằng bạo lực, cướp công nhân dân = cách mang VÔ SẢN, bần cùng hóa nhân dân !! Nhân dân đấu tranh giành độc lập, tự do chứ đâu vì cncs !

Báo chí cs thì đưa thông tin " bài bản " theo chỉ đạo của đảng : (đọc luật báo chí cs, rất mâu thuẫn, mị dân)
- " trắng " : tuyên truyền ngược sự thật, trắng nói đen, đen nói trắng, sao cho có lợi cho đcs, nhứt là lãnh vực chính trị, tôn giáo ! Nói theo kiểu đ/c Lê Dũng ở Bộ Ngoại giao, vua nói láo ; Nếu không im lặng được, khi cần thì cs vẫn " gài đặt người, dựng chuyện lên thêm " để nói như có vẻ thật ( dàn cảnh, chụp hình, thâu băng, ...) !
- " đen " : nói khá đúng sự thật làm như là báo chí được tự do, trung thực lắm, về những lãnh vực không nhạy cảm như : xe đụng, chó cán xe, xì ke, ma túy, tham nhũng (nhưng nói có liều lượng không được đụng tới cấp cao như Bộ chính trị, ... ! ), ...
- " xám " : nói dựa vào sự kiện thật, nhưng phải " đánh bóng lại " sao cho có lợi cho đcs, nghĩa là thật và không thật được trộn lẫn với nhau, làm có vẻ như thật, ly kỳ;

Những lời nói thật, thức tỉnh :
- “Bây giờ trung thực phải đặt lên trước vì là cái thiếu nhất”
Lời TT Phạm Văn Đồng. NXBCTQG. Hànội 2002, trang 693
Trong khi lúc xưa ông nói : " thật thà thành thật thua thiệt thiếu thốn "
- " Cs chỉ tuyên truyền và nói dối ..." (M. Gorbachev, cựu TT Liên Xô)
- " Cs không thể thay đổi, nó phải được thay thế " (Boris Yeltsin, cựu TT Liên Xô)
- " Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung quốc " (Lê Duẫn, sau 1975 )
- " Đừng nghe những gì cs nói, hãy nhìn kỹ những gì cs làm " (cố TT Thiệu , VNCH)

Chính cái CƠ CHẾ độc tài toàn trị, độc tôn là NGUỒN GỐC mọi tội ác, tụt hậu đất nước, xã hội băng hoại, luân lý suy đồi, văn hóa hủy diệt ! Chính Bộ chính trị, những người cs cầm quyền bảo thủ độc quyền là thủ phạm mọi tội ác nêu trên !
Trên cơ sở nhận thức này, ta sẽ thấy rõ tất cả những hậu quả, tệ nạn mà hcm, csvn để lại và tiếp tục gây ra cho nhân dân VN : tham nhũng, kinh tế tụt hậu, dâng đất bán biển cho Tàu, cướp nhà cướp đất, trẻ em bán vé số đầy đường, mại dâm xì ke ma túy, xuất khẩu lao nô (thay vì dùng nhân lực xây dưng đất nước) gởi $us về VN, lấy chồng ngoại, bán phụ nữ làm osin nô dịch mại dâm ra nước ngoài, học ra thất nghiệp phải hối lộ đắt để có 1 chỗ làm, bịnh viện thiếu chỗ nằm phải hối lộ để được bác sĩ chữa bịnh, ... v v
Ngoài ra cũng phải kể đến âm mưu thâm độc của Tàu, với sự tiếp tay của csvn tay sai, trong việc đầu độc những thế hệ trẻ của VN dưới nhiều hình thức tinh vi : văn hóa, kinh tế, ăn uống, trồng trọt, nuôi gia súc (bằng những hóa chất mua của tàu, rẻ, có mầm mống ung thư cho người xử dụng), "vợ Việt chồng Tàu", con lai Tàu ( từ vài thập niên qua) , chính trị (độc đảng độc tài), quân sự, công an, tình báo, ... v v

Tương lai VN đi về đâu, khi người dân, tuổi trẻ không được chăm lo chu đáo, công bằng ???

Từ đó, việc mất nước chỉ còn 1 bước nhỏ mà thôi, trước mộng bành trướng của Hán tộc và tính tay sai nô lệ của csvn !
Tàu đã thôn tính và đồng hóa như : Quảng Đông, Quảng Tây (thuộc Bách Việt khi xưa), Tây tạng, ...
Chiến tranh không tiếng súng ! ( qua nhiều dạng: chính tri, kinh tế, văn hóa, lich sử, dành dân lấn đất ... )
Kể từ 2004, dân Trung quốc được tự do vào VN, đi khắp 64 tỉnh, không cần xin visa: sinh sống, làm ăn, cưới vợ, khu tự trị, làm gián điệp, làm lũng đoạn kinh tế, chuẫn bị lớp trẻ VN tương lai có óc Tàu, phục vụ cho lợi ích của Tàu, ... vv
---

Một cuộc đấu tranh để cứu nguy dân tộc, gia đình, bản thân, phân biệt rõ ràng giữa:
Thiện và ác; Chánh / tà ; Dân tộc / phản dân tộc ; Lương tâm / vô lương tâm; Duy tâm / duy vật ; Chính nghĩa / phi chánh nghĩa ; sự thật / giả dối; đúng / sai;
Trách nhiệm / vô trách nhiệm; Sự thật / phản sự thật ; Đạo đức / vô đạo đức ( & đạo đức giả ) ;
Thế nào là Tội ác, hệ quả dây chuyền theo thời gian ? ( luật nhân quả )
(...)


( V H - D. Thao)

(được chỉnh sửa bổ sung liên tục)

----------
Tham khao chu nghia cong san - communism:
- http://en.wikipedia.org/wiki/Communism -Communism after the collapse of the Soviet Union:
- Tìm hiểu về Chủ Nghĩa Cộng Sản
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chủ_nghĩa_Cộng_sản
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%B7c+bi%E1%BB%87t%3AAllpages&from=Ch%E1%BB%A7&namespace=0

http://vi.wikipedia.org/wiki/Đặc_biệt:Allpages/C
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%B7c+bi%E1%BB%87t%3AAllpages&from=Ch%E1%BB%A7&namespace=0

----------
. Dan chu bip cua cs
. Chuyen bau cu cua csvn
. Nhung ca'o buoc phan dong - PHS
- Đầu xuân, vai lời voi lanh đao đảng va nha nuoc cs
- Một sự xúc phạm đến niềm tin người công giao
- Thư ngỏ gởi Hội Đồng giám mục công giáo tại VN

- [ Nguyên văn bản Thỏa Hiệp Án 14/9/46]
- [ Thỏa hiệp 14/9/1946: Hồ cấu kết với Pháp để tiêu diệt các đảng quốc gia]

____
* B01 Cncs - Thủ đoan tội ác cs - ngụy luận - Sự kien that...
____
CNCS - Su nguy luan - su kien that (1) (2)
Cong san, su nguy. luan va su kien that (3) (4)
(5) (6) (7) (8)
Cong san, su nguy. luan va su kien that (9)

Nhung thu? đoan. cua Cong san (1) (2) (3) (4) (5)
Nhung thu đoan cua cs: Loi keu goi (6)

http://toaan.blogspot.com/

Mot so cau hoi thuong gap ve quan diem chinh tri lich su
Tâm thư gửi đồng bào tôi - NNP
_____
HV:
http://bimat.blogspot.com/2006_05_01_bimat_archive.html
(1: hosotoiac) - (2: bimat) - (3: toaan ) - (4: que-huong) - (5: su-that)

Xem them:
Tha^p die^n mai phuc (ls NHT)
Giai toa hao quang dcsvn (Ls N H Thong)

Aucun commentaire: