1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

samedi 5 mai 2007

Kinh nghiệm hai nước Cao Ly

Kinh nghiệm hai nước Cao Ly


Trong cùng một ngày 9-10-2006, hai tin quan trọng đến từ Cao Ly.

Trước hết là ngoại trưởng Nam Cao Ly (Đại Hàn Dân Quốc hay Hàn Quốc) Ban Ki-moon được chỉ định làm tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, xác định chỗ đứng của Hàn Quốc như là một nước được tôn trọng trong bang giao quốc tế. Điều đáng chú ý là Trung Quốc đã ủng hộ quyết liệt Ban Ki-moon và Việt Nam cũng đồng tình.

Cùng ngày, Bắc Cao Ly (Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên hay Bắc Triều Tiên) thử bom nguyên tử. Sự kiện này làm cả thế giới kinh ngạc và phẫn nộ. Bắc Triều Tiên đang đói nặng, sống nhờ viện trợ nhân đạo của thế giới, và của cả chế độ thù địch Hàn Quốc, nhưng lại dồn cố gắng chế tạo vũ khí giết người hàng loạt. Trước đó thế giới cũng đã phát giác Bắc Triều Tiên in bạc giả, rửa tiền bẩn và buôn bạch phiến. Bắc Triều Tiên khẳng định chỗ đứng của một nước tiều tụy và một côn đồ quốc tế, đến nỗi ngay cả quan thày Trung Quốc cũng thấy cần phải trừng phạt

Một quốc gia, một dân tộc mà hai hình ảnh và hai số phận khác hẳn nhau, một trời một vực, bởi vì hai chế độ khác nhau, miền Nam dân chủ , miền Bắc cộng sản.

Khi Hàn Quốc lật đổ chế độ độc tài Lý Thừa Vãn và bắt đầu tiến trình dân chủ hóa năm 1960, họ ở một mức độ phát triển không hơn miền Nam Việt Nam bao nhiêu. Nền dân chủ mà họ thiết lập sau đó cũng không hoàn hảo, nó mới chỉ là dân chủ hình thức do các tướng lĩnh cầm đầu. Nhưng Hàn Quốc đã không ngừng cải thiện nền dân chủ của họ và trở thành một nước dân chủ thực sự. Dân chủ đã giúp họ tiến dần lên vị trí của một trong mười nước giàu mạnh hàng đầu của thế giới. Một nền dân chủ dù không hoàn chỉnh vẫn có khả năng tự cải thiện.

Có dân chủ mới phát triển được. Đây là một định luật không có ngoại lệ. Ngay cả Trung Quốc và Việt Nam cũng đã chỉ khá hơn từ khi bỏ bớt một số trói buộc của chế độ cộng sản.

Chúng ta thua quá xa Hàn Quốc. Để rút ngắn khoảng cách, không có giải pháp nào khác hơn là chuyển hóa thật nhanh chóng về dân chủ.

(báo Tổ quốc số 3)

Aucun commentaire: