1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

lundi 7 mai 2007

Hội Luận Về Hồ Chí Minh

Hội Luận Về Hồ Chí Minh - Tên Việt Gian Số 1 Của Lịch Sử Việt Nam -
phần I


Diễn Đàn Thời Sự Việt Nam Paltalk

Cho đến nay, đã có rất nhiều học giả, các nhà nghiên cứu đã viết rất nhiều về Hồ Chi Minh; nhưng vẫn chưa có ai chứng minh được Hồ Chí Minh là Việt gian! Người đầu tiên thực hiện điều này là anh Nguyễn Phương Minh. Bằng cách lấy tất cả nghị quyết của Quốc Tế Cộng Sản để bên cạnh tất cả những nghị quyết của cộng sản Việt gian và làm một cuộc so sánh; để từ đó chứng minh rằng Hồ Chí Minh chỉ là một tên Việt gian. Không phải chỉ là Việt gian mà là Việt gian số 1! Tại sao lại gọi là Việt gian số 1? Việc nghiên cứu của anh Nguyễn Phương Minh đã ngưng giữa chừng vì bận việc và việc nghiên cứu đó của anh Minh đã chuyển giao lại cho Tường Thắng. Xin mời quý bạn đọc theo dõi buổi hội luận phần 1 về Hồ Chí Minh - tên Việt gian số 1 của lịch sử Việt Nam trên Diễn Đàn Thời Sự Việt Nam Paltalk.

phần 1
Xin bấm vào đây để nghe toàn bộ buổi nói chuyện.
Xin bấm vào đây để tải xuống máy nghe

phần 2
Xin bấm vào đây để nghe toàn bộ buổi nói chuyện.
Xin bấm vào đây để tải xuống máy nghe

phần 3
Xin bấm vào đây để nghe toàn bộ buổi nói chuyện
Xin bấm vào đây để tải xuống máy nghe

phần 4
Xin bấm vào đây để nghe toàn bộ buổi nói chuyện
Xin bấm vào đây để tải xuống máy nghe

---
II

Có phải Hồ Chí Minh là người đầu tiên tiếp cận với chủ nghĩa cộng sản? Nếu không phải thì ai là người đầu tiên? Có phải Hồ là tác giả cuốn Bản Án Thực Dân Pháp? Ai là người đã nuôi nấng Hồ khi Hồ đến Pháp? Tờ báo Người Cùng Khổ (Le Paria) được sáng lập bởi quyết định của ai?

Đây là phần hội luận phần 2 về tên Việt gian số 1 của lịch sử Việt Nam trên Diền Đàn Thời Sự Paltalk hàng tuần vào mỗi tối thứ Bảy lúc 9:45 tối. Phần hội luận lần thứ hai nói đến thời gian từ năm 1911 đến năm 1923 - khỏang thời gian khi Hồ rời Bến Nhà Rồng cho đến lúc Hồ đi Liên Xô. Xin mời quý bạn đọc theo dõi.
phần 1
Xin bấm vào đây để nghe tòan bộ buổi hội luận.
Xin bấm vào đây để tải xuống máy nghe

phần 2
Xin bấm vào đây để nghe tòan bộ buổi hội luận.
Xin bấm vào đây để tải xuống máy nghe

phần 3
Xin bấm vào đây để nghe tòan bộ buổi hội luận.
Xin bấm vào đây để tải xuống máy nghe
----

III
Trước khi bàn tiếp về việc Hồ Chí Minh đi Nga, chúng ta cần phải trở lại với đại hội Baku - đại hội mà vấn đề thuộc địa được đem ra tranh cải. Lenin chủ trương gì? Các đại biểu đến đại hội Baku với tham vọng gì? Bài học gì rút ra được từ đại hội Baku mà Hồ Chí Minh cố ý làm lơ như không thấy trong tiến trình đi làm tay sai cho quốc tế cộng sản? Tại sao chúng ta phải nói đến đại hội Baku trong tiến trình thẩm định bản chất Việt gian của Hồ Chí Minh, khi mà đại hội Baku được triệu tập vào năm 1920 - năm mà Hồ Chí Minh tập tững đi vào con đường làm tay sai cho Đệ Tam Quốc Tế? Xin quý bạn đọc theo dõi buổi nói chuyện được trích lại từ buổi hội luận trên Diễn Đàn Thời Sự Việt Nam Paltalk vào mỗi tối thứ Bảy lúc 9:45 tối.

Xin bấm vào đây để nghe tòan bộ buổi nói chuyện.
Xin bấm vào đây để tải xuống máy nghe
---
IV

Trước khi vào phần hội luận Hồ Chí Minh, tin mới nhất về sự kiện cộng sản Việt gian thay đổi vấn đề nhân sự ngọai giao như thay đại sứ cộng sản Việt gian tại Hoa Kỳ, tổng lãnh sự Việt gian tại San Francisco đã được bàn đến. Buổi hội luận lần thứ Tư bàn về chính sách của Quốc Tế Cộng Sản từ đại hội 3 đến đại hội 4. Qua chính sách thay đổi của QTCS, chúng ta sẽ thấy rất rõ bản chất Việt gian của Hồ và đảng cộng sản Việt gian. Xin mời quý bạn đọc theo dõi.
Xin bấm vào đây để tải xuống máy nghe
Xin bấm vào đây để tải xuống máy nghe

---
V
Buổi hội luận về Hồ Chí Minh - tên Việt gian số 1 của lịch sử Việt Nam - lần thứ 5 được tổ chức trên Diễn Đàn Thời Sự Việt Nam Paltalk tối thứ Bảy 31 tháng 03, 2007. Trong buổi hội luận này, sự kiện về Nguyễn Thị Minh Thái (chị ruột của Nguyễn Thị Minh Khai) vợ đầu của Võ Nguyên Giáp cứu Lê Duẫn khỏi án tử hình được minh xác lại cho đúng theo tài liệu. Từ đâu mà có huyền thọai nước mắm Việt Nam dán nhãn hiệu Thái Lan của tổ chức đảng cộng sản Thái do Hồ thành lập theo lệnh của Quốc Tế Cộng Sản? Đại hội Quốc Tế Cộng Sản lần thứ 5 và lần thứ 6 được bàn đến. Xin mời quý bạn đọc theo dõi buổi hội luận.
1 Xin bấm vào đây để tải xuống máy nghe
2 Xin bấm vào đây để tải xuống máy nghe
3 Xin bấm vào đây để tải xuống máy nghe
4 Xin bấm vào đây để tải xuống máy nghe
5 Xin bấm vào đây để tải xuống máy nghe
6 Xin bấm vào đây để tải xuống máy nghe
---
VI
Buổi hội luận về Hồ Chí Minh - tên Việt gian số 1 của lịch sử Việt Nam - lần thứ 5 được tổ chức trên Diễn Đàn Thời Sự Việt Nam Paltalk tối thứ Bảy 31 tháng 03, 2007. Trong buổi hội luận này, sự kiện về Nguyễn Thị Minh Thái (chị ruột của Nguyễn Thị Minh Khai) vợ đầu của Võ Nguyên Giáp cứu Lê Duẫn khỏi án tử hình được minh xác lại cho đúng theo tài liệu. Từ đâu mà có huyền thọai nước mắm Việt Nam dán nhãn hiệu Thái Lan của tổ chức đảng cộng sản Thái do Hồ thành lập theo lệnh của Quốc Tế Cộng Sản? Đại hội Quốc Tế Cộng Sản lần thứ 5 và lần thứ 6 được bàn đến. Xin mời quý bạn đọc theo dõi buổi hội luận.

1 Xin bấm vào đây để tải xuống máy nghe
2 Xin bấm vào đây để tải xuống máy nghe
3 Xin bấm vào đây để tải xuống máy nghe
4 Xin bấm vào đây để tải xuống máy nghe
5 Xin bấm vào đây để tải xuống máy nghe
6 Xin bấm vào đây để tải xuống máy nghe
---

Tìm hiểu Hồ Chí Minh - (vnexodus)

Aucun commentaire: