1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

mardi 6 février 2007

Nhung thu? đoan. cua Cong san (5)

HOANG VIET suu tầm

ĐỀ TÀI CẦN NGHIÊN CỨU:

V- THỦ ĐOẠN HÂM DOẠ BĂNG TỪ NGỮ CHÍNH TRỊ:

A. NHỮNG CỤM TỪ ĐE DỌA


Là những từ ngữ được đúng khắp mọi cuộc họp phê bình tư tưởng, tài liệu học tập, chương trình làm việc, mọi người được chỉ trích về hành động, thái độ cho đến cách ăn mặc, kiểu tóc, cách đi đúng dáng điệu, đe dọa người đi họp, ngay cả trong cuộc thảo luận, bàn bạc thông thường. Sau đây là một số những câu mau CS dùng để dọa ngây người đối diện chứ không phải kể xâm lược, tư bản, vừa chứa xa vời...Những câu hăm doạ ghê rợn tác động mãnh liệt vào đầu óc bọn đàn em, tay sai, bọn này lại đi đày đọa, hăm doạ thanh niên trí thức, nhân dân.... nghe đến ghê rợn, hãi hùng!

B. Chúng có thể mạt sát thẳng vào một tập thể:

Các anh chị, đồng chí về thái độ và tư tưởng văn còn phong kiến, cá nhân, theo nếp sống tư sản, tiểu tư sản, còn xa rời quần chúng, xa rời tập thể, cách ly lao động..
Các đồng chị phải cảnh giác những thế lực thu địch phản động đang âm mưu chống phá..( tao ám chỉ chúng mày đấy )
Bon tư bản đang giãy chết, các nước anh em ta đoàn kết lại, vô sản toàn thế giới đoàn kết lại, chúng ta hãy làm cách mạng, đi giải phóng..
Bon tư sản bọn gian thương chị bóc lột, đánh đập công nhân, mua chuộc công đoàn, ăn chận luồng tiền..
Hãy đấu tranh giai cấp, xoá bỏ giai cấp, đánh đổ giai cấp thống tri, thủ tiêu các ảnh hưởng tiêu cực, hoài nghi xét lại, phản động …,
Cảnh giác bọn cơ hội, dùng diễn tiến hòa bình, lợi dung dân chủ để phá hoại. ( cs thuong hay vu kh^'ng cho nguoi khac nhung thu ddoan ma cs hay lam; chinh cs loi dung dan chu pha hoai mien Nam, Cong dong; chu xa hoi cs lam gi co da^n chu ??)
Những từ tương phản động, phản cách mạng, phản bội nhân dân.. (đồng hóa dcs với nhân dân: sai, bịp !)
Âm mưu lật đổ chính quyền, tôị gián điệp..
Phe xhcn bách chiến bách thắng, vô sản toàn thế giới liên hiệp lai,

C. NHỮNG CỤM TỪ TUYÊN TRUYỀN BIP BOM:

ĐÔNG CHÍ: tưởng như mọi người ngang hàng và có cùng chị hướng, thực ra để bip kẻ thừa hành mệnh lệnh áp bức, đày đọa nhân dân, đàn em đồng lõa trong tôi ác nhưng không được ăn chia, đúng là ngu.

TIẾN LÊN XHCN: là con đường vào cõi địa ngục, con người phải sống trong những quy định, điều kiện bắt buộc như nô lệ, từ tư tưởng đến hành động, vật chất, ăn, làm, suy nghĩ như cái máy không trí óc, tình cảm.

CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN: cs sử dụng từ chuyên chính nghe có vẻ chấn chỉnh....chỉ .để che mắt thế gian, lừa gạt người khờ khạo. CS dựng đường lối sắt máu và bảo lực để cái trí, nhưng mục tiêu là tịch thu tài sản của người dân và giao cho một nhóm trong Băng đảng CS quản lý, và từ từ biến hóa thành nguồn lợi riêng tư cho bản thân, cho cả nhóm

DANH TƯ SẢN: cụm từ bip bơm này được dùng để kêu gọi kẻ khổ dai, lập thành nhóm, đoàn, thi hành mệnh lệnh một cách ngớ ngẩn: nhảy vào nhà của tư nhân với gương mặt lạnh lùng, chung bao vây, ngăn chặn đường ra vào và lục soát, cưỡng đoạt tài sản tìm thấy như: vàng bạc, kho hàng, chúng đập vách, đục nền nhà tìm vàng giống như đội quân xâm lăng thời kì man rợ. Và để bịt miệng thế gian, CS bắt những gia đình này đi cưỡng bách lao động ở những vùng rừng núi, để rồi kiệt lực mà chết.

TIẾN NHANH, TIẾN MẠNH, TIẾN VỮNG CHẮC, TIẾN THẲNG LÊN CNXH: 197x: Mù quáng, Bịp, kết quả là cs phải mở cửa kinh tế theo Tư bản 1986, nhưng vẫn tham tàn Độc tài toàn trị.
CHÚNG TA HÃY HY SINH CHO THẾ HỆ MAI SAU: bip những người nhẹ dạ, thơ ngây hay sống hết quảng đời u tôi, nô lệ kéo dài mãi mãi qua nhiều đời con, chau, chat, chiu...chấp nhận số phận nghèo đói

BIẾT LÀM CHỦ TẬP THỂ, PHẢI CÓ TÍNH THÂN TẬP THỂ: câu này bip nhân dân cán bộ, công nhân, bộ đội công an ...hay tích cực tham gia hội họp , sinh hoạt tập thể, biệt phát biểu tư tưởng, phê bình kẻ khác nhằm để mọi người theo dõi công tác, tư tưởng của nhau. đây là thủ đoạn dùng tập thể cai trị cá nhân
GÓP Ý XÂY DỰNG: phê bình lẫn nhau những trá hình dưới cum tư góp ý, góp ý tứ đời tư cho đến công việc, tư tưởng. Mỗi cá nhân đều sợ hãi tập thể hơn cả nhà tù

MỌI NGƯỜI VÌ MỖI NGƯỜI: Bip nhưng cô cậu mới lớn lao vào công việc một cách khờ khạo đến kiệt lực, có kẻ làm tướng mà chết oan nghiệt, trong khi tên cầm đầu, miệng hô hào nhưng tay bỏ túi vài triệu cho đến cả tỷ đôla mỹ, dĩ nhiên là phải gửi ở nước ngoài cho chắc ăn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA: cộng hòa là thế chế độ mà dân ứng cử và bầu cử tự do thực sự, là người dân có quyền tham gia vào sinh hoạt Chính trị, dân sự, kinh tế của cả nước; quyền này là bất khả xâm phạm mà quốc tế gọi là Dân quyền, Nhân quyền, được Hiến chương Liên Hiệp Quốc và Công ước quốc tế công nhận, mà csvn cũng đã ký kết từ rất lâu !
Còn xhcn là do một Đảng nào đó, ví dụ đảng CS độc tôn, tự chọn lấy con đường cái trị dân, áp đặt một chủ nghĩa phi nhân, phản bội dân tộc, Vô thần, Vô gia đình, Vô Tổ quốc, dùng bạo lực công an trị, thủ đoạn trưng thu tài sản, ngu dân và bần cùng hòa, cưỡng bức người dân sống theo quy định. Bầu cử theo lối cưỡng bức và mị dân : " đảng cử dân bầu " !Mọi cơ quan, tổ chức, đoàn, ... tôn giáo đều là công cụ của đảng (cướp ). Cho nên cụm từ trên nghe có vẻ Vô văn hóa, lừa bịp, mất dạy và " điếm đàng " làm sao ấy !

DUY VẬT : Bip bom và hăm doạ bằng triết li vật chất có trước, mọi thay đổi, biến hóa cũng từ vật chất, con người chỉ là vật chất, lí luận cũng là vật chất, người từ nguồn gốc khỉ vượn..Đúng sự tiến hoá, đấu tranh sinh tồn của động vật để áp dụng cho đấu tranh của con người trong thế giới công sản

DÂN BIẾT, DÂN BÀN, DÂN LÀM, DÂN KIỂM TRA: Bip dân kiểm tra theo dõi nhau để rồi chưởi rủa nhau vì ngu xuẩn

3 DÒNG THÁC CÁCH MẠNG BIP: Đảng cs + giai cấp công nhân ở mỗi nước + phong trào không liên kết, đánh thẳng vào chế độ Tư bản (người bóc lột người) đang giãy chêt ! Rõ là bịp bơm, thực tế thì thành trì XHCN ở Liên Xô (Đông Âu cs, Đông Đức ), mà hcm, VN DC CH đã ra rả xem là mẫu mực cua csvn suốt nhiều thập niên 1950-1960-1970, đã sụp đổ từ năm 1989-1991 !

CM VAN HOA TƯ TƯỢNG: Bip bom bang tư tưởng Mặc Lê

" Không gì quý hơn độc lập tự do " (hcm): nhằm lừa bịp mọi người yêu nước, phải theo cs; thực chất là đã theo cs thì làm gì có độc lập tự do ?? (đọc cương lĩnh của cs quốc tế ) Thực tế là cho đến hôm nay (2007), đất nước, người dân vn đâu có độc lập tự do ! ( hcm và csvn dâng đất, biển, Hoàng Sa cho Tàu, ... không có báo chí tư nhân, ...)

CM QUAN HỆ SẢN XUẤT : Bip bom quốc hữu hóa, tịch thu, ... biến thành của riêng của cán bộ

CM KHOA HỌC KỸ THUẬT: Bip bom bần cùng hòa, ngu dân hóa, nô dịch hóa

HÀNG ĐỜI LƯU: chế độ kinh tế thương mại bip bom: Bon CS độc quyền mua bán hàng ngoài nhập và xuất khẩu, những tên Cong cấp lớn độc quyền thu mua, xuất nhập nhưng giả vờ dùng từ NHÀ NƯỚC mà kinh doanh. Vì quá khan hiếm, nên hàng ngoài chỉ dùng để trao đổi cho người có dola, có nông lâm sản quý dùng để xuất khẩu, hàng ngoài bạn đời lưu trong nước có giá tăng lên 5-10 lần, và hàng hoá bọn lừa manh cương bức bằng bạo lực mua đề xuất khẩu đem bán ở nước ngoài cũng bắt chẹt giá xuống 5 đến 10 lần ( không bán sẽ bị tịch thu vì không ai có quyền khiếu nại)

THU MUA: Dẫn có Bo Heo hoac nông hải sản phải bán rẻ cho Hợp tác Xã CS ( giá 1/10), hàng hóa có thể xuất khẩu mà không chịu bán sẽ bị tịch thu và trả cho một tí tiền ĐỀU gọi là mùa, hay con gọi là mua như cuop

HÀNG QUỐC CẤM: loại hàng hoá tiêu đúng bình thường nhưng được quy định của quốc doanh và hợp tác xa Công Sản. Nếu người dân mang vài kilo, vài mét, một gói xach tay trên xe đò, xe khách hay kể cả một gói cầm tay sẽ bị lực soát và tịch thu, hoặc thu mua hoac lấy ngang không cần giấy tờ. Thật điếm đàng không chịu nổi.

ĐI KINH TẾ MOI, THÀNH NIÊN XUNG PHONG, ĐI NGHĨA VỤ, LAO ĐỘNG TẬP THE: Cưỡng Bức dân vào con đường chết, làm sợ hãi suốt đời. Thế mà gọi là " trúng tuyển " !

DÂN CHỦ GẤP VẠN LẦN, LIÊM CHÍNH CHỊ CÔNG VÔ TƯ, CÁN BỘ LÀ ĐẦY TỚ, MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ MỨC SỐNG NGANG NHAU, THIÊN ĐÀNG XHCN : Chỉ là trò bip bợm lừa gạt vô liêm sỉ

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG, QUYẾT TÂM,..: Những câu tung hô rỗng tuếch, buộc đàn em quý goi
ĐỊNH HƯỚNG XHCN: suy sụp nhưng vẫn già vờ dễ bịp dân, tránh tiếng cướp của đồng bào, duy trì hệ thống kinh tế phe ta ăn cắp nhưng ăn bám vào dân (lay tien thue^' cua da^n de nuoi 2 bo may song song, do la dcs va Nha nuoc chinh phu Cong nhan vien) , mà vẫn giữ độc quyền cai trị, vơ vét, và không lấy trách nhiệm.

GIAI CẤP CÔNG NHẬN VÀ NÔNG DÂN: bip những người này, đứng chung với CS để cơ sở đảng, nham hù doạ thường dân yếu bóng vía. Chưa bao giờ có ai trong nông dân và công nhân hùa về với bọn CS ca. Nông dân và công nhân thật ra là giai cấp bị CS bóc lột, đàn áp và bậc đại nhất (gấp trăm lần tư bản);

KINH TẾ QUỐC DOANH : kinh tế đại bịp, CS cuop tài sản người khác làm ra, tha hồ đục khoét cái thây ma thối rửa như bây chó ngao. Dân đói khát, muốn xin 1 chỗ làm thì phải đồng tiền hối lộ hoặc cho giám đốc hưởng lạc xác thịt truoc, vì đây chẳng phải là tài sản của riêng ai, mà do công lao Đảng cướp, chấp nhận tiếng nhuc để làm giàu thôi.

XOA GIAI CẤP, ĐẤU TRANH GIAI CẤP: Bip đàn em đi gây hành thu, phân chia xã hội thành từng giai cấp để đấu đá, xúi giục thù hận, tàn sát lẫn nhau và cuối cùng là đi cướp của tư sản, ruộng vườn của nông dân mà không ai dám chống. CS giet hai người bất động, trí thức, tu sĩ vì họ hiểu biết chế đó đã mạn này. Chúng lại nuôi dưỡng, chiêu du, mua chuộc bọn văn nô, bồi bút trí thức vô lương tâm để gạt thanh thiếu niên, học sinh, đầu độc thế hệ trẻ, đào tạo tay sai mới.

CHINH QUYEN " CUA DAN DO DAN VI DAN " : bip, chế độ " đảng cử dân bầu ", tay sai của dcs;

DANG LANH DAO, NHA NUOC QUAN LY, NHAN DAN LAM CHU : bip, dân làm chủ cai gi ? Đảng có lấy trách nhiệm sai lầm không ?

DANG LA DAY TO* CUA NHAN DAN, DAN LAM CHU : bip, sao đầy tớ giàu quá, hống hách quá ?

CAN KIEM LIEM CHINH : bip, sao cán bộ tiêu xài hoang phí, tham nhũng quá ?

VIET NAM DAN CHU CONG HOA (truoc 1975 o mien Bac VN) : thực chất là 1 chế độ cs Độc tài toàn trị, làm gi có Dân chủ, trước 1975 ở miền Bắc, va sau 1975 trên toàn lãnh thổ VN đến nay 2007 ! Trong khi miền Nam cơ chế Tu do dân chủ rõ ràng, có đa đảng đa nguyên, có báo chí tư nhân, mặc dầu ở giai đoạn chiến tranh, có tự do nhiều hơn miền bắc rất nhiều nên bi VC lợi dụng, lũng đoạn;

12. NHỮNG THỦ ĐOẠN VÀ TÔI AC CỘNG SẢN
CẦN PHẢI ĐƯA RA TRƯỚC CÔNG LUẬN THẾ GIỚI:

1. Chế đó cs cai trị bằng sự hăm doạ, gây thù hận, đấu đá, tuyên truyền giả dối, đầu độc, bưng bít, bóp nghẹt quyền tự do, dân chủ của mỗi người dân;
2. Độc tài, đảng trị mọi phương diện, áp dụng các sách lược khủng bố tư tưởng, dân là nô lệ của Đảng Cộng
3. Đàn áp CÁ NHÂN VÀ CẢ GIA ĐÌNH bằng chế đó hộ khẩu, tạm trú, lương thực, tem phiếu, công trái, huy tien, đuổi học, đuổi viec, thư bằng cấp, xet lí lịch thi Đại học và xin việc làm, cắt điện và điện thoại, kiểm soát internet, cưỡng bức lao động huấn nhuc..
4. Giết hại và khổ sai lao đông những người đào thoat chế độ CS, đặt mìn trên tàu vượt biên, thảm sát trên những bờ biển.
5. Ngăn chặn bưng bít thông tin, tao thông tin giá tạo trong và ngoài nước, đàn áp cuộc sống người dân tàn bạo như đang ở trong chuồng thú vật.
6. Sửa đổi và bôi đen lịch sử Việt nam, bôi nhọ tiền nhân, phỉ báng Thần Thánh, phá hoại đạo lý cổ truyền, kiêu ngạo:
Hcm làm thơ dưới bức tượng của Đức Thánh Trần : kieu ngao, hon xuoc, ngu xuan
" bác anh hùng tôi cũng anh hùng,
bác mang một nước qua nô lệ,
tôi dẫn 5 châu đến đại đồng,
bác có linh thiêng cười 1 tiếng,
rằng tôi cách mạng đã thành công "
7. Chế độ cs vẽ ra cái gọi là triết học Mac-le, một loại lý luận hết sức vô lý, ngông cuồng và ngược ngạo, dùng moi lí lẽ để biện mình cho những hành động cưỡng đoạt và sử dụng tài sản, mồ hôi nước mắt của người khác làm ra.
8. Nghe lén và rình rập sau nhà người đàn để theo dõi lời nói, suy nghĩ, việc làm của cá nhân
9. Kiểm tra bữa ăn của từng hộ gia đình, xem xét dần ăn loại thực phẩm gì, đánh giá xếp loại đời sống theo bữa ăn.
10. Hảm hai người bất động chính kiến, phản đối đường lối cs, vu cáo tôi nặng gặp nhiều lần, trăm lần để hù doạ người khác.
11. Giả vờ đổi mới canh tân, thay đổi đường lối, gài bẫy như mọi để triệt hạ, tiêu diệt những người yêu nước, người mong muốn đất nước có tự do, công bằng, thịnh vượng thật sự.
12. CS sợ hãi sự thật, không bao giờ muốn người dân có một tiếng nói chung, đoàn kết, tìm kiếm, đòi hỏi sự công bằng, tự do, dân chủ...
13. CS dụng nhiều sách lược phá hoại sư đoàn kết bằng cách gây chia rẽ và tạo ra sự thù ghét nhau giữa người với người, giữa các đồng nghiệp, giữa bà con làng xóm với nhau
14. CS muốn người dân sợ hãi CS đến tột độ, chung buộc người dân phải tham gia các cuộc họp phê bình và từ phê bình hoặc bị ép buộc tham gia có mặt để tố cáo nhau, biết đời tư, chuyện bị mật bị tố cáo của nhau, ngồi nghe mệnh lệnh hăm doạ.
15. Thủ đoạn buộc người dân, cán bộ công nhân tham gia hop tổng kết thì đua chỉ là để kiếm tra thái đó tư tưởng, sự trung thành, tuân lệnh ngoan ngoãn, biết sợ Đảng.
16. CS chủ trương hăm doạ bằng cơm áo gạo tiền, nhà ở, chữa bịnh, việc làm, học hành, xin việc, đi lại, nói năng.
17. Vũ trang và Công An Phường có thể lục soát nhà tù giá bất cứ lúc nào, hạch sách, thứ giấy tờ nhiều lần. Bon thổ phỉ này thường đến từng nhà để đòi tiền, dân trong Phuơng phai đóng đủ loại tiền hối lộ, nuôi ăn, chấp nhận mới sự sách nhiễu, hành hạ.
18. Thủ đoạn tạo sự khẩn trường trong đời sống nhân dân bằng những chỉ thị, mệnh lệnh, thi đua, lao động... không ngừng nghỉ để người đàn LUÔN SỢ HAĨ, không có thì giờ nghĩ đến sự tự do, dân chủ.
19. Tạo dựng kẻ thù hoang tưởng, nhằm hăm doạ tất cả quần chúng nhân dân trong nước.
20. Tôi diệt chủng: CS đẩy dân vào rừng sâu, nơi không có sự sống gọi là kinh tế mới, đày đọa dần chết dần mòn vì thiếu thốn, vì bịnh tật. Ta có thể so sánh với tôi diệt chủng của Polpot giết người Cambot trong những Nông trường tập thể và nước Ottoman lưu đầy đặn Amenia đi bộ kiệt lực cho đến chết.
21. Sử dụng nhà thương điên, BV tâm thần để giam người phản đối CS, bọn này tự do đánh đập, chích thuốc đặc biệt, tê liệt ý thức, hoặc gây đau đớn cho đến chết..
22. Già vờ cho dân em tay sai vào tù vi dám chống đối ( giả vờ), bọn này từ từ khai thác những tù nhân chính trí thật sự.
23. Công Ăn CS giả vờ lập đảng phải chống đối CS trong và ngoài nước, kêu gọi người tham gia, sau đó chúng giao hồ sơ cho mật vụ công an...gài bẫy để hãm hại, giam tù chung thân khổ sai, thủ tiêu... Chúng nó sau đó tuyên truyền âm ý về những sự thất bại của kháng chiến, phong trào dân chủ tan rã....thế là nhiều tổ chức nghi ngờ lẫn nhau, hoài nghi, chán nản,...
24. CS buoc hs tiểu học mang một miếng vải đỏ như màu trên có áo khi đi học, cưỡng ép học trò vào trong tổ chức Đội vien, bắt đầu bị trường học, thầy cô, Đoàn Đội lừa bịp tư tưởng, nhồi nhét điều sai trái, giả dối, điều ác, nếu cha mẹ bây dây điều gì thì hãy báo cáo cho chúng nó.
25. Đầu độc lừa bịp tư tuổi mẫu giáo: măng non, nhi đồng đều phải biết múa hát ca ngợi Hồ rắn dọc, phải biết nhảy múa ăn mừng sinh nhật Hồ sát thủ, đi thăm ngôi nhà Sàn ma quái của Hồ ác quỷ, nơi mà Hồ lưu manh phát minh những mưu mô hiểm độc, giết người hàng loạt. Bọn côn đồ CS bắt đầu kéo các em về phía Đảng, từ từ xa rồi cha mẹ.
26. VC chuyên môn " nói một đường làm một nẻo ", chuyên dùng những mỹ từ lừa bịp, kêu to mà rỗng tuêch !
27. vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván !
28. với những ai khác chính kiến, đòi hỏi tự do, công băng, tôn trọng sự thật, cs dùng thủ đoạn đạo đức giả, mua chuộc, bè phái, dàn dựng, gài bẩy, gây chia rẻ, bôi bác, bôi nhọ, đe dọa, trù đập, khủng bố, đánh đập, vu khống, chụp mũ, kết tội oan, tù tội, giam cầm quản chế trái luật, côn đồ, xe đụng, ám sát, thủ tiêu; ( từng bước, tùy phản ưng, với những mức độ tăng dần)
29. chuyên môn nói ngược, dùng những mỹ từ nổ, rỗng, nhất là trong những lãnh vực chính trị, tôn giáo, nhạy cảm, nhưng làm thì ngược ngạo !
30. dàn dựng, tung tin giả theo nhu cầu của cách mạng để kích động tuổi trẻ : nhân vật Lê Van Tám là ngụy tạo, đó là lời trăn trối của sử giả cs Trần Huy Liệu !!
31. Ông nội ruột của hcm là Hồ Sĩ Tạo người Tàu (theo sử gia Tran Quoc Vuong Hanoi, viết quyển Trong Cõi), ông nội trên giấy tờ của hcm không là ông nội ruột.
32. Phương pháp tuyên truyền của vc trước sau như một: trước hết dùng lời lẽ ngọt dịu để quyén rũ. Sau đó, tới giai đoạn làm áp lực buộc cá thanh niên nam nữ gia nhập các tổ chức ngoại vi cs để chúng dễ nhồi sọ, kiểm soát.
Ai không theo bị gán tội " Việt gian " sẽ bị trù dập cá nhân và gia đình, ám sát, và tịch thu tài sản bất cứ lúc nào.
Vì lẽ đó , thời kháng chiến chống Pháp, nhiều gia đình trung lưu phải bỏ vùng " giải phóng ", để ra vùng Pháp chiếm đóng mới mới bảo toàn được sinh mạng, tuy bị vu khống, mang tiếng phản bội.

33. Trong nước, Vc bóc lột áp bức nhân dân, dùng dân làm vất tế thần để thương lương xin tiền viện trợ quốc tế " xóa đói giảm nghèo ", để Vc tham nhũng. Mọi nổ lực của Vc đều nhắm vào cộng đồng quốc tế, những nước tư bản có tiền, có khoa học kỹ thuật để an xin, lừa bịp, Vc không bao giờ quan tâm thật sự & đúng mức đến dân nghèo đói trong nước thì làm gì nói đến việc phát triển đất nước quá xa vời với khả năng và sách lược của cs.

34. " 100 năm trồng người xhcn " : những thế hệ trẻ bị nhồi sọ, hoc lich sử bị cs bóp méo, như vậy thì tàn tích tội ác cs từ từ sẽ bị xóa, trong khi thế hệ trước sẽ già đi và chết. Cụ thể, cs tịch thu và đốt sách báo miền Nam sau 1975; nhung di tich lich su chien tranh deu bi cs san bang, dap pha' : Nghia trang (Mac Dinh Chi - Saigon, quan doi - Bien Hoa); Mậu Thân ở Huế 1968, bia tưởng niệm những người vượt biên chết biển ở Malaisia, Indonesia; ...

35. :“ Phát huy quyền dân chủ của nhân dân trong việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội; bảo đảm để mọi công dân được thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.” :
Giống như các Cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân và Quốc hội trước đây, việc chọn ứng cử viên lần này cũng vẫn phải đi qua cái máy lọc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), Tổ chức chính trị-xã hội do Đảng lập ra để làm công tác Dân chủ trá hình và Đòan kết gỉa tạo.
“ Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ VN lần thứ tư (khóa VI) được tổ chức tại TP.HCM (Thành phố Hồ Chí Minh) từ ngày 29 - 31/1 đã đưa ra kế hoạch tham gia công tác tổ chức bầu cử Quốc hội (ngày 20.5/2007).”
36. Từ 1975 đến nay, nước VN " yên bình ổn đinh " ! Tai sao ?? Tai vi VC không còn pháo kích vào nhà dân, không còn đặt mìn vào cầu đường, xe đò để khủng bố, kích động nhân dân, phá hoại xã hội !!

37.( con tiep )


________

Nhung thu? đoan. cua Cong san (1) (2) (3) (4) (5)
Loi keu goi (6)
Nhung thu? đoan. cua Cong san (7)

Thu doan cs - su that (2)
Thu doan cs - Su that (1)

CNCS - Nguy. luan va nhung su kien (1) (2)

http://toaan.blogspot.com/

http://hosotoiac.blogspot.com/

Aucun commentaire: