1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

mercredi 7 février 2007

Ai am muu giet TT N.D. Diem 1963 ?

Ai am muu giet TT N.D. Diem 1963 ?

Người Mỹ không bỏ rơi Việt nam Cộng hòa, họ bóp họng và trói tay chúng ta để cho cộng sản chém giết.

Hiệp định Đình chiến Paris 27-01-1973 thể hiện âm mưu đen tối bức tử Việt nam Cộng hòa mà ai ai cũng nhận thấy. Âm mưu đó đã được "người Mỹ" âm ỉ xúc tiến từ năm 1960.

1. ÂM MƯU XÂM NHẬP VIỆT NAM CỘNG HÒA

Âm mưu can thiệp trực tiếp bằng quân sự vào Việt Nam Cộng hòa của đồng minh Hoa kỳ là do một động lực vô cùng gian ác được thực hiện ngay trong giai đoạn đầu bằng MÁU:

Chỉ có giết tổng thống Ngô Đình Diệm mới thao túng được nội bộ Miền Nam.

Cho nên chúng xúi một số người Quốc gia nhẹ dạ đảo chánh hay thả bom dinh Độc lập. Không ai chối cãi tinh thần quốc gia của hai phi công N.v.Cử và P.p.Quốc, nhưng hành động mưu sát TT Diệm là mù quáng hồ đồ nông nổi, nếu không muốn nói một cách nghiêm khắc là phản quốc. Lúc ấy ông Ngô đình Diệm, một tổng thống dân cử chính thức đầu tiên của xứ sở, có mãi quốc cầu vinh không mà đến nỗi các hiệp sĩ tân thời phải ra tay trừ khử? Giết ông đi thì có ai đủ tư cách thay thế để khỏi bị ngoại bang thao túng? Những người âm mưu đảo chính ông chưa có đủ kinh nghiệm về gian xảo chính trị quốc tế nên đã bị ngoại bang lợi dụng, xúi dục. Lịch sử đã chứng minh rõ ràng rằng những con bê non nầy chỉ làm cỗ cho giặc nuốt trọn Miền Nam sau nầy. Đành rằng cũng có bầu cử gian lận vài nơi, cũng có mua quan bán chức vài nơi, nhưng những sự việc đó có đủ để chúng ta phải tìm giết tổng thống Diệm, và cá nhân những người mưu sát thì tài cán là bao, làm được gì để giúp dân cứu nước hay chỉ có tài đâm thuê chém mướn? Rõ ràng sau khi tổng thống Diệm mất rồi thì những người tự cho mình "tài giỏi ghê gớm đó" biến đi đâu mất cả, không chịu gắng sức cứu dân giúp nước?

Tình trạng hỗn loạn sau ngày 1 tháng 11 - 63 chứng minh cái ngu dốt của bọn xôi thịt, ấu trĩ, mặc dầu chúng đã được CIA tận tình bồng bế bú mớm. Tổng thống Diệm và ông Nhu chết rồi thì dân chúng mới thấy những chính trị gia và quân nhân phản loạn chỉ là một lũ vô tài bất tướng, bị CIA và cộng sản xỏ mũi giật dây như trâu cày ngựa cỡi, chó săn cắn người.

Ngay năm 1954, thủ tướng N.Đ. Diệm chỉ thị cho ngoại trưởng Trần văn Đỗ không ký vào Hiệp định Giơ-neo. Hành động vô cùng sáng suốt nầy đã cứu vãn Miền Nam khỏi nạn Quỉ đỏ gần 21 năm, và còn có thể vĩnh viễn nếu không bị ngoại bang bức tử.

Thử hỏi những kẻ mưu giết ông, bị một vài tên "Mỹ" xúi bẩy, có khả năng gì trước những mánh lới gián điệp sắt máu gian trá quốc tế? Không có ông Diệm thì Miền Nam đã lọt ngay vào tay cộng sản 2 năm sau Hiệp định Geneva, tức khi tổ chức tổng tuyển cử, mà tổng tuyển cử là theo lối mã tấu kèm ngay sau lưng cử tri. CIA cho người mưu giết tổng thống Diệm nhiều lần, thì ông phải dùng một vài người thân thuộc làm tay chân, thế là chúng la hoảng lên tuyên truyền là tổng thống Diệm "gia đình trị". Tỷ như Mafia đột nhập được vào con tàu xuyên đại dương, chúng mua chuộc được một số thủy thủ để bạo động nổi loạn, thuyền trưởng bị hăm dọa đến tính mệnh, con tàu có thể bị đánh cướp và sinh mạng của mấy ngàn hành khách vô cùng nguy ngập.

Thuyền trưởng nhất thiết phải dùng thủ hạ thân tín vào các chức vụ then chốt, thế là chúng hô lên rằng thuyền trưởng tư vị, gia đình trị. Cái khốn nạn là ở chỗ đó. Chúng ta phải sáng suốt nhận định thời cuộc cam go lúc bấy giờ để hiểu rằng Miền Nam phải luôn luôn đối phó với thù trong giặc ngoài, tàn dư thực dân cùng dư đảng Việt cộng trường kỳ mai phục.

Ông Ngô đình Nhu là một chính trị gia xuất chúng, ông có kiến thức sâu rộng, ngang hàng với những chiến lược gia tài danh thế giới. Chính ông lập ra quốc sách ấp chiến lược thích ứng với tình hình chiến cuộc Việt nam lúc bấy giờ. Việt cộng kinh hồn tán đởm, cho nên Do thái phải bẻ gãy ưu thế của VNCH, chúng tìm ra một duyên cớ ngụy tạo là "gia đình trị" của tổng thống Diệm. Chúng đòi tổng thống Diệm phải loại bỏ ông Nhu, đây là cái giá phải trả nếu muốn có được viện trợ Mỹ; (thế tại sao chúng không yêu cầu tổng thống John F. Kennedy loại bỏ em ông là Robert Kennedy). Cho nên lý do "gia đình trị" chỉ là duyên cớ ngụy tạo mà địch thủ CIA đã viện dẫn ra để bẻ gãy cánh tay mặt của tổng thống Diệm, rồi sẽ thanh toán Ôngï sau đó để bán Miền Nam cho cộng sản Nga sô. Tên tay sai điệp viên của đế quốc đỏ là Henry Kissinger chu toàn việc nầy, nó làm việc chống lại VNCH kể từ năm 1960, khi nó bắt liên lạc bí mật với Hồ Chí Minh qua đường dây đảng cộng sản Pháp tại Paris để cùng tìm kế hoạch triệt hạ ông Ngô Đình Nhu.

1.1. NHỮNG ÂM MƯU ĐẢO CHÁNH

Tại sao phải đảo chánh ? Miền nam đang sống sung túc hòa hài, người dân tự do đi lại từ Quảng trị đến Cà mau, cả đêm lẫn ngày, đó là nhờ bàn tay bình định của ông cố cấn Ngô Đình Nhu đã thiết lập ấp chiến lược để bảo vệ thôn xóm và chiến dịch về làng để thực hiện tố cộng. Bọn Việt cộng nằm vùng nếu không bị bắt thì cũng phải trốn chiu trốn nhủi. như dế mèn. Do vậy gian tế Do thái trong CIA phải tạo lý do đảo chánh để giết anh em họ Ngô.

Ông cố vấn Ngô Đình Nhu đã ý thức rằng cuộc chiến sống còn với cộng sản là một cuộc chiến ý thức hệ mà tất cả các lãnh tụ Thế giới Tự do không biết nghĩ tới. Ông đã lập ra chủ thuyết Cần lao Nhân vị, nêu cao phẩm giá con người, còn chủ thuyết cộng sản là chà đạp con người. Chỉ tiếc rằng những người thức giả Miền nam lúc đó không bồi đắp cho chủ thuyết Cần lao Nhân vị thêm hoa mỹ kiện toàn hữu hiệu; trong lúc chỉ có một người làm còn đa số chỉ biết cấu xé, chỉ biết quyền lợi nhỏ nhoi trước mắt mà không có đóng góp gì cho đại cuộc. Tiến sĩ Henry Kissinger, nhân viên của mật vụ KGB Nga sô, đã bí mật liên lạc với Hồ Chí Minh và Phạm văn Đồng ngay từ năm 1960 qua các nhân vật cộng sản Pháp (cốt để che dấu cái nguồn gốc KGB của nó). Cho nên sự mưu giết tổng thống Diệm, ông cố vấn Ngô Đình Nhu và tổng thống John F. Kennedy là phương pháp duy nhất để Việt cộng chiếm được Miền Nam đã do nhóm của Kissinger chủ trương. Khi Kissinger đã kết nạp được một số tên Do thái như Roger Hilsman, Averel Harriman, Thomas Richardson, Neil Sheehan ... là chúng quyết dùng mọi ưu thế của "đồng minh" Mỹ tại Miền nam để bóp chết chế độ ông Diệm với sự tiếp tay của một số người tự xưng là quốc gia tham tiền, tham quyền, sẵn sàng làm tay sai, gia nô. CIA âm thầm xúi dục tất cả những người đi tu nghiệp tại Hoa kỳ làm đảo chánh.
Tất cả âm mưu của CIA chỉ thành côngở các nước thân Hoa kỳ như Ba tư (I-rân), Panama, Phi luật tân, Nam hàn, Ai cập, Chí lợi (Chilie), Congo.Ở Các nơi đó cũng như Miền nam, CIA bỏ tiền ra để mướn bọn đao phủ thủ địa phương sát hại các lãnh tụ chân chính để lập nên chế độ tài phiệt dã man sau đó.


1.2. ÂM MƯU GIẾT TỔNG THỔNG DIỆM

Bọn Do thái trong CIA luôn luôn chủ mưu giết cho bằng được tổng thống Diệm và cả ông cố vấn Nhu. Từ những sự dội bom dinh Độc lập, cho đến những biến cố sau nầy là bằng cớ chứnh minh rõ ràng tập đoàn Do thái luôn luôn chủ mưu giết cho bằng được ông Diệm và ông Nhu. Để mưu kế đảo chánh không bị nhận diện, đầu năm 1963, "người Mỹ" bày tỏ mối quan tâm là chỉ muốn loại bỏ ông Nhu để tránh "gia đình trị". Nhưng sau nầy các tài liệu từ từ cho thấy những tay chủ mưu đã hoạch định thanh toán luôn ông Diệm. Thoạt đầu CIA yêu cầu tổng thống Diệm loại bỏ ông Nhu.

Chúng ta thấy đây chỉ là một chiêu bài vì toàn thể những tên gia nô phản chủ đã thực hiện những thủ đoạn sắt máu để tiêu diệt lực lượng bảo vệ hai ông. Ông Nhu đã thấy rõ cái dã tâm của CIA, nhưng vì đứng trước tình thế Miền Nam quá nhỏ bé, yếu kém mọi phương tiện để chống lại khối cộng sản, ông Nhu đã quyết định ra đi theo yêu cầu của chính phủ Mỹ, nhưng chúng thực tâm đâu có muốn ông ra đi, chúng phải giết ông cho bằng được, cũng như ông Diệm muốn tuân theo mọi chỉ thị sửa đổi chính phủ theo đúng sự yêu cầu của "người Mỹ" nhưng chúng vẫn tổ chức đảo chánh để giết hai ông cho bằng được. Con thú Do thái có chừa ai đâu. Cũng như cộng sản, khi Dã thú Do thái ra tay là sự dã man không có giới hạn nào cả.

1.3. TRẬN ẤP BẮC

Đây là trận đánh mở màn, CIA gài quân đội ta vào tử địa để thua trận, chúng đã phục sẵn ký giả để xuyên tạc trận đánh, hô hoán lên là quân ta đã thua lớn, trong lúc chúng không kiểm chứng được bao nhiêu xác địch được đồng bọn mang đi. Năm 1990 tướng Lý tòng Bá sang được Hoa kỳ, ông là người chỉ huy đoàn xe M113 trong trận đánh Ấp Bắc, Do thái gian tặc rất sợ ông tiết lộ những chi tiết của trận đánh đó với dư luận Hoa kỳ vì bọn ký giả Do thái luôn luôn xuyên tạc láo khoét trận đánh nầy để miệt thị quân lực ta. Cho nên ngay sau đó năm 1991 người bạn của tướng Bá là ông Đại tá Mebane Stafford chết một cách đột ngột mờ ám do một "cơn đau tim", thật ra ông nầy là người đã viết bài tường thuật trận đánh Ấp Bắc một cách khách quan, quân ta không thua quân Việt cộng gì cả. Tướng Bá và ông Stafford là những người trực tiếp tham gia trận đánh nầy, còn bọn ký giả Do thái chỉ ngồi nhà nghe phúc trình láo rồi phịa thêm ra có chủ mưu. Một điều phải thấy rõ là nhiều người trong chúng ta chưa phân biệt được ai là bạn và ai là thù: cho đến nay tướng Bá vẫn tưởng tên Neil Sheehan tìm đến thăm ông với tư cách một người bạn, mặc dầu nó đã từng trắng trợn xuyên tạc và miệt thị ông, do xuyên tạc mà gian tặc Do thái đã tạo được dư luận bất lợi cho chính nghĩa VNCH. Chúng ta phải thận trọng đề phòng.

1.4. KHỦNG HOẢNG PHẬT GIÁO 63

Chúng ngụy tạo ra cuộc khủng hoảng Phật giáo: Đây là một âm mưu thâm sâu mà chúng đã sắp đặt từ nhiều năm trước. Chúng biến nạn nhân (Ngô Đình Diệm) thành hung thủ. Khởi đầu tên gián điệp của CIA là Thích Trí Quang, tục danh là Nguyễn văn Bồng (cán bộ Việt cộng với bí số 028A), rêu rao có kỳ thị trong việc treo cờ, Phật giáo bị đàn áp. Tên gián điệp đòi phát thanh diễn văn của y trên đài phát thanh Huế và xúi dân chúng đi biểu tình. Ngày 8 tháng 5 năm 1963 nhân viên CIA là đại úy James Scott lén cài lựu đạn nhỏ bằng một cái hộp quẹt giết chết 7 người và làm bị thương 14 người trong số các sinh viên biểu tình tại Huế, bằng một chất plastic đặc biệt (chưa từng được xử dụng tại Việt nam, chưa ai được biết đến; Bác sĩ Lê khắc Quyến, giám đốc bệnh viện Huế, khám nghiệm các tử thi, có ghi rõ: "Cái chết của các người được khám nghiệm đã được gây ra do một sức nổ trên không và ảnh hưởng của hơi thổi và tiếng nổ làm họ bay đầu và thân thể bị thương. Không thể biết tính chất của chất nổ là gì.") Giết người để gây căm phẫn với chính quyền là ngón đòn độc hại, chí tử, vô cùng thâm sâu gian ác và những ngón đòn độc hại khác như tự thiêu do CIA chủ mưu đã quật ngã Đệ Nhất VNCH; các chư tăng tự nguyện tự thiêu vì bị rỉ tai là chùa Xá lợi bị đốt cháy rụi và cảnh sát liệng các sư xuống lầu bể óc chết. Mưu đồ của CIA là dàn dựng ra những cảnh tự thiêu rùng rợn tại Miền Nam để chứng tỏ trước công luận thế giới là chế độ tổng thống Diệm vô nhân đạo cho nên chính TT Kennedy cũng lầm, mà chính kẻ viết bài nầy lúc ấy còn là sinh viên, cũng bị mê hoặc. 1

Chính TT Kennedy cũng bị chúng đầu độc tư tưởng do những báo cáo ngụy tạo của CIA về việc có âm mưu đi đêm giữa chính quyền Ngô đình Diệm với Việt cộng, như chúng dựa trên bằng chứng ông Hồ gởi biếu tổng thống Diệm 2 cành đào vào dịp tết Quí Mẹo; hơn nữa chúng biết cụ Ngô đặt danh dự tổ quốc và chủ quyền đất nước lên trên hết, cho nên chúng cho cố vấn Mỹ xuống tận xã ấp tùy ý viện trợ mà không cần hỏi qua ý kiến chính phủ ta, bên phía tổng thống Diệm tưởng đó là chính sách mới của chính phủ Hoa kỳ (vì họ là "người MỸ"), cho nên chính quyền Miền Nam rất gay gắt khi phải tiếp xúc với các viên chức "Mỹ". Thế là chúng có đủ bằng cớ để phúc trình về Hoa thịnh đốn lên tổng thống Kennedy, hoàn toàn bất lợi cho chính quyền N. Đ. Diệm, bây giờ được coi như thù nghịch với Mỹ, mà như vậy chỉ còn giải pháp duy nhất là triệt tiêu cái chính thể thù nghịch đó. Ngón đòn độc hại của bọn tiểu nhân cho chúng ta thấy rõ dã tâm và sự ám toán thâm sâu của chúng, chúng biết dùng ngón đòn chí tử đánh vào tự ái dân tộc thì thế nào một người như tổng thống Diệm cũng phải liều chết để bảo vệ danh dự tổ quốc. Chính quyền Miền Nam cương quyết phản đối tất cả hành động và sự hiện diện của người Mỹ. Cho nên chính quyền ông Kennedy phải nghiêng về phe đảo chính.

Chúng còn đầu độc tổng thống Kennedy bằng dược lực, vì trong suốt cuộc khủng hoảng 1963, ông do dự, không lấy một quyết định nào dứt khoát kể cả việc ông để cho tên Do thái Averell Harriman qua mặt, y tự ý gởi công điện trực tiếp cho đại sứ Cabot Lodge chính thức quyết định lật đổ tổng thống Diệm. Dù TT Kennedy có biết hay không về công điện ấy, ông cũng không nhận thức được ông bị Harriman qua mặt, ông cũng chứng tỏ cho chúng ta thấy nơi ông lúc bấy giờ là một người hoàn toàn thụ động, mất hết lý trí sáng suốt mà một người cầm quyền phải có, như ông đã từng chứng tỏ tài năng lãnh đạo siêu việt của mình trong tất cả những cuộc khủng hoảng chính trị và quân sự trầm trọng trước đó. Vì vậy do những hành động gian ác của CIA qui tất cả mọi tội lỗi cho chính quyền N.Đ. Diệm, do báo cáo ngụy tạo của tập đoàn Do thái về tòa Bạch ốc, do những bài bình luận thiên lệch của bọn ký giả Do thái, chúng ta thấy chủ trương phải có của TT Kennedy lúc bấy giờ là lật đổ chính quyền tổng thống Diệm. Trong những buổi họp do TT Kennedy chủ tọa không hề có quyết định sát hại tổng thống Diệm, trái lại chỉ có tập đoàn Do thái đã luồn gió bẻ măng cố sát tổng thống Diệm. Tôi xin minh định tổng thống Kennedy không hề chủ mưu hay ra lệnh giết tổng thống Diệm, ông chỉ bị thuộc hạ đầu độc rồi qua mặt. Vừa nghe tin tổng thống Diệm chết, ông Kennedy kêu to lên, hai tay ôm đầu, chạy ra khỏi phòng họp. Ngay sau đó đương nhiên tổng thống Kennedy hạ lệnh điều tra thủ phạm của vụ sát nhân nầy. Để khỏi bị trừng trị, gian tặc Do thái, trong tư thế chẳng đặng đừng, đã phải thuê người sát hại ông, hơn nữa vì ông luôn luôn chủ trương không cho quân đội Mỹ tham chiến ở Việt Nam như ông đã từng tuyên bố trong thông điệp truyền hình ngày 15 tháng 9-1963 và ông cho thi hành ngay chương trình rút hết các cố vấn quân sự về nước. Tổng thống Diệm và tổng thống Kennedy đều là nạn nhân của tập đoàn Do thái man rợ.

Hơn nữa CIA Do thái còn thâm độc chuyên dùng người trong một nhà để ám hại nhau: ông Trần văn Chương, cha ruột của bà Trần lệ Xuân, tức bà Ngô đình Nhu; ông ta được tổng thống Diệm cho làm đại sứ tại Hoa thịnh đốn, ông ta được "1 người Mỹ" đến đề nghị ông làm tổng thống, cho nên ông đã nói với tổng thống Diệm là nên từ chức đi để ông về thay thế. Ông bà Chương bị CIA xúi dục, đi tuyên truyền bôi nhọ gia đình họ Ngô ở tất cả những nơi trước khi bà Nhu đến "giải độc". Âm mưu của CIA đưa người cha phản tuyên truyền con ruột chỉ cốt làm hại uy tín dòng họ Ngô, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng tháng 10-63 hết sức đau lòng cho đất nước ta. Sau nầy ông bà Trần văn Chương bị giết chết rất mờ ám. Tài năng giết người của tập đoàn Do thái đã đến chỗ siêu việt, chúng chủ mưu giết tổng thống Diệm rồi đổ lỗi lên đầu tổng thống Kennedy, để người ta chỉ nguyền rủa tổng thống Kennedy là kẻ lập kế hoạch giết tổng thống Diệm. Chúng hôm nay đưa ra giả thuyết nầy, ngày mai đưa ra lý do nọ, ngày mốt đưa ra giả thuyết khác do một hay hai giáo sư đại học gia nô đề xướng, như chúng nói vì muốn tái đắc cử cho nên tổng thống Kennedy phải diệt tổng thống Diệm! những luận điệu của chúng thật ngây thơ ấu trĩ đến phát tởm.

1.5. TUYÊN TRUYỀN ĐEN

Mafia Do thái còn mớm cho nhiều người đần để hô lên là tổng thống Kennedy bị giết chết do quả báo vì đã mưu hại tổng thống Diệm. Nếu thực sự tổng thống Kennedy chủ mưu giết tổng thống Diệm để được sự ủng hộ của quần chúng Mỹ trong kỳ bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới như bọn ngu nói, thì ông không bao giờ gởi liên tiếp hai phái đoàn cao cấp đến Việt Nam (phái đoàn đầu gồm thiếu tướng Victor Krulak, chuyên viên cao cấp nhất của Ngũ giác đài, và Joseph Hendenhall, nguyên cố vấn chính trị tòa đại sứ Mỹ tại Sài gòn; sau đó là phái đoàn gồm bộ trưởng McNamara và tướng Taylor, tổng tham mưu trưởng) điều tra tới điều tra lui vì tình thế chính trị Miền Nam càng ngày càng đen tối do CIA ám toán ngụy tạo ra hình ảnh một chính thể Ngô triều đàn áp và sát hại dân chúng. Hành động cụ thể của tổng thống Kennedy gởi liên tiếp 2 phái đoàn điều tra chứng minh một cách hùng hồn sự ưu tư sâu xa của ông trước một cơn rối chính trị do bọn chủ mưu đã dàn dựng từ 3 năm trước. Chiến dịch tập đoàn Do thái đánh vào gia đình Ngô-Đình rất qui mô, vừa thâm độc ngụy tạo, vừa hỗn xược xấc láo (trước và sau khi tổng thống Diệm chết). Do thái giáo gian ác dạy cho chúng khinh rẽ mạng sống của tất cả các dân tộc khác (như người Mỹ, người Việt trong trường hợp nầy), bịa đặt mượn lời Chúa Trời truyền lệnh phải diệt chủng tất cả những dân tộc khác, vì vậy chủ mưu giết người luôn luôn có sẳn trong huyết quản của Do thái. (xin xem phụ bản 9, Do thái giáo Sắt Máu), người không có đạo cũng nên đọc cho biết cái gian ác của Do thái giáo mưu giết người trên toàn thế giới, tất có liên quan trực tiếp đến chúng ta ). Ngoài ra ông Ngô đình Cẩn còn bị chúng giết thì không lý cứ nói đó cũng là do tổng thống Kennedy ra lệnh. Tay sai CIA nói sao ngu quá vậy? TT Kennedy đã chết lâu rồi mà, ông ta còn đội mồ lên giết ông N.Đ. Cẩn nữa sao?
3 cái chết trong dòng họ Kennedy và 3 cái chết trong dòng họ Ngô đều do bàn tay đẫm máu của tập đoàn Do thái. Lucien Conein là nhân viên của CIA đem 2 triệu đồng (có ký nhận, Ông Trần văn Đôn nói 3 triệu) đến cho nhóm đảo chánh vào ngày 1 tháng 11 - 63, thấy tiền là tối mắt, chúng phải giết tổng thống Diệm theo đơn đặt hàng của CIA mới nuốt trôi được số tiền nhơ bẩn đầy máu nầy. Như vậy đây là vụ đâm thuê chém mướn, mà kẻ chủ mưu từ trước đến sau đều là viên chức Hoa kỳ:

cho nên Hoa kỳ phải đền mạng.

Hơn nữa hhông ai chối cãi được là việc mưu sát các nguyên thủ quốc gia tại nhiều nước trên thế giới là sở trường của CIA và tập đoàn Do thái gian manh côn đồ, như chúng đã từng giết chúa Ki Tô. Bọn gian chỉ lo quyền lợi của chúng, tổ chức đảo chánh để đưa tay sai dễ bảo dễ dạy của chúng nắm chính quyền, rồi mới bán được VNCH cho Nga sô. Ông Tom Braden, nhân viên CIA, đặc trách phần vụ công tác bí mật, có khai rằng CIA thực sự tìm khuynh đảo dư luận bằng cách mua chuộc báo chí, hay tổ chức ám sát:

Kính thưa quí vị, CIA là cơ quan chủ yếu giết người, còn phần tình báo chỉ là công cụ để thực hiện tội ác đó.

Chính những dữ kiện sau cái chết của hai vị tổng thống Diệm và Kennedy chứng minh mục đích của bọn chủ mưu và ai là kẻ chủ mưu : Sự thay đổi duy nhất của chính sách Mỹ trên toàn thế giới sau cái chết của 2 vị tổng thống là đem 500.000 lính Mỹ tham chiến tại Việt Nam. "Mỹ" độc quyền lãnh đạo bộ máy chiến tranh và chi phối sâu xa các lãnh vực kinh tế, chính trị, an ninh, nội vụ, giáo dục, ngoại giao. Cố vấn "Mỹ" thao túng bằng Việt gian tay sai và đô la, nhờ viện trợ dồi dào dân chúng không cơ cực lúc đó nhưng sẽ bị tan tác sau nầy vì không đủ khả năng đề kháng khi chúng giao cho Việt cộng giết đi. Lúc đó phần lớn các người tốt nghiệp tại Hoa kỳ để về Việt nam ăn trên ngồi trốc, phải "đi gặp thượng nghị sĩ Eagle", không học cũng đậu Ph.D.
Hậu quả sau cùng của sự can thiệp của "Mỹ" là chúng bán đứng được Miền Nam cho CS Nga sô để đổi lấy Ai cập, đem lại hòa bình riêng cho Do thái.

Ngày nay, ngay Bắc Mỹ, Pháp, Ý, Nga ... cũng bị tập đoàn Do thái thao túng mọi mặt.
Chúng ta thấy manh nha trong hiện tình đất nước: sau cái màn chuyên chính đảng trị cộng sản Việt nam sẽ tới thời tổ hợp "Mafia + cộng sản" như Nga sô và Đông Âu ngày nay.

Theo như ông Phạm Huấn cho biết, người trưởng phái đoàn đầu tiên của VNCH tại cuộc hòa đàm Paris là tướng Phạm văn Phú, ông quyết định từ chức sau bữa họp đầu tiên vì trưởng phái đoàn Việt cộng là tướng Trần văn Trà nói rõ với ông:"Bọn mình ngồi họp với nhau đây, nhưng mọi quyết định đã do đàn anh Nga-Mỹ thu xếp với nhau hết rồi. Mỹ đã chịu hy sinh các anh (Miền Nam) để đánh đổi miền Trung Đông (Ai cập). Chắc chắn là Việt Nam Cộng hòa các anh sẽ không được Mỹ viện trợ gì nữa!". (bây giờ chúng ta phải hiểu "Mỹ" mà Trần văn Trà nói ở đây tức là Do thái).

Tướng Phạm văn Phú liền từ chức, ông lao mình vào chiến trường để bảo vệ quê hương mà ông đã biết trước quân đội ta từ nay sẽ đơn độc, cơ hàn. Cái dũng khí siêu phàm của kẻ sĩ là ở chỗ đó.

Chủ mưu giết TT Diệm là 2 tên Do thái Averell Harriman và Roger Hilsman. Averell Harriman là một tên lươn lẹo cực kỳ gian ác, y từng là đại sứ ở Nga sô, cha y là Edward H. Harriman rất giàu có nhờ lập tiệm cầm đồ và thị trường chứng khoán, sau khi ông nầy chết năm 1910, bà vợ ông cùng các con sáng lập ra phong trào "Bảo-tồn" (Conservation), chủ trương thiến những người tật nguyền khiến phải tuyệt tự, họ cũng chủ trương kỳ thị chủng tộc, họ lập ra Hội Khảo cứu Cải thiện Nòi giống (Eugenics Research Association) đặt trụ sở tại Cold Spring Harbor, New York, chủ trương gian ác y hệt Hitler. Tổng thống Diệm thật không may, khi cụ trở thành đối thủ của Averell Harriman trong vấn đề nước Lào, Harriman chủ trương tạo một thể chế trung lập. Nhưng tổng thống Diệm cho như vậy là bất lợi cho Miền Nam vì cộng sản sẽ không bao giờ tôn trọng chữ ký. Tổng thống Diệm phản đối tới cùng và Harriman rất căm hận. Và nó nguyền rủa sẽ trả thù. Chủ mưu giết TT Kennedy là 3 tên Do thái Boris Klossom, Henry Kissinger và Edgar Hoover.

Tập đoàn Do thái là lũ khốn nạn, sau khi giết được tổng thống Diệm, chúng luôn luôn tìm trăm phương ngàn kế để hạ uy tín của Cụ, như vậy chúng mới mong lấp liếm được tội ác tầy trời của chúng. Tỷ như chúng nó tuyên truyền "vì ông Diệm là người công giáo, cho nên ông tìm cách diệt các giáo phái". Người bàng quan mới nghe tưởng thật vì rõ ràng tổng thống Diệm cho lệnh chém tướng Ba Cụt, người Phật giáo Hòa hảo.

Nhưng chúng ta phải nhìn nhận là chính quyền ông Diệm chỉ diệt những phần tử võ trang, thập nhị sứ quân chống lại chính quyền, còn tất cả những lực lượng nào qui thuận theo chính phủ đều được đãi ngộ tương xứng, hơn nữa nhiều thành viên của các đoàn thể chính trị đã được tham chính như Đại Việt, Cao đài. Chỉ riêng có Việt nam Quốc dân đảng là công khai chống chính quyền tổng thống Diệm vì họ có một lịch sử tranh đấu kiêu hùng, cho nên họ không chịu khuất phục trước một vị cựu thượng thư bộ lại xuất thân từ thời phong kiến, đây thật là một thiên kiến hiểu lầm bất hạnh lịch sử đáng tiếc vì thiếu thông cảm, hơn nữa khi ấy người được giao phó trọng trách giải hòa hai thế lực đối nghịch đã không hoàn tất được nhiệm vụ.

Tay sai Do thái còn phao ngôn "ông Diệm kỳ thị tôn giáo, chính quyền Diệm đàn áp Phật giáo", thực ra tổng thống Diệm lúc nào cũng là người hành sự theo Khổng Mạnh của nhà nho, ông luôn luôn vì dân vì nước, ông cho lệnh lập hệ thống trường Bồ đề, tu bổ nhiều chùa Phật và nhiều miếu đền (tôi được biết là 891 ngôi. Tài liệu cộng sản sau nầy ghi là 1251 ngôi chùa), đích thân tổng thống Diệm ra chỉ thị cho bộ Thông tin lập nghi lễ để tổ chức ngày kỷ niệm đức Khổng phu tử, cho nên giáo hội La mã không hề ủng hộ ông, những tin đảo chánh họ biết mà không thông báo cho ông.

Trong suốt thời Đệ nhất Cộng hòa, giáo hội La mã, dưới sự khống chế của CIA và Mafia, chưa hề có một hành động nhỏ nhoi nào ủng hộ tổng thống Diệm cả, họ chỉ cảnh cáo trịch thượng nhưng không giúp sức, bởi vì các giáo sĩ La mã khi cổ võ quân Pháp đánh chiếm Việt nam luôn luôn có ý đồ "giết Khổng tử, giết Phật Thích ca", như theo những tài liệu còn lưu lại tại văn khố Pháp.

Chúng ta cũng phải thẳng thắn nhận định rằng tổng thống Diệm phải chịu trách nhiệm về những hành động của những người thân thuộc của ông lộng hành như cản trở không để cho quí ông Nguyễn Trân và BS Phan Quang Đán vào Hạ viện, mặc dù hai ông đã được chính thức đắc cử dân biểu. Hơn nữa phải nói thật ra trong guồng máy hành chánh Miền Nam lúc bấy giờ cũng có một vài nhân viên cấp dưới có dựa hơi Công giáo kiếm ăn, nhưng rất ít oi đơn lẻ. Chúng ta có thể khẳng định rằng thiên vị người Công giáo không phải là chủ trương của chính phủ N.Đ. Diệm. Với sức mạnh của Hoa kỳ, nếu tổng thống Diệm thật sự mất lòng dân, thật sự có tội thì không bao giờ cần đến James Scott âm mưu giết sinh viên ở Huế, không cần tổ chức tự thiêu mà chỉ cần nêu rõ tội trạng gia đình họ Ngô đang tại chức ra là đủ. Ngày nay nếu chúng ta đánh Việt cộng mà dùng tiểu xảo, vu khống những việc họ không hề làm, để thắng họ thì chúng ta cũng chẳng hơn gì họ. Riêng những tội trạng chuyên chế đảng trị lươn lẹo giết người của Việt cộng dã man là quá đủ để khai trừ chúng, và tất nhiên chúng phải bị đào thải.
Xin xem tiếp phần 3 1.3


_____

AI ÂM MƯU GIẾT TỔNG THỔNG N.D. DIỆM 1963 ?? (1) (BNH)

Aucun commentaire: