1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

lundi 19 février 2007

Ga'nh vang di do song Ngo

Gánh Vàng Đi Đổ Sông Ngô

Trong những ngày tháng gần đây, các nhà đầu tư Hoa kỳ đang đổ xô vào TC để tìm những nguồn lợi mới trong lãnh vực khai thác vàng hiện đang tiến hành và sẽ khai thác trong những tuần lễ tới như các báo: Xinhua News Agency, 03/06/2006, The Star, Shanghai Daily……, đã loan tin và những nhà đầu tư Hoa Kỳ như Daily Wealth đang kêu gọi những công dân Hoa Kỳ cùng bỏ vốn vào để tìm lợi nhuận.Lời kêu gọi nầy cho thấy sự hoàn toàn khác biệt giửa hai chế độ tư bản và cộng sản.
http://www.isecureonline.com/Reports/OSA/EOSAG912/

Tài liệu nầy cũng kèm theo bản đồ gồm các khu vực TC đã, đang và sẽ khai thác. Nếu đọc giả Việt Nam nhìn kỷ vào bản đồ khai thác vàng của TC trong website bên trên và nếu ai đã theo dõi cuộc chiến Việt-Trung sẽ thấy rằng khu vực khai thác mỏ vàng cuả TC có dính vào cả khu vực thuộc lãnh thổ miền bắc Việt Nam (khu vực Cao Bằng, Lạng Sơn), mà bộ chính trị Việt Cộng đã dâng cho Trung Cộng.
http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/nguyenhoaquang/NHQ20060507K.mp3
CSVN đã dâng mỏ vàng trong lãnh thổ Việt Nam cho TC.

Dân tộc Việt Nam sẽ nghĩ gì về hành động “Gánh Vàng Đi Đổ Sông Ngô” cuả BCT/CSVN???

Đây có phải là cái giá trên 20 tỉ mỹ kim mà BCT/CSVN thiếu TC trong cuộc nội chiến “huynh đệ tương tàn 1954-1975” do chính Hồ Chí Minh và đảng CSVN đơn phương khởi xướng, dưới sự hổ trợ cuả cả hai khối cộng sản Nga và TC, để cưởng chiếm miền Nam ngày 30 tháng 04 năm 1975?.

Ngày mà BCT/CSVN gọi là “Đại Thắng Mùa Xuân!!!.

”Đau đớn thay cho dân tộc Việt Nam cả hai miền Nam, Bắc, phải trã với cái giá hằng triệu sinh mạng nhân dân Việt Nam, kể cả những vùng đất miền biên giới phiá Bắc Việt Nam cũng như những vùng lãnh hải thuộc biển đông cuả dân tộc, chỉ để cho những quyền lợi riêng tư cuả bọn chóp bu BCT/CSVN.!!!

Đúng như lời nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã khẳng định là: “…. phải đập bẹp dí cái đảng CSVN nầy đi để cho dân Việt Nam thoát khỏi cảnh nghèo đói, khốn khổ…)

Ngày nào bọn CSVN còn cai trị đất nước, ngày ấy dân tộc Việt Nam còn thống khổ, đất nước Việt Nam sẽ mất dần vào tay TC, bao gồm cả những tài nguyên thiên nhiên đáng lý ra phải do chính tay dân tộc Việt Nam cai quản, khai thác.

Đã đến lúc 80 triệu người dân Việt Nam trong nước phải vùng lên lật đổ cái chế độ hèn mọn đê tiện đó đi để xây dựng lại quê hương đã quá điêu tàn đổ nát chỉ vì bọn trục lợi chóp bu bộ chính trị Việt Cộng, bọn buôn dân, bán nước đã ngồi trên đầu, cởi trên cổ dân tộc Việt Nam suốt gần 3/4 thế kỷ qua rồi.
www.ritztours.com
Dưới đây là những nhân vật chóp bu CSVN đã dùng tiền thuế của dân nghèo để đi bán nuớc, nếu đọc giả nào muốn tìm hiểu thêm về những kẻ bán nước đã làm gì, xin cứ để mủi tên cuả con chuột trên tên cuả từng người và theo từng cái link sẽ tìm được những web site

09/20/04 Doan Manh Giao gặp Gu Xiulian tại Beijing http://www.chinavitae.com/vip/index.php?mode=events&type=ncv&sn=Giao&gn=Doan%20Manh

03/14/04 Nguyen Van Chi gặp He Yong tại Beijing
03/15/04 Nguyen Van Chi gặp Wu Guanzheng tại Beijing
http://www.chinavitae.com/vip/index.php?mode=events&type=ncv&sn=Chi&gn=Nguyen%20Van

03/20/06 Huynh Dam gặp Jia Qinglin tại Beijing
04/02/04 Huynh Dam gặp Jia Qinglin, Wang Yi tại Beijing
http://www.chinavitae.com/vip/index.php?mode=events&type=ncv&sn=Dam&gn=Huynh

03/20/06 Nguyen Van Son gặp Jia Qinglin tại Beijing
http://www.chinavitae.com/vip/index.php?mode=events&type=ncv&sn=Dam&gn=Huynh

06/22/05 Pham Van Chuong gặp He Luli tại Beijing
http://www.chinavitae.com/vip/index.php?mode=events&type=ncv&sn=Chuong&gn=Pham%20Van

08/02/05 Do Duy Thuong gặp Jia Qinglin, Wang Zhongyu tại Beijing
http://www.chinavitae.com/vip/index.php?mode=events&type=ncv&sn=Thuong&gn=Do%20Duy

05/11/06 Nguyen Khanh Toan gặp Zhou Yongkang tại Beijing
http://www.chinavitae.com/vip/index.php?mode=show&id=4938

08/05/03 K'sor Phuoc gặp Hui Liangyu tại Beijing http://www.chinavitae.com/vip/index.php?mode=events&type=ncv&sn=Phuoc&gn=K

10/16/03 Nguyen Tan Dung gặp Huang Ju, Jia Qinglin tại Beijing
10/17/03 Nguyen Tan Dung gặp Wen Jiabao tại Beijing
10/18/05 Nguyen Tan Dung gặp Zeng Qinghong tại Guangxi Zhuang Autonomous Region, Nanning City
http://www.chinavitae.com/vip/index.php?mode=events&type=ncv&sn=Dung&gn=Nguyen%20Tan

04/05/04 Le Cong Phung gặp Tang Jiaxuan tại Beijing http://www.chinavitae.com/vip/index.php?mode=events&type=ncv&sn=Phung&gn=Le%20Cong

04/27/04 Nguyen Dy Nien gặp Li Zhaoxing tại Shanghai
06/23/04 Nguyen Dy Nien gặp Li Zhaoxing tại Beijing
06/24/04 Nguyen Dy Nien gặp Jia Qinglin tại Beijing
http://www.chinavitae.com/vip/index.php?mode=events&type=ncv&sn=Nien&gn=Nguyen%20Dy

2003-10-09 NguyenPhuTrong gặp Jia Qinglin, Wang Jiaru tại Beijing http://www.chinavitae.com/vip/index.php?mode=show&id=1029

10/07/04 NguyenVanAn gặp Wen Jiabao, Bo Xilai, Jin Renqing, Li Zhaoxing, Sun Jiazheng tại Vietnam, Hanoi
http://www.chinavitae.com/vip/index.php?mode=events&type=ncv&sn=Van%20An&gn=Nguyen

10/07/04 Nong Duc Manh gặp Wen Jiabao, Li Zhaoxing tại Vietnam, Hanoi
10/31/05 Nong Duc Manh gặp Hu Jintao, Bo Xilai, Wang Gang, Wang Jiarui tại Vietnam, Hanoi
03/22/06 Nong Duc Manh gặp Jia Qinglin, Wang Jiarui tại Vietnam, Hanoi

04/07/06 Nong Duc Manh gặp Cao Gangchuan tại Vietnam, Hanoi http://www.chinavitae.com/vip/index.php?mode=events&type=ncv&sn=Manh&gn=Nong%20Duc

10/28/05 Pham Van Tra gặp Zeng Qinghong, Xiong Guangkai tại Beijing
04/07/06 Pham Van Tra gặp Cao Gangchuan tại Vietnam, Hanoi
http://www.chinavitae.com/vip/index.php?mode=show&id=4830

10/06/03 Phan Van Khai gặp Wen Jiabao, Hua Jianmin, Li Zhaoxing, Wang Yi tại Indonesia, Bali
05/20/04 Phan Van Khai gặp Wen Jiabao Bo Xilai, Jin Renqing, Li Zhaoxing tại Beijing 05/21/04 Phan Van Khai gặp Jia Qinglin, Wu Bangguo, Hu Jintao, Li Zhaoxing tại Beijing 10/07/04 Phan Van Khai gặp Wen Jiabao, Bo Xilai, Jin Renqing, Li Zhaoxing, Sun Jiazheng tại Vietnam, Hanoi
07/04/05 Phan Van Khai gặp Wen Jiabao tại Yunnan Province, Kunming City 11/01/05 Phan Van Khai gặp Hu Jintao, Bo Xilai, Wang Gang, Wang Jiarui tại Vietnam, Hanoi 03/21/06 Phan Van Khai gặp Jia Qinglin, Wang Jiarui tại Vietnam, Hanoi
http://www.chinavitae.com/vip/index.php?mode=events&type=ncv&sn=Khai&gn=Phan%20Van

10/07/04 Tran Duc Luong gặp Wen Jiabao tại Vietnam, Hanoi
11/19/04 Tran Duc Luong gặp Hu Jintao tại Chile, Santiago
07/18/05 Tran Duc Luong gặp Hu Jintao tại Beijing 07/19/05 Tran Duc Luong gặp Wu Bangguo, Wen Jiabao tại Beijing
10/31/05 Tran Duc Luong gặp Hu Jintao, Bo Xilai, Wang Gang, Wang Jiarui taị Vietnam, Hanoi
03/23/06 Tran Duc Luong gặp Jia Qinglin, Wang Jiarui travelled tại Vietnam, Hanoi 04/07/06 Tran Duc Luong gặp Cao Gangchuan tại Vietnam, Hanoi http://www.chinavitae.com/vip/index.php?mode=events&type=ncv&sn=Luong&gn=Tran%20Duc

Dân tộc Viêt Nam tại quốc nội phải đối xử như thế nào với những nhân vật chóp bu đã dùng tiền thuế cuả dân tộc để đi bán nước?Chúng tôi nghỉ là qúi vị đã có sẵn câu trã lời.Đã đến lúc dân tộc Việt Nam phải hành xử quyền công dân thiêng liêng của chính mình và quyền nầy không phải do ai ban phát cho cả mà do chính từng người dân phải hành xử. Cũng trong những tuần lễ vừa qua, công an mạng cuả Việt Cộng đã tấn công tới tấp những người Việt tại hải ngoại chỉ vì họ đã thực hiện những chương trình văn nghệ rất tình người do trung tâm Asia thực hiện như những DVD 50, 51, 52, và đặc biệt nhất là chương trình văn nghệ “Cám Ơn Anh” để cứu trợ những thương phế binh cuả Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà thưở trước.

Đây là tình nghiã “Huynh Đệ Chi Binh” của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.Là tình nghiã “Quân Dân Cá Nước” cuả miền Nam thưở trước.

Không như tình nghiã “Môi Với Răng” giữa CSVN và TC trong những năm 1979-1991.

Văn hoá miền Nam đã được dựng xây trên chủ đạo “Mẹ” của Việt tộc có hơn 4000 năm nay và chủ đạo ấy đã sống trong lòng dân tộc miền Nam, nhất là trong những vùng thôn quê hẻo lánh đặc thù cuả miền Nam sông nước qua các thời đại.

Quà cưới cuả dân quê miền Nam, dù giàu hay nghèo, luôn luôn lúc nào cũng có một căp gối “Long Phụng” cùng câu chúc “Long Phụng Hoà Minh”.Hai cây đèn cầy đã được chạm trỗ theo hình “Long Phụng” để được dâng lên trên bàn thờ tổ tiên trong ngày trọng đại, khi hai vợ chồng cùng kính lạy ra mắt gia tiên cùng gia đình hai họ: đàng trai, đàng gái. Chủ đạo Việt tộc nằm trong câu chúc ấy thật rõ ràng, sáng chói và không thể nào lẫn lộn được với văn hoá tàu qua ký hiệu “Song Hỷ”. Được sinh ra và lớn lên giửa lòng chủ đạo dân tộc vì thế những nghệ sĩ miền Nam khi trãi lòng ra cho đời cũng tràn đầy cả hơi hướm cuả chủ đạo dân tộc.Vì chủ đạo Việt tộc quá tràn đầy nên trong cả lãnh vực thơ, nhạc cũng tràn đầy tình dân tộc, tác phẩm “Bà Mẹ Quê” cuả nhạc sĩ Phạm Duy đã khẳng định nói lên điều đó như một nhát dao bén chém đứt đoạn đi chủ nghiã CS cuả Hồ Chính Minh. Nếu nhạc sĩ Phạm Duy không vào nam mà vẫn sống dưới chủ nghiã CS miền bắc làm sao miền Nam có được một tác phẩm tuyệt vời nầy? Bà Mẹ Quê - nhạc Phạm Duy
http://www.vnradionet.com/article.php3?id_article=1166

Dưới chế độ CSVN đã có được bài “Bà Mẹ Quê” nào chưa? Chưa.Cũng chính vì thở được không khí tự do cuả miền Nam mà nhạc Sĩ Dương Thiệu Tước cũng đã cho ra bài nhạc “Ơn Nghiã Sinh Thành” vì mẹ là chủ đạo cuả cả dân tộc Việt Nam.Ơn Nghiã Sinh Thành – nhạc Dương Thiệu Tước
http://www.vnradionet.com/article.php3?id_article=1244

Văn nghệ sĩ CSVN có bài nào như thế không? Không, tuyệt đối là 0 .Đã sinh ra và lớn lên theo từng lứa tuổi: “Măng Non”, “Mơ Mộng”, “Trưởng Thành”, nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã trãi qua cả ba giai đoạn trên để cho miền Nam một nhạc phẩm bất hủ!, quá “phê” là khác!, “Khi Người Yêu Tôi Khóc”.Khi Người Yêu Tôi Khóc - nhạc Trần Thiện Thanh
http://www.vnradionet.com/article.php3?id_article=1273

CSVN đã có gì? Chẳng có gì cả.Những mộng mơ thời niên thiếu đã qua, chàng thanh niên miền Nam phải đối diện với thực tế vì đêm đêm có những bóng ma lẫn lút! còng lưng! è cổ! đeo lấy! chủ nghiã cộng sản ngoại lai tiến vào thôn xóm an bình miền Nam phá hoại, gieo rắc những kinh hoàng trong lòng dân tộc. Bóng ma cộng sản!!.Chàng phải ra đi giử nước để mang yên bình về cho thôn xóm, cho đồng luá vẫn đơm bông, cho trẽ thơ được yên giấc nhưng vẫn không quên người mẹ hiền cũng như người tình bé bỏng đang mòn mỏi trông đợi nơi hậu phương, cùng những ghen tuông vu vơ vì quá yêu chàng trai đất Việt. Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã cống hiến cho miền Nam ‘một trời tình nhạc’ “Thoáng Giấc Mơ Hoa”.Thoáng Giấc Mơ Hoa (Qua!) - nhạc Trần Thiện Thanh
http://www.vnradionet.com/article.php3?id_article=1175

Miền bắc dưới chủ nghiã cộng sản có được gì ?“Trên răng dưới bác!”Tình nước, tình nhà đôi vai gánh nặng làm sao cho vẹn toàn chu đáo!
Thư Cho Vợ Hiền – nhạc Song Ngọc
http://www.vnradionet.com/article.php3?id_article=1181

Song Ngọc đã thay thế cho những chàng trai đất Việt, ra đi vì nước, để tỏ “Nghiã Tào Khang”.CSVN có được gì hay học theo thói “bác”. Ăn xong “quẹt mỏ”.Mất Sài Gòn nghiã là mất quê hương.Không có nghiã là miền Nam yếu hèn.Không có nghiã là các chiến sĩ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đã không dám sống và chết cho quê hương.Hùng ca Hoàng Sa vẫn còn đó.Cái chết cuả các dũng tuớng Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Phạm Văn Phú, Lê Nguyên Vỹ, Hồ Ngọc Cẩn, Lê Anh Tuấn cùng những anh hùng vô danh khác đã nói lên điều đó. Hằng triệu đồng bào miền Nam vô tội, đất nước miền Nam tươi đẹp qúa!Đành phải ra đi.Nuốt hận ra đi.Ra đi trong nước mắt, trong căm hận tràn lòng .

Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt - nhạc Nam Lộc
http://www.vnradionet.com/article.php3?id_article=1126
Nhạc sĩ Nam Lộc đã thay cho miền Nam khắc ghi một lời thề son sắc với quê hương.Và chúng tôi sẽ trở về lại Sài Gòn trong một ngày nắng đẹp. Một ngày “cái bóng ma” chủ nghiã cộng sản được quét dọn sạch sẽ trên đất nước thân yêu. Khi Sai Gòn rơi vào tay giặc những nguời vợ trẻ tay không tấc sắt chỉ bằng vào tấm lòng son, đãm đang lo cho đàn con nhỏ, thăm nuôi chồng qua các trại học tập khi mà các quân nhân, cán chính miền Nam đã phải hứng chịu những đòn thù cuã những lũ mặt người, lòng thú.
Nhạc sĩ Nguyệt Ánh nói thay cho các chị ấy nỗi lòng cuả những người vợ, người mẹ Việt Nam và một lần nửa chủ đạo “Mẹ” cuả miền Nam lại sáng ngời trước làn sóng tàn hung của loài qủi đỏ.Cái Cò - nhạc Nguyệt Ánh
http://www.vnradionet.com/article.php3?id_article=1159

CSVN đã thầy gì qua bài nhạc nầy? Chỉ thấy tội ác tràn đầy trong từng lời nhạc.Chứng cứ rànhh rành làm sao để chạy tội đây?Tình nghiã “Tào Khang” còn đó, ân nghiã nầy không thể nào quên.Cho dù có tặng “Triệu Đoá Hoa Hồng” cho những người vợ, người mẹ Việt Nam vẫn không đủ nói lên tấm lòng hy sinh cao cả ấy. Triệu Đoá Hồng Cho Người Phụ Nử Việt Nam
http://www.vnradionet.com/article.php3?id_article=1075

Chỉ có tình yêu chân thật mới khả dĩ nói lên tấm lòng tri ân cho người tào khang, phối ngẫu.Dân tộc Việt Nam đau khổ đã nhiều, đau khổ triền miên. Đau khổ vì mất nước. Đau khổ khi vượt biên. Đau khổ vì bọn buôn dân bán nước. Còn an ủi nào hơn bằng “Lời Kinh Đêm”Lời Kinh Đêm - nhạc Việt Dzũng
http://www.vnradionet.com/article.php3?id_article=1135

Việt Dzũng đã phải khóc cho quê hương điêu tàn. Khóc cho quê hương lầm than.Tuy quê hương điêu tàn. Tuy quê hương còn lầm than, nhưng …Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây.Tuổi trẽ Việt Nam Hải Ngoại vẫn còn đây.Chúng con sẽ trở về. Trở về để xây dựng lại quê hương khi không còn loài qủi đỏ, vô thần, bán nước, buôn dân.“Viễn Khúc Việt Nam” như một lời hứa hẹn cuả tuổi trẽ Việt Nam Hải Ngoại trong sáng, không vẫn đục chút hận thù.
Sẽ cùng nắm tay nhau để xây lại Việt Nam khi đất nước không còn chủ nghiã CS khát máu, ngoại lai.Viễn Khúc Việt Nam - nhạc Hàn Lệ Nhân
http://www.vnradionet.com/article.php3?id_article=1108

Qua những dòng nhạc hải ngoại tiêu biểu trên, với những tên tác giả mà bộ chính trị Việt Cộng đã ra lệnh thẳng tay trù dập trên diễn đàn các website trong nước: Việt Dzủng, Nam Lộc, Trần Thiện Thanh, luật sư Trịnh Hội, trung tâm Asia…. Tôi thách thức các đảng viên cộng sản cùng bọn công an hảy tìm ra cho được một từ ngữ hận thù, sắc máu nào trong những bài nhạc ấy.Nếu không thể nào tìm ra được thì hãy cuối đầu nhận tội trước phán xét cuả cả dân tộc Việt Nam trong tương lai rất gần.Nên nhớ! cho dù những tội đồ dân tộc có trốn ra nước ngoài, bất cứ quốc gia nào, dân tộc Viêt Nam cũng sẽ áp tải về trong nước để đứng trước sự phán xét cuả toà án quốc dân Việt Nam.
Hãy chờ xem.
10/22/2006
NMT

___________

http://www.vietnamexodus.org/tailieu/khaosu/KHongDoiAiTraNuiSongTa.htm

ChiếnTranh TQ-VN
Hồ Chí Minh
Tội Ác CSVN
Phỏng vấn
Tài Liệu

Aucun commentaire: