1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

mercredi 7 février 2007

Cong ham ban nuoc cua Pham van Dong 1958


Công Hàm bán nước của Phạm Văn Ðồng


Thứ Sáu 20 tháng mười hai 2002Ngày 4/9/1958, Trung Cộng ra một bản tuyên bố và một bản đồ "9 gạch" tự ấn định chủ quyền trên một vùng rộng lớn ở biển đông, trong đó có hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Phạm Văn Ðồng, lúc đó là thủ tướng Bắc Việt, đã vội vàng viết một công hàm tán thành quyết định của Trung Cộng. Ðây là một công hàm bán nước mà cho tới ngày nay, Trung Công vẫn tiếp tục dựa vào công hàm này để khẳng định chủ quyền ở hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Dưới đây là nguyên văn bản công hàm của Phạm Văn Ðồng.Bản sao Công Hàm của Phạm Văn Ðồng


THỦ TƯỚNG PHỦ NƯỚCViệt Nam Dân Chủ Cộng Hòa


Thưa Ðồng chí Tổng lý,
Chúng tôi xin trân trọng báo tin để Ðồng chí Tổng lý rõ :
Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4/9/58, của Chính phủ nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa, quyết định về hải phận của Trung Quốc.
Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc, trong mọi quan hệ với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên mặt bể
Chúng tôi xin kính gởi Ðồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng.


Hà-Nội, ngày 14 tháng 9 năm 1958

Phạm Văn Ðồng (ấn ký)Thủ tướng Chính phủNước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa


Kính gửi :Ðồng chí Chu Ân Lai Tổng lý Quân vụ viện Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Bắc Kinh

Aucun commentaire: