1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

vendredi 16 février 2007

Cong san, su nguy. luan va su kien that (5)

Cong san, su nguy. luan va su kien that (5)
(theo BCX)
luom lat boi M. Loan
____


- Vietnam muon hoi nhap vao Nen kinhTe Thi Truong TuDo tren the gioi, thi vande dau tien la phai daotao lai connguoi. Nhung connguoi da duoc renluyen su doi tra' theo nen giao duc CongSan thi khong bao gio co the hoinhap vao the gioi tudo tienbo duoc.
- CongsanVietnam quyettam vao dduoc WTO. Dieu ay co nghia la CongSanVietnam dda bi bat buoc phai chap nhan mo cua ra de hoi nhap voi the gioi va chap nhan thay doi chinh minh de ton tai.
- Nen kinh te thi truong tu do doi hoi phai tuan theo cac dinh luat cung cau tu nhien tren thi truong. Va vi vay, mot che do doc tai Dang Tri, va mot he thong luat le khong dang tin cay cua Vietnam nhu hien nay thi rat kho’ cho Vietnam hoi nhap vao nen kinh te thi truong tudo tren the gioi.
- CongSan Vietnam dang thay ma'u de len loi vao duoc WTO. Nhung chinh WTO se bat buoc Vietnam chuyen doi nen kinh teXHCN cua Vietnam sang nen kinh te thi truong tu do nhu to chuc WTO do`i ho?i.
- CongSanVietnam dang dan dan bien da.ng sang TU BAN roi; nhung ve hinh thuc thi Cong SanVietNam van con khoac bo ao ly thuyet Mac-Le de cung co vi the doc quyen lanh dao cua DangCongSan.
- Mac du CongSan dda vao WTO, nhung hien nay CongSan Vietnam co`n bat buoc tatca cac sinhvien Vietnam phai hoc Triet hoc, kinh te chinh tri Mac-Lenin va TuTuong HCM. Dai Hoi 10 Cua CongSan Vietnam van tuyen bo kien tri theo duoi chu nghia Mac-Le. Do’ la` mot dieu tra’i khoa’y, kho^ng the hieu no^?i
- Vao WTO ma theo con duong XHCN thi dung luat gi voi the gioi ? Cau tra loi la`: Khong the co luat nao tren the gioi hien nay va cung se chang bao gio co mot thu luat le nhu the ca. Boi vi nen kinh te thi truong tudo la nen tang cua WTO; con nen kinh te XHCN thi di nguoc lai voi nen kinh te thi truong tudo
- Khi nen kinh te Vietnam duoc chuyen han sang nen kinh te thi truong de co the dap ung duoc nhung doi hoi cua to chuc WTO. CongSan VietNam dung truoc nguy co tan ra. Chac chan la nhu vay.
- My tuong doi cang thang trong cac vong dam phan cuoi cung vi kinh nghiem cua My voi trungQuoc cho thay Trung Quoc da lach cam ket de tri hoanviec tuan thu mot so luat le cua WTO. Vi the, My yeu cau Vietnam thuc hien nhieu cam ket chat che hon va tuc tho*`i ho*n.
- Nhung dieu kien ma My dat ra cho Vietnam trong thoa thuan Thuong mai song phuong vua qua mang tinh phuc tap va kho khanhon so voi cac doi tac dam phan khac.
- Khi vao WTO, cac Doanh nghiep nha nuoc phai nhanh chong cham dut phu thuoc vao bao cap cua nha nuoc bang cach co^? pha^`n ho’a. Cac doanh nghiep tu nhan Vietnam phai tro thanh Doanh nghiep lo*’n va co thuong hieu rieng de co the duong dau duoc voi su canh tranh cua cac cong ty nuoc ngoai khi dieu kien canh tranh la binh dang.
- Khi gia nhap WTO, nguoi tieu dung Vietnam se mua duoc hang hoa voi gia ca thap hon; tinh trang doc quyen giam dan.
- Tuy nhien nguoi tieu dung cung se bi anh huong vi thi truong co the tro nen bap benh do gia ca thay doi theo thi truong the gioi. Nguoi tieu dung phai nang cao thu nhap va quan tam hon toi cac luat le de bao ve quyen loi chinh dang cua minh trong cac tranh chap co the xay ra.
- TAI SAO NGUOI TA CHONG CONG SAN? Cuon sach " Le Livre noir du communisme " , Xb Robert Laffont 1997, cua cac hoc gia Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean Louis Panné, Andrzej Packowski, Karel Bartosek, Jean-Louis Margolin to cao toi ac cua Cong San the gioi
- Theo nhung tac gia cua quyen Sach Den ve Chu nghia Cong san ( Le Livre noire du Communisme ), cac ong Courtois, Margolin thi nan nhan cua chunghia CongSan len den ca 100 trieu nguoi.
- Do cung la ket luan cua Uy Ban Dac Trach suu tam toi ac cong san cua Hoi Dong Au Chau, trong tinh than Nghi Quyet 1481 ket an che do cong san la che do giet nguoi, diet chung, ngang hang voi che do Hitler.
- Theo UyBanDacTrach suutam toiac CongSan thi nan-nhan cua chu nghiaCongSan duoc chiara nhu sau : LienSo : 20 trieu nannhan; TrungCong : 65 trieu; VietNam : 1 trieu; BacHan : 2 trieu; CamBot : 2 trieu; DongAu : 1 trieu; NamMy : 150 000; Phichau : 1,7 trieu; APhuHan : 1,5 trieu nan nhan.
- Day la con so con it, vi chung ta cu lay truong hop Viet Nam de suy ngam, con so 1 trieu la qua it. Nhung tu tu su that se duoc phoi bay, lich su se sang to.
- Tuyên ngôn Dang cong san do Marx viet nam 1847 noi rang: “Nhu*~ng nguoi cong san công khai tuyên bo rang muc dich cua ho chi co the dat duoc bang cach dung BAO LUC lat ddo toan bo trat tu xa hoi hien hanh”
- Sai lam lon nhat cua chu nghia MAC-LE la coi con nguoi nhu la mot phuong tien dde ddat dduoc muc tieu cua mot so nguoi muon xay dung mot Thien Dang o tran gian
- K. MARX va ENGELS ðe ra CHU NGHIA CONG SAN keu goi nhung ai bi ðan a'p vung len lat ðo ca'c che ðo quan chu? tho'i na't ðe^? lap nen mot the gioi mo'i, mot xa hoi mo'i la` Chu Nghia Xa Hoi ðe^? tien len mot thien ðang ma` ho. goi la` Thien DDang Cong San
- TUY NHIEN, tu co^? chi' kim chua co' ba.o chu'a na`o giet dan ta`n ba.o ba`ng ca'c ba.o chu'a CongSan
- Sau khi ho^ ha`o da^n chu'ng noi da^.y lat ðo giai cap quan chu va` khi ða chiem ðuoc chi'nh quyen, bo.n chu'ng lie^`n tro ma(.t ða`n a'p va` la^.p nen mot chi'nh quyen sa't ma'u cai tri. ba`ng vu luc co`n ta`n ba.o gap nga`n lan va` phan chia giai cap co`n a'c lie^.t hon truo'c
- vi` mu.c ði'ch cu?a CongSan la` ta^.n die^.t ta^'t ca? nhung nguoi co' lien he vo'i che ddo cu~ nhu't la` nhung nguoi ma` chu'ng go.i la` ði.a chu? hay tri' thu'c la` nhung phan tu xa^'u pha?n ddo^.ng bo'c lot chi? ðe^? la.i nhung tha`nh phan nong dan va` cong nhan i't ho.c ðe^? de be^` cai tri.
- DDa(.c ddie^?m cu?a ca'c chi'nh quyen Cong San na`y dde^`u ra^.p khuo^n nhu nhau. Chu'ng luo^n luo^n a'p du.ng che ddo cong an tri., ba('t nguoi vao ban dde^m nhu am binh, bung bi't tin tu'c the' gio'i be^n ngoa`i va` chi? tho^ng tin ve^` tin tu'c nao co' loi cho che ddo
- Vo'i the gio'i ben ngoa`i thi` CongSan luon huenh hoang tuyen truyen la` dan chu'ng am no hanh phu'c, ddat nuo'c gia`u co' tuoi ðe.p, nhung that ra ben trong chï co' giai cap ca'n bo la` am no giau co' co`n dan chu'ng thi` la`m chu? su+. nghe`o ddo'i va` tu` toi
- TA` THUYET CONGSAN SAI O CHO LA XUI BAY NGUOI CONG SAN LAY BAO LUC VA TUYEN TRUYEN DOI TRA DDE DDAT DDUOC BAT KY MUC DDICH NAO
- He thong cai tri. cu?a cong san la` mo^.t trong nhung he thong giet nguoi ta`n ba.o nhu't trong li.ch su va` co' the la` ta`n ba.o hon het boi vi` khong co' mot he thong na`o kha'c ða~ tuan tu ngu tri. tren nhieu nuo'c nhu the^'
- Karl Marx dda dua ra mot ly thuyet SAI LAM. Ngay nay nguoi ta dda chung minh la chu thuyet Karl Marx la SAI LAM va lam cho the gioi SUY DDO^`I. Ngay nay Chu Thuyet Marx dda~ bi quang vao sot rac
- Mot bang chung hien nhien nhat la Chu nghia CongSan dda bi sup ddo^? tai nuoc NGA la noi phat sinh ra che ddo^. Cong San va Chu thuyet Cong san dda~ bi cac nuoc Dong Au loai bo? khong thuong tiec.
- Tat ca nhung luan ddiem cua CanBo CongSan la nhung luan ddiem co’ ti’nh tuyen truyen va` co’ y bien minh cho DangCongSan ddang cam quyen cai tri tai Vietnam ma thoi. Nhung Anh CanBoCongSan khong co tinh than cha^n nha^.n nhung SU THAT khach quan
- The gioi khach quan dda~ chung minh cho su SUP DDO^? cua luan thuyet CongSan tren the gioi ngay nay. Ta` Thuyet CongSan dda~ lam bang hoai con nguoi va keo con nguoi xuong ha`ng suc vat. Do' la su nguy hiem nhat cua Chu nghia duy vat CongSan
- Ngay nay su suy ddoi ddao dduc dang xay ra tren ddat nuoc Vietnam la do he qua cua su giao duc CongSan. Su giao duc CongSan dua tren nen tang cua su DOI TRA'. Day la ddieu nguy hiem nhat cho gioi tre? Vietnam hien nay.
- CongSan LienXo chi ton tai dduoc 74 nam (1917-1991)
- Chinh thuc thi DANG CONGSAN Vietnam moi nam quyen cai tri toan dan Vietnam tu nam 1975, tuc la moi co 32 nam qua. CongSan Vietnam chac chan phai chung so phan voi cacDANG CongSan khac o LienXo va DongAu ma thoi
- Nguoi dan Vietnam dda qua ro~ nhung gi cong san dda lam tren ddat nuoc Vietnam trong suot hon 60 nam qua o MienBac va 32 nam qua tai Miennam
- Cong San Viet nam cai tri ddat nuoc Vietnam tu nhung ke nam trong bong toi. Chung ta khong the biet nhung bon nay la ai. Chi biet ddo la nhung ke nam quyen chop bu trong DANG CONG SAN va co su hau thuan manh me cua cac the luc ben ngoai.
- Hai tu CONG-SAN va DAN-CHU khong the ddi song hanh voi nhau. Da co DAN CHU thi khong co CONG SAN. Do la ddieu chac chan
- Cong San ra chi thi luat le chinh thuc truoc mat cong chung la mot chuyen; Co`n CongSan thuc su thi hanh nhu the nao thi lai la mot chuyen khac. Neu co ai phan nan gi thi ddo loi cho cap ddia phuong. Khong the ddo loi cho bon cam quyen ddia phuong dduoc. Cac can bo ddia phuong chi co mot dduong theo sat nhung chi thi nga^`m cua DANG CONG SAN tu bo chinh tri xuong ma thoi.
- Khong mot cap ddia phuong nao da'm ddi nguoc lai nhung chi thi. thuc su do Chinh tri bo CongSan ra lenh phai thi hanh. Ca nhan moi ten CongAn CongSan ddeu phai lam theo chi thi cua cap tren. Khong mot ca nhan Cong An nao lai tu nhien dai dot mua cai su ganh ghet cua nguoi khac vao mi`nh ca?
- Neu co phan ung manh liet cua Cong chung hoac cua quoc te, thi Cong San Vietnam ddo^? thua cho cac cap ddia phuong lam sai. Dieu nay dda xay ra trong suot qua' trinh hoat ddong va cam quyen cua CongSan Viet nam hon 60 nam qua. Vu Cai Cach Ruong Dat la mot vi du
- Chinh sach tham ddoc cua CongSan la bang moi cach tieu diet nhung nguoi lanh ddao cac to chuc ddoi lap, va tieu diet bang moi cach; Neu can thiet thi CongSantieu diet ho. ngay; neu chua can thiet thi CongSan dung nhieu bien phap khac nhau dde co lap va gay kho khan cho nhung nguoi lanh ddao nay
- Cong San khongbao gio biet nghe ai ca. Thuyet phuc cong san chi vo ich ma thoi. Cong San khong co the su*?a chu*~a dduoc; ma chi co the bi pha' bo? ma thoi
- Khong the tin CongSan dduoc. Cong san dung bat cu phuong tien nao dde ddat dduoc muc ddich ma chu'ng muon. CongSan khong bao gio tin vao cac gia tri nhan linh va do ddo' CongSan dung con nguoi nhu la phuong tien nham phuc vu cho CongSan ma thoi.
- Nguyen Tan Dung muon ddoi thoai voi nguoi dan Vietnam; “NHUNG CO NHIEU CAU HOI TAI SAO?” ma` NGUYEN TAN DUNG KHONG DA’M TRA LOI.
- TAI SAO CU PHAI BAT NGUOI DAN VIETNAM THEO CAI CHE DDO CONG SAN, MOT CHE DDO MA CA THE GIOI LEN AN LA BAT NHAN VA TAN BAO
- Tai sao Cong san lai so*. DA NGUYEN ; DA DANG?
- Tai sao CongSan la so*. TU DO BAO CHI' ; TU DO NGON LUAN?
- Tai Sao Cong San lai So su*. ton tai cua mot DANG DOI LAP voi Dang CongSan?
- Tai sao DANG CONG SAN lai ddan ap bat bo nhung nguoi len tieng noi keu goi NHAN QUYEN va doi hoi TU DO DAN CHU cho moi nguoi trong xa hoi?
- Tai Sao Can Bo CongSan so huu mot tai san kech xu ma mieng lai ho hao CHUYEN CHINH VO SAN?
- Tai Sao Phong Trao Cong San tren the gioi dda tan ra thanh tung ma?nh roi. ma` Cong San Vietnam van con tuyen truyen Chu Nghia Mac Lenin cho tat cac cac sinh vien hoc sinh Vietnam hien nay?
- Sinh vien nao cung biet rang hoc cac Mon hoc MAC-LENIN la rat vo ich va mat thi gio. Ai cung rat nga'n hoc cac mon MAC-LENIN . Ay vay ma` tai sao ma khong co ai da'm ddung len tranh ddau dde loai bo mon hoc vo bo^? nay?
- Tai Sao nuoc Viet nam dda thong nhat 32 nam roi ma ddat nuoc Viet nam lai bi tut hau so voi the gioi qua' xa dden noi co nguoi nhan xet la phai can 197 nam nua Viet nam moi theo kip Singapore?
- Tai Sao gioi lanh ddao Vietnam lai bao gom nhung nguoi khong co kien thuc rong va khong co hoc hanh dden noi dden chon? Nhung nguoi nhu vay thi lam sao ddua nuoc Vietnam tien len dduoc?
- Tai sao Cong San Vietnam lai theo dduoi mot nen kinh te co mot khong hai tren the gioi nay la " NEN KINH TE THI TRUONG THEO DINH HUONG XA HOI CHU NGHIA" ?. Dac tinh cua nen kinh te nay la gi? No da^~n ddat nuoc Vietnam ddi ve ddau?
- Tai Sao Cac Can bo chop bu CongSan lai gui con cai cua ho sang cac nuoc TuBan goc nhu HoaKy, Tay AU dde hoc hanh, ma khong goi sang cac nuoc Cong San Chu Nghia Anh Em nhu Lao, Cu Ba , Bac Han ma` hoc tap....?
- Tai Sao Bay Gio Cac Ong Can Bo chop bu Cong San thi giau co, o nha lau, ddi xe hoi ma dan chung thuoc giai cap Cong nhan , nong dan la luc luong nong cot cua phong trao CongSan lai tro thanh nhung nguoi kho^' ra'ch ao om?, bi cuop nha cuop ddat?
- Tai Sao Cong San noi rang nguoi tri thuc xa hoi chu nghia la nhung dinh cao Tri Tue Loai nguoi ma ddat nuoc Vietnam lai ngheo ddoi va ke'm van minh so voi cac nuoc tren the gioi nhu the? Phai chang cac ong Tri Thuc Dinh Cao ay chi la nhung nguoi xay dung cho Thien Duong CongSan ma thoi? ma Thien Duong Cong San ay la gi?
- Tai Sao Cac Ong Dinh Cao Tri Tue Loai nguoi cua CongSan lai phai ban ddat nhuong bien cho Trung Cong?
- Tai Sao Cac Ong Dinh Cao Tri Tue Loai nguoi cua cong San Vietnam lai dde cho cac co gai Vietnam phai bi rao ban khap noi tren the gioi?
- Tai Sao Cac Ong Dinh Cao Tri Tue Loai Nguoi cua Cong San Vietnam lai dde cho vo so cac Em be Viet nam phai rong ruoi tren cac con dduong , ban ve so dde kiem song thay vi dduoc yen am hoc tap duoi mai truong nhu bao tre em cua cac nuoc khac?
- Tai Sao CongSan Vietnam lai van ddong Indonesia cho ddap pha cac Dai tuong Niem Thuyen Nhan Vietnam ?
- Tai sao nuoc Vietnam lai tro thanh mot ddat nuoc ngheo nan lac hau ve KINH TE ; suy ddoi ve DDAO DDUC sau 32 nam duoi su lanh ddao cua DangCongSan?
- Tai sao truoc nam 1990 khong thay DANGCONGSAN VIETNAM noi dden TU TUONG HCM ma bay gio lai dat ra cai TU TUONG HCM nay va bat tat ca moi sinhvien VIETNAM phai hoc tap.Tu Tuong HoChiMinh la cai gi? Tai sao sinhVienVietNam lai phai bi bo buoc hoc cai goi la : TuTuong HCM nay???
- TAI SAO Cong San ho^ ha`o toan dan " lam chu tap the xa Hoi Chu Nghia"; Nhung hien nay khi nguoi dan di kien tap the thi Cong san lai ca^'m khong cho; va` lie^.t nguoi dan vao to^.i : " tu tap khieu kien dong nguoi" ro^`i bat bo*' ho.?
- Nuoc Vietnam Cong Hoa chi ton tai chinh thuc co 20 nam (26/10/1955-30/4/1975). Mac du xay dung trong thoi gian chientranh, nhung Vietnam Cong Hoa ddung ddau cac nuoc thuoc khoi ASEAN. Vay ma 31 nam sau chien tranh, Cong san dda dde nuoc Vietnam tut xuong cuoi bang sap hang trong cac nuoc ASEAN. Va phai can 197 nam nua moi theo kip Singapore. Tai sao?
- Tai sao cung la nguoi Vietnam ma sinh vien hoc tai cac Dai Hoc trong nuoc thi thua xa so voi cac sinh vien Viet nam hoc tai cac nuoc Tu Ban Chau Au va Hoaky?
- TAI SAO Cong San lai khong chap nhan dda nguyen dda ddang, dde cho nguoi dan co quyen tu do chon nguoi tai gioi ra lanh ddao ddat nuoc?
- Lam sao ma NGUYEN TAN DUNG co the tra loi hon 20.000 cau hoi trong 2 gio ddong ho? NGUYEN TAN DUNG va DANG CONG SAN chi choi tro mi dan ma thoi. Hien nay dan chung Vietnam o khap noi ddeu bat man voi DANG congSan va san sang tong co DANG CONG SAN ra khoi ddat nuoc Vietnam bat cu luc nao.
- KHONG BAO GIO CONG SAN DDOC HET 20000 CAU HOI DDO'. DDAY CHI LA MOT CHIEU BAI TUYEN TRUYEN MA THOI. NGUYEN TA DUNG CHI TRA LOI NHUNG CAU HOI CUA ONG TA DDAT RA MA THOI
- Mot Cau hoi : Viet Nam gia nhap WTO, dday la` To chuc Thuong mai toan cau, chung ta phai thuc hien nghia vu cua WTO. Nhu vay, Viet Nam co' giu dduoc ddinh huong xa hoi chu nghia nua hay khong?
- Nguyen Tan Dung tra loi: Chu nghia xa hoi cua Viet Nam chung ta la` dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh. Sau hon 11 nam ddam phan, chung ta dda la thanh vien chinh thuc cua WTO.
- Trung uong DDang ta dda co' nghi quyet, Chinh phu dda co chuong trinh hanh ddong mot cach ddong bo, vua co ban lau dai, vua cap bach truoc mat dde tranh thu thoi co thuan loi, vuot qua thach thuc,
- kho khan, ddua ddat nuoc ta, nen kinh te chung ta phat trien nhanh, ben vung, thuc hien bang dduoc con dduong, muc tieu chu nghia xa hoi ma DDang, Nha nuoc va` nhan dan ta dda lua chon.
- CAU TRA LOI NAY CHO THAY NGUYEN TAN DUNG CHI LA CAI BO’NG CUA DANG CONG SAN MA THOI.
- Dangcongsan co toi rat lon voi dan toc vietnam khi dem chu nghia duy vat Mac-le vao Vietnam; xo day dantocvietnam vao mot cuoc chien tranh tuong tan ; xo day hang tram ngan nguoi dan vo toi ra di chet tren bien dong; lam cho dat nuoc suy thoai ve dao duc; lac hau ve kinh te so voi cac nuoc khac; va lam mat di lanh tho datnuoc ve tay Trungquoc.
- VietNam hien nay bi bang hoai, xuong cap ca ve moi truong tu nhien va moi truong xa hoi. Tat ca ddeu phai dduoc xay dung lai. CongSan dda~ pha' hong ddat nuoc va xa hoi Vietnam.
- CAC BAN TRE VIETNAM PHAI NHAN RA NHUNG TINH TRANG BAT CONG; SUY THOAI VE DAO DUC ; LAC HAU VE DOI SONG; NGHEO KHO VE KINH TE DANG TUNGNGAY XAY RA TREN DAT NUOC VIETNAM. PHAI TIM NGUYEN NHAN TAI SAO. VA PHAI DAU TRANH DE TIEU DIET CAI NGUYEN NHAN GAY RA BAT CONG, NGHEO DOI, LAC HAU, SUYTHOAI DAODUC DO'.
- AI DANG CHONG LAI VA TUOC DOAT QUYEN TUDO DANCHU CUA NHAN DAN VIETNAM? CHINH LA DANGCONGSAN. VI VAY, NHAN DAN VIETNAM MUON CO TU DO DAN CHU, PHAI DOAN KET DUNG LEN XOA BO DANG CONG SAN .
- VAN DE CUA VIETNAM HIEN NAY LA PHAI CO MOT THE CHE PHU HOP DE MOI NGUOI DAN CO CO HOI THAM GIADONG GOP XAY DUNG DAT NUOC: DANGCONGSAN DA CAM QUYEN 32 NAM QUA. TAI SAO DAT NUOC VIETNAM TRO THANH MOT TRONG NHUNG NUOC NGHEO DOI NHAT THE GIOI?
- Congsan Lien xo da sup do(1917-1991). Congsan dong au cung da sup do. Tren the gioi hien nay chi con 5 (Trungcong, Vietnam, Bachan, Cuba, Lao) nuoc theo che do Congsan. Chac chan cong san Vietnam se co ngay sup do. Cong san vietnam lo so co mot ong Gorbachev tai Vietnam.
- Nhung ten nhu the can loai bo ra khoi bat cu mot to chuc chan chinh nao; va phai loai bo chung ra khoi xa hoi loai nguoi
- Nhung ten co y pha hoai thi no khong bao gio biet nghe le phai ddau. Nhung ten nhu the can phai bi loai bo ra khoi bat cu mot to chuc chan chinh nao; va can phai loai bo chung ra khoi xa hoi loai nguoi

___


CNCS - Nhung su kien lich su (1) (2)
Cong san, su nguy. luan va su kien that (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
___
Nhung thu? đoan. cua Cong san (1) (2) (3) (4) (5)
Nhung thu đoan cua cs: Loi keu goi (6)

Aucun commentaire: