1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

mardi 6 février 2007

Video Tai lieu lich su (1)

Á Đông Khói Lửa (4 Tập)

T1: Đông Á 35 Năm Bão Lửa
T2: Biển Đông Dậy Sóng
T3: Chiến Tranh Triều Tiên
T4: Hiệp Định Genève


_____

T1: Đông Á 35 Năm Bão Lửa
T2: Biển Đông Dậy Sóng
T3: Chiến Tranh Triều Tiên
T4: Hiệp Định Genève
______________________

Lịch Sử Chiến Tranh Việt Nam và Vinh Danh Người Lính VNCH

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8

______

Lịch Sử Chiến Tranh Việt Nam và Vinh Danh Người Lính VNCH
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8


_________________________

Việt Nam: Câu Chuyện Thật

T1, T2, T3, T4, T5, T6


__________

T1, T2, T3, T4, T5, T6

____________


Xin bấm vào hình ( link) để xem !!

Ðấu Tố, Cải Cách Ruộng Ðất (1953-1956)

Tết Mậu Thân, Cố Ðô Huế (1968)

XHCN Nghèo Ðói Lạc Hậu (1975-2006)

_____

Ðấu Tố, Cải Cách Ruộng Ðất (1953-1956)

Tết Mậu Thân, Cố Ðô Huế (1968)

Ðại Lộ Kinh Hoàng, Quảng Trị (1972)

XHCN Nghèo Ðói Lạc Hậu (1975-2006)

Aucun commentaire: