1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

vendredi 8 juin 2007

Sách Lược Xâm Lăng Của Cộng Sản

Tác giả: Minh Võ

MINH VÕ

SÁCH - LƯỢC XÂM-LĂNG CỦA CỘNG-SẢN

COPYRIGHT BY THE AUTHOR

Lời Nói Đầu
Tựa

A- PHẦN I

Chiếc cầu khỉ của Hồ Chí Minh

Siêu thực dân hay thực dân đỏ

Liên-Nga dung cộng hay là nưôi ong tay áo

Viên thuốc bọc đường

Khúc xương trong cổ họng Nga-sô

B- PHẦN I I -

Từ lý thuyết đến thực hành

Một phương pháp duy tâm của thuyết Duy Vật

Ðịnh luật "biến chuyển" có chuyển biến hay không?

Ba giai đoạn chiến lược

Cao trào và thoái trào

Năm giai đoạn sách lược

Bốn giai đoạn sách lược tiếp theo

Ba hình thức sách lược điển hình

Dĩ hoà vi quý

Trung lập hay cô lập?

C- PHẦN I I I -

Cộng sản Việt Nam mọc mầm giữa những mâu thuẩn và mâu thuẩn

Từ mặt trận "dân chủ" đến mặt trận "tổ quốc"

Thành lập mặt trận "Tổ quốc" để che giấu sự phản bội Tổ quốc

Trường Chinh đặt tên và Xuân Thủy công nhận "Mặt Trận Giải Phóng miền Nam"

"Ðảng ta" củng cố miền Bắc.

Liên Minh công nông hay sát hại công nông?

Ðường lối "đi hai chân song song"

Khuyết điểm nằm trong ưu điểm


TÀI - LIỆU THAM - KHẢO


A.- SÁCH

TÁC GIẢ TÁC PHẨM
1.-Domenach (J.M.) - La Propagande Politique (Editions Que-sais-je?
2.-Dulles (Allen) nguyên Giám Ðốc Trung Ương tình báo Mỹ -Muốn thắng Cộng Sản trước hết phải biết rõ Cộng Sản (S. Reader's Digest)
3.- Ðông (Mao Trạch) Lãnh tụ Trung Cộng - Chiến tranh du kích ở Trung Hoa và du kích quân (Bản dịch của Phòng Quân Huấn, Bộ Tổng Tham Mưu)
4. Ðông (Mao Trạch) Lãnh tụ Trung Cộng - Mao trạch Ðông tuyển tập (1) nhà xuất bản Xã Hội
5.-Ðường (Lâm Ngữ) -Bí danh (Bản dịch của Ngôn Luận, Saigon (1958)
6.-Green Pagoda Press A decade under MaoTse Tung (G.P.P. 1960)
7- Hoà (Phan Xuân) - Lịch sử Việt Nam hiện đại (V)
8.-Inkles (Alexis) -Public Opinion in Soviet Russia
9.-Kennedy (John F.) Tổng Thống Mỹ -Báo cáo đọc trước Quốc Hội Hoa Kỳ về cuộc du hành Âu Châu 1961 (Tài liệu phiên dịch của Sở Thông Tin Hoa-kỳ)
10.- Khrouctev (Nikita) Thủ tướng chánh phủ và đệ nhất bí thư Nga Cộng - Báo cáo về đại hội 81 đảng Cộng Sản họp tháng 11-1960 tại Mạc Tư Khoa (bản dịch Pháp ngữ của tạp chí Tin Tức , nhà xuất bản Xã Hội
11.- Labin (Suzann) - Il est moins cinq (2è édition)
12.- Malik (Charles) nguyên chủ tịch Ðại hội đồng Liên Hiệp Quốc - Est-il trop tard de vaincre le communisme?
13.- Minh (Hồ Chí) - "Các lời kêu gọi của H.C.T" Sự Thật 1956
14.- Nghiêm (Thái Lăng ) - Ðoàn kết luận: Kinh Dương, 1957
15.- Pirenne (Jacques) - Les grands courants de l'histoire universelle (VI) Éditions Albin Michel, Paris, 1955
16.- Politzer, một cán bộ Pháp Cộng -Những nguyên tắc triết học căn bản
17.- Quang (Trần) -Thủ đoạn của Hồ Chí Minh
18.- Sauvy (Alfred de) -L'Opinion politique, Éditions Que sais je
19.- Staline (Joseph) -Les principes du léninisme
20.- Staline (Joseph) - Staline toàn tập (cuốn I ): nhà xuất bản Xã Hội
21.-Stowe (Leland) nguyên Giám Ðốc Thông Tin của hệ thống Vô Tuyến Truyền Thanh Âu Châu -La Chine Rouge dans l'hégémonie mondiale
22.- Thạch (Tưởng Giới) Tổng Thống Trung Hoa Dân quốc - Phản Cộng kháng Nga Cơ Bản Luận
23.-Thomas (Lowell) - Terror in Tibet
24.-Trí (Hoàng Văn) -Trăm hoa đua nở trên đất Bắc (Mặt trận bả vệ Tự do Văn hoá 1959)
25.-TUnion Research, Institute (Hong Kong) -Communism in China (U.R.I. Hongkong, 1959)
B.- BÁO CHÍ
26.- Ðại Học Quân Sự - số 7-1961
27.- Văn Hữu - số 9 tháng 2-1961
28.-Việt Nam Thông Tấn Xã -Bản tin hàng ngày từ 1-6-1959 đến 31-12-1959 (vấn đề biên giới Ấn và vụ Kerela)
29.- Việt Nam Thông Tấn Xã -Bản tin hàng ngày từ 9-8-1960 đến 31-05-1961 (Biến cố Ai Lao và hội nghị Genève)
30..- Việt Nam Thông Tấn Xã -Bản tin hàng ngày từ 1-6-1961 đến 31-08-1961 (vụ Bá Linh)
31.-Journal d'Extrême Orient -ngày 30-05-1961
32.-Selection Reader's Digest - Tháng 4-1961
C.- TÀI-LIỆU VIỆT-CỘNG
33.- Bức thư của Quốc Tế Cộng Sản về việc thành lập Ðông Dương Cộng Sản Ðảng.
34.- Bước ngoặc vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam (ủy ban nghiên cứu Lịch sử Ðảng, nhà xuất bản Sự Thực 1960)
35.- Cương lĩnh "Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam". 36.- Luận cương chính trị Ðông Dương Cộng Sản Ðảng
37.- Nghị quyết của Ðại Hội đảng Lao Ðộng Việt Nam lần thứ ? từ 5 đến 10-9-1960
38.- Nguyệt san "Học Tập" số đặc biệt tháng 1-1960
39.- Nguyệt san "Học Tập" tháng 7-1960
40.- Nguyệt san "Nhân Dân" số 1 và số 2 1957
41.- Nhựt báo Nhân Dân
42.- Tuyên ngôn của Ðại Hội lần thứ 3 của đảng Xã Hội Việt Nam tháng 12-1960
43.- Tuyên ngôn kháng Nhựt của đảng Cộng sản Trung Hoa 7-7-1937
44.- Và các tài liệu tuyên truyền và huấn luyện khác của Việt Cộng


Trang 1 của 20 trang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >

- Sách Lược Xâm Lăng Của Cộng Sản (tóm tắt)
- Hệ quả của HCM và cương lĩnh của cộng sản quốc tế III

- Les vingt-et-une conditions d'admission des Partis dans l'Internationale Communiste
- HCM và đảng csvn
- GIẢI TRỪ VĂN HÓA ÐẢNG, TRỞ VỀ NGUỒN CỘI VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG, DI SẢN VÔ GIÁ CỦA TIỀN NHÂN
- Tại Sao Đồng Minh Tháo Chạy Khỏi Việt Nam? Mao Trach Đông: Quyền Lực Chính Trị Phát Ra Từ Họng Súng
- Cuộc Chiến VN 30 Năm: Tư Bản - Cộng Sản: Kẻ Thắng Trận! Quốc Dân Hai Miền Nam Bắc: Kẻ Đại Bại!
- Việt Nam trước ảnh hưởng của Siêu Cường và Đại Cường
- Cuộc chiến xưa: Suy tư và Qui luật
- Chiến tranh Việt Nam: Ván bài đã lật ngửa
- Hồ Chí Minh, một người yêu nước lầm lạc

2 commentaires:

Du Học Nhật Bản a dit…

Tuyển sinhdu học nhật bản giá rẻ
Tổng chi phí đi du học nhật bản chỉ 60 triệu đồng
Thủ tục đi du học nhật bản đơn giản
Hỗ trợ việc làm thêm khi đi du học nhật bản tại Nhật

Du Học Nhật Bản a dit…

Tuyển sinhdu học nhật bản giá rẻ
Tổng chi phí đi du học nhật bản chỉ 60 triệu đồng
Thủ tục đi du học nhật bản đơn giản
Hỗ trợ việc làm thêm khi đi du học nhật bản tại Nhật