1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

mardi 12 juin 2007

Hồ Chí Minh - Tên Việt Gian Số 1 Của Lịch Sử Việt Nam - phần 12

Hội Luận Về Hồ Chí Minh - Tên Việt Gian Số 1 Của Lịch Sử Việt Nam - phần 12
Diễn Đàn VietnamExodus Paltalk

Hồ Chí Minh - hình chụp lúc chập chững bước vào
con đường làm Việt gian cho đế quốc Liên Xô.
Văn Kiện Đảng Tòan Tập bạch hóa và hệ thống hóa đỉnh cao
Việt gian của đảng cộng sản

Hồ Chí Minh đến Nga tháng 06/1923. Mục tiêu của chuyến đi này là gì? Tại sao lại có cái gọi là hội nghị Quốc Tế Công Nông? Ý niệm "liên minh công nông" có phải do Hồ thai nghén ra? Nếu không phải là Hồ thì ai là cha đẽ của cái gọi là "liên minh công nông"? Khi đến Nga Hồ đã cư ngụ nơi nào? Số tiền Hồ đề nghị Quốc Tế Cộng Sản cung cấp cho Hồ hàng tháng để hoạt động tại Trung Quốc là bao nhiêu (năm 1924)? Xin mời quý bạn đọc theo dõi phần hội luận về tên Việt gian số một của lịch sử Việt Nam: Hồ Chí Minh - trên diễn đàn VietnamExodus Paltalk

Đoạn 1
Tốc Độ 56K Modem
Lấy Xuống Máy Nghe
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đoạn 2
Tốc Độ 56K Modem
Lấy Xuống Máy Nghe
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đoạn 3
Tốc Độ 56K Modem
Lấy Xuống Máy Nghe
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đoạn 4
Tốc Độ 56K Modem
Lấy Xuống Máy Nghe
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đoạn 5
Tốc Độ 56K Modem
Lấy Xuống Máy Nghe
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đoạn 6
Tốc Độ 56K Modem
Lấy Xuống Máy Nghe
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Đoạn 7
Tốc Độ 56K Modem
Lấy Xuống Máy Nghe
Xin bấm vào đây để nghe
Xin bấm vào đây để lấy xuống máy nghe

Aucun commentaire: