1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

jeudi 7 juin 2007

Hình LM Nguyễn Văn Lý Trên Xa Lộ 101 Bắc California

Hình LM Nguyễn Văn Lý Trên Xa Lộ 101 Bắc California


Bức hình của linh mục Nguyễn Văn Lý bị cộng sản Việt gian bịt miệng, với chiều ngang 14.6m, đã được theo trên xa lộ 101 bắc California. Đây là xa lộ nối liền từ thành phố San Jose, nơi mệnh danh là thung lũng hoa vàng (silicon valley) lên thẳng đến thành phố San Francisco, California. Xa lộ 101 là xa lộ huyết mạch nối liền hai thành phố lớn, và mỗi ngày có hơn chục ngàn chiếc xe qua lại tại xa lộ này.


Video - Bức Hình Của Linh Mục Nguyễn Văn Lý Được Treo Trên Xa Lộ 101 Bắc California
http://www.youtube.com/watch?v=pbcetbYPmSo

Aucun commentaire: