1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

samedi 2 juin 2007

Trung Cộng - CSVG Cắm Cột Mốc Biên Giới 2008

Trung Cộng và Cộng Sản Việt Gian Sẽ Hoàn Thành Công Tác Cắm Cột Mốc Biên Giới Vào Năm 2008Trong bản tin của Xinhua ra ngày 19 tháng 05, 2007 cho biết thì Trung Cộng và cộng sản Việt gian đã thoả thuận việc hoàn tất công tác cấm cột mốc biên giới vào năm 2008. Những cột mốc được cắm tạm phải hoàn thành vào năm 2007.
Bản tin này cũng cho biết là cả hai bên đã trải qua 13 buổi họp ở cấp chính phủ để thương lượng vấn đề biên giới của hai bên.

Trung Cộng và cộng sản Việt gian bắt đầu định lại cột mốt biên giới dài 1300km từ năm 2002.

Bản thông cáo chung do chủ tịch nhà nước Việt gian Nguyễn Minh Triết ký cùng với Trung Cộng cũng cho biết thêm là cả hai sẽ thực hiện những cam kết về vùng vịnh Beihu cũng như vấn đề hợp tác đánh cá tại vùnh vịnh này; đồng gia tăng việc thực hiện những điều khoản đã đồng ý liên quan đến việc hợp tác khai thác dầu và hơi đốt tại vùng vịnh Beihu.

Về các vấn đề của biển Nam Hải, bản thông cáo chung tuyên bố rằng cả hai chính quyền đồng ý không tỏ thái độ hay bất cứ hành động nào tạo thêm khó khăn cho những mâu thuẫn trong vùng.

Điểm cần lưu ý ở đây là cũng trong ngày 18 tháng 05, 2007, Xinhua có đưa tin thêm là Nguyễn Minh Triết - trong phần trả lời phỏng vấn với các ký giả người Hoa, Triết nói rằng: "Chúng tôi đã được được sự đồng thuận với phía người Trung Quốc về nhiều mặt liên quan đến vấn đề biên giới, và chúng chúng đã đồng ý duy trì sự đối thọai và hội ý trong việc tìm kiếm toàn bộ giải pháp cho những vấn đề này". Giải pháp đó là giải pháp gì và chi tiết của nó như thế nào thì cộng sản Việt gian - Nguyễn Minh Triết - không chịu tiết lộ.

Quý bạn đọc có thể đọc bản tin của hãng Xinhua theo hai đường link dưới đây:
http://www.china.org.cn/english/news/211281.htm
http://news.xinhuanet.com/english/2007-05/18/content_6120424.htm

Quý bạn đọc có thể bấm vào hai đường link bên dưới để đọc về những thỏa thuận biên giới tại vùng Vịnh Beihu. Trong cả hai bản tin này đều nêu lên vấn đề cộng sản Việt gian cam kết thi hành tất cả những gì đã ký với Trung Cộng về vùng Vịnh Beihu. Tuy nhiên chi tiết cắm cột mốc như thế nào thì vẫn còn dấu kín. Việc tìm ra sự thật này là công tác hàng đầu của cộng đồng người Việt chúng ta.

http://english.people.com.cn/200410/09/eng20041009_159430.html
http://english.people.com.cn/200410/09/eng20041009_159438.html

(exodus)

Aucun commentaire: