1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

mardi 12 juin 2007

Bush honors victims of communism

Bush honors victims of communism
From the Associated Press
9:34 AM PDT, June 12, 2007WASHINGTON -- President Bush, honoring the memories of those killed in communist regimes, said today that their deaths should remind the American public that "evil is real and must be confronted."

In dedicating a memorial to those victims, Bush linked periods of totalitarian rule to the Sept. 11, 2001 terrorist attacks against the United States.

"Like the Communists, the terrorists and radicals who attacked our nation are followers of a murderous ideology that despises freedom, crushes all dissent, has expansionist ambitions and pursues totalitarian aims," Bush said. "Like the Communists, our new enemies believe the innocent can be murdered to serve a radical vision."

Tens of millions of people were killed in communist regimes, from China to the Soviet Union, Cambodia to Africa, North Korea to Vietnam.

Bush spoke on the 20th anniversary of one of Ronald Reagan's most famous moments -- a speech at the Berlin Wall in which he challenged Soviet leader Mikhail Gorbachev to "Tear down this wall." It was the ultimate challenge of the Cold War, and the wall fell in 1989 as communist rule collapsed in East Germany and Soviet-dominated Eastern Europe.

In turn, Bush said it was time to recall the lessons of the Cold War: "that freedom is precious and cannot be taken for granted; that evil is real and must be confronted; and that given the chance, men commanded by harsh and hateful ideologies will commit unspeakable crimes and take the lives of millions."

The Victims of Communism Memorial, within view of the Capitol, was more than a decade in the making. It aims to honor memories and educate current and future generations about communism's crimes against humanity.

At its center is a woman holding what Bush called a "lamp of liberty."

"She reminds us that when an ideology kills tens of millions of people, and still ends up being vanquished, it is contending with a power greater than death," Bush told roughly 1,000 invited guests.

Bush's comments came the day after he returned from a six-country swing through Europe.

The president declared in his second inaugural speech that the United States will advance democracy in every nation and culture around the globe, with the goal of ending tyranny. Yet that expansive agenda has long given way to the unpopular war in Iraq, which has caused his popularity to plummet and helped Democrats win a majority in Congress.

http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-ex-bush061207,0,633709.story?coll=la-home-nation
*
***
*

Tổng thống Bush vinh danh nạn nhân cộng sản


DCVOnline


WASHINGTON, D.C. (Ben Feller, Associated Press, 12/06/2007) – Tổng thống Bush, trong lễ vinh danh những người bị giết trong các chế độ cộng sản, hôm thứ Ba nói cái chết của những nạn nhân cộng sản là điều nhắc nhớ cho quần chúng Hoa Kỳ là “Điều dữ là thực tế và cần phải đối đầu”.

“Như Cộng sản, lũ khủng bố và cực đoan đã tấn công vào đất nước của chúng ta là tông đồ của một ý thức hế sát nhân khing miệt tự do, đàn áp tất cả những người kho6ng cùng chính kiến, đầy tham vọng bành trướng và theo đuổi một mục đích độc tài toàn trị. Cũng như nhừng người Cộng sản, kẻ thù mới của chúng ta tin rằng những người vô tội có thể bị giết để phục vụ ảo ảnh cực đoan,” Tổng thống Bush nói như thế.

Hàng mười triệu người đã bị thủ tiêu tại các quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản như Trung Quốc, Liên bang Sô Viết cũ, Cambodia, Phi Châu, Bắc Hàn và Việt Nam.

http://www.danchimviet.com/php/images/062007/bush1.jpg
Trước tượng đài tưởng niệm nạn nhân cộng sản: Tổng thống G.W. Bush và dân biểu Tom Lantos (D-Calif.), một di dân gốc Hungary thoát nạn Hohocaust (June 12, 2007, Washinton, D.C.)
Nguồn: latimes.com/Ảnh: Nhà Trắng
--------------------------------------------------------------------------------

Bush phát biểu nhân dịp kỷ niệm 20 năm giờ phút nổi tiếng nhất của Tổng thống Ronal Reagan – ở chân tường Bá Linh – khi ông thách thức Mikhail Gorbachev “Đập bỏ bức tường này”. Đấy là thách đố tối hậu trong cuộc chiến tranh lạnh, và bức tường Berlin đã sụp đổ vào năm 1989 khi chế độ cộng sản tan vỡ tại Đông Đức và khối Đông Ấu dưới sự thống trị của Sô Viết.

Đài tưởng niệm Nạn nhân Cộng sản, trong tầm nhìn từ Quốc hội Hoa Kỳ, đã được xây dựng hơn 10 năm qua. Mục đích tượng đài để vinh danh quá khứ và giáo dục thế hệ hiện tại và mai sau về tội ác của cộng sản đối với nhân loại.

“Tượng đài này sẽ nhắc cho chúng ta nhớ một ý thức hệ đã giết hại hàng mười triệu người và cuối cùng đã bị chế ngự, nó phải đối đầu với một sức mạnh lớn hơn cả sự chết,” Tổng thống Bush tuyên bố trước khoảng 1000 khách mời.

Trong diễn văn nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, Bush đã tuyên bố Mỹ sẽ đẩy mạnh dân chủ tại mọi quốc gia và mọi nền văn hoá khắp toàn cầu với mục đích dẹp bỏ chế độ bạo ngược. Tuy nhiên nghị trình bao quát đó đã bị khoả lấp mất vì cuộc chiến không được quần chúng ưa chuộng tai Iraq – đây cũng là nguyên nhân của sự tuột dốc lòng dân yêu mến Bush và giúp Đảng Dân Chủ chiếm đa số ghế tại quốc hội.


© DCVOnline

--------------------------------------------------------------------------------
Nguồn: Bush honors victims of communism, Ben Feller and Natasha T. Metzler, Associated Press, June 12, 2007

http://www.danchimviet.com/php/modules.php?name=News&file=article&sid=3440

http://www.take2tango.com/News.aspx?NewsID=5296 (tong hop)

Từ bịt miệng đến… bịt mắt, bịt tai
Thanh niên và giáo dục trong thời đại số

--------------------------------------------------------------------------------
TT Bush Tham Dự Lễ Khánh Thành Tượng Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/06/images/20070612-2_p061207jb-0305-515h.jpg

Nguồn hình: White House

Sáng ngày 12 tháng 06, 2007, tổng thống Hoa Kỳ G. W Bush đã đến dự lễ khánh thành đài tưởng niệm nạn nhân cộng sản. Ông đã đọc một bài diễn văn dài nói về sự hình thành của tượng đài và theo ông thì ý hệ cộng sản đã giết hại 100 triệu người trên toàn thế giới. Tường đài này được xây dựng đế tìm lại công lý cho những nạn nhân của chủ nghĩa tàn bạo này. Sau đây là một số hình ảnh mà chúng tôi xin trích lại từ trang nhà của tòa Bạch ốc.

Xin quý bạn đọc bấm vào đây để xem video TT Bush dự lễ khánh thành tượng đài tưởng niệm nạn nhân cộng sản

Nguồn hình: White House photo by Joyce Boghosian

Nguồn hình: President George W. Bush signs autographs following his speech Tuesday, June 12, 2007, at the dedication ceremony for the Victims of Communism Memorial in Washington, D.C. White House photo by Joyce Boghosian

Nguyễn văn bài diễn văn của TT Bush:

President Bush Attends Dedication of Victims of Communism Memorial Washington, D.C. 10:35 A.M. EDT

THE PRESIDENT: Thank you all for coming. Please be seated. Dr. Edwards, thanks for your kind words. Congressman Lantos -- no better friend to freedom, by the way; Congressman Rohrabacher, the same. Members of the Czech and Hungarian parliaments; ambassadors; distinguished guests; and more importantly, the survivors of Communist oppression, I'm honored to join you on this historic day. (Applause.)

And here in the company of men and women who resisted evil and helped bring down an empire, I proudly accept the Victims of Communism Memorial on behalf of the American people. (Applause.)

The 20th century will be remembered as the deadliest century in human history. And the record of this brutal era is commemorated in memorials across this city. Yet, until now, our Nation's Capital had no monument to the victims of imperial Communism, an ideology that took the lives of an estimated 100 million innocent men, women and children. So it's fitting that we gather to remember those who perished at Communism's hands, and dedicate this memorial that will enshrine their suffering and sacrifice in the conscience of the world.

Building this memorial took more than a decade of effort, and its presence in our capital is a testament to the passion and determination of two distinguished Americans: Lev Dobriansky, whose daughter Paula is here -- (applause) -- give your dad our best. And Dr. Lee Edwards. (Applause.) They faced setbacks and challenges along the way, yet they never gave up, because in their hearts, they heard the voices of the fallen crying out: "Remember us."

These voices cry out to all, and they're legion. The sheer numbers of those killed in Communism's name are staggering, so large that a precise count is impossible. According to the best scholarly estimate, Communism took the lives of tens of millions of people in China and the Soviet Union, and millions more in North Korea, Cambodia, Africa, Afghanistan, Vietnam, Eastern Europe, and other parts of the globe.

Behind these numbers are human stories of individuals with families and dreams whose lives were cut short by men in pursuit of totalitarian power. Some of Communism's victims are well-known. They include a Swedish diplomat named Raoul Wallenberg, who saved 100,000 Jews from the Nazis, only to be arrested on Stalin's orders and sent to Moscow's Lubyanka Prison, where he disappeared without a trace. They include a Polish priest named Father Popieluszko, who made his Warsaw church a sanctuary for the Solidarity underground, and was kidnaped, and beaten, and drowned in the Vitsula by the secret police.

The sacrifices of these individuals haunt history -- and behind them are millions more who were killed in anonymity by Communism's brutal hand. They include innocent Ukrainians starved to death in Stalin's Great Famine; or Russians killed in Stalin's purges; Lithuanians and Latvians and Estonians loaded onto cattle cars and deported to Arctic death camps of Soviet Communism. They include Chinese killed in the Great Leap Forward and the Cultural Revolution; Cambodians slain in Pol Pot's Killing Fields; East Germans shot attempting to scale the Berlin Wall in order to make it to freedom; Poles massacred in the Katyn Forest; and Ethiopians slaughtered in the "Red Terror"; Miskito Indians murdered by Nicaragua's Sandinista dictatorship; and Cuban balseros who drowned escaping tyranny. We'll never know the names of all who perished, but at this sacred place, Communism's unknown victims will be consecrated to history and remembered forever.

We dedicate this memorial because we have an obligation to those who died, to acknowledge their lives and honor their memory. The Czech writer Milan Kundera once described the struggle against Communism as "the struggle of memory against forgetting." Communist regimes did more than take their victims' lives; they sought to steal their humanity and erase their memory. With this memorial, we restore their humanity and we reclaim their memory. With this memorial, we say of Communism's innocent and anonymous victims, these men and women lived and they shall not be forgotten. (Applause.)

We dedicate this memorial because we have an obligation to future generations to record the crimes of the 20th century and ensure they're never repeated. In this hallowed place we recall the great lessons of the Cold War: that freedom is precious and cannot be taken for granted; that evil is real and must be confronted; and that given the chance, men commanded by harsh and hateful ideologies will commit unspeakable crimes and take the lives of millions.
It's important that we recall these lessons because the evil and hatred that inspired the death of tens of millions of people in the 20th century is still at work in the world. We saw its face on September the 11th, 2001. Like the Communists, the terrorists and radicals who attacked our nation are followers of a murderous ideology that despises freedom, crushes all dissent, has expansionist ambitions and pursues totalitarian aims. Like the Communists, our new enemies believe the innocent can be murdered to serve a radical vision. Like the Communists, our new enemies are dismissive of free peoples, claiming that those of us who live in liberty are weak and lack the resolve to defend our free way of life. And like the Communists, the followers of violent Islamic radicalism are doomed to fail. (Applause.) By remaining steadfast in freedom's cause, we will ensure that a future American President does not have to stand in a place like this and dedicate a memorial to the millions killed by the radicals and extremists of the 21st century.

We can have confidence in the power of freedom because we've seen freedom overcome tyranny and terror before. Dr. Edwards said President Reagan went to Berlin. He was clear in his statement. He said, "tear down the wall," and two years later the wall fell. And millions across Central and Eastern Europe were liberated from unspeakable oppression. It's appropriate that on the anniversary of that speech, that we dedicate a monument that reflects our confidence in freedom's power. The men and women who designed this memorial could have chosen an image of repression for this space, a replica of the wall that once divided Berlin, or the frozen barracks of the Gulag, or a killing field littered with skulls. Instead, they chose an image of hope -- a woman holding a lamp of liberty. She reminds us of the victims of Communism, and also of the power that overcame Communism.

Like our Statue of Liberty, she reminds us that the flame for freedom burns in every human heart, and that it is a light that cannot be extinguished by the brutality of terrorists or tyrants. And she reminds us that when an ideology kills tens of millions of people, and still ends up being vanquished, it is contending with a power greater than death. (Applause.) She reminds us that freedom is the gift of our Creator, freedom is the birthright of all humanity, and in the end, freedom will prevail. (Applause.)

I thank each of you who made this memorial possible for your service in freedom's cause. I thank you for your devotion to the memory of those who lost their lives to Communist terror. May the victims of Communism rest in peace. May those who continue to suffer under Communism find their freedom. And may the God who gave us liberty bless this great memorial and all who come to visit her.

God bless. (Applause.) END 10:47 A.M. EDT

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/06/20070612-2.html

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/06/20070612-2.wm.v.html
--------------------------------------------------------------------------------
- Conditions d'admission des Partis dans l'I.C. ( 21 điều kiện của Lenine để xin vào cs quốc tế III )
- Les vingt-et-une conditions d'admission des Partis dans l'Internationale Communiste
---------
- Ba Lan đối diện quá khứ cộng sản
- Memorial To Be Dedicated June 12
- President Bush Attends Dedication of Victims of Communism Memorial

- Bush tưởng nhớ nạn nhân cộng sản
- Nước Cờ Của Tổng Thống Bush
- GLOBAL VIRTUAL MUSEUM
- Bush honors victims of communism
- Từ bịt miệng đến… bịt mắt, bịt tai

Aucun commentaire: