1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

samedi 5 mai 2007

Nói về MTGPMN

Quang Dieu

Nói về MTGPMN

Tôi rất cảm kích đọc giả Dan, thành phố Hồ Chí Minh đã nhắc nhở một câu hỏi rất thiết thực về hoà đàm Paris. Theo tôi ngay tại miền Nam VN hơn 30 năm trước mặc dầu đài phát thanh, truyền hình ngày nào cũng ra rả nói về hiệp định Paris, những vi phạm ngưng bắn của đối phương v.v.. nhưng cũng ít người dân, người lính nào được giải thích đầy đủ chi tiết mà bốn thành phần đã ký kết trên hiệp định này, và cũng có cắt xén để che dấu sự thua thiệt, chính vì thế khi bị tung ra những tin đồn thì dân chúng bị hoang mang.

Riêng tôi ngày đó đã đôi lần tìm hiểu nên mạn phép tóm lược những gì còn nhớ cùng bạn Dan, nếu sai sót mong được các đọc giả bổ túc.


Nay chúng ta chỉ võ đoán sự việc thì sẽ đi đến những lý luận sai, kết luận bất công . Tôi biết BBC đương nhiên là có tài liệu chi tiết về hiệp định này, và rất nhiều quý vị còn nhớ, hiểu rõ từng chi tiết của hiệp định . Riêng tôi ngày đó đã đôi lần tìm hiểu nên mạn phép tóm lược những gì còn nhớ cùng bạn Dan, nếu sai sót mong được các đọc giả bổ túc.

Theo tôi điều quan trọng là cần nhắc sơ lược bối cảnh đã dẫn đến hòa đàm, chứ thật ra phán quyết của hòa đàm có thể tóm gọn trong mấy điểm tôi trình bày ở phần cuối . Cuộc chiến tại miền Nam khởi đầu có thể từ 1958, xuất phát từ những vùng nông thôn, nhiều nhất là ở miền Nam, dưới danh nghĩa Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam (MTGPMN).

Cuộc chiến tại miền Nam khởi đầu có thể từ 1958, xuất phát từ những vùng nông thôn, nhiều nhất là ở miền Nam, dưới danh nghĩa Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam (MTGPMN).Tiên khởi phong trào cầm đầu bởi luật sư Nguyễn hữu Thọ, cùng một số các nhà tranh đấu, nhà báo đối lập, cờ của mặt trận có sao vàng, trên hai màu đỏ và xanh dương, hiệu kỳ là bài Giải phóng miền Nam. Quân đội là tập hợp nhân dân địa phương (nam,phụ,lão,ấu), mặc đồ đen với đặc điểm là khăn rằn miền Nam quấn đầu hoặc vắt vai . Áp dụng du kích chiến, đắp mô, gài mìn ,khủng bố nơi đám đông , bắt cóc, ám sát viên chức địa phương và những người bị nghi kỵ chống đối. Vũ khí lúc đầu có tính cách dàn dựng nên thô sơ,tự chế, bao gồm cả dao, mã tấu.

Chính quyền miền Nam phải đánh dẹp vất vả, tố cáo đây là lực lượng do chính quyền CS ở miền Bắc dựng lên với nhiều bằng chứng, nhưng khó thuyết phục quốc tế lúc đó, cùng sự phủ nhận của chính quyền miền Bắc. Luật 10/59 thời ông Diệm đặt mặt trận này ra ngoài vòng pháp luật, trừng trị quá gắt gao, sau một thời gian phải bãi bỏ vì phản ứng ngược, dân ca thán luật này bị lợi dụng bởi giới chức "hai mang" ở địa phương càng tác hại dân lành.

Sau 1963, tại miền Nam chính phủ Ngô Đình Diệm bị lật đổ, tiếp theo vài cuộc đảo chánh, chỉnh lý gây xáo trộn cho đến khi liên danh Thiệu Kỳ lên nắm quyền mới tạm ổn . Trong thời gian từ 1964 đến 1965 MTGPMN vững mạnh hơn, có thể nói họ kiểm soát trên 60 phần trăm nông thôn về ban đêm, vũ khí của họ được trang bị là của CS Đông Âu và TQ.

Đường mòn Hồ Chí Minh là đường tiếp tế huyết mach ngày đêm từ miền Bắc vào miền Nam qua những ngả trong vùng giáp gianh hai nước trung lập Lào và Cam Bốt.

Đường mòn Hồ Chí Minh là đường tiếp tế huyết mach ngày đêm từ miền Bắc vào miền Nam qua những ngả trong vùng giáp gianh hai nước trung lập Lào và Cam Bốt. Từ năm 1965 lực lượng quân đội Mỹ đổ vào miền Nam lên đến 500 ngàn quân, vũ khí cá nhân gọn nhẹ, có không lực lượng tinh nhuệ và hạm đội số 7 yểm trợ.

Ngoài ra còn có sự tiếp trợ từ các đồng minh của Mỹ và VNCH là Nam Hàn, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan,Thái Lan và Phi Luật Tân, ngoại trừ Nam Hàn quân số chiến đấu chừng 50 ngàn, các nước còn lại chỉ chừng vài ngàn, yểm trợ an ninh và y-tế nhiều hơn là chiến đấu.

Ngoài ra còn có sự tiếp trợ từ các đồng minh của Mỹ và VNCH là Nam Hàn, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan,Thái Lan và Phi Luật Tân, ngoại trừ Nam Hàn quân số chiến đấu chừng 50 ngàn, các nước còn lại chỉ chừng vài ngàn, yểm trợ an ninh và y-tế nhiều hơn là chiến đấu. Nếu tôi nhớ không lầm thì kể từ 1965 không quân Mỹ bắt đầu những đợt oanh tạc trên miền Bắc, nhưng không quá Cao Bằng, Lạng Sơn. Cùng thời gian tại miền Nam cuộc chiến leo thang, xuống thang tùy theo hai mùa mưa nắng, và cũng tuỳ theo những cuộc "đi đêm" được đồn đoán giữa đại sứ Mỹ lưu động, hoặc ông Kissinger với ông Chu Ân Lai tại Macao về vấn đề Việt Nam.

Năm 1968 sau trận tổng công kích Mậu Thân, MTGPMN thành lập chính phủ lâm thời ở miền Nam, đề cử LS Trịnh đình Thảo làm tổng thống, bà Nguyễn Thị Bình làm ngoại trưởng.

Năm 1968 sau trận tổng công kích Mậu Thân, MTGPMN thành lập chính phủ lâm thời ở miền Nam, đề cử LS Trịnh đình Thảo làm tổng thống, bà Nguyễn Thị Bình làm ngoại trưởng. Bấy giờ người Mỹ chủ trương hoà đàm với chính quyền miền Bắc VN để giải quyết vấn đề Mỹ oanh tạc và miền Bắc quân viện cho MTGPMN qua sự trung gian của Pháp tại Paris. Nhưng miền Bắc vẫn phủ nhận MTGPMN là lực lượng của họ nên đòi hỏi phải có VNCH và MTGPMN cùng ngồi vào bàn hội nghị.

Trái lại VNCH cũng không công nhận sự tách riêng như thế nên giằng dai không chịu ngồi vào bàn hội nghị, nhưng cuối cùng đành nhượng bộ . Thế là hội nghị bốn thành phần sẽ diễn ra dưới sự giám sát quốc tế gồm 12 quốc gia đồng minh của cả đôi bên, nhưng chỉ chiếc bàn hội nghị thôi cũng đã làm khó nhau gần năm trời về hình dạng,kích thước, cuối cùng chọn hình bầu dục . Đàm thì vẫn đàm, nhưng đôi bên vẫn còn đánh hăng và oanh tạc dữ dội hơn để tạo áp lực cho ...hoà đàm.

Cuối cùng thì đi đến quyết định là các quân đội ngoại nhập, bao gồm cả bộ đội từ miền Bắc xâm nhập phải rút hết khỏi miền Nam vào năm 1973 trước khi ký kết,và tù binh được trao trả dưới sự giám sát của thành phần bốn bên. Trên lý thuyết sau đó tại miền Nam chỉ còn lại lực lượng của VNCH và MTGPMN mà thôi, hai bên sẽ duy trì ngưng bắn và lựa chọn quân ở đâu thì bất động ở đó, theo dạng da beo, hoặc tạo ra vùng trái độn, nghĩa là có một lực lượng nằm giáp với miền Bắc.

Theo tôi cái khó là dàn xếp ngưng bắn theo dạng nào để thủ lợi, nên cả hai phe còn lại vẫn tìm cách vi phạm để giành dân lấn đất .

Khi đã ổn định vị trí, hai thành phần này phải tổ chức một cuộc tuyển cử để chọn thể chế cho miền Nam, có thành phần chính trị thứ ba được tham dự (thành phần thứ ba lúc đó gồm có nhóm của các ông Dương Văn Minh, Vũ văn Mẫu, Nguyễn Văn Huyền, và Phật Giáo Ấn Quang...) Theo tôi cái khó là dàn xếp ngưng bắn theo dạng nào để thủ lợi, nên cả hai phe còn lại vẫn tìm cách vi phạm để giành dân lấn đất . Phía VNCH còn gặp khó khăn tại hậu phương là thành phần thứ Ba tìm mọi cách để gây thanh thế chín! h trị cho họ vào lúc đó, gây nên sự xáo trộn, mà ở chiến trường thì quân miền Bắc vẫn hiện diện khắp mọi nơi, kể cả vùng sông Thạch Hãn.

Nhận xét của tôi thì Mỹ chỉ muốn ký cho xong để rút nên có nhiều sơ hở, phía miền Bắc đã vi phạm xé bỏ hiệp định Paris, nhưng bất cứ phe nào có sức mạnh và lợi thế như họ vào lúc bấy giờ thì chắc cũng không bỏ lỡ cơ hội chiến thắng như thế (sau này họ tiết lộ là bất kể Đặng Tử Bình đã bay qua Hà Nội can ngăn khi họ đã vượt qua Long khánh). Khi miền Bắc mạnh, Mỹ và TQ đã đạt thoả thuận ngầm là coi như đã bật đèn xanh cho họ rồi thì quốc tế vô trách nhiệm đương nhiên là xoa tay chấp nhận thôi . Tiếc là chính quyền miền Bắc đã tin vào XHCH, cai trị độc đoán, nên xây dựng con tàu VN thống nhất sau 30 năm mà chưa biết phải ráp bánh lái ở đầu nào.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2005/04/050426_thieu_quangdieu.shtml
----

Re: 30 tháng 4 — Ði tìm thời gian đánh mất (Kết) (Điểm: 0)
by Minh Duc (Montreal, Canada) ngày 10-05-2006
Minh Duc
Montreal, Canada

Trích: Giải thể MTGPMN và thống nhất đất nước vội vã là một phản bội miền Nam, một sai lầm chiến thuật, bất cập.

Việc đảng CSVN lập ra Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và cho đảng viên của mình lôi kéo các trí thức miền Nam vào MTGPMN là đã cho thấy cái ý đồ lợi dụng những trí thức này từ lúc đầu mà không có thật tâm muốn thi hành những điều như quyền tự quyết của nhân dân miền Nam . Những điều mà các cán bộ CS đưa ra để lôi kéo các trí thức miền Nam vào MTGPMN chỉ là chiêu bài, chỉ là cái mồi để câu cá, miễn làm sao cho con cá cắn câu mà thôi .

Theo tác giả thì đó là "một sai lầm chiến thuật, bất cập" nhưng tôi cho rằng việc lợi dụng được những người trí thức gia nhập MTGPMN để làm cho quốc tế tưởng rằng cuộc chiến tranh tại Việt Nam là do "nhân dân miền Nam" nổi lên chống lại chính quyền độc tài tại miền Nam chứ không phải là do đảng CSVN ngồi ở ngoài Hà Nội phát động và tiến hành là một thắng lợi của những người lãnh đạo đảng CSVN . Họ đã thành công núp dưới cái vỏ MTGPMN để chiếm miền Nam . Sau khi đã đạt được mục đích cúa họ rồi thì họ vứt cái vỏ đó đi, nghĩa là giải tán MTGPMN và cho các cán bộ MTGPMN ngồi chơi xơi nước .

Còn chuyện mà tác giả nói là "một phản bội miền Nam" thì nó chẳng qua là một trong nhiều sự phản bội khác mà khi đảng CSVN áp dụng nguyên tắc "cứu cánh biện minh cho phương tiện" đã làm để thực hiện cho bằng được mục tiêu của mình là thực hiện chủ nghĩa CS trên toàn thế giới .

Trước đây thì nhiều thành phần mặc dù bị CS xếp vào loại tiểu tư sản, tư sản, địa chủ cũng đã được đảng CSVN dùng trong Mặt Trận Việt Minh để chống Pháp . Sau khi đã thành công trong việc chống Pháp rồi, thì nhiều người trong thành phần đó đã bị hành tội trong chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất hoặc từ từ lờ đi, không tin tưởng họ nữa .

Người CS cho rằng họ một khi nắm bạo lực "cách mạng" trong tay thì dù các thành phần kia biết rằng mình đã bị lừa cũng chẳng thể nào làm gì nổi họ .

Nhưng cái chế độ cai trị bằng bạo lực, dối trá và cưỡng bách đó đã phải trả giá . Để bảo vệ sự dối trá họ phải bưng bít xã hội, cách ly nó với bên ngoài, hậu quả là làm cho dân trí bị lạc hậu so với các nước khác . Việc sử dụng bạo lực cưỡng bách người dân phải phục tùng, phải lao động thì đem lại hậu quả là mọi người lao động một cách miền cưỡng, làm việc gì cũng chỉ làm cho chiếu lệ, cho có hình thức . Kết quả là một xã hội hiệu quả rất thấp, đời sống người dân không có hạnh phúc .

http://www.danchimviet.com/php/modules.php?name=News&file=comments&sid=1689&tid=93927&mode=nested&order=0&thold=0
----
Chiến Thắng và Chiến Bại 1972-1975
http://www.ykien.net/nguyenuoc58.html
----
Hồi Ức Nguyễn Thị Bình
Tiết Lộ Thêm Về Hiệp Ðịnh Paris
Lâm Lễ Trinh
http://www.motgoctroi.com/StLichsu/LSCandai/HDParis.htm
----
Danh sách và chức vụ của VNCH , CSHN và MTGPMN . - VNCH ...
Ðặc Trưng - Bài Viết
Trên chiến xa có cắm cờ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam (MTGPMN). ... Đó là MTGPMN. Mặt trận này đối với trí thức thành phần thứ ba hay đối với sinh viên VN ...

Gia
MTGPMN chỉ là một sự a tòng mập mờ theo tổ chức Mặt Trận Dân Tộc của Mao Trạch Đông do cộng ... Theo chỉ thị từ Hà Nội, VC dàn cảnh để tổ chức lập “MTGPMN”. ...

DCVOnline
Nội chiến ở miền Nam giữa 2 lực lượng vũ trang VNCH và MTGPMN đó là sự kiện ... Trong hội nghị Paris, VC nói MTGPMN không phải là CS, mà chỉ là nhân dân ...

Trí Thức Miền Nam Yêu Nước Không Cờ [Archive] - VIETCYBER
MTGPMN gởi Ba Trà, cán bộ trí vận xuống chùa Phước Hậu ở Trà Ôn, để tuyên truyền rĩ tai Thượng tọa Thích Thiện Hoa (Viện trưởng Viện Hóa Đạo) về chủ trương ...

Ba tôi - Mang Luoi Tuoi Tre Viet Nam Len Duong - lenduong.net
Hiện tình làng tôi lúc đó là tranh sáng, tranh tối giữa hai lực lượng Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam (MTGPMN). ...

30 tháng 4 — Ði tìm thời gian đánh mất (I) - Diễn Đàn Hạt Nắng
Trên chiến xa có cắm cờ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam (MTGPMN). Nhưng cắm một lá cờ thì không lẽ đủ để thay đổi một tình thế? ...

Phi Doan 2 Khu Truc
Đầu năm 1961, lực lượng quân sự của MTGPMN bắt đầu hoạt động dưới sự huấn ... Từ du kích chiến, khủng b? và phá hoại, CSBV và tay sai MTGPMN chuyển sang ...

VietBao Daily Online - Tham Khảo - Ngày Thứ Bảy, 26 Tháng 4/75
Trong khi đó thì tại Paris , Nguyễn Thị Bình bắn tin cho các thân hữu người Pháp cuả MTGPMN rằng VC quả thật muốn thương thuyết với Dương Văn Minh với điều ...

:::Vietnamese Youth of Utah::: -> Sự thật về các trí thức miền Nam ...
MTGPMN chỉ là một sự a tòng mập mờ theo tổ chức Mặt Trận Dân Tộc của Mao Trạch ... Lập MTGPMN, cộng sản có mục đích theo đuổi con đường cách mạng vô sản, ...

diemsach
Hoa Thịnh Đốn ép Chính phủ Sàigòn chấp nhận sự tham gia của Mặt trận Giải phóng Miền Nam, (MTGPMN). Hoa đàm dẩm chân khá lâu vì bốn phe nghị hội: Mỹ, VNCH. ...

Lột mặt nạ tổ chức bịp bợm Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam
MTGPMN gởi Ba Trà, cán bộ trí vận xuống chùa Phước Hậu ở Trà Ôn để tuyên truyền rỉ ... Sự thật, cái nhãn của MTGPMN là cộng sản. Chiếm được miền Nam rồi, ...

e-ThongLuan - Trăng Huyết [Phần 8] (Anthony Grey & Nguyễn Ước)
Ban đầu, những cuộc đàm phán ấy chỉ diễn ra giữa các nhà ngoại giao Hoa Kì và Bắc Việt, về sau được mở rộng cho cả đại diện của VNCH và của MTGPMN, ...

Thông Tin Berlin
Hôn nhân còn có thời gian đính hôn tìm hiểu, MTGPMN sau 1975 sao vội biến mất tăm? MTGPMN dù là cái đuôi CS đi chăng nữa cũng phải biết để đừng làm chánh ...

viet.no - Nạn nhân thuốc khai quang!
Người ta lúc nào cũng lặp đi lặp lại luận điệu rằng người dân miền Nam đứng lên chống Mỹ, lập ra cái gọi là MTGPMN. Chị Doãn chối bai bải không bao giờ có ...

VietBao Daily Online
Hòa đàm Paris bế tắc với Lyndon Johnson dưới hình thức 4 thành phần: Mỹ, VNCH, Bắc Việt và Mặt trận Giải phóng Miền Nam (MTGPMN). Cố vấn Kissinger thay mặt ...

Vietnam Review Chuyên Mục
MTGPMN da bi khai tu dung 30 ngay sau 30/4/75. Bs. Tho, ba Binh, cung toan bo noi ... Mấy cái "đảng" bên này cũng muốn nối "vòng tay lớn" với MTGPMN đấy ạ. ...

Hung Viet
Hòa đàm Paris bế tắc với Lyndon Johnson dưới hình thức 4 thành phần: Mỹ, VNCH, Bắc Việt và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam (MTGPMN). Cố Vấn Kissinger thay mặt ...

Printer Friendly Version
MTGPMN dĩ nhiên là con đẻ của Bắc Cộng và là “cháu ngoan” của Trung Cộng. ... Nhưng sau khi Minh Cồ “đầu hàng” thì vấn đề Hoà Giải giữa hai phe MTGPMN và ...lichsuviet.cjb.net/print_article.asp?print=yes&id=1382

Hi?p Ð?nh Paris 1973
Bắc Việt đã không tạo được cuộc "tổng nổi dậy" chiếm chính quyền như Hà Nội đã dày công tuyên truyền và xách động với cán binh Việt Cộng (MTGPMN) khi ném họ ...

Tieng Noi Tu Do Dan Chu Cho Viet Nam - Hồ Chí Minh yêu nước thương ...
Để lập lại mánh khóe cũ HCM cho ra đời cái quái thai Mặt trận Giải phóng miền Nam (MTGPMN) để đánh chiếm miền Nam và sau cùng là khai tử (MTGPMN) sau khi ...

---
http://www.google.fr/search?q=MTGPMN&hl=fr&start=50&sa=N

Aucun commentaire: